[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A Kopócs

szerkesztette: krónikás, 2008-05-24

Kopócs Tibor grafikájaSokoldalú egyéniség. Grafikus és festõmûvész, tanár, zománcmûvész, újságíró, de volt már díszlet- és jelmeztervezõ is. Vezéregyéniség. Egyszer Lacza Tihamérnak nyilatkozta 70. születésnapja apropóján, hogy még egy másik élet is kevés lenne ahhoz, hogy álmait megvalósítsa...


Kopócs Tibor grafikája
Kopócs Tibor festménye
Kopócs Tibor grafikája
Kopócs Tibor: Munkácsy Mihály apokrif

6
7
8
Mûvésztelepi napló

Kopócs Tibor
1937. 10. 1., Veµké Kosihy (Nagykeszi)

Potoèná 28, 945 01, Komárno
tel.: +421 907 575 210
e-mail: kopocs@slovanet.sk       
              
Tanulmányok: 1952-54 Iparmûvészeti szakközépiskola, grafikai szak, Pozsony (Bratislava). 1961-66 Pavol Jozef ©afárik Egyetem, grafika, festészet és történelem szak, Eperjes (Pre¹ov). 1986-ban államvizsga és habilitáció – PhDr. – (esztétika és mûvészettörténet), Eperjes (Pre¹ov).

Ego sum – Én vagyok

E kijelentés-lényeg magában hordja az „ilyen vagyok”-ot, s ennek többesszámú megfelelõjét: ilyenek vagyunk. Az ’én vagyok’: megmérhetõ, kiparcellázható; megvannak a határai, tehát zárt egység, az ilyenek vagyunk – térben és idõben végtelen. Bonyolult, összetett és teljességében megismerhetetlen. Az alkotó számára így, és ezáltal izgató és izgalmas.
Az ember, az ÉN, a leglényegesebb szubjektum, ezer féle indulattal telített, tudatosan cselekvõ, vagy ösztöneiben megnyilvánuló lény – titokzatos, ellentmondásokkal telített; jóságos és gonosz, s csak tetteiben mérhetõ.
Kopócs Tibor ezeket a tetteket választotta témájául és próbálta megformálni. A cselekvést megragadni és rögzíteni nagy-nagy akarást és önfeláldozást jelent. A mozgás mindent felold. Minden szertefolyik, eltolódnak a felületek, a formák rendellenessé torzulnak, vagy elmerevednek, s elhagyják természetes létezési állapotukat.
A mozgást vigyázó tekintet, a rendszert teremtõ tudat kiválasztja és rögzíti a lényeget; mindazt, ami a társadalmat, az egyént, a világot jelenti – minket teljes valóságunkkal együtt, s már nem az egyes megfogalmazása a cél, hanem az általános emberi. A vonalak, az árnyékok, a szögletek, az ívek, a felbontott testek már nem egy konkrét embert, vagy tárgyat tükröznek, de minden embert és minden tárgyat jelentõ letisztult gondolatot. Mert bennünk van a jóság és a szeretet, de bennünk van a bûnre való hajlam, az írígység, a rosszakarat magva is. A tetteinkben, mindennapjaink észrevétlen folyásában, felvillanó gondolatainkban, egy-egy régi emlékünkben. Így, ezekkel teljes az ember.
A mi életünk, a mi valóságunk megfelelõje a mûvész egyénisége és keze által rögzített kép, képsor és gondolat. Úgy vélem, az én megfogalmazásom aligha képes felemelkedni a látó tekintet értékelõ magaslatára ma, s itt, ezen a helyen, ahol az alkotások vallanak, s a szó elröppenõ indulata megtorpan a tiszteletadás és felismerés ólomsúlyú nehezéke elõtt, s nem jut tovább az üdvözlésnél.

Gál Sándor


Néhány fontosabb
önálló kiállítás

1973 – Galéria C. Majerníka, Bratislava
1973 – Csehszlovák Kultúra, Budapest
1984 – ©ari¹ské múzeum, Bardejov
1987 – Megyei Mûvelõdési Ház, Szolnok
1989 – Galéria umenia, Nové Zámky
1994 – Bernát Aurél Mûvelõdési Ház, Marcali
2001 – Erdélyi Ház, Sopron
2002 – Magyar Kulturális Központ, Prága
2005 – Limes Galéria, Révkomárom
2007 – Galgóczi Erzsébet Könyvtár Galériája, Gyõr
2007 – Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely

csoportos kiállítás

1983 – Kortárs szlovák grafika VIII:, Banská Bystrica
1984 – Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava
1985 – Galéria P. M. Bohúòa, Trienále portrétnej maµby, Liptovský Mikulá¹
1986 – BWA, Bieszczady ’86, Krosno, (Lengyelország)
1988 – Xantusz János Múzeum, Gyõr
1991 – Csehszlovák Kultúra, Budapest
1993 – Közösségi Ház, Balatonfüred
1996 – Magyarok Világszövetsége, Budapest
1998 – Egri Galéria, Eger
2001 – Slovenský rozhlas, Bratislava
2006 – Umelecká beseda, Bratislava
2006 – Vigadó Galéria, Budapest
2007 – Mûvelõdési Ház, Pannonhalma
2007 – Limes Galéria, Révkomárom
 Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :