[kapcsolat]   husken

ÉLŐ ZENE

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

prosecco kóstolás

 

Kodály

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

hastréning

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A KASSAI MIHÁLY-KÁPOLNA

szerző: Tóth József 2011-05-18

 

A KASSAI MIHÁLY-KÁPOLNA

A Szent Erzsébet-dóm déli oldalánál, közvetlen szomszédságában emelkedik a Szent Mihály-kápolna. Építésének kora bizonytalan, de struktúrája s a benne látható átmeneti román motívumok igazolják, hogy a mostani dóm helyén egykor állott egyhajós csúcsíves templom idejéből való -- a legnagyobb valószínűség szerint a 14. századból.


Eredetileg temetőkápolnának épült, olyan rendeltetéssel, hogy sírkamrájában elhelyezhessék azokat az emberi csontmaradványokat, amelyek a dóm mellett elterülő kicsi terjedelmű belvárosi temetőben, új sírok ásása közben felszínre jutottak. Mihály főangyal, a princeps animarum – a lelkek fejedelme, a praepositus paradisi – a mennyei paradicsom feje, a halottak patrónusa, ezért gyakori a lelkeket mérlegelő ábrázolása, ahogy a kápolna kapuja fölötti tympanonban is látható. A mérleg egyik serpenyőjében a kisgyermek képében ábrázolt üdvözült lelket angyal őrzi, a másikban a gonosz lelket szimbolizáló torz alakot két kecskebak formájú ördög igyekszik lefelé húzni. A homlokzat két fülkéjében Szent Péter és Szent Pál apostolok újabb szobrait láthatjuk.

 

A Szent Mihály-kápolna belseje egy hosszhajóból s a nyolcszög három oldalával záródó, valamivel magasabbra emelt szentélyből áll. Fából faragott oltárának főalakját, a sátánt legyőző Szent Mihály arkangyalt, két oldalán pedig Rafael és Gábor főangyalt ábrázolja. Az oromdíszt fent, a keresztrózsával záródó mennyezet alatt, a gyermek Jézust karján tartó bibliai szűz alakja díszíti. Az oltár 1896-ban Sopronban készült, Bubics Zsigmond kassai püspök ajándéka. A kápolna evangéliumi oldalán négyszögű csinos szentségház emelkedik, a megkötözött kezű s a tövissel koronázott Megváltó alakjával. A szent lecke oldalát a falba mélyített három ülőfülke teszi változatossá. Az északi falmezőt 1904-ből való festmények díszítik, Szent Dénes, Szent László és Szent Margit szobrát is itt találjuk.


A kápolna tornyában két, 1924-ben felszentelt harang van. Az egyik 115 kg-os Szent Mihály reliefjével és e felirattal: „Szent Mihály arkangyal kérjed Istent érettünk. Istenem Uram, kegyelmed engedje, hogy hangom az emberekben a hitet, szeretetet gerjessze”. A másik, 55 kg-os harangon Szent András képe van a következő felirattal: „Hálás lélekkel készíttetett engem Síposs András Gyula úr, a kassai katolikus hitközségnek elnöke és egyházgondnoka. Az úr 1923. évében”.
A kápolna alatt az egész épület hosszában két részre osztott sírkamra van, melybe utolsónak Adamkovits János nejét, született Schwanda Máriát temették 1862. augusztus 31-én.


II. Rákóczi Ferenc szabadságharca után 1711. november 11-én a kápolnát a katolikusok visszanyerték (közben a reformátusoké is volt), és a kassai tanács 1748-ban rendbe hozatta. 1821-ben és 1904-ben végeztek rajta javító munkát, miként a felirat is hirdeti: „RENOV. 1821. RESTAURATA  A. D. 1904”.
Az utolsó restaurálási munkák 2006-ban fejeződtek be. Sajnos, magát a restaurálás folyamatát nem írhatom le, ugyanis nem kaptam rá felhatalmazást. Kicsit sejtetik talán az ezalatt  készült fotók, melyeket  Andrej Imro kollégám készített, fogadjátok hát szeretettel.
 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :