[kapcsolat]   husken

ÉLŐ ZENE

 

BistRovásHU

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

hastréning

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

Kodály

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Csallóköz, Mátyusföld

szerkesztette: tigris, 2006-01-11

réti iszalagA szlovák-magyar határon 7 eurorégió terül el, Csallóköz Mátyusföld köztük a a legnyugatibb. A Csallóköz - Mátyusföldi Regionális Társulás Gyõr - Moson - Sopron megyével alkotja a Hármas Duna - vidék Eurorégiót.


a Tõkési-patak


mocsári nõszõfû


térkép


Kis-Duna


a Kis-Duna


Politikailag a Nagyszombati kerület része, földrajzi és idegenforgalmi szempontból a Dunamenti síksághoz tartozik, de a társulás tagja néhány település, más járásokból. Ilyen például Deáki vagy Pered a vágsellyei járásból.
Területe 1 716 km2, lakosai száma 206 917. Az itt élõk 63%-a magyar, 34%-a szlovák, 3%-a roma, cseh, ill. más nemzetiségû (a 2001-es népszámlálás szerint). A járásokban hat város található – Dunaszerdahely, Galánta, Somorja, Nagymegyer, Szered és Diószeg, melyekben a lakosság 41%-a él (még mindig 2001-es adat), viszont 30 évvel korábban a lakosok alig 28%-a élt városban, ami egyúttal a régió mezõgazdasági jellegére is utal. A legtöbb településnek ma 500-2000 lakosa van.
Területének nagy részét a Csallóköz teszi ki, ahol Közép-Európa legnagyobb föld alatti ivóvízkészlete rejlik – 10 milliárd m3–re becsülik. A galántai járás és az említett két település földrajzilag és néprajzilag (is) már Mátyusföldhöz tartozik; a határvonalat a két régió között a Kis-Duna képezi. A társulás területén több védett terület, nemzeti természeti rezervátum található, melyek közül a legjelentõsebbek a Csicsói holt-ág, eredeti ártéri erdõivel, növény- és állatvilágával; valamint a Tõkési-ág, ritka hal-, madár és növényfajokkal. A régióban több ritka vízi növénnyel és állattal találkozhatunk: szürke gém, kis kócsag, fehér és feketególya, kárókatona, barna kánya, jégmadár, az ártéri    erdõket alkotó fafajták (mocsári tölgy, nyárfa, kõrisfa, fûzfélék, a Feketevíz árterén még fekete nyárfát és mocsári ciprust is találni), tündérrózsa, édesvízi szivacs, és egyre gyakrabban látni vidrát a terület vizeiben.
A kedvezõ éghajlat és a meleg vizû források (magas oldottanyag-tartalomú, gyógyhatású termálvizek) jelenléte lehetõséget adtak több termál-, illentve gyógy(hatású)fürdõ létrejöttéhez. Ezek közül a legjelentõsebbek a dunaszerdahelyi, a nagymegyeri, a  nyárasdi és a bõsi, melyek mellett több  nyári strand szabadstrand és uszoda nyújt felfrissülést nem csak a nyári hónapokban. A termálforrások nagyobb mértékû kihasználása (nem csak fürdõ-célra), a megfelelõ létesítmények kiépítése, a meglévõk fejlesztése, tökéletesítése, a termálfürdõk egész éves üzemeltetése a fürdõturizmus további fellendülését eredményezné a régióban. A megvalósításhoz szükséges tõke azonban még hiányzik.
A természetes vízfelületek közül kiemelkedõ terület a Kis-Csallóköz, ahol fürdésre, vízisportokra, halászatra alkalmas üdülõközpont kiépítését tervezik. A helybéliek és Szlovákia más területeirõl idelátogatók mellett a legtöbb turista Németországból, Ausztriából, Csehországból és Magyarországról érkezik.
Idegenforgalomban a legkeresettebbek a víz melletti üdülõhelyek, termálfürdõk. Jelentõs a kerékpár-turisztika, vízisportok, falusi turizmus, ill. a mûemlékek látogatása. Utóbbiak közül említésre méltóak a régió templomai, kastélyai, népi építészeti emlékei. Kiemelkedõ  a somorjai református templom 14-15. századi freskóival, román kori templomok Csütörtökön, Gellén, Gombán, Nagyszarván, Gútoron, Kismácsédon, Deákiban, ahova 1002-ben István király telepített bencés szerzeteseket (a mai templom elõdjébe, amely a 13. századból való). Gótikus templomok Dunaszerdahelyen, Alistálon, Nyékvárkonyban tekinthetõk meg.
E területen voltak birtokai az Esterházy, a Pálffy, a Zichy és Forgách fõúri családoknak. Említést érdemel a Csallóközi Múzeumnak otthont adó dunaszerdahelyi barokk stílusú Sárga kastély, a bõsi és diószegi, eredetileg reneszánsz, késõbb barokk elemekkel gazdagított kastélyok, a csákányi és békei barokk kasélyok, a barokk-klasszicista stílusú tallósi kastély, a galántai Esterházy-kastélyok, a klasszicista stílusban épült gombai Nagy- és Kiskastély a hozzátartozó parkkal.
A régióban zajlott 1849 júniusában a szabdságharc két ütközete, Pered és Zsigárd községeknél, ahol az elesettek tiszteletére emlékmûvet állítottak.
Jellemzõ mûszaki mûemlék a vízimalom, melyek valószínûleg már a 11. században jelen voltak; az elsõ írásos említés 1379-bõl származik. A legismertebbek a tallósi, eredetileg hajómalom, majd késõbb átépített cölöpös malom, a jókai és a pozsonyeperjesi cölöpös malmok a Kis-Dunán, valamint a dunatõkési a Tõkési-ágon.
Közkedvelt a kerékpártúra, melyre a legjobb lehetõséget kínálja a Dunai kerékpárút – nemzetközi kerékpárút része, mely Bergtõl a Duna mentén egészen Párkányig folytatódik. Sokak szerint viszont hiányzik egy kimondottan a kerékpárosoknak ill. a görkorcsolyásoknak épült út. A gyalogtúra kedvelõinek a Kis-Csallóközben a Dunajské Luhy tájvédelmi körzet ajánlott, ahol a Dunacsúnytól Bõsig jelölt túraösvényen megtekinthõ az eredeti formájában megmaradt ártéri élõvilág.
A vízi turisztika leginkább csónakázás és vízitúrák formájában van jelen. Erre a legalkalmasabb vízfelületek a Duna, a Vág, a Kis-Duna, a Bösi vízmû. 
A többnyire mezõgazdasági jellegû táj és az adott feltételek ellenére a falusi és agroturizmus, sajnos, kevésbé kihasznált területe az idegenforgalomnak. Megoldást kínál(hat)nak a kihasználatlan mezõgazdasági épületek, kastélyok, és más objektumok, amelyek átépítve-alakítva új színt hoz(ná)nak a régió idegenforgalmába. Látogató-csalogatóként pedig a hagyományos falusi tevékenységek: kézmûvesség - régi mesterségek ápolása, tájházak, búcsúk, disznóölések, lótenyésztés (somorjai lovarda, Dunatõkés, ahol minden évben megrendezik a Tõkési kupa nemzetközi lóversenyt). Nádfedeles parasztházak mint a népi épetészet jellemzõi többek közt Királyfiakarcsán, Várkonyon, Alistálon is megtekinthetõk.
Dunaszerdahelyen született Vámbéry Ármin, híres Ázsia-utazó, nyelvtudós; bõsi születésû Amadé László, 18. századi költõ, a szerelmi líra jeles képviselõje. A régió kétségkívül leghíresebb szülötte a galántai születésû Kodály Zoltán, kinek nevét a Kodály - napok, zenei fesztivál õrzi.
Ízelítõnek elég is ennyi. Látni kell, hallani és átélni, hogy élmény legyen...


Felhasznált irodalom:
Bogoly János és szerzõtársai: Barangoló, Terra Könyvkiadó, Pozsony, 1995
Internet:
www.euroaktiv.sk, www.euroregio.sk, www.euregio.sk, www.dunstreda.sk, , www.agroturistika.sk

Szerzõ: -Bennszülött-
bennszulott@gmail.com 

képanyag: internet


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: emike e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2010-01-31
jó az áttekintés, csak ki kéne igazítani:
Vámbéry Szentgyörgyön született, Kodály meg Kecskeméten!
név: Mezei István e-mail: mezeii@chello.hu dátum: 2006-11-09
A Csallóköz szlovákul Dunajské luhy? Ha nem, mi a magyar megfelelõje a Dunajské luhy-nak?