[kapcsolat]   husken

ÉLŐ ZENE

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

prosecco kóstolás

 

Kodály

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

hastréning

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A magyar szabadkőművesség és Trianon 3. rész

szerző: Kiss László 2011-10-30

 

A magyar szabadkőművesség és Trianon  3. rész

Nagy hiba lenne viszont Polónyi zsidókra vonatkozó megállapításait a jóval későbbi holokauszt tragédiáján keresztül szemlélni. Ez akkor egyszerű ténymegállapítás volt, minden fajgyűlölet nélkül. Éppígy beszélt volna a románokról, ha mondjuk ők települnek be tömegesen Budapestre. 

 

Meglepő és megkapó egyébként is az akkori parlamenti viták tiszteletteljessége, nyíltsága és őszintesége, amely persze nem nélkülözte a humort, s a mély nézetkülönbségek kemény, de retorikailag gyönyörű megfogalmazását sem. Polónyi többször rámutat beszédében, hogy nem a zsidóság egésze ellen szól, nagyon jól tudja, hogy sok becsületes zsidó dolgozik a haza felemelésén, segélyezéssel, adománnyal, gazdasági tevékenységével. Őket igazi hazafinak nevezi. Azok ellen szól, akiknek nincs igazi nemzeti identitásuk, s egy magasztos célokért küzdő szervezetet igyekeznek kisajátítani és saját önös céljaik érdekében felhasználni, átvenni az egyébként is gyengélkedő magyar középosztály szerepét. Tehát lényegében az, hogy nagyrészük zsidó, a kérdés szempontjából másodlagos.
 

Polónyi beszédéből kisejlik a magyar állam féltése, s jóllehet semmit nem tudhatott az 1920-as eseményekről, utóbb látnoknak bizonyult. A szabadkőművesség intézménye jelentősen hozzájárult az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság zűrzavarához. Az ezekben az eseményekben résztvevők, az azokat irányítók nagy számban valamelyik szabadkőműves páholynak voltak a tagjai, ott kezdték pályafutásukat. De korántsem csak az új rendszerek lelkes támogatóit láthatjuk bennük. A dualista kor államgépezetében is ott találjuk őket. Csak utalunk a már említett Joannovics Györgyre, vagy Pulszky Ferencre. De a darabontkormány (1903-1906) sajtófőnöke, Vészi (Weis) József is ismert szabadkőműves volt, az Eötvös, majd a Reform páholy tagja, majd főmestere.
 

Figyelmet érdemel a ′48-as nemzedék szabadkőművesi szerepvállalása. Kossuth Lajos is belépett egy páholyba az USA-ban, és sokan követték példáját, ki-ki abban az országban, ahová emigrált. Viszont két dologban alapvetően különböznek hazai radikális testvéreiktől. Ahová ők beléptek, ott a Biblia a nagymester asztalán volt, tehát ateista, szocialista színezete nem volt ezeknek a páholyoknak. Másodszor, tagságukat egy hátsó gondolat motiválta. Ennek alátámasztására Kossuth példája a legjobb. Az Egyesült Államokban érzékelte, milyen óriási befolyása van a szabadkőműveseknek. Úgy gondolta, Magyarország ügyét sikeresebben előmozdíthatja, ha ilyen nagyhatalmú barátokra lel egy szervezetben... De így voltak ezzel mások is. Tény, hogy 1919-ben Franciaországban, a Trianon kastélyban, a Magyarország szétcincálásán fáradozó román delegáció több tagja is szabadkőműves lett, s mint azt dokumentumok is bizonyítják, ők is céljaik elérése, tehát a haza érdekében tették ezt.
 

Itthon, a kiegyezés után, szabadkőműves lett a legendás ′48-as személyiség, Klapka György. Jóllehet a páholyok nyílt radikalizáslódását ő már nem érte meg, az emblematikus nevet kissé tisztességtelenül használták fel a szabadkőművesek. Még akkor is tisztséghez juttatták, amikor a rá leadott szavazatok alapján ez nem járt volna neki. 

 

Szabadkőműves volt a kassai illetőségű gróf Andrássy Gyula is, a dualizmus első magyar miniszterelnöke, talán az utolsó nemzetközi formátumú magyar politikus napjainkig. Andrássy a miniszterelnöksége végén lép be a Corvin Mátyás páholyba. Ady Endre szintén "testvér" volt, de nem nagy elánnal vett részt a "vakolásban". A jegyzőkönyvek tanúsága szerint mindössze négyszer volt jelen ülésen. A Rohanunk a forradalomba, s a Tisza Istvánról írt megsemmisítő sorok miatt a szabadkőművesek közösséget éreztek vele, valószínűleg így került a vonzáskörükbe. S egyébként is jól jött az akkor már elismert, nagy tekintélyű költő. Viszont Ady Erdély román megszállása után szakított a mozgalommal. 
 

