[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A hit, remény, szeretet jegyében

szerző: Bodnár Mónika 2016-01-10

 

A hit, remény, szeretet jegyében

 

A hit, remény, szeretet jegyében 

 

2015. december 20-án, advent negyedik vasárnapjának délutánján a perkupai református templom harangja ünnepi istentiszteletre hívta a perkupai református és katolikus híveket, valamint a meghívott vendégeket. A Perkupai és Varbóci Egyházközség Gondviselés Református Diakóniai Központja nem első alkalommal szervezett kórusmuzsikával gazdagított ünnepi istentiszteletet. Jelen alkalommal a Szendrői Népdalkör szolgálata ébresztett örömet a szívekben. S nem utolsó sorban az, hogy az egyházközség és Diakóniai Központ lelkészházaspárja egy kedves karácsonyi ajándékkal lepte meg az egyházközség híveit. Erre az alkalomra időzítette a Perkupai és Varbóci Egyházközség történetét, azon belül is elsősorban Vajányi Lajos református lelkész és tornai esperes életét és korát taglaló könyv ünnepi bemutatóját.

 

„Csak törpe nép feledhet ős nagyságot, / Csak elfajult kor hős elődöket.”

 

A könyv első lapján olvasható ez a Garay Jánostól vett idézet. Az idézetet követő ajánlást Kölönte Sándorné Sajtos Ibolya színi lelkész írta, aki egyúttal a perkupai és varbóci református gyülekezet lelki gondozását is végzi. S bizony, egyet kell, hogy értsünk vele. Múltunk ismerete megerősít bennünket. Gyökér nélkül az apró növény és az erős fa sem képes élni. Hát még az ember!

 

A könyv szerzője, Laki-Lukács László a Bódva-völgy kitűnő ismerője, a térség ismert és elismert személyisége. Könyvtáros, a szó igazi értelmében vett népművelő, honismereti kutató, a múlt szellemi és tárgyi emlékeinek, értékeinek gyűjtője, miközben ő maga is új értékek alkotója, létrehozója. Legújabb írásos alkotását 2015 karácsonya előtti napokban jelentette meg a Perkupai és Varbóci Egyházközség. 

 

A könyv témája nem új keletű, régóta foglalkoztatja a szerzőt. Laki-Lukács László sok évvel ezelőtt figyelt fel Vajányi Lajos személyiségére, amikor a térség 1848-as honvédeit vette számba. Akkor csak röviden volt alkalma írni róla, de Vajányi személyisége nagyon megragadta, a reá vonatkozó adatokat ezt követően is szorgalmasan gyűjtötte.

 

Vajányi Lajos szabadságharcos, gerillahadnagy, református lelkipásztor, tornai esperes évtizedeken keresztül szolgálta a perkupai és varbóci gyülekezetet. A Perkupához közeli Barkán született, de Perkupán nevelkedett, mert szintén református lelkész, buzitai születésű édesapja 1831-ben ide kapott meghívást. 1831–1891 között a két Vajányi, apa és fia óhatatlanul beírta nevét nemcsak a falu egyháztörténetébe, hanem általános történetébe, sőt a térség általános történetébe is. Működésük részleteit megismerheti az, aki elolvassa a könyvet.

 

Ám ennél többet is megtudhat a Tisztelt Olvasó: a perkupai és varbóci református egyház és iskola történetét a kezdetektől napjainkig, valamint betekintést a két település lakóinak mindennapjaiba, továbbá néhány jeles személyiség életútjába. A függelékben olvasható Perkupa szülöttjével, Kalász László költővel Zimonyi Zoltán irodalomtörténész által készített interjú, melyben a költő kifejti, mit jelent számára a szülőföld vonzása, és megemlékezik családjáról, szüleiről, testvéreiről is.

 

A könyv értékét nagymértékben növeli a felhasznált források pontos hivatkozása és jegyzéke. Nemcsak esztétikai, de tartalmi többletet is jelent a gazdag képi illusztráció. A kiadvány technikai szerkesztője és a borító tervezője Laki-Lukács Boldizsár, a szerző fia, akinek köszönhetően az illusztrációk példás egységben jelennek meg.

A kiadvány kapcsán elmondhatjuk, hogy újabb kinccsel gyarapodott térségünk honismereti irodalma. A könyv méltán keltheti fel a térségben élők, az onnan elszármazottak és a térség története iránt érdeklődők figyelmét.

 

(Laki-Lukács László: Hit, remény, szeretet. Vajányi Lajos református lelkész és tornai esperes élete és kora. Kiadja a Perkupai és Varbóci Egyházközség Gondviselés Református Diakóniai Központja. Perkupa, 2015.)

 

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :