[kapcsolat]   husken

ÉLŐ ZENE

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

prosecco kóstolás

 

Kodály

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Bálint napi mizéria

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2008-02-13

ez fotó és érdekes Az van kérem szépen, hogy ha én kereskedõ lennék, akkor szintén kitalálnék mindenféle ünnepet. Az izé napja, meg az ecet napja, meg a hogyishívják napja, meg amittudomén minek a napja elférne a naptárban, csak hadd vigyék a bóvlit.


giccs no 1.


na ez is fotó


giccs no 2.


megint fotó és nem is csúnya


kedvenc


nem tudom jó fotó-e, de legalább érdekes

Õrangyalok vigyázzanak ránk, nehogy még egy plusz valamilyen - semmilyen ünnep bevegye magát a köztudatba! Nem vagyok ellene a normális ünneplésnek, nem bánt, ha más Valentin-napozik, de könyörgöm, ne kényszerítsék már rám, hogy nekem is kelljen! Az újkeletû (vagy nem is újkeletû) Bálint bocsánat Valentin-napról néhány hiteles információ, egy olvasásra kivált ajánlott könyvbõl:  
Jankovics Marcell: Jelkép – kalendárium
Erõt, egészséget!
A farsang és a böjt egyik, névadásban ma is igen népszerû határ – szentje Bálint (latin Valens, jelentése „erõs, egészséges”). Névünnepe gyertyaszentelõ „tizenkettedén”, február 14-én volt. Volt – mondom –, mert a szigorú zsinat mint „történelmietlen” szentet, õt is megfosztotta a glóriájától. Az állítólagos Bálint püspök volt, s egy személyben orvos (ezért volt „egészséges”). akit hitéért 269-ben nyakaztak le. Alakja egybemosódott egy másik Bálintéval, aki ugyancsak szent püspök volt, és kultusza Bajorországban, Tirolban és Ausztriában bontott virágot. A mi Bálintunknak tulajdonított érdemek jó része eredetileg a bajorok Bálintjának glóriáját fényesítette (az õ ünnepét egykor január 7-én ülték).
Mindkét Bálintot lelki betegség, nyavalyatörés és szédülés esetén hívták segítségül. Az elsõ keresztény íróktól ismerjük az egyház rosszalló véleményét a világi mulatságokban fõszerepet játszó táncról, sokat azonban nem tehetett ellene, mert farsangkor a papok is „járták a bolondját”. A középkori embert azonban idõrõl idõre egy sajátosan ördögi betegség szállta meg: a táncdüh (táncpestis, tánctéboly), ami különösen a pestisjárványok idején szedte nagy számban áldozatait. A forrásokból kisejlik, hogy a táncban nemcsak feledést kerestek, hanem a pestistõl való szabadulást is tõle remélték. Tény azonban, hogy a tömegpszichózis és halálfélelem kiváltotta táncõrületbõl nem mindenki gyógyult ki, sokan életre szólóan nyavalyatörõsek lettek tõle. A tánctéboly ellen Szent Vitust (jún. 15.) hívták segítségül, a Bálintoknak viszont a táncot kiváltó lelki betegség és a következmények: szédülés és nyavalyatörés gyógyítása volt a dolguk, amibõl jutott elég kettõjüknek is farsang idején. (Látni fogjuk, a nyárközépi Vitus sem tétlenkedett!)
A mi Bálintunk napjára azok, akiket a frász tört, életre szóló böjtöt fogadtak, ami nem rótt elviselhetetlen terhet a betegre, mivel február 14-e már gyakran a nagyböjtbe esik. Bálint mégis inkább a farsang szentje. Nyugat-Európában Bálint és a medveember (Valentin und Urson) nem hiányozhatott a karneváli maszkák sorából (l. id. P. Brueghel: A Farsang és a Böjt viadala c. képe). Régi szokás szerint Európa-szerte a farsang a párválasztás ideje (ez a húshagyói vénlánycsúfolásnak, a húshagyóig el nem kelt lányok csúfolásának az alapja). A hagyomány ezt elsõsorban Bálinthoz köti. Már a római Lupercalia is az ifjúság párba állásának napja volt – Bálint-nap dátum szerint a Lupercalia vigíliájára esik. A francia és a horvát néphit szerint például a madarak is ezen a napon tartják menyegzõjüket. Angol hagyomány szerint Saint Valentine napjának reggelén az elsõ másnemû személy, akibe az utcára lépõ belebotlik, lesz a jövendõbelije, angolul „valentine”-ja. Valentine-nak hívják azokat a cédulákat, amikre régi szokás szerint a leányok a fiúk, a fiúk pedig a leányok nevét írták, s amelyek közül jövendõbelijük nevét remélték kihúzni. Ugyancsak valentine a neve a Bálint-napon küldött szerelmi ajándéknak vagy üdvözlõ kártyának, szerelmes versnek, egyáltalán mindennek, ami a kritikátlan szerelmi hódolat tanújele. (A nálunk újabban terjedõ „valentinozás” viszont a kritikátlan anglománia és Amerika-imádat, illetve a szokás teljes elüzletiesedésének a tanújele.) Valentine-nap estéjén babérlevelet dugnak párnájuk alá az angol hajadonok, hogy megálmodják, ki lesz a mátkájuk. (Apollón szent növényének, a babérnak leveleire régen azért is pályáztak, mert úgy hitték, rágcsálásuk szerelmi „ihletet” ébreszt.)

- Mellesleg illusztrációként angyalokról készített fotók és rajzok, szépség kontra giccs!


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: mottózgat aki azt sem tuGGYa... e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-02-14
\" Tedd a kezed

Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.

Úgy õrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.

Úgy szeress, mint
ha jó volna,
mintha szívem
szíved volna.

1928. máj. - jún.\"
\"Mottó


\"Úgy szeress, mint

ha jó volna,

mintha szívem

szíved volna.\"

József Attila\"      
név: surgyélán e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-02-14
http://www.hirextra.hu/forum/forum.php?themes_id=1797
  
név: surgyélán e-mail: surgyellan@mail.com dátum: 2009-02-14
http://forum.ma.hu/tart/forum?fid=1&tid=2009-02-13%2013:31:21.425679
név: MMR, Lendva e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-02-14
"HHreggel, követkeDZik" = affektál, gügyög, mûbazsajog, majd szétesik tõle... (Bálint nap reggel...)
és nem a szõlõ savanyú, hanem nem szõlõ minden ami messzirõl édesnek ható...      
név: MMR, Lendva e-mail: rtvslo.si@mmr.si dátum: 2009-02-14
MMR, Lendva, MMR, Lendva, MMR, Lendva
Evvel a témával affektált és áradozott "valaki", aki az ilyen "üzenetet" 2001. ilyen napján nem tudta a helyére tenni, úgymond igazán "kezelni", - befogadni.
"Fentje Bálint" = szentje. Így pöszéz, selypít, raccsolgat, nyelv rongál azóta fokozatosan újabb és újabb nyelvi szemeteket felvéve szokásba! És azt hiszi ez jól áll neki!? Istenem...
(És nekem is bocsásd meg Istenem ezt a balesetet.)