[kapcsolat]   husken

ÉLŐ ZENE

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

prosecco kóstolás

 

Kodály

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A Kassai Aranykincs (2. rész)

szerző: kpk 2017-02-28

 

A Kassai Aranykincs (2. rész)

 

Új sorozatot indítunk, amelyben feltárjuk a páratlan Kassai Aranykincs történetét. A Kassai Polgári Klub a kincs megtalálásának 80.

évfordulójára jelentette meg azt a tanulmányt, amelynek alapján – a KPK szíves engedélyével – közöljük a kutatásokat. 

 

A korabeli sajtóvisszhangok és levéltári dokumentumok bemutatása

A korabeli újságok jegyzéke és a témával kapcsolatos cikkek rövid ismertetése

/a szlovák sajtó esetében is csak a magyar fordítást közöljük/

 

1. Szlovák Kelet - Slovenský východ

 

27.08.1935: 1935. 8. 26-án Kassán aranykincset találtak, melynek értéke százezres nagyság­rendű. 2 796 darab aranypénz (12 kg).

28.08.1935: A kincset Sztahó Péter, 34 éves, nős, négygyermekes családapa találta meg.

29.08.1935: A kassai kincs útban Pozsony felé – 1 000 000,- Kč (cseh korona) értékű postai küldemény.

30.08.1935: A kassaiak nem láthatják az aranykincset. 

30.08.1935: A Kassai Pénzügyigazgatóság épületében már hatvan évvel ezelőtt is találtak kincset (Halmi ügyvéd elmondása szerint az

épület Mészáros utcai részének javítása közben).

31.08.1935: A kassai kincs a városi képviselőtestület napirendjén (1935.8.30).

28.09.1935: Eltulajdonították a Kassai Aranykincs egy részét.

02.10.1935: Dukátok (ismertetés).

Szabadlábon a kassai aranypénzek egy részének eltulajdonítói.

02.12.1935: Januárban bíróság elé állítják a kincs megtalálóját.

23.01.1936: Bíróság előtt a kincs megtalálói – Meghallgatás jogtalan eltulajdonítás ügyében a Bt. 370.§ szerint.

29.01.1936: Eljárás a kincs megtalálóival szemben – Járásbíróság Kassa – Dr. Cesky Jozef – A lelet eltulajdonítása bűntényében – Sztahó

Péter és társai a Bt. 366. és 370§-a értelmében  

04.02.1936: Elítélték a Kassai Aranykincs megtalálóit

08.09.1936: Bíróságon a szenzációs kassai kincs – kihallgatás – munkaügyi bíróság Dr. Ewald

01.10.1936: Feljebbviteli munkaügyi eljárás a Kassai Kerületi bíróságon – Dr. Viegel.

 

2. Novosti (Újdonságok)

 

08.05.37: Feljebbviteli bíróság – Kassai Kerületi Bíróság – Dr. Lackó Szenátusa jóváhagyta az I. fokú bíróság ítéletét, miszerint a megtaláló nem jogosult a kincs egy részének saját hasznára való eltulajdonítására.

 

3. Gazdovské noviny (Gazdálkodók Újsága)

 

30.08.35: A Pénzügyigazgatóság régi épületében az alapok ásása közben egy munkás aranykincset talált. A kincs tartalmazott egy 1/2 kg súlyú aranylácot, 2796 db. aranypénzt kb. 11 ′/á kg súlyban. A kincs egy réztálkában volt elhelyezve, melyet rézfedél takart. Értéke 300 000,- Kč, de numizmatikai értéke több mint fél millió korona. Valószínűleg numizmatikai gyűjteményből származik, mivel különböző évszázadokban vert érméket tartalmaz. A kincset valaki a zavargások idején rejtette el. Ez az értékes lelet a Kelet-szlovákiai Múzeum kezelésébe lett átadva.

 

4. Lidové noviny (Népújság)

 

25.08.35: Kincset talált a munkás – 11 kg aranyat.

02.09.35: Napi hírek a cikk felsorolja a kinccsel kapcsolatos feltételezéseket: huszita kincs, I. Ferenc császár kassai tartózkodása idején

ásták el 1805-ben, nem kincs, hanem éremgyűjtemény.

13.09.35: Közli az első fényképet a kincsről és a hivatalos személyekről, akik átvették.

12.07.35: Az ismeretlen Mr. X Hlatky E. Rákóczi kincsét kereste Kassán.

 

5. Kassai Ujság

 

25.08.1935: 12 kg aranyat találtak a lebontásra került Pénzügyigazgatóság pincéjében. Rézdobozban voltak befalazva az aranyérmék és ékszerek. A doboz színültig tele volt aranypénzzel, ékszerekkel és súlyos aranylánccal. Ebben az épületben lakott annak
idején Mária Terézia és II. Rákóczi Ferenc.

27.08.1935: Aranyláz városunkban – Jelentkezik Mr. X a kincsek szerelmese (Hlatky Ernő – látnoknak nevezte magát és állította, hogy Kassán három helyen van elrejtve értékes Rákóczi kincs). A megtaláló Sztachó Péter 34 éves munkás, négy gyermeke van, két fiú és két lány. A Széles utcán laknak szegényes hónapos lakásban.
Sztachó Péterből gazdag ember lett. Hlatky Ernő 1935.8.27-én a Pankráci fegyházban ült szélhámosságért.

28.08.1935: Husziták rejtették el a Pénzügyi-palota pincéjében talált aranyat. – A leletet a rendőrségnek kellett volna beszolgáltatni. – A legtöbb aranypénz Pogyebrád György cseh király idejéből származik, ami azt bizonyítja, hogy a kincset a husziták rejtették el. A Kamara épülete a husziták egyik fő fészke is volt, ide gyűjtötték be az adókat.

29.08.1935: Közszemlére teszik a talált kincset. A városi tanács tegnap délután ülést tartott Tost László helyettes polgármester elnökletével. Megtárgyalták a megtalált kincs ügyét is. Tost László közölte azt is, hogy a város sürgősen intézkedni fog, hogy a talált kincsek a közönség részéről megtekinthetőek legyenek, és hogy azok egy része a városi múzeum számára biztosíttassék.   

31.08.1935: Visszakéri a város az elszállított aranykincseket az országos hivataltól. – A városi képviselőtestület tegnap tartotta rendes közgyűlését Maxon Milán polgármester elnökletével. Az elnöklő polgármester napirend előtt bejelentette a nagy értékű kincs megtalálását, és hogy szerdán a Pénzügyi Vezérigazgatóság rendelkezésére Bratislavába szállították. Ez a hír meglepetésként hatott, mivel a kincs elszállításáról eddig senki sem tudott. Dr. Pajor Miklós szenátor hozzászólásában bejelentette, hogy az 1892-ből származó 2145 sz. telekkönyvi bejegyzés szerint az épület a kincstár tulajdona. A szenátor szorgalmazta, hogy mivel a kincsek szoros összefüggésben állnak Kassa és Kelet-Szlovákia történelmével, a városban kell maradniuk. Bucek Dr. Hlinka-párti képviselő is egyetértett a kincsek elhelyezésével a kassai múzeumban, viszont kijelentette, hogy szerinte Novak építkezési vállalkozót nem illeti meg semmilyen jutalom.

01.09.1935: A Kelet-szlovákiai Múzeum igazgatója Polák dr. nyilatkozata szerint a Pénzügyminisztérium dönti el, kit illet meg az aranykincs. Információnk szerint a Bratislavai Vezérpénzügyigazgatóság is állást foglalt. Megállapították, hogy a kincset nem lett volna szabad bankban elhelyezni, hanem a Pénzügyigazgatóságon. Az Állami Műemlékvédő Hivatal részéről bizottságot alakítottak. Polák József dr. múzeumigazgató szintén tagja lesz a bizottságnak, amely az aranykincs átvilágításával és becslésével lesz megbízva.

28.09.1935: A „becsületes megtaláló" is lopott az aranykincsből. – Viharos jelenetek a házkutatások és letartóztatások folyamán. – Az beszélték meg, hogy csak a kincs egy részét szolgáltatják be. A keresztkérdések súlya alatt rövidesen vallomást tettek.

01.10.1935: Csak pénzbüntetés vár a kincslelet megtalálóira.

 

02.10.1935: Szabadlábra helyezték az aranyak megdézsmálásával vádolt kilenc letartóztatottat. 

 

03.10.1935: Ötven grammos aranydukát is akad a Pénzügyi-palota bontásánál talált kincsek között. – Járásbíróság elé kerül a talált aranypénzek ügye.

 

22.01.1936: Aranyper a bíróság előtt. – Dr. Lendvai Ferdinánd cikke: Az értékes kincslelettel a külföldi lapok is foglalkoztak. Őket főleg a kincs eredete, meg az érdekelte, hogy ki áshatta el. Attól, hogy a kincset egy itteni ékszerkereskedő atyja rejtette volna el, nem írt sem az Observatore Romano, sem a Le petit Journal, sem a Daily Telegraph, sem az Athener Zeitung, de a levoci Kocúr és a pesti Az Újság sem. A magyarországi lapok szerint csakis Rákóczi-kincsről lehet szó. Vitába szálltak e felett. Most megvizsgálták a kincset szakemberek, és tekintve, hogy újabb keletű pénz is van közöttük, megdőlt ez a nézet is. Minden jel arra mutat, hogy a Thököly-harcok idején rejtette el valaki a kincset. Hogy Thököly maga nem volt, az biztos. Hogy is ásta volna el a pénzt, amikor állandóan szüksége volt pénzre. A háború-viseléshez már akkor is három dolog kellett, pénz, pénz és pénz. De ki ásta el, ha nem Thököly? Talán valami gazdag polgárember költséges passziójának és gyűjtőszenvedélyének emléke lesz a kinccsel telt kazetta, amely a város nyugalmát egy kis időre megbolygatta – ma már mindegy, akárkitől származik. – Sztachó végeredményben hasznos dolgot cselekedett, nélküle most nem lenne értékes leletünk, amely a történelemnek, numizmatikának egyaránt értékes... A kincset egyaránt kiállítják Prágában, vagy Bratislavában és városunkban is... Érdekes kiállítás lesz. – Versenyfutás a kincsért. Sztachó garmadával kapta a leveleket, melyben pénzt kértek tőle. – A „becsületes megtaláló" a vádlottak padján. – A főbűnösök büntetése csak pénzbírság lehet, de az orgazdákat szabadságvesztés is fenyegeti.

 

24.01.1936: Az aranyemberek a vádlottak padján. Hogyan osztozkodtak Rákóczi kincsén a „becsületes megtalálók"?

 

04.02.1936: Ítélet az aranyperben – Dr. Skalsky numizmatikai szakértő szerint az eltulajdonított 125 (126) darab aranypénz

numizmatikai értéke 30 570,-  Kč.

 

Magyar dukátok: 

8 drb. Mátyás király aranydukát     1 000,- Kč                               

2 drb. Ulászló dukát     200,- Kč                                                               

1 drb. Zápolya János dukát     350,- Kč                                             

1 drb. Ferdinánd aranyérme     7 000,- Kč                                              

1 drb. Zápolya János dukát     350,- Kč                                                            

3 drb. Ferdinánd dukát     680,- Kč                                                               

8 drb. II. Miksa dukát     1540,- Kč                                                     

3 drb. II. Rudolf dukát     360,- Kč                                                                

6 drb. II. Mátyás dukát     360,- Kč                                                               

4 drb. II. Ferdinánd dukát     520,- Kč                                                             

4 drb. III. Ferdinánd dukát     840,- Kč                                                            

5 drb. I. Lipót dukát     620,- Kč                                                                  

 

Erdélyi dukátok:

1 drb. Báthory Zsigmond dukát     200,- Kč                                                        

18 drb. Bethlen Gábor dukát      4 100,- Kč                                                        

7 drb. I. Rákóczi György dukát     1 800,- Kč                                                    

1 drb. II. Rákóczi György     260,- Kč                                                         

 

Az eltulajdonított pénzek között 53 db. idegen eredetű is volt: spanyol, olasz, angol, dán, lengyel, brandenburgi, holland, sziléziai,

csehországi dukátok és német városok dukátjai. – Az ítélet: Sztachó Péter, Haluska Milán, Kondás István – fővádlottak jogtalan elsajátítás

miatt 1 000,- Kč pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén 10 napi fogságra ítélve. Az ítélet kimondja a 125 db. aranypénz az állam javára

való elkobzását. Oravecz István 300,- Kč. Kurfürst István, Hack Gábor, Hack Gáborné, Hrnciarek Andrej, Kondás István, Kolesár István

200,- Kč büntetést kaptak, Kurfürst Mária felmentve.

 

09.05.1937: Az aranykincs megtalálói újra a vádlottak padján. – A feljebbviteli bíróság helybenhagyta Stacho és társai büntetését.

 

6. Večer (Este)

 

A kincs megtalálásának körülményeivel és útjával Kassától Kassáig Dr. J. Duchofi 1995-ben cikksorozatban foglalkozott.

 

18.08.1995: Kuruc idők

25.08.1995: Lelet a Főutcán

31.08.1995: Gondok a lelet körül  

08.09.1995: Újra Kassán

/folytatjuk/

 

Kapcsolódó cikk:

www.rovart.com/hu/a-kassai-aranykincs-1-resz_3576

 

 

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :