[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Ars poetica IV.

szerkesztette: Fecsó Szilárd, 2006-06-22

Mikrovilág II."Mindenek elõtt a harmónia keresése, a harmóniára való törekvés a lényeges számomra. Munkáim számottevõ részét a természet bûvöletébõl merítem. Képeim mindig csak egy részletét, kisebb fragmentumát tükrözik a valóságos, teljes látványnak."


Mikrovilág III.

A város felett

Sziget

A kihívás

Áramlatok, sodródások

"Voltaképpen nagyító alá rendezem a látottakat, egyfajta sajátságosan transzponált mikrovilágot létrehozva. Végül a befogadó nézõ formálja újra egységes egésszé, ha valamilyen módon megérintette a lelkét... - így juthatunk el újra a harmóniához, mely eredendõen jelen volt."

"A végsõ cél, amire törünk, a földhöz hasonlatos: az élõ anyag megszámlálhatatlan rétegének az összefoglaslása. Az igazi érzékenység akkor születik, amikor a festõ felfedezi, hogy a fa örvényei és a víz kérgei testvérek, a kövek és a saját arca ikerképek, s ekkor összehúzódik lassan a világ, a mûvész pedig látja, hogy a látszat esõi mögött feltornyosulnak a nagy és lenyeges jelek, melyek egyszerre jelentik a személy és a világegyetem igazságát." /Max Ernst/

Szécsi Valériával a POSZT-on ismerkedtem meg. Akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy az Ars Poetica rovat  didaktikus funkcióját részben módosítva, új tartalmi egységgel lássuk el a rovatot, összpontosítva a kortárs magyar mûvészetre, egyúttal lehetõséget adva az alkotó mûvészeknek a bemutatkozásra, a rovat látogatóinak pedig akár a mûvészekkel való  virtuális találkozásra, kapcsolatfelvételre is. Az igazi mûvészt sok mindenrõl meg lehet ismerni. Az alkotás egyben igazi kitárulkozás, az alkotó lélek pongyola és manírok nélküli megjelenése a vásznon, papíron, farostlemezen, vagy bármilyen felületen, mely akkor válik igazán intenzívvé, ha lehetõség van az alkotói tevékenységbe való bepillantásra, ha lehetõség adódik az együttalkotásra. Természetesen ennek a fajta kitárulkozó "õszinteségnek" kockázata is van: a sebezhetõség. Szécsi Valéria képei számomra azért izgalmasak, mert a mûvésznõ rejtett vizuális üzeneteihez „elfelejtette odaadni” a szemlélõnek a megfejtéshez szükséges kódok második felét. Saját vallomása szerint  a harmóniára törekszik - mint minden ember a magánéletében és kapcsolataiban. A képek megfejtésére tett kisérlet akkor válik számunkra játékká, ha szabadon átértelmezzük a harmóniáról alkotott eddigi képzetünket. Nem biztos, hogy a harmónia fogalma azonosítható lenne a nyugalommal, és biztosan nincs köze az idillhez. Számomra a harmónia egyenértékû a keresés és a küzdés izgalmával - mozgás, sóhaj, dinamika, pillanatkép a csöndrõl. A harmónia lélek. Állandóan változó, önmagát keresõ és emésztõ kettõsség. Szécsi Valéria képein ez a kettõsség jelenik meg igen intenzíven. Festményei a mikrokozmikus világból építkeznek, de jóval többek pusztán ásványi keresztmetszeteknél – igazi keresés, a XXI. századi, „nietzschei optimizmussal” megfertõzött ember keresõ-teremtõ akarata. Képeinek kettõssége nemcsak Dante Poklának és Bosch Paradicsomának hangulati kettõsségébõl fakad, hanem elsõsorban az emberi lélek prioritásaiból, a kárhozat és az üdvözülés paradoxonából. Mediterrán hangulat cím hallatán a szemlélõ fülledt sárgát, vakító narancsot és esetleg finom „andalító” lilát vár. De semmi esetre sem  kéket. A meleg és hideg érzet két különbözõ szinten valósul meg, így a kép címébõl és magából a képi egységbõl adódó kettõsségben érezhetjük a harmónia magvalósítására való törekvést. Más a vágy, az álom, az illúzió, és más a tény, amelybõl kiindul. Képeinek háttere: tér nélküli térbeliség. A kompozíció maga a háttér, a háttért úgy mûködteti, mint kompozíciós alakzatot – rétegek, sejtelem, magány, titok, örök küzdelem.

Volt szerencsém együtt festeni Szécsi Valériával. Minden színért, minden árnyalatért és árnyalattal megküzd. Örök bírkózás a mindenséggel, örök birkózás önmagunkkal, mintha saját maga számára is bizonyítani szeretné az örök harmónia létezését.

Fecsó Szilárd

Szakmai önéletrajz

Személyes adatok:

Tanulmányok: 2001-2005: Szegedi Tudományegyetem, JGYTF: Rajz-Mûvészettörténeti Tanszék, 2004-2005: Rajz-Mûvészettörténeti Tanszék: Mûtermi gyakorlat-festészet (Szeged), 1987-1989: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola - kirakatrendezõ-dekoratõr (Debrecen), 1981-1984: Autoforgalmi Szakközépiskola - érettségi (Újszász), 1977-1980: Petõfi Sándor Szakiskola - kéziszedõ (Szolnok)

Képzõmûvészeti Szõvetségek (tagság): Jászkunság Baráti Kör (Szolnok), Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete (Budapest)

Mesteremnek Kokas Ignác festõmûvészt tekintem, aki személyesen segíti alkotómunkámat. Díjak: 2003 TDK-kiállítás (Szeged) II. helyezés - grafika, 2006 "Next Generations" - Volksbank pályázat II. helyezés, festészet

Egyéni kiállítások: 1989 Technika és Tudomány Háza, Szolnok 1994 Papi Lajos Múzeum, Kisújszállás 1997 Városi Mûvelõdési Központ, Szolnok 1999 Kézmûves Kamara Reutlingen, Lipcse (Németország), 2000 MÉH RT, Galéria (Szeged), 2001 Tessedik Sámuel Múzeum Szarvas, 2002 Szlovák Közösségi Ház, Békéscsaba

Csoportos kiállítások:

1993 Nagybányai Galéria (Románia), 1993 VII. Országos Képzõmûvészeti Triennálé, Szolnok, 1994 Ifjúsági Mûvelõdési Ház, Kisújszállás, 1996 Margitszigeti Európa Ház, Budapest, 1997 Kongresszusi Központ, Budapest, 2000 Újpesti Galéria, Budapest, 2001-2004 Rajz - Mûvészettörténeti Tanszék, TDK kiállítás, Szeged, 2005 Duna Galéria, Budapest, 2006 Újvidéki Mûvészeti Egyetem, Szerbia, 2006"Next Generation" - Volksbank Pályázat, Szeged, 2006 Szolnoki Mûvésztelep
Név: Szécsi Valéria,szabadfoglalkozású grafikus és festõ, Születési hely: Jászberény, Születési idõ: 1963.07.16., Web: www.szecsivali.uw.hu, e-mail: szecsivali@vipmail.hu

Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :