[kapcsolat]   husken

100

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Angyalokról

szerkesztette: krónikás, 2007-08-01

AngyalokrólAz angyalokról és a bukott angyalokról néhány sor, ha már annyira nekiestünk a hejcei emlékmû szimbolikájának. Kik õk valójában? Manapság lehet, ufo-ként rájuk legyintenek, nevetnek a  barokkban elterjedt galambszárnyú, dagadt kisgyerekeken.


Bernini angyala

El Greco angyalai

Caravaggio angyala

Rubens bukott angyalai

Mihály arkangyal gyõzedelmeskedik Rubens festményén

Michelangelo: Ádám teremtése

az Utolsó Ítélet

Giotto angyalai

Rubens Angyali üdvözlete

Én ismerem õket. No, nem mindet, de egyet feleségül is vettem.

Angyalokkal találkozhatunk a keresztény vallásban, a judaizmusban, az iszlámban, a buddhizmusban, a zoroasztrizmusban - de nyugodtan mondhatjuk, hogy minden vallás minden túlvilági elképzelésében. A legeldugodtabb patagóniai õserdõben vagy az amazóniai rengetegben kõkorszaki szinten élõ népnél is evidens, hogy isteni lények mutatták meg nekik, hogy hogyan kell élni. Amit csinálnak és ahogy csinálják, valamilyen isteni lény tiszteletére, az õ emlékezetére teszik. Így lesz nem mindennapi jelentõsége a nemzésnek, az ültetésnek, a születésnek, a szárbaszökkenésnek, az aratásnak és a halálnak. Így lesz különös értelme az áldozatnak.
Manapság azt firtatjuk, hogy milyen nemûek az angyalok vagy hogy van-e egyáltalán nemük; manapság nem áldozna életet semmilyen nemes ügy oltárán senki. Manapság még idõt sem áldoznak, nemhogy mindenbõl a legszebbet és a legnemesebbet.
Angyalok... Badarság!
Vagy nem.
A nõk szemében hímnemûek, a férfiak szemében nõnemûek.
Vagy nem.

Aquinói Szent Tamás úgy tartotta, hogy az angyalok tiszta gondolatból vagy értelembõl állnak. Amikor csak akarják, fizikai testet ölthetnek magukra, de ez a test is tiszta gondolatból áll. Az angyalok hatalmas erejû lények. A Biblián keresztül elõször mindig megnyugtatják az embereket: „Ne féljetek!”, azonban János a Jelenések Könyvében megláthatja pusztító erejüket is.
A judaizmusban az angyalok legfelsõ rendjét a Jelenlét Angyalai képezik, vagyis az arkangyalok. Általában négyen vagy heten vannak. Énók elsõ könyve a következõ neveket sorolja föl: Rafael, Uriel, Mihály, Gábriel, Saraqáél, Remiel és Raguel. Mihályt mindig az Úr serege vezérének, vagyis mind közül a legfontosabb angyalnak tartották (Józs 5,14).

Az iszlám vallásban csak négy arkangyalt ismernek. Ezek: Mikáil (Mihály), Dzsibríl (Gábor), Iszrafil és Izrail (vagy Azrael).
Náluk Mikáil felügyeli a természet erõit, Dzsibríl a kinyilatkoztatás és a követség mestere, Izrail a szellemek elvitele vagy a halál angyala, és Iszrafil fogja megfújni az Ítélet harsonáit.

A keresztény egyház manapság csak Mihályt, Gábort és Rafaelt fogadja el a Jelenlét Angyalainak. Urielt azért zárták ki, mert nem említi név szerint a Biblia. Érdekes, hogy Mihály és Gábor arkangyal minden listán szerepel.

A Biblia szerint a második napon teremtette az Úr az angyalokat. Origenes hite szerint egyenlõnek és szabadnak. A szabad választás lehetõsége miatt az angyalok egy hányada viszont kezdett eltávolodni Istentõl. A saját választásuk alapján, szabadon dönthettek a jó és a rossz között.
Akár mi is, itt e földi létezésben. A jót észre sem vesszük, annyira jelentéktelen, a jónak feltüntetett rossz reklámja és marketinghadjárata viszont nagyon meggyõzõ. És a legtöbben aszerint választunk, egyre inkább eltávolodva a helyes, igaz értékektõl.
Akik nem távolodtak el vagy legalábbis nem messze, azok Isten közelében maradtak. Akik messzebbre merészkedtek, azok az alsó légkörbe hullottak és õket ismerjük mi angyalokként (a legalsóbb rend az angyali hierarchiában). Akik még messzebre távolodtak, azokból emberek lettek, és akik a legtávolabb, azokból a bukottak vagy a démonok.
Sokan elemezték már ezeket a dolgokat, sokaknak eszébe jutott már, hogy egy börtönsziget (börtönbolygó) a Föld, ahová azért születtünk, mert az ítélet halál volt.
A lelkünkért folyik a harc - állítják mások. Isten adott egy(néhány) esélyt, hogy helyrehozzuk hibáinkat itt, a földi létezésben, az Ellenszgülõ Angyal viszont minden áron be akarja neki bizonyítani, hogy menthetetlenek vagyunk. Mindenki, akit megszerez, az õ seregeit erõsíti, hogy a végsõ összecsapáskor...
Talán itt kellene abbahagynunk.

Vagy mégsem.
Néhány szót azért szóljunk Henochról (vagy Énokh, Énókh) az elsõ prófétáról, aki három apokrif szerzõje. Nevének jelentése: Beavatott, Tanító. A zsidó hagyomány szerint az elsõ ember, vagyis Ádám hetedízigleni leszármazottja volt, õ volt Matuzsálem apja (Metuselah, aki Lámek atyja és Noé nagyatyja volt; Mózes szerint 969 évig élt (I. 527)).

A hagyomány szerint Rariel arkangyal Ádámnak egy könyvet adott. Ádám el akarta rejteni a Tudás Könyvét, elásta, de Henoch megtalálta azt. A könyv, héberül sefer, tudást is jelent és mindent, ami vésve van és maradandó. Ezt a tudást az õskor minden népe ismerte Hamvas Béla szerint.
Ebbõl a könyvbõl Henoch elõre láthatta az Ember Fia eljövetelét, és a végítéletet is, ahogy azt késõbb János leírta a Jelenések könyvében.
Az 4. századi egyházatyák szerint Henoch "túlságosan misztikus" volt, ezért a keresztény Szentírás összeállításakor az apokrif könyvek közé sorolták. Az irat azonban az Etióp Biblia része lett, amely az 5. században állt össze. Érdemes foglalkozni az etióp kereszténységgel, akik megõrizték a kereszténység legelsõ változatát, a Péter által preferált zsidókereszténységet. A kereszténységnek ugyanis világtörténelmi jelentõséget Pál apostol adott, aki felfedezte, hogy a római birodalom népei inkább hajlamosak befogadni Jézus tanításait, mint a zsidók. Péter csak a zsidók körében akarta terjeszteni az új tanítást, hiszen Jézusban a zsidóknak megigért Messiást ismerte meg... A Péter által alapított jeruzsálemi zsidókeresztény közösséget a történelem viharai elsöpörték, mégis úgy látszik, töredékeiben megmaradt.
Az etióp keresztények betartják a zsidó vallás tanításait is, ügyelnek az elõírt tisztaság-szabályokra. Az elveszett frigyládát õk õrzik - állítólag.

A Henoch három könyve címen ismert apokrif írások szerint Isten az angyalok egy kiválasztott csoportját bízta meg azzal, hogy segédkezzenek az Arkangyaloknak az Édenkert létrehozásánál. Ezt a csoportot Felvigyázóknak hívták. Amikor a Felvigyázók leereszkedtek a földre, meglátták az emberek leányait és szerelembe estek velük. Felfedték az emberek elõtt a mennyek néhány titkát, mint az égitestek mozgását (asztrológia), a fegyverkészítés mûvészetét (az acél elõállítása), az arcfestés és a illatszerek használatát. Néhányuk még feleséget is vett magához és utódokat nemzett, óriásokat, akiket Nefilimnek hívtak. Isten úgy megharagudott ezek után, hogy kitiltotta õket a mennyekbõl, halandóvá tette és démonokká változtatta. Majd özönvizet küldött rájuk, hogy elmossa az óriások pusztításának nyomait. A történetrõl a vízözön elõzményeként a Teremtés Könyve (6:1–4) is említést tesz (ez vált a 19. századi zsenielmélet alapjává is).

Ez a történet szól Lucifer lázadásáról, akit a középkorban a Sátánnal azonosítottak. A Hajnalcsillag (latinul Lucifer) túlzottan törtetõvé és önközpontúvá vált, és hogy az erejét megmutassa, a saját trónját olyan magasra akarta emelni, mint Isten trónja. Ezért aztán letaszították az Alvilágba.

Íme a Bukott angyalok névsora rangjuk szerint (a kisebb rangúakat nem írtam össze)!
Ezek a nevek és csoportosítások nem a Bibliában, hanem különféle apokrif iratokban, illetve középkori misztikus mûvekben maradtak fenn...

- a szeráfok:
Lucifer, Abaddon, Asmodeus, Astaroth, Leviathan, Samael, Semyazza.

- a kerubok:
Azazel, Beelzebub, Balberith, Lauviah, Marou, Salikotal.


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Aniko e-mail: rozsasaniko67@gmail.com dátum: 2012-12-30
Tudom,hogy az angyalok köztünk járnak.20 évvel ezelőtt személyes megtapasztalásom volt. Ott vannak mindenütt és bármilyen alakban megjelenhetnek.   
név: indra e-mail: indra82@freemail.hu dátum: 2012-12-18
Az ember saját magát sem ismeri és érti. Nem tudom akkor hogy értené meg az angyalokat vagy a bukottakat . :)
név: FeketeFarkasAngyal e-mail: nedbalek.diana@citromail.hu dátum: 2010-07-13
Jó dolgokat tudtam meg az angyalokról de sok nem iagza belüle    De van ami igen és hasznosak is voltak!   
név: Noir e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-12-26
Hiányos.
név: én e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-03-01
  
név: Madarász e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-02-28
Krónikás, nagyon jól írsz. Nagyon élveztem és sokat megtudtam belõle
név: angyal e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-20
Azazel a sivatagi anygyal a halál angyala ha jól olvastam Bulgakovnál
név: Zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-14
Zõdi!
ünnepélyesen felkérlek dolgozd fel a témát, hogy hadd lássák, lehet mindennel foglalkozni, de csak komolyan. Te meg tudsz úgy, csak éppen az idõd nem engedi! De azért fogj bele, jó?!
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-14
* ugyan ki nem hagyná?
név: * e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-13
Mert nem hagynák neki!
név: látogató e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-13
Zõdi nagyon is kielégítõ választ adott. önálló cikkben miért nem elemzed a témát?
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-13
...bébinek...templom-gyrtyatartó,benne égõ gyertya,keresztvíz,Boldogysszony-Szûz Mária,egyházünnepek dátumai... satöbbi...a sámánok szerepét a papok váltották fel,viszont a táltotsok még a mült század elején is tevékenykedtek.
név: Sárkánybébi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-12
Zõdinek:
Hát azért járt némi mínusszal a kereszténység felvétele, mert ahogy azt te is idézted, tisztelték a tüzet, vizet...stb, amit késöbb tilos volt. Sött a samanizmus minden fortéjját eltörölték, megszüntették, elégették. Egyedüli fenmaradt terület a gyermekjátékokba lett rejtve. Pl.: Csen-csen gyûrû...
emlékesztek a szövegre?
ugyehogy. Illetve ami megmaradt, az a " pogány" vagyis a keresztény vallástól eltérõ vallások ünnepeinek keresztényesítése. Napfordulók stb. de ezt nyilván mindenki tudja.
:)
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-09
:-)
név: se itt, se ott e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-08
Ha nemis kimeritõ, de egy optimistább választ kaptam...
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-08
Kedves se itt,se ott …a ,,szerencsétlenek’’ az idézõjelben értendõ! Az említett rockopera nem tükrözi hûen a történelmet de Lezsák Sándornak nemis ez volt a célja…mellesleg Koppány maga is felvette bizáncban a kereszténységet,így a pogány lázadás csak egy mese,a valódi ok az volt,hogy István megszegte a Vérszerzõdést,de ez egy másik történet…Én csak arra akartam rámutatni,hogy a Magyarok egyistenhitûek voltak és azért nem maradt fenn a pogány isteneink nevei.Ha lettek volna akkor azt az ellenségein elõszeretettel emlegetnék,nekik voltak,azért kussolnak.Teofülakosz Szimokata bizánci történész így ír az õseinkrõl:..szentnek tartják a tüzet,a levegõt és a vizet tisztelik,a földet himnuszokkal dicsõítik,de csupán azt imádják és nevezik Istennek,aki a világmindenséget teremtette…Ha már a tündérekrõl volt szó…nekünk külön szavunk van az égre,és külön a menyországra.Az égbolt még a mi földi világunkhoz tartozik,mint annak a boltozata.Ezzel szemben a Mi Atyánk a nyugat európai és szláv nyelvekben nem a mennybe,hanem az égben van.(a németben-himme,az angolban-heaven,a latinban-coelum,a franciában ciel,a tótban nebesá) Ebbõl is kitûnik,mennyivel primitívebb és sekélyebb volt eredetileg ezeknek a magukat nagyra tartó európai népeknek a szellemisége,mint a mi ,,pogány” õseinké,akik a keleti magaskultúrák hordozói voltak,és ezt a szellemi örökséget hozták magukkal európába.Ezt az örökséget akarják belõlünk kiverni,van akibõl már sikerült is.Irigykednek a multunkra,mert nekünk van!!!Végezetûl:A magyarsága kereszténység felvételével nem Istent váltott,hanem csupán közelebbi,igazabb megismerésre jutott az Örökkévalónak.A keresztény vallás alapvetõ aspektusainak,magukévá tétele tehát semmi nehézséget nem okozott õseink számára.Nem volt szükségük ószövetségi példákra,melyek egy többistenhitû,vagy keresztény szempontból fogyatékosnak ítélhetõ egyisten fogalommal rendelkezõ nép számára szükségesek voltak az egy igaz Isten megismerésére való elvezetéshez.Õseinknek nem volt szüksége Ábrahám vagy Mózes történetére,Izsák és Jákob Istenére ,vagy a Mózes által kreált Jáhvéra,tudták hogy a magyar Isten fogalom,és a keresztények Istene közt nincs semmi külömbség....Remélem a válaszom világos és némileg kimerítõ volt.
név: se itt, se ott e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-08
Az ''István a király'' cimû rockopera némileg betekintést nyujthat a magyar középkor sejtelmes világába, a zene magával ragad, nekünk csak be kell csuknunk a szemünket, ezáltal képesek vagyunk kapcsolatot teremteni a kor felfogásával. Ha az akkori magyarok
tündérkékhez imádkoztak volna, nem hiszem hogy beszélhetnénk honfoglalásrol. Miért nem vagyunk büszkék a multunkra? Miért kell a szerencsétlenségünket hangoztatni? Nem elég, hogy nem fogunk össze, de rateszünk még két lapáttal. Hát ez már to much. A legszomorubb, hogy sokan gondolják igy, pedig más ut is lenne. De már az nagy lépes, hogy létrejott a Rovart.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-08
...voltak jó néhányan ...ugyan hányan?...elárulom most is vannap jó páran...akkor most mindenki pogány,valahogy nem maradtak meg a pogány isteneink nevei,mi Magyarok ilyen szerencsétlenek vagyunk,a szlávok,kelták,germénok pogány isteneiknek a nevét ismeri minden gyerek,viszont a magyarokét nem,bálványimádók voltak s lesznek...az õsmagyar hitvilágban a tündéreknek jutott az angyali szerep.
név: se itt, se ott e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-06
magyarok egyistenhitûek akkortájt?! Csak jóval kesõbb beszélhetünk egyistenhitû magyarokról, még László királyunk idejéln is voltak jó néhányan akik a termélszetben levõ elemeknek és tárgyaknak áldoztak (igaz ez már tiltva volt), tehát pogányok voltak. Ha téma nem érinti érzékenyen a mi krónikálsunkat válaszolhatna, hogy az õsmagyarok hitvilálgálban jelen vannak-e az angyali lények.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-06
--- római birodalom népei inkább hajlamosak befogadni Jézus tanításait, mint a zsidók---ezen ne is csodálkozzunk,hiszen a zsidók és magyarok is akkortájt egyistenhitûek voltak,a zsidók a Messiást várták,és Jézusban nem vélték felfedezni.Hamvast olvasni nagyon jó,csak nem szabad mellette leragadni õ csak a bevezetõ az adott témában....
név: Ági e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-02
Otika, köszönöm! Pedig néha mintha sárkányra hasonlítanék...
név: Luca e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-02
Azt a zárojeles részt ne vedd komolyan, már megtaláltam, bocsi. Pillanatnyi elfogultság volt az egész. Lehet, hogy sokszor tûnt úgy neked, hogy provokálni akarlak, de megbántam, hogy felfordulást okoztam neked. Mindig becsülni és tisztelni foglak és boldog vagyok, hogy az életem része voltál, de ez minden. Csak igy haladj tovább, a siker útján!!!
név: Luca e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-02
Honnan tudod ki a bukott angyal itt e Földön és hogy egyikük a te feleséged? úgy gondolod hogy a nõi vonzerõ az ok, hogy az angyalok elfordultak Istentõl? Akkor mégis számìt a nem, vagy nem? Milyen jelentõsége van számodra az angyaloknak, mint 21. sz. -i mûvésznek? ( Már az egyik kommentáromat ill. kérésemet kitörölted, remélem ezt nem fogod.)
név: -jc- e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-02
Az angyalok legjobb része az Engel RPG :sznob: :)