[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

30 ÉVE SZABADON EMLÉKKIÁLLÍTÁS

szerző: rovart 2020-01-17

 

30 ÉVE SZABADON EMLÉKKIÁLLÍTÁS

 

Az emlékév célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a 30 évvel ezelőtti események világpolitikai súlyára; és megismertesse az 1989–1990-es évek eseményeit, különös tekintettel a rendszerváltás időszakában már aktív korosztályokra, illetve azokra is, akik életkoruknál fogva még nem tapasztalhatták meg Magyarország szabaddá válását.

A kiállítást Gris Emese Diána, Magyarország Kassai Főkonzulátusának első beosztott konzulja nyitotta meg.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Szeretettel köszöntök mindenkit a 30 éve szabadon tablókiállítás kassai megnyitóján.

 

A magyar kormány a tavalyi év folyamán a rendszerváltásra, valamint Magyarország és Közép-Európa szabadságának, függetlenségének visszanyerésére emlékező, több mint két évig tartó rendezvénysorozatot indított. A 30 éve szabadon elnevezésű emlékév kezdő eseménye az ellenzékiek által szervezett százezres, 1989. március 15-i ünnepség 30. évfordulójával kezdődött, majd az ország szuverenitásának visszanyerését jelentő, a szovjet csapatok 1991. június 19-i kivonásának 30. évfordulójával ér véget 2021 nyarán. Az emlékév célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a 30 évvel ezelőtti események világpolitikai súlyára; és megismertesse az 1989–1990-es évek eseményeit, különös tekintettel a rendszerváltás időszakában már aktív korosztályokra, illetve azokra is, akik életkoruknál fogva még nem tapasztalhatták meg Magyarország szabaddá válását. A programsorozat kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a 30 évvel ezelőtti folyamatokban nem passzív résztvevők voltunk, hanem a közép-kelet-európai nemzetek élve a történelmi lehetőséggel – saját maguk vívták ki szabadságukat és függetlenségüket. Kiemelten fontos, hogy Közép-Kelet-Európa úgy foglalja el méltó helyét a világ és a magyarság emlékezetében, mint a szabadság letéteményese. 

 

A 30 éve szabadon emlékév programsorozatához kapcsolódóan a Terror Háza Múzeumának történészei egy tablókiállítást állítottak össze. A tárlat kettős célt szolgál: egyrészről emlékeztet arra az eseménysorra, amely 1988–91 között zajlott és végül a magyar szabadság és függetlenség visszanyerését eredményezte. A másik célja az volt, hogy tanítson is, hiszen ma számos olyan ember él akinek – szerencsére – a kommunista diktatúra és az elnyomó rendszer működése csak egy történelmi emlék, néhány lap a történelemkönyvekből. A kiállítás képi anyagai és a szövegek közelebb hozzák ezt az időszakot a fiatalokhoz. Megmutatják, hogy az ország miért küzdött 1945-től kezdődően 1989–90-ig, hiszen a küzdelem folyamatos volt. A magyar emberek jelentős része röplapokkal, különböző illegális akciókkal próbált borsot törni a rendszer orra alá, és ezzel előkészíteni azt a folyamatot, ami 1989–90-ben a nemzeti függetlenséghez vezetett 

 

A budapesti „30 éve szabadon” című utcai tárlat 2019. június 16-án nyílt a meg, annak a napnak a 30. évfordulóján, amikor 1989-ben Nagy Imrét és mártírtársait újra temették. Ugyanez a tablókiállítás indult útnak, hogy Magyarországon és Európa nagyobb városaiban, köztük Kassán is bemutassa azokat az eseményeket, amelyek megváltoztatták a kontinens és a világ törtélemét. A tárlat öt nagyobb egységen keresztül, kronologikusan mutatja be, hogy hogyan jutott el Magyarország a kommunista diktatúra elnyomásából a rendszerváltoztatásig. A tizenhárom tabló idézetekkel és fényképekkel jeleníti meg azt a rendszert, amely az 1989–90-es összeomlásáig megfosztotta a magyarokat szabadságuktól.

 

Az első két nagy blokk a Szabadság nélkül és az ellenállás címet viseli. A magyarok jelentős része a térség többi nemzetével együtt soha nem fogadta el a kommunizmust. Ezért a rendszer kiépüléséhez és fenntartásához szükség volt a politikai terrorra, megfélemlítésre, a szovjet hadsereg megszállására. Közép- és Kelet-Európában 1945 után egymást követték az antikommunista megmozdulások. A tárlat nemcsak az államosítást, az egyházüldözést, a korabeli nyomorúságos állapotokat mutatja be, hanem feleleveníti a magyarországi, prágai, kelet-berlini ellenállást is. S azt is, hogy a kommunista rendszerek nem maguktól omlottak össze, hanem a szabadságra vágyó emberek milliói döntötték meg őket. 

 

A 3. blokk az 1989-es esztendőre utaló Csodák Éve címet viseli. 1989-ben kezdetét vette a XX. század legsikeresebb európai szabadságmozgalma. Budapesten, Prágában, Kassán, Varsóban, Lipcsében, Drezdában, Kelet-Berlinben és Temesvárott emberek százezrei vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak a szovjet megszállás által rájuk kényszerített reményvesztett és szürke évtizedek ellen, szabadságot és függetlenséget követelve. 

Az először szabadon címet viselő 4. blokk az első szabad levegővétel pillanatait örökíti meg, az első szabad választásokat mely mindannyiunk számára kitüntetett emlékké váltak.

 

Az utolsó „közös siker” című panel az 1991-es évet mutatja be, amikor Magyarország és a Visegrádi Négyek, közös érdekeik képviseletére szövetséget kötöttek, és 1999-et, amikor tagjai lettünk a NATO-nak, majd 2004-et, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz.

 

Harminc év csaknem egy nemzedéknyi idő. A szabadság és a függetlenség révén mi magyarok, képesek voltunk begyógyítani az elnyomás okozta sebeket. A szabadság és a függetlenség megsokszorozta alkotó erőnket. Erre emlékezünk az emlékév ideje alatt számos helyszínen megtekinthető kiállítással.

 

Köszönöm a figyelmüket. 

 

 

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :