[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Énekek éneke

szerkesztette: SZABÓ OTTÓ, 2010-04-03

Szabó Ottó: HeródesÕ az alkotó nyugtalanság festõje – örökösen útkeresõ mûvész. Nem ötleteket keres, azokból van neki elég, hanem sokkal inkább az ötletek mûvészi megjelenítésének legmeggyõzõbb módjait. Olyan képzõmûvész, aki a megjelenített objektum gondolatait, lényegét, értelmét keresi.


Dávid és BetsabéSalamon és Sába hercegnõjeSalóme táncolZsuzsanna

Szabó Ottó nyitrai kiállítása (2010. 3. 24 - 4. 18., Konstantin Egyetem, Filozófiai Fakultás, kulturológia tanszék)

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. – a kiállítás kurátorának megnyitó beszéde


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Törtem a fejem, hogyan mutathatnám be a legtalálóbban Szabó Ottó festõmûvészt, úgy, hogy az ne tûnjön személyeskedésnek. Nem titok, hogy egy ideje már ismerem õt, sõt, amikor az egyik könyvemet illusztrálta, együtt is dolgoztam vele. Mindig okoz valami meglepetést nekem. Nem volt ez másképp néhány napja sem, amikor telefonon közölte velem, hogy a ma kiállított képeket még átfestette, mert nem igazán volt velük megelégedve.
Õ az alkotó nyugtalanság festõje – örökösen útkeresõ mûvész. Nem ötleteket keres, azokból van neki elég, hanem sokkal inkább az ötletek mûvészi megjelenítésének legmeggyõzõbb módjait. Olyan képzõmûvész, aki a megjelenített objektum gondolatait, lényegét, értelmét keresi. Egy ember, aki számára a kép történetet rejtõ szentély, amelyet nem lehet csak úgy, sebtében „elbeszélni“. Minden kép történetét át kell élni, érezni, néha megszenvedni, máskor meg az öröm mámorában végigálmodni.
Szabó Ottó jól tudja ezt, a képei ezért bár elsõ látásra egyszerûek, ha jobban megnézzük õket, látjuk, hogy különlegesen tartalomgazdagok. Vásznain a teljes emberi élet látható, az ember belsõ világát fejezik ki. A lelkiismerettel folytatott harc képei ezek, ami felett soha nem gyõzedelmeskedik senki. Mintha az angyalkeresés képei is volnának, az angyalé, akinek a szárnyaira mindnyájunknak szükségünk van. Ugyanakkor a rokonlelkek találkozásai is a képek, olyan lelkeké, amelyek ölelése menedéket ad, amikor már minden olyan nehéz... Ezekrõl szólnak Ottó képei – elég csak megállni elõttük, és elgondolkodni...
De nézzük csak, ki is az, aki nemcsak a saját belsõ univerzumát leplezi le elõttünk, hanem a mienkét is, miközben arra kényszerít bennünket, hogy elgondolkodjunk az emberi lét lényegén?
Szabó Ottó Rozsnyón született, ma Bódvavendégiben él a családjával. 1988 és 1994 között a pozsonyi képzõmûvészeti akadémián tanul, Jozef Lebi¹, Igor Rumanský, Vojtech Kolenèík és Róbert Janoviè növendékeként. Jelenleg szabad mûvészettel, szakrális alkotással és szobrászattal valamint könyvillusztrációval foglalkozik. 2008 óta tanít a kassai iparmûvészeti iskolában, reklámgrafika szakon. Alapítótagja a képzõmûvészeket és fiatal értelmiségieket tömörítõ Rovás Társaságnak, 2004-ben pedig részt vett a kortárs képzõmûvészettel foglalkozó Rovart Virtuális Galéria létrehozásában. Több könyvillusztrácó alkotója, grafikái többször jelentek meg sajtótermékekben. Hazai és külföldi szimpóziumok, kiállítások és versenyek rendszeres résztvevõje. Kiállított több szlovák és magyar városban, sõt néhány környezõ országban is. Pedagógusként tehetséges gyerekekkel foglalkozik, akiknek évek óta szervez alkotótáborokat.
Az utóbbi idõben az alkotásai fõleg szakrális jellegûek. Mûvészi útkeresése mintha Isten felé fordult volna. Több képet festett szlovák és magyar templomokba, amelyekbe építészeti változtatásokat is javasolt, valamint oltárkereszteket, gyertyatartókat és szobrokat alkotott.
Szakrális mûvészetének gyakori témája a keresztút. Az akadályokkal teli „keresztút“, amelyen mi is keressük a saját angyalainkat. Eközben, ahogy Luciano de Crescenso, a múlt században élt olasz filozófus, író és rendezõ mondta: „Félszárnyú angyalok vagyunk mindannyian. Hogy repülhessünk, át kell ölelnünk egymást.“

Kedves Hölgyeim és Uraim,
nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy megnyithatom Szabó Ottó festõmûvész kiállítását, és hogy kellemes mûvészi élményt kívánhatok Önöknek.

Fordította: Lovas és Enikõ


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Anett e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2010-04-24
Biztosan nagyon szép harmónikus zene szólt a kiállításon.Elmentem volna.A fotógalériában a 26. és az 55. képen található alkotás tetszik a legjobban.
név: miketi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2010-04-14
Nagyon szép Ottóka :-D Gratula   
név: Jóska e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2010-04-09
Gratulálok Ottis,ezek tényleg nagyon jók lettek!   
név: hasznos link e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2010-04-04
www.ff.ukf.sk