[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Bálint napi mizéria

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2008-02-13

ez fotó és érdekes Az van kérem szépen, hogy ha én kereskedõ lennék, akkor szintén kitalálnék mindenféle ünnepet. Az izé napja, meg az ecet napja, meg a hogyishívják napja, meg amittudomén minek a napja elférne a naptárban, csak hadd vigyék a bóvlit.


giccs no 1.


na ez is fotó


giccs no 2.


megint fotó és nem is csúnya


kedvenc


nem tudom jó fotó-e, de legalább érdekes

Õrangyalok vigyázzanak ránk, nehogy még egy plusz valamilyen - semmilyen ünnep bevegye magát a köztudatba! Nem vagyok ellene a normális ünneplésnek, nem bánt, ha más Valentin-napozik, de könyörgöm, ne kényszerítsék már rám, hogy nekem is kelljen! Az újkeletû (vagy nem is újkeletû) Bálint bocsánat Valentin-napról néhány hiteles információ, egy olvasásra kivált ajánlott könyvbõl:  
Jankovics Marcell: Jelkép – kalendárium
Erõt, egészséget!
A farsang és a böjt egyik, névadásban ma is igen népszerû határ – szentje Bálint (latin Valens, jelentése „erõs, egészséges”). Névünnepe gyertyaszentelõ „tizenkettedén”, február 14-én volt. Volt – mondom –, mert a szigorú zsinat mint „történelmietlen” szentet, õt is megfosztotta a glóriájától. Az állítólagos Bálint püspök volt, s egy személyben orvos (ezért volt „egészséges”). akit hitéért 269-ben nyakaztak le. Alakja egybemosódott egy másik Bálintéval, aki ugyancsak szent püspök volt, és kultusza Bajorországban, Tirolban és Ausztriában bontott virágot. A mi Bálintunknak tulajdonított érdemek jó része eredetileg a bajorok Bálintjának glóriáját fényesítette (az õ ünnepét egykor január 7-én ülték).
Mindkét Bálintot lelki betegség, nyavalyatörés és szédülés esetén hívták segítségül. Az elsõ keresztény íróktól ismerjük az egyház rosszalló véleményét a világi mulatságokban fõszerepet játszó táncról, sokat azonban nem tehetett ellene, mert farsangkor a papok is „járták a bolondját”. A középkori embert azonban idõrõl idõre egy sajátosan ördögi betegség szállta meg: a táncdüh (táncpestis, tánctéboly), ami különösen a pestisjárványok idején szedte nagy számban áldozatait. A forrásokból kisejlik, hogy a táncban nemcsak feledést kerestek, hanem a pestistõl való szabadulást is tõle remélték. Tény azonban, hogy a tömegpszichózis és halálfélelem kiváltotta táncõrületbõl nem mindenki gyógyult ki, sokan életre szólóan nyavalyatörõsek lettek tõle. A tánctéboly ellen Szent Vitust (jún. 15.) hívták segítségül, a Bálintoknak viszont a táncot kiváltó lelki betegség és a következmények: szédülés és nyavalyatörés gyógyítása volt a dolguk, amibõl jutott elég kettõjüknek is farsang idején. (Látni fogjuk, a nyárközépi Vitus sem tétlenkedett!)
A mi Bálintunk napjára azok, akiket a frász tört, életre szóló böjtöt fogadtak, ami nem rótt elviselhetetlen terhet a betegre, mivel február 14-e már gyakran a nagyböjtbe esik. Bálint mégis inkább a farsang szentje. Nyugat-Európában Bálint és a medveember (Valentin und Urson) nem hiányozhatott a karneváli maszkák sorából (l. id. P. Brueghel: A Farsang és a Böjt viadala c. képe). Régi szokás szerint Európa-szerte a farsang a párválasztás ideje (ez a húshagyói vénlánycsúfolásnak, a húshagyóig el nem kelt lányok csúfolásának az alapja). A hagyomány ezt elsõsorban Bálinthoz köti. Már a római Lupercalia is az ifjúság párba állásának napja volt – Bálint-nap dátum szerint a Lupercalia vigíliájára esik. A francia és a horvát néphit szerint például a madarak is ezen a napon tartják menyegzõjüket. Angol hagyomány szerint Saint Valentine napjának reggelén az elsõ másnemû személy, akibe az utcára lépõ belebotlik, lesz a jövendõbelije, angolul „valentine”-ja. Valentine-nak hívják azokat a cédulákat, amikre régi szokás szerint a leányok a fiúk, a fiúk pedig a leányok nevét írták, s amelyek közül jövendõbelijük nevét remélték kihúzni. Ugyancsak valentine a neve a Bálint-napon küldött szerelmi ajándéknak vagy üdvözlõ kártyának, szerelmes versnek, egyáltalán mindennek, ami a kritikátlan szerelmi hódolat tanújele. (A nálunk újabban terjedõ „valentinozás” viszont a kritikátlan anglománia és Amerika-imádat, illetve a szokás teljes elüzletiesedésének a tanújele.) Valentine-nap estéjén babérlevelet dugnak párnájuk alá az angol hajadonok, hogy megálmodják, ki lesz a mátkájuk. (Apollón szent növényének, a babérnak leveleire régen azért is pályáztak, mert úgy hitték, rágcsálásuk szerelmi „ihletet” ébreszt.)

- Mellesleg illusztrációként angyalokról készített fotók és rajzok, szépség kontra giccs!


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: mottózgat aki azt sem tuGGYa... e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-02-14
\" Tedd a kezed

Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.

Úgy õrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.

Úgy szeress, mint
ha jó volna,
mintha szívem
szíved volna.

1928. máj. - jún.\"
\"Mottó


\"Úgy szeress, mint

ha jó volna,

mintha szívem

szíved volna.\"

József Attila\"      
név: surgyélán e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-02-14
http://www.hirextra.hu/forum/forum.php?themes_id=1797
  
név: surgyélán e-mail: surgyellan@mail.com dátum: 2009-02-14
http://forum.ma.hu/tart/forum?fid=1&tid=2009-02-13%2013:31:21.425679
név: MMR, Lendva e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-02-14
"HHreggel, követkeDZik" = affektál, gügyög, mûbazsajog, majd szétesik tõle... (Bálint nap reggel...)
és nem a szõlõ savanyú, hanem nem szõlõ minden ami messzirõl édesnek ható...      
név: MMR, Lendva e-mail: rtvslo.si@mmr.si dátum: 2009-02-14
MMR, Lendva, MMR, Lendva, MMR, Lendva
Evvel a témával affektált és áradozott "valaki", aki az ilyen "üzenetet" 2001. ilyen napján nem tudta a helyére tenni, úgymond igazán "kezelni", - befogadni.
"Fentje Bálint" = szentje. Így pöszéz, selypít, raccsolgat, nyelv rongál azóta fokozatosan újabb és újabb nyelvi szemeteket felvéve szokásba! És azt hiszi ez jól áll neki!? Istenem...
(És nekem is bocsásd meg Istenem ezt a balesetet.)