[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A kommunizmus áldozatairól

szerkesztette: Kiss László, 2009-03-04

aki nem egyenlõ1947. február 25-én hurcolták a Szovjetúnióba Magyarországról Kovács Bélát, a szovjeteknek, s az õket kiszolgáló hûséges magyar kommunistáknak még ellenálló Kisgazdapárt fõtitkárát. Ez a nap lett a kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja.


2
3
4
5

 Szerte a világon sokan gondolják úgy, nem volt az olyan rossz eszme, csak a megvalósításba egy kis hiba csúszott. Egy kis hiba. 100 millió áldozat. Akinek még illúziói vannak, vegye a kezébe "A kommunizmus fekete könyvé"-t (Nagyvilág Kiadó, Bp. 2001). Rá fog jönni, hogy mindaz, ami a köztudatban él a kommunizmusról, amit tankönyvekben olvasunk, csak a felszín karcolgatása. A Szovjetúnió megszüntével lassan megnyíltak a levéltárak. Ma már sok dokumentumba belepillanthatunk. A kommunizmus mibenlétére álljon itt most egy akta, mely egy teljesen hétköznapi ember, (akkor) teljesen hétköznapi esetét mondja el.

                                                       24260.számú akta, NKVD 1938
  1. Családi neve: Szidorov
  2. Neve: Vaszilij Klementovics
  3. Születési helye és ideje: Szicsevo, moszkvai körzet, 1893.
  4. Lakcíme: Szicsevo, Kolomenszkij kerület, moszkvai körzet
  5. Foglalkozása: termelõszövetkezeti alkalmazott
  6. Szakszervezete: termelõszövetkezeti alkalmazottak szakszervezete
  7. Vagyona a letartóztatásakor: 1 bádogtetõs, 8x8 m-es faház, 1 részben födött, 7x20 m-es udvar, 1 tehén, 4 birka, 2                                                disznó, baromfi
  8. Vagyona 1929-ben: ugyanaz meg 1 ló
  9. Vagyona 1917-ben: 1 faház 8x8 m-es, 1 részben födött 20x30 m-es udvar, 2 pajta, 2 magtár, 2 ló, 2 tehén, 7 birka
10. Társadalmi állása a letartóztatásakor: alkalmazott
11. Rendfokozata a cári hadseregben: 1915-16-ban 2. osztályú gyalogos a turkesztáni 6.gyalogezredben
12. Rendfokozata a fehér hadseregben: nincs
13. Rendfokozata a Vörös Hadseregben: nincs
14. Szociális származása: középparaszt fiának tekintem magamat
15. Politikai múltja: pártonkívüli
16. Nemzetisége, állampolgársága: orosz, a Szovjetúnió állampolgára
17. Tagja-e az OK(b)P-nak: nem
18. Iskolai végzettsége: elemi
19. Jelenlegi katonai állománya: tartalékos
20. Volt-e büntetve: nem
21. Egészségi állapota: sérves
22. Családi állapota: nõs, felesége Anasztaszija Fjodorovna, 43 éves, kolhozparasztasszony, lánya: Nyina, 24 éves

                                             2. részletek a vallatási jegyzõkönyvbõl

Kérdés: Ismertesse elõttünk a szociális származását, az 1917 elõtti és utáni társadalmi és vagyoni helyzetét.
Felelet: Kereskedõ családból származom. Körülbelül 1904-ig egy kis boltja volt apámnak Moszkvában, a Zolotorozsszkaja utcában, ahol -úgy hallottam apámtól- maga árulgatott, nem volt semmiféle alkalmazottja. 1904-ben apámnak be kellett zárni a boltját, mert nem bírta a versenyt a nagykereskedõkkel. Visszament vidékre, Szicsevóba, és kibérelt hat hektár szántóföldet meg két hektár legelõt. Egy bérese volt, egy bizonyos Gorjacsev, aki évekig dolgozott apámnál, egészen 1916-ig. 1917-ben megmaradt gazdaságunk, de elvesztettük lovainkat. Apámmal dolgoztam 1925-ig, majd az õ halála után a fivéremmel együtt mi osztoztunk a gazdaságon.
   Semmiben nem vallom bûnösnek magamat.

                                                     3. Részletek a vádiratból

   (...) Szidorov rosszindulatot táplál általában a szovjethatalom és különösen a párt iránt, rendszeres szovjetellenes propagandát fejtett ki: azt hangoztatta: "Sztálin és bandája nem akar lemondani a hatalomról. Sztálin sok embert megölt, de nem akar távozni. A bolsevikok ragaszkodnak a hatalomhoz, letartóztatják a tisztességes embereket, de errõl beszélni sem lehet, mert táborba zárják az embert huszonöt esztendõre."
   Szidorov vádlott nem ismerte el bûnösségét, de több tanú ellene vallott. Ítélet céljából átkerült az ügye egy trojkához.
   Aláírás: Szalahajev rendõr alhadnagy, Kolomenszkoje körzet.
   Elõttem: Galkin állambiztonsági hadnagy, az állambiztonsági különítmény parancsnoka, Kolomenszkoje járás.

                                 4. Részletek a trojka döntésének jegyzõkönyvébõl, 1938. július 16.

  (...) Szidorov V.K. ügye. Volt kereskedõ, egy boltból élt az apjával. Az a vád ellene, hogy ellenforradalmi propagandát fejtett ki kolhozparasztok között, csüggesztõ kijelentéseket tett, fenyegette a kommunistákat, ócsárolta a párt és a kormány politikáját.
   Döntés: AGYON KELL LÕNI Szidorov Vaszilij Klementovicsot, és el kell kobozni minden vagyonát.
1938. augusztus 3-án végrehajtották az ítéletet.


 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: mecénás e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-03-17
Megdöbbentõ!
A diktatúra ... Ja!
És a demokrácia? Szabadon tehetsz meg dolgokat, de ha a lehetõségektõl meg vagy fosztva ... vagy mondjuk a diktatúrában nem loptad össze magad ... stb.
Most válság van. Ki szívja meg? A kisember, mert neki kell meginni a levét a dolgoknak. Szociális juttatások lefaragása, kamat és törlesztõrészlet emelése, munkahelyek bezárása, elbocsátások. Lehet kis(kényszer)vállalkozó, de a piac pangásába beledöglesz. Te is, én is.
Nem végeznek ki, csak ... hagynak meghalni. A kisközösségek sem mûködnek már jól. Hát kis faluban, saját házban megfagyott emberrõl szóltak a hírek?
Igaz, a lassú haldoklás, annak reménye, hogy mégsem kell kiíródni az életbõl, hisz még élek, sokkal kellemesebben csengõ tudat, mint a biztos halál érzése ...
Mert ha a diktatúrában elvisznek, akkor ... indokot találni könnyû, hogy ... véget vessenek. Úgyis csak pár embernek hiányzol, de ... szólni úgysem mernek, mert ... utánad halasztják õket egy pillanat alatt!
név: G e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-03-14
A diktatúrák sajnos ilyenek nem kérdeznek ütnek.
Ilyen volt a kommunizmus is meg a Náci birodalom is mindenkinek úgy kellet táncolni ahogy a diktátorok diktálták.
név: Zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-03-05
Megdöbbentõ!!!
Szavam is elfogyott...