[kapcsolat]   husken

babamasszázs

 

kit

 

vaskakas

 

Berlin

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A modernitás

szerkesztette: SZABÓ OTTÓ, 2005-07-26

modern kubizmusGyakorta emlegetett és elcsépelt fogalom, amely már a XIX. században, de fõleg a XX. század elején különös jelentõséggel bírt. Saját jelenét nevezte el errõl a ködös meghatározásról az ember, tehát elért eredményei is már csaknem száz évesek. Ritkán topogott ennyi ideig egy helyben a világ.  


Modern társadalom – A modernizációs folyamat – az iparosodás, a városiasodás*, a mezõgazdaság jelentõségének visszaszorulása, a halálozási és születési arányszámok csökkenése, a tudomány és a technika gyors fejlõ­dése, a szekularizáció, az életmód hirtelen változásai, az iskolázottság emel­kedése, a tömegkommunikáció, a nagyobb társadalmi mobilitás, a társadal­mak növekvõ differenciáltsága – gyökeresen átalakította a hagyományos tár­sadalmakat. Max Weber az életvitel és a tevékenységek »racionalizációjaként« írta le e folyamatot, Émile Durkheim a társadalmi kohézió formaváltásaként (az egyformának tekinthetõ egységek mechanikus szolidaritását felváltja a funkcionálisan egymásra utalt részek organikus szolidaritása), Talcott Par­sons pedig a csak a saját logikájukat követõ funkcionális alrendszerek (gaz­daság, közigazgatás stb.) kialakulási folyamataként. A modernizáció kritikája az elidegenedést hangsúlyozza: az egyének elveszítik az otthonosság érzését, nem látják át világuk szabályait, ami fokozódó társadalmi anómiához vezet. A modernitás »torzszülött« változataiban a társadalmi szabályozás modern technológiája »totális« elnyomást valósít meg. A »folyamatos haladásként« felfogott modernizációt a posztmodern elméletek megkérdõjelezik. Sokan tartanak ugyanakkor egy »új törzsiség« kialakulásától is, amelyben az egyes tradicionális csoportok modern technikát vetnek be egymással szembeni küzdelmükben.

*Külön írásként taglalva a Társadalomtudományok rovatban


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :