[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Andrássy Dénes grófról

szerkesztette: Kovács Ágnes, 2006-02-15

Andrássy Dénes grófTöbb mint két emberöltõ távlatából Rozsnyón még mindig elevenen él Andrássy Dénes alakja. Nem is csoda, hiszen a városban és a környéken számtalan középület jelzi jótékonykodása nyomait.


a betléri kastély


vízesés a betléri parkban


a betléri park


a park


a kastély


elõtér


a könyvtár

interier


Krasznahorka büszke vára


a vár


várudvar


várkápolna


interier


a mauzóleum

170 éve született gróf Andrássy Dénes

Az Andrássy család õsét már 1000-ben megtaláljuk András vagy Andorás  levente személyében, akinek nevébõl Gyöngyösi István költõ szerint az Andrássyak családnevüket vették, s akinek leszármazottai a csíkszentkirályi, késõbb pedig a ketté szakadt ág révén a betléri majd a fiatalabb hosszúréti vagy monoki ágat alapították meg. 1800 éven keresztül az Andrássyak famíliájában több neves személy követte egymást, akik fokozatosan a legismertebb és a legvagyonosabb fõrangú nemesek közé küzdötték fel magukat. Számos családtag volt közöttük gömöri fõispán, kuruc generális, de ott van például Andrássy Pál, akinek testvére István, Jókainak a regényében is szerepel, mint Korponayné Géczy Julianna, vagyis a lõcsei fehér asszony kedvese. Az Andrássyak közt voltak országgyûlési követek, harcos minorita szerzetes, mint Andrássy II. Miklós, Andrássy Manó pedig a vasgróf volt. A hosszúréti ágban is jeleskedtek az Andrássyak, mert Andrássy Antal püspök lett, Gömör-Kishont és Sáros vármegyék fõispánja volt Andrássy IV. György akinek elsõszülött fia lett Dénes.

Regénybe illõ élettörténet
Gróf Andrássy Dénes a várhosszúréti kastélyban született 1835. november 18-án. Bár apja merev arisztokrata volt, fia mindig kivette a részét az uradalmi tisztek gyerekeinek a játékaiból. Atyja viszont õt határozottan diplomáciai pályára szánta. A szépmûvészetek és az irodalom iránt érdeklõdõ ifjúnak azonban  nem tetszett a politika világa. Semmi kedve nem volt külföldön tartózkodni. Vágya az volt, hogy itthon érvényesítse tehetségét. Különösen a gazdasági pályára érzett nagy hajlamot. Így aztán, atyja hiába küldte õt a bécsi Magyar Királyi Udvari Kancelláriában fogalmazóként dolgozni. Megismerkedett viszont egy kedves leánykával, aki megértette az elkeseredett lelkû ifjút. Miután õt nõül vette, ezzel a lépésével – a korabeli források szerint – a legboldogabb, legideálisabb tûzhelynek vetette meg alapját. Csakhogy a fiúi engedetlenséget az atyai szigor követte. Andrássy György fia rangon aluli házassága miatt atyai szeretetét megvonta tõle, s vagyonából kitagadta. Helyette a fiatalabb fiúban, V. Györgyben reménykedett még.  Azt remélte, hogy õ fogja majd javait örökölni, a család jó hírnevét tovább örökíteni. De a gyermekkorától betegeskedõ Andrássy V. György még atyja halála elõtt fél évvel, 35 évesen meghalt.
 
Ezek után már nem lehetett akadálya annak, hogy a hatalmas vagyont mégis Dénes örökölje. Bár nõsülése után visszavonult a közélettõl, jótékonykodásuk révén mégis nagy megbecsülésben részesültek. Igaz ugyan, hogy itthon nem igen ismerték a grófnét, de annál inkább megismerték jótéteményeit és páratlan jóságát. Még felsorolni is nehéz, hogy Dénes gróf és neje, az osztrák Hablawetz Franciska mennyit áldoztak kultúrára, vallásra, közoktatásra, számos alapítványt tettek mûvészeti és irodalmi célokra. Például az MTA-nak 1907-ben 20 ezer koronát adományoztak, 1908-ban monoki birtokukat az Országos Gyermekvédõ Ligának ajándékozták. Más birtokaikat, mivel többnyire külföldön tartózkodtak, gazdatisztjei gondozták vagy részben bérbe adták. Házassága alatt egyszer volt itthon, Krasznahorkaváralján, s magával hozta nejét is, hogy megmutassa neki gyermek- és ifjúkora emlékeit. Majd felesége, Franciska halálát követõen, 1903-ban tért ismét vissza szülõföldjére, hogy a szeretett hitves számára egy mauzóleumot építtessen. Hazahozatta Münchenbõl több mint száz mûvészeti alkotásból álló gazdag és értékes képtárát, és Krasznahorkaváralján a felesége emlékére alapított Franciska-ereklyemúzeumban helyezte el.
Persze, Dénessel e nagymúltú család históriája nem ér véget. Utóda ugyan nem volt, de a családban voltak más híres személyek is. Elég, ha csak megemlítjük gróf Andrássy II. Gyulát, az Osztrák-Magyar Monarchia elsõ magyar miniszterelnökét, vagy ott van a vörös grófnõ néven ismert Andrássy Katinka, gróf Károlyi Mihály felesége.

A hálátlan rozsnyóiak
Most, 170 évvel Andrássy Dénes születésekor Rozsnyón még mindig nem született határozat arról, hogy a városban legalább egy utcát nevezzenek el e nemes család egyikérõl. Pedig a jelenlegi ©afárik utca valaha Andrássy Dénes nevét viselte. A polgárok a képviselõkre várnak, azok meg egy polgári indítványra. Jelenleg a Gömöri Ifjúsági Társaság ápolja helyi szinten Andrássy Franciska grófné emlékét. Szerencsére két kiadvány is napvilágot látott az utóbbi hónapokban az Andrássyakról. Az egyik a Méry Ratio gondozásában megjelent hasonmás kiadás Dr. Csucsomi tollából, A csíkszentkirályi és krasznahorkai Gróf Andrássy nemzetség története címmel. A másik kiadvány egészen friss, október végén került ki a budapesti Rubicon Nyomdából Basics Beatrix szerkesztésében a Betlér és Krasznahorka, egy arisztokrata család története és hagyatéka címmel. S ha minden igaz, és fõleg a pénz is kitart, karácsony környékén a Szlovák Televízió bemutatja Andrássy Dénes és Franciska életérõl szóló történelmi filmjét. Ennyi ösztönzés után remélhetõleg Rozsnyón is születik majd valamilyen kezdeményezés az Andrássyak emlékére.Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: @ e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2010-05-08
kedves Tibor, ez a rész itt azt a célt szolgálja, hogy akár oldalakat is bemásolhatsz és vitára ajánlhatsz. Nosza. De névvel ám, meg irodalommal. Mert egy elemzést vagy egy szakmunkát egy bizonytalan mondattal érdemben nem kritizálhatsz
név: tibor e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2010-05-08
Sok pontatlanság található a szövegben.