[kapcsolat]   husken

100

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Az elsõ hídcölöp

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2008-05-16

jéééAmikor elindult a Rovart, olyan célunk is volt, hogy kultúrákat közvetítsünk. Az elsõ irodalmi fordítás, mint hídcölöp Adam Michalèin verseit hozza most a magyar olvasók elé, azzal az érdekességgel, hogya szlovák verzióba is elhelyezzük.


na


na 01


na 02


na 03


na 04


na 05


na 06


na 07


na 08


na 09Dozrievanie

Keï dozrieva víno
mení sa jeho kvalita
keï ovocie zreje
dá¹ si ho do sýta
ale keï èlovek –
objaví sa ¹edý vlas
Pozerám do zrkadla
a vravím si
¾e dozrel èas

Érlelõdés

Mikor kiforr a borr
változik
ha érik a gyümölcs
degeszre tömöd magad vele
de amikor emberként
ezüst szálat találsz fejeden -
Na ekkor mondom el
tükörbe nézve
hát itt az idõ
............................................
Zotrvaènos»

Koµko sviec u¾ vyhorelo
zalialo kameò voskom
Ty vie¹ ¾e u¾ neprídem
no aj tak stále necháva¹
kµúè pod roho¾kou

Álhatatosságod

Mennyi gyertya lobbant már el
beöntve viasszal a követ
Te tudod, hogy úgyse jövök többé
de mégis ott tartod
a kulcsot a lábtörlõ alatt
..................................................
Naopak

Z okvetných lístkov
lú¹tim tvoje úmysly
niektoré áno
iné znovu nevy¹li
Napriek tomu blízkou
si mi stále
aj stále milovanou

Áno je to tak!

Si obraz od van Boha
le¾í¹ v tráve
nohy medzi kvetmi
a jeden naopak

Ellenben

Az elhervadt levelekbõl
fejtem meg mit is gondolsz
némelyik kibontható
mások nem jönnek be
Mindezek ellenére
te maradtál nekem
s maradsz szeretve

Te Van Gott festménye vagy
arccal a fûben heversz
lábad virágok közt
az egyik ellentétesen
.................................................
Hrdza

Na drevenom krí¾i
pred dedinou
za jednu ruku
Je¾i¹ visí

Ak si syn Bo¾í
zostup z krí¾a

Z hrdzou nikto nepoèítal

Keï vraví¹ ¾e som tvoj krí¾
idem kúpi» nové klince

Rozsda

A falu elõtti
fakereszten
fél karon lóg
Jézus

Szabadítsd meg magad
Ha tényleg Isten fia vagy

A rozsdával senki nem számolt

(A rozsdával nem számolt senki)

De ha azt mondod, én vagyok a kereszted
megyek és veszek új szögeket

(indulok új szögeket venni)
.................................................
Adam Michalèin Bártfa mellett él, 1953-ban született, eddig egy verskötete jelent meg.


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: péter e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-06-01
de akkor volt ennek valami érteme? Hölgyek, Urak????Hal jól értem azért rakunk fel megkérdõjelezhetõ színvonalú verseket, hogy azokat megkérdõjelezhetõ színvonalon fordíthassuk? Hm.
név: ugyanugyan e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-06-01
a szlovák versek se valami híresek, kár lenne õket jónak fordítani. Vegyétek úgy, hogy a fordítás mûkritika is vót egyben
név: Péter e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-06-01
persze, pesrze, és a honlap aztán be is aludhat...zzzzz
név: ZZZZ e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-05-29
Mi van ha szándékos a két rr? Ezt el se lehet képzelni ugya? ! Helyesírók!!! Persze! Alkotói szbadság meg nuku? Tisztesség, figyelmesség, brrrr!
név: rr e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-05-28
akkorr:) azt ki kellet volna javítani, már csak azért is....tisztesség, figyelmesség
név: morr e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-05-26
a borr a forr igének az egyik alakja amelyik a torr eseményekor használatos... Szerintem elbaltázta írás közben a fordító....
név: péter e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-05-25
de most akkor a borr fordítói lelemény? Vagy szimpla elütés?
név: Zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-05-24
Az eredeti szándék, mint lassan már az tõlem elvárható, mindig valamit bemozdítani. Vagy ilyan vagy olyan véleményt. Tényleg nem a legjobb hanem az elsa - szusi változat - ment fel, aminek egyben az az oka, hogy nagy szamár vagyok, mert nem mindig figyelek oda, de ez nem mentésg. Enikõnek hálám! Mint egy védangyal. De sajnos itt én hibáztam, mert nem egészen jól tettem a dolgom. Péternek igaza volt, szusi a fordítás. A hídcölöp legyen majd a második.
név: péter e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-05-23
igen, egytértek, és több vers vonala, metaforikája is elveszik, ne ez legyen, ilyen minõségben az esõ hídcölöp, miképp a kánnáson is gyanús ha bor két r-el van:)
név: Lovas Enikõ e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-05-23
... és egy másikat is, ugyanonnan: "Spomienka uhýba / tomu, kto na òu mieri. / Rozbúrený výhµad / a mihotavé chvenie / nad hlbinou èasu, / v ktorej drieme / mláïa smrti / nepatriace nikomu, / pre v¹etkých v¹ak smrtonosné. / Kto chce odís», / nech rozplynie sa v noci." - "Kitér az emlékezés / attól, ki idézni akarja. / Viharos kilátás nyílik / idõk mélye felett, / hol semmi kölykeként szundikál a halál fia, / nekünk a véget hozó. / Oszoljon az éjbe hát, / ki tûnni akar."
név: Lovas Enikõ e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-05-23
Ez a kultúraközvetítés egy rendkívül rokonszenves kezdeményezés. Nagyon tetszik. Ettõl függetlenül sok igazság van abban, amit Péter ezekkel a versfordításokkal kapcs.-ban mondott. Nem szerencsés, ha a fordításban ennyire érzõdik az idegen (nyelvi) anyag szövete. Különben ki fordította a verseket? Szászi? Õ nem szokta ilyen halálosan tisztelni az eredeti szöveget - mint "textust". :) Az érdeklõdõknek mutatok egy Szászi nívójú Szászi-fordítást, Milo¹ Karásek Az revoir c. drámájának egyik versbetétét: "Tvoj kuèeravý smiech / sa mie¹a s parou dychu, / ked´ zima / do du¹e sype inovä», / slová ako krompáè / mlia¾dia pamä», / èo nechce stuhnú» na kameò. / Zrazu smr», / tam zdola, / ozve sa s»a ozvena." És a fordítás: "Göndör nevetésed / leheleteddel vegyül, / mikor a tél / lelkünkbe zúzmarát szitál, / a szavak csákányként / zúzzák kõvé / soha nem váló emlékezeted. / Egyszerre csak / mint a visszhang, / mélybõl szól a halál."
név: Szerki e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-05-20
Kösz Péter! Ez igazi segítség, máris javítjuk , változatként meghagyva a szusit.
név: péter e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-05-20
a szórendek elég rosszak, elé szusi (nyers)a fordítás: pl. a rozsdával nem számolt senki.-jobban lejt, és a megyek-veszek is mekegPl. indulok új szögeket venni...stb