[kapcsolat]   husken

Hoppál

 

Berlin

 

jelet hagyni

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A Búzavirágról

szerkesztette: krónikás, 2006-05-30

a BúzavirágAz amatõr együttesek hosszútávú mûködésének feltétele elsõsorban a tagok lelkesedésén és a folyamatosság biztosításán múlik. A rozsnyói Búzavirág néptánc együttes sokszor búvópatak módjára arra várt, hogy újult erõvel valahol kitörhessen.


KÁ

KÁ

KÁ

KÁ

KÁ

KÁ

PJ

PJ

KÁ

KÁ

KÁ

KÁ

Kovács Ágnes: Jubilált a rozsnyói Búzavirág

Idén ez sokszoros erõvel sikerült nekik, hiszen évfordulósok lettek, és ebbõl az alkalomból a régi tagokat is összetoborozták, hogy egy nagyszabású mûsorral rukkoljanak elõ. 

Igaz, tavaly lettek 25 évesek, de ez éven ünnepeltek. Azt mondták, még nem érezték magukat eléggé felkészültnek egy igazán színvonalas mûsor elkészítéséhez és bemutatásához.

Az együttest még 1979-ben alakította meg Csunyocska Ildikó, immár nyugalmazott pedagógus. Elõbb egy lánycsoporttal kezdte, majd egy fellépés alkalmával Mezõkövesden találkozott Adorján Lajos tánckoreográfussal, aki elvállalta, hogy havonta Rozsnyón oktatja majd az újdonsült együttest. Az elméletre Takács András tanította õket és az elsõ fellépésükre már a megalakulásuk évében, Gombaszögön sor került. Jószerével még nevük sem volt, s mivel Zselízen is megméretkeztek, gyorsan nevet kellett választani. Így lett az együttes neve a Búzavirág. Persze, ennek szimbóluma van, hiszen a kék és a sárga Rozsnyó város színeit szimbolizálják, s a virág szirmai a közeli falvakból bejáró tagokat jelentették. A lányokkal karéjtáncokat, karikázókat tanultak. Eleinte nehezen ment az éneklés és a tánc együtt, de a berzéte-kõrösi asszonycsoport is besegített. Sõt, nehezítettek is a dolgon, hiszen feldolgozták a kõrösi népszokást, éneklés és lépegetés közben a köcsögdobálást. Hagyományokat gyûjtöttek Kecsõn, Szilicén és szerte a járásban.   

Gömörben ez alatt a negyedszázad alatt köztudatba került a csoport, de az utóbbi idõben a folytatás komoly akadályokba ütközik. Fõleg az utánpótlás hiánya miatt. Csunyocska Ildikó szerint a kezdet ebbõl a szempontból könnyebb volt, lépten-nyomon hirdette, hogy új tagok kerestetnek, akik jöttek is. A dernõi Icso Valéria például 15 évesen kezdett el járni a csoportba, eleinte szülei ösztönzésére, majd már saját meggyõzõdésébõl. A borzovai Farkas Gábor eleinte szórakozásnak, kikapcsolódásnak vette a csoportbeli munkát, késõbb szükségletévé vált. A rozsnyói Badin Gergõ a kezdetektõl mind a mai napig tagja a csoportnak. A szintén Dernõrõl való Kristóf Tibor mûvészeti vezetõ elárulta, hogy örömmel dolgozik az emberekkel, s mára már sok új koreográfia született. Eleinte fõleg gömöri, szilicei táncokat dolgoztak fel, majd a Medvesalját vették sorra. Késõbb a beinduló táncház-mozgalmat használták ki arra, hogy népzenei és néptánc-mûveltséget szerezzenek. A csoportot azonban más, neves koreográfusok is szárnyaik alá vették, mint Novák Ferenc, aki hortobágyi botos táncokat dolgozott fel velük, vagy Nagy Zoltán József, aki több mûsor összeállítását is segítette. Ennek eredményeképpen a második helyezést érték el Kassán a koreográfus versenyen.

A jubileumi mûsor legújabb koreográfiáját Richtarèík Mihály állította össze. Újdonságként szerepelt a mûsorban az erdélyi blokk, amelyben jobbágytelki táncokat mutattak be. A jubileumi bemutatóra most minden szabadidejüket és energiájukat feláldozták. Akinek valaha is a Búzavirághoz köze volt, az ott volt a bemutatón, sõt szerepet is kapott, hiszen a régi koreográfiákat a volt csoporttagok adták elõ. Jelenleg 8 pár táncol állandó jelleggel a csoportban. Külföldi szerepléseik során jártak Litvániában, Görögországban, Németországban, Hollandiában és természetesen számtalan alkalommal Magyarországon.
E sikerek ellenére az együttes legnagyobb problémája, hogy nincs állandó zenekara. A kezdetekben volt citerásuk, majd Kónya Zoltán és népi zenekara biztosította a zenét több éven át. Késõbb a valamikori Csurgóból megalakult a rozsnyói Pityóka zenekar, de amikor az is megszûnt, kénytelenek voltak Kassáról a Csámborgót vagy a magyarországi Dûvõt megfogadni egy-egy színvonalasabb alkalomhoz. Idén a budapesti Tükrös zenekar segítette a mûsort. Persze, az együttes a folyamatosságot a zenekar terén is igyekszik valamiképpen megkeresni, hiszen több táncos gyermeke tanul valamilyen népi hangszeren játszani. Csak remélni tudják, hogy ebbõl egyszer majd a csoportnak is haszna lesz.

A táncosok utánpótlása több szálon folyik. Kezdetben az Aprócskákkal Csunyocska Ildikó foglalkozott, amely azonban öt év mûködés után leállt. Az ok általános, nem volt segítség, kevés volt a jelentkezõ, hiába ajánlotta fel segítségét a magyar óvodának. 2000-ben Badin Ivett vezetésével megalakult a Pacókos gyermekcsoport, Dernõn mûködik az önkormányzat támogatásával a Kincskeresõk gyermek néptánc-csoport és a Szivárvány leánycsoport Icso Valéria vezetésével, a rozsnyói alapiskola mellett pedig a Százszorszép, Ulièný Kiss Ibolya felügyelete alatt. Ezek a gyerekek valamilyen mértékig már be lettek oltva, s ha csak egy-kettõ tart ki a nagycsoportig, már annak is örülnek. Sajnos, mint minden amatõr mozgalom egy idõ után elérkezik a válaszúthoz, és felteszik maguknak a kérdést, hogy hogyan legyen tovább. Sokszor lehetetlen idõt találni a rendszeres próbákra, és idõközben családi kötelezettségek is keletkeznek, amelyek miatt nagyon nehéz a folytatás. Az apróságok közül néhányan minden próbán ott szaladgálnak a felnõttek körül, s egy-egy nekik tetszõ ritmusnál meg-megállnak, és próbálgatják ellesni a lépéseket. A Búzavirág életében is érzõdik ez. Már nem vállalhatnak annyi fellépést, átlagban tíz felkérésnek tudnak eleget tenni. A csúcs akkor volt, amikor évi harminc fellépést is el tudtak vállalni.

Egy biztos, a Búzavirágban generációk nõttek fel, barátságok, szerelmek, házasságok szövõdtek, és mára már a fiatal tagoknak is cseperedõ gyermekeik vannak, akik sokszor részt vesznek szüleikkel a próbákon. Az utánpótlás biztosítottnak látszik, csak ki kell várni.


Fotók: Penia¹ko Jozef  és Kovács Ágnes

 Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Nagy István e-mail: nagyvarjas@yahoo.com dátum: 2008-08-22
Szeretném felvenni a kapcsolatot a Rozsnyói Búzavirág Néptáncegyüttessel. Kérem írjanak a nyagyvarjas@yahoo.com címre.