[kapcsolat]   husken

prosecco kóstolás

 

BistRovásHU

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

ÉLŐ ZENE

 

Kodály

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

a kádári éra

szerkesztette: Kiss László, 2008-11-03

a krumplileves az legyen krumplileves...aztán megkezdõdött a kádári bosszú, s a "puha diktatúra". De nem is volt olyan könnyû Kádár dolga, mint gondolhatnánk 16 szovjet hadosztállyal a háta mögött. A (stílusosan) 1956. november 7-én szovjet harckocsival Budapestre érkezõ Kádár, s az új politikai garnitúra hónapokig meglehetõsen gyámoltalanul viselkedett.


A szovjet támadás után általános sztrájk kezdõdött Magyarországon. Az Írószövetség kiáltványt tett közzé, melyben kiálltak a forradalom eszméi mellett. Erõsödött a munkástanácsok tevékenysége, s az Országos Munkástanács megalakulását csak szovjet páncélosok tudták megakadályozni. A Népszabadság (az MSZMP, a Kádár által létrehozott új kommunista párt lapja) november 23-án még gyászkeretes cikkben emlékezett meg a forradalom áldozatairól. Kodály Zoltán kezdeményezésére ugyanezen a napon 14 és 15 óra között elnéptelenedtek Budapest utcái. A lakosság így tiltakozott a forradalom barbár eltiprása ellen. A falakon, egyre több helyen, feltünt a MUK (Márciusban Újra Kezdjük). Mindezek alatt tömegek menekültek az osztrák határ felé, s zajlott a magyar társadalom háború utáni legnagyobb agóniája. Nagyjából 200 ezren hagyták el az országot. Elsõ hullámban értelmiségiek, akik szerepet játszottak a forradalomban, s tudták, mire számíthatnak. Kádár õket nagyvonalúan kiengedte, így csökkentve belsõ ellenzékét. Állítólag a határõrök olyan utasítást kaptak, ha Ausztria felé tartó csoportokat látnak, forduljanak el. Második hullámban a jobb megélhetés reményében egyszerû munkások, átlegemberek indultak a határnak. Õket már visszafordították. Valakinek fel kellett építeni a szocializmust...
Aztán a rendszer lassan "magára talál". A szovjetek Nagy Imrét és társait már november 22-én elrabolták. December elején az MSZMP ellenforradalomnak nyílvánítja az októberi eseményeket. December 4-e nõtüntetés. December 5-én és 6-án Kádárék letartóztatnak mintegy 200 értelmiségi vezetõt. 6-án a Nyugatinál vörös zászlós kormánypárti tüntetést szerveznek (néhány száz résztvevõ), de ez verekedésbe és lövöldözésbe fullad. Halálos áldozatok. Salgótarjánban, Miskolcon és Egerben is belelõnek a pufajkások a tüntetõkbe. Több mint száz halott és rengeteg sebesült. A kormány december 11-én tárgyalni hívja a Parlamentbe a munkástanácsok két vezetõjét. Letartóztatják õket. Rögtönítélõ bíróság. A terror 1958. június 16-án tetõzik Nagy Imre és társai kivégzésével. A kádári-szovjet bosszú mérlege: 341 forradalmárt végeznek ki (Haynau 120-at), több mint 20 ezer embert börtönöznek be, és 13 ezret internálnak (Haynau idején 1200-at).
Miután a rendszer konszolidálódott, s megszilárdította hatalmát, Kádár lazít a gyeplõn. Sokan találgatják, miért. Talán bûntudatot érzett Nagy Imréék miatt. Tény, hogy jól játssza az egyszerû melóshoz közelálló, svájci sapkás, talpas cigarettát szívó, slamposan beszélõ figurát. Betartja a szocializmus egyik eszméjét, mindenkinek munkát. Gulyáskommunizmus, legvidámabb barakk. A gulyás még rendben van, tényleg lett. De a vidámság kényszeredett, eröltetett. Mindazonáltal, az adott viszonyok között, úgytûnhet, minden a legnagyobb rendben volt.
De ez csak a látszat. CSAK munkahelye volt mindenkinek, munkája nem. Rejtett munkanélküliség. A gazdaság az új mechanizmus ellenére a '60-as évek derekára kifulladt. A szocializmus viszont töretlen fejlõdést kell hogy mutasson. Az  életszinvonal és a gazgaság tejlesítõképessége közötti egyre növekvõ ûrt külföldi kölcsönökkel tömte ki Kádár. A pénzt nem a gazdaságba fektették, hogy majd valamikor "jó legyen", hanem megettük, megittuk. Ráadásul többnyire magánbankoktól, nyugdíjalapoktól szereztek hitelt, így a rendszerváltás után esély sem volt arra, hogy politikai, gazdasági okokból az adott országok kormányai elengedjenek ebbõl valamit, mint például a lengyeleknek. Szóval a rendszer tulajdonképpen kezdetektõl ingott. De honnan lett gulyás (a többi szocialista országnak még ez sem sikerült)? A mezõgazdaságban Kádár engedélyezte a TSZ-en belül a háztáji gazdálkodást. Ez azt jelentette, hogy a paraszt, miután ledolgozta a munkaidejét, egy kis darabka földön azt tehetett, amit akart. Tehát a szocialista mezõgazdaságba visszacsempésztek egy kis kapitalizmust. A paraszt, legalább az egy-két holdacskán érdekelve volt a termelésben. Ez a kis apróság elég volt ahhoz, hogy legalább gulyás legyen. A baráti országok vezetõi támadták is Kádárt a mini-kapitalizmusért. (Nem Kádár találta viszont ki ezt, Lenin a NEP-ben kezdte alkalmazni -õt is a forradalom elárulásával vádolták!) Úgy látszik, szocialista társadalomban bûnös elhajlásnak számít, ha már van mit enni...Kádár hallgatott Hofi Gézára: "Elvtársak, építjük a cocializmust, de azért enni kéne, nem..?" De a gazdasági csõd elkerülhetetlen volt. A rendszer megreformálhatatlannak bizonyult. Látszatintézkedései, kirakatpolitikája ma is sokakat megtéveszt, nosztalgia övezi a Kádár-rendszert. Ne feledjük, a "puha diktatúra" a forradalom vérbefojtásával született. Egyáltalán létezik "puha diktatúra"? Nem hiszem. A kivégzetteken, bebörtönzöttökön, elüldözötteken kívül több százezer embert meghurcolt a Kádár-rendszer. Munkahelyi elõre lépés elmaradása, továbbtanulás akadályozása, szólás, vallásszabadság hiánya. Több százezer '56-os, és családtagjaik szenvedtek évtizedekig megalázó, hátrányos megkülönböztetést. Egyházak állami ellenõrzése. Megfigyelések, lehallgatások. Szomorú, hogy még ma is erõsebb talán a kádári-éra áljólétbõl fakadó pozitív képe, mint ez utóbbi. De a diktatúra mindig diktatúra marad. Rákosi puszta kézzel fojtogatta az embereket, Kádár kesztyût húzott ehhez...


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: andrea e-mail: sanci2000@citromail.hu dátum: 2010-01-27
      nincs olyan ami min ki van í r v a h o g y m i t c s i n á l a k á d ár
név: Anonym e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-11-14
Kedves Laciii! Nekem ez már nagyon töri! Esetleg egy lazább téma?Köszi! Amúgy GRAT! Látom, hogy én vagyok az elsõ. De én kitartok...