[kapcsolat]   husken

Nyári nyitva tartás

 

Rajzszög20

 

Róth

 

Sándy

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A színekrõl és a fényrõl

szerkesztette: SZABÓ OTTÓ, 2005-05-13

1Ján Kuchta retrospektív kiállítása nyílt májusban a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában, a festõmûvész hatvanadik születésnapja alkalmából. "Az értõl az óceánig" - mondhatnánk az alkotások sokrétûsége láttán


2

3

4

5

6

7

8

9

A történésekrõl

Azokról amik az emberi belsõben, az emberi civilizációban zajlanak. Arról, ami él, mozog, lélegzik és felsóhajt. Arról, ami a tudatunk és a létünk része. Arról, ami látható, de a láthatatlanról is. Arról, ami VAN - vallanak Ján Kuchta festõmûvész képei. Az alkotások az emberrõl és az életérõl szólnak. Mindenrõl, ami az alkotójuk számára fontos - az õt inspiráló jelenségekrõl, az élet örök, nagy kérdéseirõl...
A ritmusról, a folyamatok erejérõl, a létrõl és a maradandóságról. Vonalakról, amelyek aláhúznak, kijelölnek, s olykor át is húzzák a létezõt. Vallanak számokról, melyek összegeznek, de emberi sorsok összegzõi is egyben. Olyanokról is szólnak, akik számítóak, de olyanokról is, akik mindent jól ki tudnak számolni.
Emberek. Ritmusok. Vonalak. Számok. S újra mindez egyben: emberekritmusokvonalakszámok. Különleges festmények. A látást a gondolatot, a szellemiséget és értelmet egységben kifejezõ alkotások. Ezek Ján Kuchta képei.
Ján Kuchta (1945) alkotásai nagyon sokrétûek. Festmények, rajzok, akvarellek, grafikák, tájat és alakokat megörökítõ, realista és absztrakt jelekkel és szimbólumokkal teli munkák jellemzik munkásságát.
Ján Kuchta festõmûvész képes a valóságot hûséggel ábrázolni, de képes arra is, hogy önmagát a stilizált, képzõmûvészeti tömörítés formájában fejezze ki. Nagy érzékenységgel és kiegyensúlyozottsággal jeleníti meg a dolgok lényeges elemeit, és ezek valóságból és lelkivilágából fakadó leképezéseit. Jól ismeri a modern mûvészet kifejezõerejét és összetevõit. Fõként a fauvizmust és az expresszionizmust, melyeket szuggesztív színkompozíciókkal és lendületes festõi ecsetkezeléssel jelenít meg.
Az ezerkilencszázkilencvenes évek közepétõl Ján Kuchta alkotásaiban az absztrakció a meghatározó. Szerves (informel), de egyben geometrikus absztrakcióról is beszélhetünk képei kapcsán, amelyek kölcsönösen egyesülnek, vagy egymás metszésében, kiegészítésében jelennek meg. Festményei egységes, élõ organizmusok, melyekben ott látjuk a ráció "sor-elemeit", de - az élet mozgatóerejeként - az ösztönszerû és termékeny káoszt is. Ján Kuchta többféle, szabad festõi ciklust is készített. A korábbiak közül említésre méltók a Rétegek, Hírek, Számok, újabban pedig például a Ritmusok és a Vonalak. Mûveibe elõszeretettel építi be az alapvetõ geometriai alakzatokat: a négyzetet, a téglalapot s a kört, valamint a horizontális, vertikális, diagonális szerkezetet. Ezek ellentéteként említhetõk a szerves, amorf alakzatok, a laza festõi pác és a vászonra szórt, szikrázó, színes pigmentek. Képeinek mágikus hatása a színek harmóniájában és a fények kontrasztjában rejlik. Mûveit absztrakt expresszionizmusként, tassizmusként, és gesztikus letrizmusként (fõként a számoknál) is megpróbálhatjuk behatárolni, de jellemzõ rá a líraiság is. A rozsnyói Ján Kuchta alkotásait vizsgálhatjuk az absztrakt európai festészet (Wols, da Silva, J. Bazaine, J. P. Riopelle, S. Poliakoff) vonzásában, vagy az amerikai J. Pollock hatását sejtve, de említhetjük a hazaiak közül a hatvanas évek "Konfrontácie" mûvészeti csoport néhány alkotóját - M. Cunderlík, R. Fila, M. Urbásek, s a fiatalabbak közül V. Osiff, B. Mikus munkáinak rokon vonását is. Alkotásai több rétegben megjelenõ erõt és energiát sugároznak. Több réteg fényt és színt, meleget és hideget rejtenek egyszerre. Valamint egyszerû, könnyed struktúrájú geometriai alakzatokat, melyek a festmény mezejében az örök idõtlenségbõl ikonszerüen bukkannak elénk. 

                                                  

                                       

                                                       Bohumír Bachraty mûvészettörténész
                                                                        (Pozsony)

    


                                                      . a mûvész további alkotásai itt láthatók


10 11 12 13

                                                            


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :