[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Aquinói Szent Tamás

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2007-01-28

Szent tamás egy Mátyás kódexben Imádkozni megtanulni lehet, egy egész életen át nem sikerül. Aquióni Szent Tamást, mint az ima mesterét tartja számon az egyháztörténet. Érdemes odafigyelni Tamásra, január 28-án ünnepli az egyház ezt a modernnek mondható szentet.


román kori freskó Sûvétérõl


egy késebbi ábrázolás Szent Tamásról


ily erõs szálfa az ima


egy másik immár korabeli ábrázolás


oly sok módon ábrázolták


szelíd tanító ember


egy idealizált ábrázolás

AQUINÓI SZENT TAMÁS ( született Roccasecca-ban, 1225 körül –  meghalt Fossanuova, 1274. március 7.) a montecassinói bencés kolostorban nevelkedett. 1244-ben a nápolyi domonkos kolostorba ment, ahol belépett a rendbe. Párizsban fõiskolai tanárként elõadásokat tartott, majd a magiszterek sorába lépett. Akadémiai elõadásaiban elsõsorban eredetiségét, nyitottságát és önállóságát tartották figyelemreméltónak. Talán emiatt is bízták rá Rómában a rendi fõiskola vezetését. Egész életében fáradhatatlanul végezte tudományos munkáját. 1269-ben Tamást rendi elöljárói  a párizsi egyetemre szólították teológiai professzornak. Késõbb rendje visszahívta és megbízta, hogy Nápolyban központi teológiai fõiskolát, ún. studium generalét szervezzen. 1274-ben X. Gergely pápa a lyoni uniós zsinatra küldte. Súlyos betegen kelt útra, de nem jutott messzire, meghalt egy ciszterci kolostorban. Élete során szembefordult azzal az egészségtelen, természetellenes aszkézissel, amely túlzó test-ellenességével a lelki és vallásos élet elkorcsosulásához és elnyomorodásához vezetett. XXII. János pápa 1323-ban szentté avatta,  1969-tõl január 28-án ünnepelik a hívek emlékét, e januári napon 1369-ben vitték át az ereklyéit Toulouse-ba. XIII. Leó 1880-ban minden katolikus tanító tevékenység védõszentjévé tette.

Imádkozással kapcsolatos filozófiai elképzelései igen modernek. Szent Tamás olyan aktusnak írja le az imát, amelyben az ember egy óhaját fejezi ki. Az ima az emberi remény hangja: „petitio est interpretativa spei.” Az ima célja nem lehet Isten akaratának megváltoztatása, hanem hogy segítsen azt megérteni. Az imának világossá kell tennie az ember számára, hogy a konkrét szükségben úgy kell Istenhez fordulnia, mint a saját atyjához. Az imádkozó „megnyílik Istennek, szinte hódolattal alárendeli magát Neki.” Az ima a hit és az Isten iránti szeretet kifejezõdése, olyan aktus, amelynek nincs szüksége érvelésre. Az ima Istenhez közelít minket, „bizalmas viszonyt alakít ki Istennel.” Ha talán így tanítanák imádkozni a gyerekeket, akkor kicsikét másképpen mûködne sok minden.

Aquinói Szent Tamás:

Imádság keresztény erényekért

Engedd, irgalmas Isten, hogy mindazt, ami Neked tetszik, hõn óhajtsam, okosan keressem, igazán megismerjem, tökéletesen megtegyem Neved dicséretére és dicsõségére.
Rendezd, óh Istenem, állapotomat és add tudnom, amit tõlem kívánsz, hogy megcselekedjem, és add, hogy véghez is vihessem úgy, amint kell és lelkemnek hasznára válik.
Add, Uram, hogy jó- vagy balsorsban egyaránt megállhassam helyemet, hogy abban el ne bizakodjam, ebben el ne csüggedjek.
Semmin se örüljek, vagy sajnálkozzam, csak azon, ami Hozzád vezet, vagy Tõled elszakít. Senkinek se kívánjak tetszeni, se ne féljek nemtetszeni, csak Neked.
Legyen elõttem, Uram, silány minden, ami mulandó, legyen kedves nekem, ami örökkétartó. Legyen unalmas az öröm, mely Kívüled vár, semmit ne kívánjak, ami Nélküled van. Teljék örömöm a munkában, mely Érted van, legyen unalmas minden pihenés, mely Nélküled van.
Add, Uram, hogy szívemet Hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan tápláljam.
Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellenmondás nélkül; tedd, hogy szegény legyek minden levertség nélkül; tiszta legyek sérelem nélkül, türelmes zúgolódás nélkül; alázatos színlelés nélkül, vidám pajkosság nélkül, megfontolt nehézség nélkül; féljek tõled kétségbeesés nélkül; igazmondó legyek kétszínûség nélkül; jót cselekvõ elbizakodás nélkül; felebarátomat megintsem büszkeség nélkül; épülésére szolgáljak szóval és példával, képmutatás nélkül.
Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tõled el ne terelje; adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje; adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erõs szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje; adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erõszakos érzelem magához ne fûzhesse.
Adj, Uram, Istenem, Téged megismerõ értelmet, Téged keresõ buzgalmat, Téged megtaláló bölcsességet; add, hogy életem Elõtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon; és adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson.
Add, hogy büntetéseidet itt a bûnbánat szellemében fogadjam, jótéteményeidet földi zarándoklásomban kegyelmeddel jól felhasználjam, és örömeidet élvezhessem az örök hazában.
Ámen.Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: imám e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-05
imádkoztatok ma Desdemónák? mer ha nem fojtika....
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-31
AMEN másban keresni a hibát vagy rámutatni másnak a hiányossagaira az nem mindegy...nekem speciel azok vannak nem hibáim...esetleg ha a hozzászólásokat végig olvastad volna...
név: amen e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-31
Jo, hogy mindenki az imaval foglalkozik... meg az ima kapcsan is az jut eszetekbe, hogy masokat csepeljetek? ti is masokban keresitek a hibat?... bennetek mennyi van? bennem van eleg, emberileg, muveltsegbelileg stb.
név: amen e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-31
Jo, hogy mindenki az imaval foglalkozik... meg az ima kapcsan is az jut eszetekbe, hogy masokat csepeljetek? ti is masokban keresitek a hibat?... bennetek mennyi van? bennem van eleg, emberileg, muveltsegbelileg stb.
név: MS e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-30
Cselt vet és teóriákat gyárt - ez tetszik. Ismerek embereket, akik vallássá fokozzák azt, hogyan kell hiányosságokból munkamenetet kreálni, aztán õk ennek a munkamenetnek a legavatottabb szakértõi. A vallás felkent szentjei. Diákokat és alattvalókat gyûjtenek és tetszelegnek abban, hogy a bénaságban senki sem érheti õket utol. Ez olyan, mint a színmûvészetin oktatni Kabos Gyula beszédét. Vagyis beszédhibás kiejtését. Meg esetlen mozgását. Aztán vizsgákon buktatni meg a született táncosokat és az ékesszóló dalnokokat.
név: oti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-30
A mûveletlen földrõl tudjátok, mi az... Vagy vitatkozzunk azon is, mi a föld? Mit érthetünk alatta? Mit jelent megmûvelni a földet...? Mit kell ilyesmin egyáltalán elmélkedni, hogy mi a mûvészet? Hát nem tudod? A mûvész pedig az, aki a mûvészetet mûveli. Világos, nem? A mûveletlen mûvész pedig pancser! Azzal foglalkozik, amihez nem ért. Feszült és ingerlékeny folyton, mert mindezzel tisztában is van, de mint minden mûveletlen, õ is a hibát másokban keresi. Mindenkit becsaphat, de a saját lelkiismeretét nem. Ezért cselt vet és teóriákat gyárt. Meg ironizál. Rákérdez a dolgok jelentésére. Tényleg, mit is értettem az alatt, hogy dolog...? Mert ha a jelentését nem ismerem, akkor hogy beszélhetek róla többes számban...
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-30
Ma már mindenre meg mindenkire ráfogják hogy mûvész,mûvészet.....sõt mû-vész....viszont ez már igazi-vész! Mûvész grafiti....anyátok mûvészi...meg ma már 3hetes gyorstalpaló után olyan papírt adnak hogy csak na...ujságíró...meg operatõr....es a média adagolja az emberekbe azt hogy mi a mûvészet mi az ami tetszen az embereknek...a sok sorstalan meg beveszi nekik...általában mindent bevesznek....igénytelen lett a társadalom...persze csak a valódi értékek terén...Mert egy luxuskocsit értékel-mert tetszik neki szép-és õ persze igényes...és akkor látok a kertjében egy kertitörpét....igényesseg...
név: muki e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-30
Definiálná valaki mi a mûvész? Mert ez olyan kérdéses ma. Valaki kirak kétszáz koffert, mûvészetnek hívják, valaki befesti magát lilára és közben padlizsánt zabál meg lilákat ordít, mûvészet. Hol a határ emberek? Akkor mindenki mûvész vagy honnan kezdõdik? Az akademizmust ne hozzuk fel ezen már volt vita. Hogyan lehet mûvész mûveltelen? Ha az, akkor meg kitõl m1vész? Ajajaj na merre?
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-29
...mostanság bárkibõl lehet....nem ismerik a történelmt,irodalomból zoknik,filozófia?-francnak!...de csak az ilyen ,,anyagot" lehet manipulálni...
név: papa e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-29
Volt, van és lesz is.
név: oti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-01-29
Aquinói Tamás hatalmas élmény számomra. Én rajta keresztül jutottam el Arisztotelészhez, õ segített megértenem sok összefüggést. Felfedeztem, hogy a mûvészet nem pusztán zseniális ráérzés következménye, hanem nagyon sok tanulás eredménye. Felfedeztem ugyanis, hogy József Attila is olvasta Aquinói Szent Tamást... Figyeljétek csak: "A létezõk nem önmaguk erejébõl, hanem ajándékként, részesedés útján birtokolják a Létet. A létezõ képes lenni és nem lenni, önmagában véve közömbösen viszonyul Léthez és Nemléthez..."
József Attila pedig így ír: "Az meglett ember, kinek szívében nincs se anyja, apja. Ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat, visszaadja bármikor, ezért õrzi meg..."
Ezért!
Nem gondoljátok, hogy túl sok mostanság a mûveletlen mûvész...?