Az 1910-es parlamenti szabadkőműves vitában az is előjött, hogy az öt legnagyobb, zsidó tulajdonban lévő budapesti nagybank aktívan közreműködött a lecsúszóban lévő erdélyi középosztály földjeinek megszerzésében és román kézre juttatásában. A bizonyíthatóságon túl ez köztudott is volt akkoriban, nem összeesküvés-elméletről van szó. Polónyi Géza és Huszár Károly szavait nem is cáfolta senki. A felszólalók mindezt összekötötték a szabadkőművesség államellenes, a magyarság érdekeivel szemben álló tevékenységével. Valljuk be, nem kell túl nagy fantázia ehhez az asszociációhoz. 
 

A hazai radikalizálódott szabadkőművesekre sokan úgy tekintenek, mint a szocialista, kommunista eszmék előfutáraira. 1907-ben szabadkőműves páholy hozta létre az egyetemi Galilei kört. Elsősorban galíciai zsidók tanultak itt, de ösztöndíjas volt Rákosi Mátyás is. Talán ezért engedelmeskedik később olyan nehezen Sztálin utasításának. Csak 1950-ben tiltja be a páholyokat, többszöri felszólításra. Tehát van némi alapja a szocialista, kommunista összefüggésekre utaló gyanúnak, de ne feledjük, hogy Nietzsche nézeteit is csak kisajátították a nácik. (Ugyanakkor sok magyar szociáldemokrata kilépett a szabadkőműves-mozgalomból, amikor az már utcai tüntetéseket, zavargásokat szervezett.) Inkább egy a realitásokat figyelembe nem vevő, a modern társadalmak néhány elemét kiragadó és felnagyító, valami irreális álomképet miszticizáló mozgalomról volt szó. A hagyományos konzervativizmusban maradiságot láttak, s keresztes háborút hirdettek ellene. Tették mindezt akkor, amikor a legnagyobb összefogásra, az államiság maximális megerősítésére lett volna szükség. 
 

Mindazonáltal óva intenék attól, hogy Trianon miatt a szabadkőművesekben keressük a bűnbakot. A későbbi események ismeretében botorság és tisztességtelen magatartás pálcát törni a korábbi időszak érintettjei fölött. Trianont senki nem tudta, nem látta előre. Viszont a korszak bonyolult, nehezen áttekinthető volt és vészterhes. Ilyen időkben vétkes könnyelműség - úri huncutsággal, vak modernizációs szellemben - az államellenes aknamunka. Ilyesmi talán egy békés demokráciában engedhető meg, mikor nincs semmi külső, sem belső veszély, s az a legnagyobb gondunk, mennyi a benzin ára. 
 

Magyarországon a szabadkőművességen belül volt egy nemzeti vonal is. Többször kezdeményezték, hogy a mozgalom vegye be céljai közé a magyar nemzetállam erősítését. De alulmaradtak, a progresszív irányzat győzött, melynek képviselői - ki tudja miért? - hallani sem akartak erről. 
Ugyanakkor a szabadkőművességnek számtalan erénye is van. Kórházakat működtetnek, különösen a háború alatt, szegénykonyhákat pénzelnek, árváknak gyűjtenek. Szabadkőműves alapítású a Budapesti Mentőegylet, mely ma is működik, Országos Mentőszolgálat néven. 
 

A magyar szabadkőművesség radikalizálódása egyáltalán nem általános folyamat. Az USA-ban, Angliában, a skandináv államokban, Németországban megmaradtak a nemes céloknál. Ott megmaradt a Biblia a nagymester asztalán, nem szerveztek tüntetéseket, nem támadtak dühödten a hazai egyházra, nem politizáltak (legalábbis nyíltan nem). Nem fordultak szembe államaikkal. Ezek annyira modern országok, hogy itt már nem volt szükség a világmegváltó eszmékre? Aligha. Magyarország politikai struktúrája nem sokban különbözött az akkori fejlettnek nevezett országokétól. Lényeges lemaradásban semmiképp nem voltunk, legfeljebb gazdasági, társadalmi téren.
A magyar szabadkőművesség egyedi útra tért, szakított a nemes hagyományokkal. Ezzel ártott saját magának, de ami rosszabb, hogy egy egész országnak is.

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :