[kapcsolat]   husken

augusztusi nyitva tartás

 

FFF

 

Hazátlanok

 

ZemplénFeszt

 

Róth

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A Rovás új kiállításai

szerkesztette: SZABÓ OTTÓ, 2005-03-22

a megnyitó elõttMárciusban négy kiállítást is rendezett a Rovás. Kettõt Kassán - a Thália Színházzal együttmûködve, kettõt pedig Rozsnyón - a Bányászati Múzeummal kötött együttmûködési megállapodás keretében.


érkeznek folyamatosan

barátok

a megnyitó

a vernisszázs

a közönség

részletek közt

Kassán március elején nyílt Kiss László encsi képzõmûvész grafikáiból kiállítás a Thália Színházban, majd a hónap második felében Leonardo Maniscalchi firenzei fotós mûveibõl kamara-kiállítás a Márai Caféban.
A két rozsnyói kiállítás megnyitója egyazon idõpontban, március 17-én volt a Bányászati Múzeum Galériájában, Rozsnyó történelmi központjában, a Bányászok tere 25-ös szám alatt.

A Galéria földszinti termében Oleg Šuk, kazachsztáni születésû, orosz nemzetiségû, jelenleg Kassán élõ képzõmûvész alkotásaiból nyílt tárlat. Saját készítésû merített papírjait még friss, folyékony állapotban munkálja meg, és komponál az adott formákba hangulata szerint fûszálakat, virágokat, szirmokat, színes kavicsokat és különféle ágacskákat… Természetes anyagokból indul ki és a természet harmóniáját transzformálja át a mûvészi erõ által emberi leképezésekké. A természet nyugalma árad alkotásaiból, valamint egy olyan ember nyugalma, aki rátalált önmagára, amint az igazságot kereste a dolgokban. Ugyanis ez lenne talán a zen egyik alapja - ahogy szavaiból kitûnt (vagy ahogyan azt véltem felfedezni). Merthogy Oleg zen-buddhista. "Boldognak lenni itt és most" - ez ars poeticája.             

                                                     OLEG ALKOTÁSAI

Az emeleti termekben láthatóak Szabó Ottó legújabb mûvei. Az alkotásokat formanyelvük szerint talán négy csoportba oszthatnánk, bár mindegyikre ugyanaz a szabad vonalvezetés, a mindennemû kötöttségek felrúgása jellemzõ. A legelsõ teremben "Õs Napkelet ilyennek álmodta…" címmel a legfrissebb alkotások vannak bemutatva. A Jelenések Könyve hangulatvilága áll ezekhez a legközelebb, stílusát tekintve talán az alkotójára annyira jellemzõ "festett grafika" meghatározás a legtalálóbb. A mûvész korábbi alkotásainál sem nagyon törõdik a forma lehúzó és hínárként visszatartó erejével, amivel még a nonfiguratív alkotók se nagyon tudnak megbirkózni. Úgy fest, mint amikor valaki gyorsan ír: mint aki információk tömkelegét kapja valahonnan és nem szeretne semmit sem elszalasztani…Jeleket fest, ikonokat; az is lehet, hogy képírás az, amit folytat…
A második teremben leheletfinom vonalvezetésû és színezetû festményeken gyönyörû aktok láthatók, a háttérben a magyar történelem meghatározó állomásaival. Mindegyik olyan, mint egy kopott középkori freskó… És mégsem olyan. Átlátszóak, mint az üveg. Bár minden képnek van címe, ezen a kiállításon a termekben lévõ kollekcióknak van önálló megnevezésük. Ezé: "…derûsnek, búsnak, büszke szertelennek…"
A harmadik teremben vannak a balladák. Méreteik, színviláguk, tartalmuk miatt és egyébként is - komolyságukból fakadóan - szinte kikövetelik, hogy a nézõ megálljon és dialógusba kezdjen. A vitatkozás mûvészetérõl szólnak ezek a képek. Itt, ebben a teremben kiállítva, az egész kollekció címében fejezi be az Ady-idézetet: "…kegyetlennek, de ki elvérzik egy gondolaton!"
A negyedik kategória A4-es grafikái a folyosón szinte elenyésznek a többi kép mellett. Nem így a mondanivalójuk: "…A Lét egy nyitott könyv, amely nyitva fekszik elõttünk, de csak rejtjelezve olvasható…"
Ezen alkotásoknál a formanyelvet illetõen a fentebb leírtak már teljesen nyilvánvalóvá válnak: ezek a képek egyszerre vannak írva és rajzolva is.
Valami középkori bûvölet hatása lehet, amitõl a mûvész nem tud szabadulni.
Talán a mély, õsrégi rétegekbõl feltörõ bizánci görög-keresztény kultúra, talán az ikonok..., a viasz-tempera táblaképek…, a fa és az arany kombinációja, az ezüst, a fehér és kék…
Tisztaság, letisztultság…
Nem tudni.

                                                                SZABÓ OTTÓ ALKOTÁSAI


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Lang e-mail: adam@langtool.hu dátum: 2010-07-26
Láttam Oleg Suk néhány oroszlános képét L?csén az U Leva szállodában. Nagyon tetszettek, ezért szeretnék m?veivel közelebbr?l is megismerkedni. Kérek segítséget, elérhet?séget.

Üdvözlettel
Lang