[kapcsolat]   husken

100

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

a kádári éra

szerkesztette: Kiss László, 2008-11-03

a krumplileves az legyen krumplileves...aztán megkezdõdött a kádári bosszú, s a "puha diktatúra". De nem is volt olyan könnyû Kádár dolga, mint gondolhatnánk 16 szovjet hadosztállyal a háta mögött. A (stílusosan) 1956. november 7-én szovjet harckocsival Budapestre érkezõ Kádár, s az új politikai garnitúra hónapokig meglehetõsen gyámoltalanul viselkedett.


A szovjet támadás után általános sztrájk kezdõdött Magyarországon. Az Írószövetség kiáltványt tett közzé, melyben kiálltak a forradalom eszméi mellett. Erõsödött a munkástanácsok tevékenysége, s az Országos Munkástanács megalakulását csak szovjet páncélosok tudták megakadályozni. A Népszabadság (az MSZMP, a Kádár által létrehozott új kommunista párt lapja) november 23-án még gyászkeretes cikkben emlékezett meg a forradalom áldozatairól. Kodály Zoltán kezdeményezésére ugyanezen a napon 14 és 15 óra között elnéptelenedtek Budapest utcái. A lakosság így tiltakozott a forradalom barbár eltiprása ellen. A falakon, egyre több helyen, feltünt a MUK (Márciusban Újra Kezdjük). Mindezek alatt tömegek menekültek az osztrák határ felé, s zajlott a magyar társadalom háború utáni legnagyobb agóniája. Nagyjából 200 ezren hagyták el az országot. Elsõ hullámban értelmiségiek, akik szerepet játszottak a forradalomban, s tudták, mire számíthatnak. Kádár õket nagyvonalúan kiengedte, így csökkentve belsõ ellenzékét. Állítólag a határõrök olyan utasítást kaptak, ha Ausztria felé tartó csoportokat látnak, forduljanak el. Második hullámban a jobb megélhetés reményében egyszerû munkások, átlegemberek indultak a határnak. Õket már visszafordították. Valakinek fel kellett építeni a szocializmust...
Aztán a rendszer lassan "magára talál". A szovjetek Nagy Imrét és társait már november 22-én elrabolták. December elején az MSZMP ellenforradalomnak nyílvánítja az októberi eseményeket. December 4-e nõtüntetés. December 5-én és 6-án Kádárék letartóztatnak mintegy 200 értelmiségi vezetõt. 6-án a Nyugatinál vörös zászlós kormánypárti tüntetést szerveznek (néhány száz résztvevõ), de ez verekedésbe és lövöldözésbe fullad. Halálos áldozatok. Salgótarjánban, Miskolcon és Egerben is belelõnek a pufajkások a tüntetõkbe. Több mint száz halott és rengeteg sebesült. A kormány december 11-én tárgyalni hívja a Parlamentbe a munkástanácsok két vezetõjét. Letartóztatják õket. Rögtönítélõ bíróság. A terror 1958. június 16-án tetõzik Nagy Imre és társai kivégzésével. A kádári-szovjet bosszú mérlege: 341 forradalmárt végeznek ki (Haynau 120-at), több mint 20 ezer embert börtönöznek be, és 13 ezret internálnak (Haynau idején 1200-at).
Miután a rendszer konszolidálódott, s megszilárdította hatalmát, Kádár lazít a gyeplõn. Sokan találgatják, miért. Talán bûntudatot érzett Nagy Imréék miatt. Tény, hogy jól játssza az egyszerû melóshoz közelálló, svájci sapkás, talpas cigarettát szívó, slamposan beszélõ figurát. Betartja a szocializmus egyik eszméjét, mindenkinek munkát. Gulyáskommunizmus, legvidámabb barakk. A gulyás még rendben van, tényleg lett. De a vidámság kényszeredett, eröltetett. Mindazonáltal, az adott viszonyok között, úgytûnhet, minden a legnagyobb rendben volt.
De ez csak a látszat. CSAK munkahelye volt mindenkinek, munkája nem. Rejtett munkanélküliség. A gazdaság az új mechanizmus ellenére a '60-as évek derekára kifulladt. A szocializmus viszont töretlen fejlõdést kell hogy mutasson. Az  életszinvonal és a gazgaság tejlesítõképessége közötti egyre növekvõ ûrt külföldi kölcsönökkel tömte ki Kádár. A pénzt nem a gazdaságba fektették, hogy majd valamikor "jó legyen", hanem megettük, megittuk. Ráadásul többnyire magánbankoktól, nyugdíjalapoktól szereztek hitelt, így a rendszerváltás után esély sem volt arra, hogy politikai, gazdasági okokból az adott országok kormányai elengedjenek ebbõl valamit, mint például a lengyeleknek. Szóval a rendszer tulajdonképpen kezdetektõl ingott. De honnan lett gulyás (a többi szocialista országnak még ez sem sikerült)? A mezõgazdaságban Kádár engedélyezte a TSZ-en belül a háztáji gazdálkodást. Ez azt jelentette, hogy a paraszt, miután ledolgozta a munkaidejét, egy kis darabka földön azt tehetett, amit akart. Tehát a szocialista mezõgazdaságba visszacsempésztek egy kis kapitalizmust. A paraszt, legalább az egy-két holdacskán érdekelve volt a termelésben. Ez a kis apróság elég volt ahhoz, hogy legalább gulyás legyen. A baráti országok vezetõi támadták is Kádárt a mini-kapitalizmusért. (Nem Kádár találta viszont ki ezt, Lenin a NEP-ben kezdte alkalmazni -õt is a forradalom elárulásával vádolták!) Úgy látszik, szocialista társadalomban bûnös elhajlásnak számít, ha már van mit enni...Kádár hallgatott Hofi Gézára: "Elvtársak, építjük a cocializmust, de azért enni kéne, nem..?" De a gazdasági csõd elkerülhetetlen volt. A rendszer megreformálhatatlannak bizonyult. Látszatintézkedései, kirakatpolitikája ma is sokakat megtéveszt, nosztalgia övezi a Kádár-rendszert. Ne feledjük, a "puha diktatúra" a forradalom vérbefojtásával született. Egyáltalán létezik "puha diktatúra"? Nem hiszem. A kivégzetteken, bebörtönzöttökön, elüldözötteken kívül több százezer embert meghurcolt a Kádár-rendszer. Munkahelyi elõre lépés elmaradása, továbbtanulás akadályozása, szólás, vallásszabadság hiánya. Több százezer '56-os, és családtagjaik szenvedtek évtizedekig megalázó, hátrányos megkülönböztetést. Egyházak állami ellenõrzése. Megfigyelések, lehallgatások. Szomorú, hogy még ma is erõsebb talán a kádári-éra áljólétbõl fakadó pozitív képe, mint ez utóbbi. De a diktatúra mindig diktatúra marad. Rákosi puszta kézzel fojtogatta az embereket, Kádár kesztyût húzott ehhez...


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: andrea e-mail: sanci2000@citromail.hu dátum: 2010-01-27
      nincs olyan ami min ki van í r v a h o g y m i t c s i n á l a k á d ár
név: Anonym e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-11-14
Kedves Laciii! Nekem ez már nagyon töri! Esetleg egy lazább téma?Köszi! Amúgy GRAT! Látom, hogy én vagyok az elsõ. De én kitartok...