[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Fusing workshop

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A harmincéves háború

szerkesztette: krónikás, 2007-05-23

A német-római császári koronaA harmincéves háború a spanyol és osztrák Habsburgok agresszív, terjeszkedõ politikája miatt robbant ki. A Habsburgok európai egyeduralomra törekedtek, valamint erõnek erejével rá akarták kényszeríteni a katolikus vallást Európa összes keresztényére. És nem keresztényére.1618 - 29

a prágai Hradzsin

1630 - 48

Velázquez dokumentum-értékû festménye


Dósa Géza - Bethlen tudósai körében

Veázquez - Cadiz ostroma

G. Terborch - a lübecki béke

a katolikus világ közepe


A XVII. század világháborújának nevezett konfliktus körülbelül ötmillió emberéletet követelt.
1618. május 23-án tört ki a háború, miután a császári tanácsosokat, Regents, Martinitz és Slavata hivatalnokokat a prágai Hradzsinban kidobták a kancellária ablakából, ez adja meg a jelt a cseh rendeknek a II. Ferdinánd cseh király elleni felkelésre.
1608-ban ugyan II. Rudolf császár „Felséglevelében” biztosította a cseh rendek számára a szabad vallásgyakorlatot, a fanatikus katolikus cseh király viszont nem veszi figyelembe ezeket a jogokat. Ez váltja ki állítlag a katolikusok és protestánsok közti összeütközéseket. 1608-ban II. Rudolf lemondott öccse, Mátyás fõherceg javára, aki II. Mátyás néven magyar király is lett. 1619-ben II. Mátyás halála után II. Ferdinánd lett a Német-római Birodalom császára, akit a jezsuiták neveltek vakbuzgó katolikussá. Vezérelve az "egy állam, egy vallás" volt.

A túlkapások ellen védekezésül a cseh rendek gyûlést hívnak egybe, amelyen egy 30 fõbõl álló kormányt választanak, és saját hadsereget állítanak fel. A felkelõk igyekeznek felvenni a kapcsolatot az evangélikus német birodalmi fejedelmekkel és próbálják elnyerni az erdélyi fejedelem támogatását is.

A Német-római Birodalomban két egymással szembenálló csoportosulás jött létre: a Katolikus Liga és a Protestáns Únió.
Az európai ellenreformációt képviselõ spanyol és osztrák Habsburgok, akik a Katolikus Ligát képezték, ellentétbe kerültek a németalföldi - francia - angol kapitalista érdekekkel, amelyek képviselõi az Uniót támogatták.

Szörnyû vérengzés keletkezett a konfliktussorozatokból, pedig a délkeleti határokon és a Duna - Tisza közén folyamatosan támad a török. Hitvallások háborújának tûnik a harmincéves háború, de valami más lehet a háttérben...
Miért áll a protestánsok oldalán a katolikus francia király? Miért nem tiporja el és miért támogatja az erdélyi fejedelemséget a szultán? Kétségtelen a vallási szinezete a harminc évig tartó konfliktusnak, de van valami sötét titok is a háttérben...  

lásd még:

http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/207.html
http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/217.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Harminc%C3%A9ves_h%C3%A1bor%C3%BA


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Rudolf e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-06-05
rég volt, minek emlegetni...vesztettem, vagy nem?