[kapcsolat]   husken

ÉLŐ ZENE

 

BistRovásHU

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

hastréning

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

Kodály

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Amikor ujjal mutogatnak rád

szerkesztette: skitzz, 2006-05-12

1Az egyik leginkább elterjedt félreértés a jelnyelv egységességét illeti. Sokan, tévesen úgy gondolják, hogy a nagyothallók közt mindenütt a világban egy, mindenütt azonos jelnyelv létezik.


1
2
4

5
6
7
7
8
9
10
11

        Így a 21. század elején, a különféle kultúrák által befolyásolt, formált világban az internet által ránk zúdított információhalmaz súlya alatt – hogy csak ennyit említsek a közismert frázisokból – mi, a jövõ reményeként számon tartott fiatal korosztály, egyre többet hangsúlyozzuk nyitottságunkat, természetes érdeklõdésünket a „nem teljesen mindennapi” dolgok iránt. Nem tartjuk csodálnivalónak, ha a kollégiumba menet „fehérpálcás” diáktársaink tartanak velünk a liftben, a bevásárlóközpontok akadálymentesített bejáratai is teljesen természetesek számunkra, a villamoson pedig már fel sem tûnik, ha a következõ állomás neve egyidejûleg olvasható és hallható…Szeretném elhinni és valóban próbálkozom is, hogy mindez igaz. Mégis elõfordul, hogy meghökkentõ véleménnyel találkozom, mikor választ adok arra a kérdésre, mit is tanulok tulajdonképp? Ilyen esetekben pár percet bizony igénybe vesz a magyarázkodás, mit is jelent a szurdopédia, csakúgy mint a helyreigazítás néhány teljes mértékben helytelenül használt kifejezést illetõen, mint például: süketnémák, mutogatás, stb. Távol álljon tõlem, hogy bárkit is megsértsek, netán elítéljek „tudatlansága” miatt. Tény, hogy a rengeteg törekvés ellenére, sajnos még mindig megbámuljuk a buszmegállóban jelnyelvet használó embereket, vagy netán elsõként a sajnálat tölti el szívünket…
 Megítélésem szerint elsõként magát az elnevezést indokolt helyesbíteni, pontosítani. A hallássérült emberek közül csupán egészen elenyészõ azoknak a száma akik teljesen siketnek mondhatók. Az esetek nagy százalékában különféle mértékû hallásveszteségrõl beszélünk. Ez alapján öt szintet emlegethetünk: enyhe hallásveszteség ( 26- 40 dB), közepes mértékû (41-55 dB), közepesen súlyos (56- 70 dB), súlyos hallásveszteség (71-90 dB), teljes mértékû hallásveszteség (91 fölött). Csakúgy mit a „süket” a „süketnéma” megnevezés is helytelenül használt. A hallássérült embereknek ugyanis szervi rendellenességek nem akadályozzák a helyes artikulációt, hangképzést. Annak oka, hogy beszédük egyenetlen ritmusú, erõltetett, az, hogy nem áll módjukban elsajátítani utánzás segítségével a helyes artikulációt, ellentétben a halló gyermekekkel. A helytelen artikulációt nem képesek hallás útján szabályozni, helyesbíteni. Így semmiképp nem beszélhetünk általánosságban „némaságról”.    
            Mint bármelyik más fogyatéknak, a hallásveszteségnek is jelentõs, az élet különféle területére kiterjedõ következményei vannak: lingvisztikai nehézségek, oktatás, nevelés érzelmi fejlõdés és szocializációs folyamatok.
 A hallássérültek talán legközismertebb jellemzõje a jelnyelv használata. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem minden halláskárosult ember használja a jelnyelvet. Sokan közülük a beszélt nyelv segítségével kommunikálnak. A halló emberek közt rengeteg téves elképzelés létezik ezzel a kommunikációs módszerrel kapcsolatban. A jelnyelv lényegét tömören úgy fogalmazhatnánk meg, mint elõre egyeztetett kézmozdulatok, ill. a kezek és ujjak meghatározott konfigurációjának együttese, melyhez egyfajta kiegészítésként társul az arc mimikája is.
A jelnyelv saját nyelvtani szabályokkal rendelkezõ kommunikációs rendszer, melynek kutatásával több nyelvész is foglalkozott. A múlt század 60-as éveiben állt be némi változás megítélésével kapcsolatban. Ezekben az években Wiliam  STOKOE amerikai nyelvész kezdte meg kutatásait ezen a téren. Azt vizsgálta, valóban alkalmas-e a jelnyelv arra, hogy önmagában kielégítõ kommunikációs módszernek tekinthessék, képes-e ellátni a beszélt nyelv „feladatait”.  Kutatásai nemcsak feltételezései bizonyítására szolgáltak, de felhívták az emberek figyelmét a jelnyelvre, melyet addig alsóbbrendû, az oktatásban nem használható kommunikációs rendszerként tartottak számon. A világon ma egyedüliként, a washingtoni Gallaudet Egyetemen, Stokoe egykori munkahelyén használatos hivatalos nyelvként a jelnyelv.   
A legfontosabb szempontok az egyes jelek képzésénél:
- Az adott jel képzésének helye
- A kézfej alakja
- A kéz orientációja
- A kéz mozgása
   A jelnyelvet alkotó egyes jelek háromdimenziósak, tehát térben képzõdnek. A beszélt nyelvhez viszonyítva ebben rejlik a legalapvetõbb különbség, illetve abban, hogy míg a beszédet hallás által érzékeljük, a jelnyelvet elsõdlegesen látás által.
Közös bennük, hogy mindkettõ verbális, tehát szavak segítségével megvalósuló, s akárcsak a beszélt nyelvvel a jelnyelvvel is módunkban áll teljes értékû információkat, hangulatokat közölni.  
            Az egyik leginkább elterjedt félreértés a jelnyelv egységességét illeti. Sokan, tévesen úgy gondolják, hogy a nagyothallók közt mindenütt a világban egy, mindenütt azonos jelnyelv létezik. Bár elmondható az, hogy aki egy nemzet jelbeszédét ismeri, képes kommunikálni más nemzetiségû emberrel is, ennek ellenére mégsem teljesen egységes a jelnyelv a világ minden részén.
 Bár a fennemlítettekbõl kiderül, mégis szükségszerûnek érzem tisztázni azt is, hogy a jelnyelv nem az ABC egyes betûinek „levegõben megvalósuló írását” jelenti. Igaz, valóban létezik ujjábécé (egy, ill. kétkezes is), mégsem ennek alkalmazásával kommunikálnak a siketek, ill. nagyothallók.             
 Hasonló tévhit, hogy az egyes jelek produkálása sokkal több idõt vesz igénybe, mint az egyes szavak kiejtése. A valóság az, hogy miután az ember elsajátítja a jelbeszédet, alkalmazása hozzávetõlegesen ugyanannyi idõt igényel, mint a beszélt nyelv szavainak kiejtése.
            Leghatározottabban pedig azt a véleményt érzem kötelességemnek helyesbíteni, mely szerint a jelnyelv elsajátítása nem olyan mértékben igényes, mint egy idegen beszélt nyelv megtanulása. Megtanulni s késõbb helyesen, természetesen, magabiztosan használni igenis igényes feladat!

           Úgy gondolom a nagyothallók, ill. siket emberek kommunikációjáról, kultúrájáról rengeteget lehetne még írni, beszélni. Sajnálatosnak tartom, hogy a közvéleményben a fogyatékkal élõ emberekrõl, életstílusukról mégis kevés és helytelen információ kereng a köztudatban.
   Minden ember egyedi csodája a természetnek. Ez alól az igazság alól nem kivétel egyetlen fogyatékkal élõ ember sem, sõt kitartásuk, életakaratuk különös erõforrásként szolgálhat minden embernek.   

szerzõ: Kocsis Ágnes, a Comenius Egyetem hallgatója


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17