[kapcsolat]   husken

100

 

LGTProjekt

 

HorrorvacuiDS

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Esterházy János -

szerző: Kovács Ágnes 2011-03-13

 

Esterházy János -

Különféle magyar fórumokon számtalan előadást tartunk, a magyar médiákban és a szakirodalomban publikáljuk legújabb történelmi kutatásaink eredményeit, amelyek új tényeket hoznak a felszínre és másképp láttatnak egy-egy kort vagy történelmi személyiséget, mint addig. Egy-egy magyar vonatkozású emlékünnepség vagy koszorúzás alkalmával nem győzzük sorolni az igaztalan vádakat, amelyek minket a többségi nemzet részéről érnek. Csakhogy, mindezt tesszük egymás közt, egymásnak, magyarul. És ilymódon a címzett, a szlovák nemzet nem értesül minderről. Folyton a két nemzet közeledésének szükségességéről beszélnek a politikusok és a közéleti tisztviselők, a szkeptikusok pedig egy előítéletektől mentes, új generáció felnövekedésétől remélik mindezt. Csakhogy addig, amíg az új generációnak nem lesznek objektív történelemkönyvei és objektív történelemtanárai (!) - mindkét oldalon, addig ez az álom csak utópia marad.
 
Én most egy félreismert és tudatosan félreértelmezett magyar történelmi személyiséget szeretnék közelebb hozni szlovákjainknak. Esterházy János születésének 110. évfordulója szolgáltatja most ezt az alkalmat, hogy bemutassam ezt az embert olyannak, amilyennek csak kevés szlovák (és kevés magyar) ismeri. Remélem, nem én vagyok az első ilyen kezdeményező (akár más témában is), és azt is remélem, hogy nem is az utolsó. Bár az interneten keresgélve a magyar anyagok mellett inkább találtam róla német és angol nyelvűeket, mint szlovákot. De egy egészen friss (2011. március 11-i) „gyöngyszemre” azért rábukkantam és azért linkelem ide, mert hűen tükrözi Esterházy jelenkori szlovák megítélését (http://slovakaid.webnoviny.sk/slovensko/odhalenie-busty-esterhazyho-v-kosiciac/316076-clanok.html).
 
Az évforduló kapcsán a Szabad Újság XIX. évfolyamának 10. számában jelent meg Esterházy János leánya, Malfatti Esterházy Alice, Rómában kelt írása apjáról. Ezekből a sorokból idézek, amelyek talán eloszlatnak majd néhány félreértést a politikus megítélésével kapcsolatban.
„Az Esterházy ellen 1947-ben távollétében meghozott halálos ítéletet valószínűleg senki sem (vagy csak nagyon kevés ember) ismeri Szlovákiában. Aki ugyanis ezt a szöveget elolvassa, megérti, hogy itt egy gyűlölettől fűtött bosszúról volt szó, mert az ítélet oldalakon át Magyarország fasiszta rendszerét szidalmazza. A halálos ítélet indoklása, minden bizonyíték mellőzésével, csak mintegy fél oldalon foglalkozik magával Esterházyval, akinek kivégzése, kötél általi kellett, hogy legyen, mivel a Szlovák Nemzeti Bíróság szerint más, kevésbé megalázó halálnemet nem érdemelt meg! Ezzel szemben Mach, a zsidók (és a magyarok) deportálásának kitalálója és keresztülvivője [...] már a hatvanas években szabad ember volt! Mi volt ezzel szembe Esterházy bűne, hogy ilyen kemény ítélettel kellett lesújtani reá? Daxner bíró adta meg a választ erre a kérdésre: <No de hisz ő egy magyar!>”
 
Nézzük hát végig az Esterházyval szemben máig érvényben lévő legsúlyosabb vádakat.
 
Hazaárulója volt Csehszlovákiának! Beneš, [...], miniszteri széket ajánlott Esterházynak, aki menetrendszerűen, húsz éven át ugyanazoknak a jogsérelmeknek az orvoslását (és nem mindig többet kérve, mint egyesek állítják) követelte, arra hivatkozva, hogy amíg a kormány részéről nem lesznek a magyar kérések teljesítve, nem vállalhat tisztséget a kormányban.
Ha viszont ugyanolyan mércével mérnénk mint Esterházy vádlói, nem volt-e Masaryk és Beneš a Monarchia árulója? Nem volt-e Hlinka Csehszlovákia árulója? Önállóságot akart a szlovákoknak ugyanúgy, mint Esterházy. Egyikük a haza atyja, a másiknak a hazaáruló ítélet jár ezért?
Egyezséget írt alá Henleinnel és Hlinkával Rózsahegyen Ceshszlovákia szétrombolására! E vádat maguk a korabeli szlovák politikusok is cáfolták, hisz Esterházy a kérdéses napon Dél-Szlovákiában tartózkodott, ahol beszédet tartott. [...]
Hazaáruló volt, mivel Kassán fogadta Horthyt! Hogyan lehetett Esterházy egy még létre sem jött ország hazaárulója? Horthy 1938 novemberében vonult be Kassára, Szlovákia azonban csak 1939 márciusában jött létre. [...] Érdekes, hogy Esterházy ekkor elmondott beszédét - melyben arra kérte a magyar kormányzatot, hogy tartsa tiszteletben a hozzájuk került szlovákok jogait - nem idézik a vádlók. A szlovák krónika hallgat arról is, hogy a magyarországi szlovák újság, a „Jednota” megjelenését Esterházy tette lehetővé, és ő adatta vissza a magyar vasutaktól elbocsájtott több száz szlovák vasutas munkahelyét is. [...] dokumentumokkal bizonyítható az is, hogy a sokszor szemérevetett budapesti tartózkodásai alatt a szlovákok sérelmeinek orvoslása ügyében is eljárt.
[...] Az 1947-es perében [...] minden bizonyíték nélkül vádolták a fasizmussal való kollaborálás és a hazaárulás vádjával! Azért kellett Esterházyt átadni a szovjeteknek, hogy pere lefolyása alatt ne jelenjenek meg tanúskodni azok, akiket megmentett - a fasizmus üldözésétől! Azok a szlovák történészek, akik a kommunizmust is hűen kiszolgálták, most Esterházy fasista voltát azzal próbálják igazolni, hogy ő a szlovák parlament tagja volt, így maga is fasiszta kellett, hogy legyen. Ezen érv alapján vajon a Knessetben ülő palesztin képviselőt is cionistának kell tartani?
Miért nem emelte fel szavát a parlamentben a zsidóüldözés ellen, s miért szavazott meg minden zsidótörvényt? Ez a vád tudatos hazugság! Mintegy 18 felszólalása volt a szlovák parlamentben, s ebből 12-szer tiltakozott az üldözések valamilyen formája ellen. [...] A zsidótörvényeket pedig nem a parlamentben szavazták meg, hanem a parlament megkerülésével a kormány által kiadott zsidó kódex alapján léptették életbe azok többségét. [...] Előre bejelentette [...], hogy a zsidók deportálása ellen fog szavazni, s azt remélte, érvei meggyőzik a szlovák parlamant elnökét, aki a törvényjavaslatot leveszi a napirendről. Sajnos, mint tudjuk ez nem így történt. A parlament elnöke megszavaztatta a törvényt, ám ennek ellenére a háború után csak pár évet kapott az ellene lefolytatott perben.
[...] Esterházy ellentmondásos személyiség volt. [...] érthetetlen, hogy mire alapozzák ezt, hisz az ő 1939. április 6-án elhangzott szavai: <a mi jelünk a kereszt és nem a horogkereszt> egyértelműen kijelölték azt az utat, amelyen ő egyenesen haladt [...].
Lengyelországban, 2009-ben Esterházyt kitüntették a háború alatt történt embermentő hősiességéért. Esterházy vágya a keresztény államok összefogása volt a keletről és nyugatról támadó ideológiákkal szemben. [...] Kérdés, hogy 2011-ben is érvényes-e még 1947-es ílélete, s egyik akkori bírájának szavai nyomán lehet-e őt továbbra is csak azért ellenségnek minősíteni, mert <hisz ő egy magyar!>?"
 
______________________________________________________________________________
 
 
My, Maďari žijúci na Slovensku, sme schopní veľmi veľa nariekať nad tým, keď väčšinový národ nesprávne posudzuje našich historických velikánov, keď prevráti tie udalosti histórie, ktoré tak, či inak sa dotkli oboch národov.
 
Na rozličných maďarských fórach prezentujeme nespočetné množstvo prednášok, v maďarských médiách a v odbornej literatúre publikujeme najnovšie výsledky našich historických bádaní, ktoré prinášajú na povrch nové skutočnosti a jednotlivé obdobia, či historické osobnosti sa ukazujú inak ako doteraz. Pri príležitosti slávnostných kladení vencov alebo jednotlivých pamätných osláv týkajúcich sa Maďarov, nestíhame menovať krivé obvinenia, ktoré nás postihujú zo strany väčšinového národa. Avšak to všetko robíme medzi sebou navzájom, pre seba, po maďarsky. A takýmto spôsobom adresát, slovenský národ sa nedozvie o všetkom. Politici a verejní činitelia neustále rozprávajú o potrebe zblíženia týchto dvoch národov, skeptici zas to všetko očakávajú od dospievania novej generácie, ktorá bude bez predsudkov. Avšak pokiaľ nová generácia nebude mať k dispozícii objektívne učebnice dejín a objektívnych učiteľov dejín (!) – zostane to na obidvoch stranách iba snom a utópiou.
 
Týmto by som chcela priblížiť našim Slovákom historickú osobnosť, ktorá je nielen nesprávne posúdená, ale sú o nej rozšírené aj vedome  prevrátené skutočnosti. Práve 110. výročie narodenia Jána Esterházyho mi ponúka príležitosť, aby som predstavila tohto človeka tak, ako ho iba málo Slovákov (a málo Maďarov) pozná. Dúfam, že som neprišla ako prvá s takýmto podnetom (a síce aj v inej téme), a aj v to dúfam, že nebudem ani posledná. Pri prezeraní internetu som popri maďarských materiáloch skôr našla o ňom informácie v nemčine a angličtine, ako v slovenčine. Ale s jednou celkom čerstvou (z 11. marca 2011) „perlou“ som sa predsa len stretla, na ktorej stránku aj zdieľam odkaz, a to z dôvodu že dôverne znázorňuje súčasné posudzovanie Esterházyho z pohľadu Slovákov (http://slovakaid.webnoviny.sk/slovensko/odhalenie-busty-esterhazyho-v-kosiciac/316076-clanok.html).
 
V spojitosti s týmto výročím v 10. vydaní XIX. ročníka novín „Szabad Újság“ sa publikovala písomnosť, ktorú napísala o svojom otcovi dcéra Jána Esterházyho, Alice Malfatti Esterházy v Ríme. Z týchto riadkov citujem, pomocou nich sa možno rozplynie zopár nedorozumení v spojitosti s posudzovaním tohto politika.
 
„Rozsudok smrti vynesený v roku 1947 proti Esterházymu v jeho neprítomnosti pravdepodobne na Slovensku nikto (alebo drvivá väčšina ľudí) nepozná. Totiž ten, kto si tento text prečíta pochopí, že tu išlo o nenávisťou motivovanú pomstu, pretože viacero strán rozsudku sa venuje odsudzovaniu fašistického režimu Maďarska. Odôvodnenie rozsudku smrti, bez prihliadnutia na akýkoľvek dôkaz, sa iba na pol strane zaoberá samotným Esterházym, ktorý sa musel popraviť obesením, pretože podľa Slovenského Národného Súdu si nezaslúžil iný, menej ponižujúci spôsob smrti! Oproti tomu Mach, ktorý vymyslel a aj doviedol do konca deportácie židov (a Maďarov) [...] bol už v šesťdesiatych rokoch na slobode! Aká však bola oproti tomu vina Esterházyho, že sa muselo proti nemu uzniesť takýmto tvrdým rozsudkom? Na túto otázku poskytol odpoveď sudca Daxner: <Ale však on je Maďar!>“
 
Pozrime sa teda na najzávažnejšie doteraz platné obvinenia voči Esterházymu.
 
„Spáchal vlastizradu proti Československu! Beneš, [...], ponúkol ministerské kreslo Esterházymu, ktorý pravidelne, počas dvadsiatich rokov požadoval napravenie tých istých porušení práv (a nežiadal neustále viac, ako to poniektorí tvrdia), pričom sa dovolával toho, že pokiaľ zo strany vlády nebudú maďarské požiadavky splnené, nemôže prijať členstvo vo vláde. Keby sme však použili rovnaké meradlo, ako Esterházyho obviňujúci, potom Masaryk a Beneš neboli zradcami Monarchie? A Hlinka nebol zradca Československa? Chcel samostatnosť pre Slovákov tak, ako Esterházy. Jeden z nich sa stal otcom národa a druhý si za to zaslúžil odsúdenie za vlastizradu?
 Podpísal v Ružomberku dohodu s Henleinom a Hlinkom o rozbití Československa! Toto obvinenie aj vtedajší slovenskí politici vyvrátili, keďže Esterházy sa v ten deň zdržiaval na južnom Slovensku, kde  mal prejav. [...]
 Bol vlastizradca, pretože privítal v Košiciach Horthyho! Ako sa mohol stať Esterházy vlastizradcom doposiaľ ešte nevzniknutého štátu? Horthy vtiahol do Košíc v novembri roku 1938, Slovensko však vzniklo až v marci 1939. [...] Je zaujímavé, že prejav ktorý vtedy Esterházy predniesol – prostredníctvom ktorého prosil maďarskú vládu, aby rešpektovala práva Slovákov, ktorí sa k nim dostali – necitujú žalobcovia. Slovenská kronika mlčí aj o tom, že vydávanie slovenského časopisu „Jednota“ v Maďarsku umožnil práve Esterházy, a on bol aj ten, kto vrátil prácu mnohým stovkám Slovákov prepustených z maďarských železníc. [...] dokumenty dokazujú aj to, že počas svojich pobytov v Budapešti, ktoré mu boli často vyčítané, konal aj vo veci nápravy krívd ktoré postihli Slovákov.
[...] V spore v roku 1947 [...] bez akýchkoľvek dôkazov ho obvinili z kolaborácie s fašizmom a z vlastizrady! Esterházyho bolo potrebné odovzdať sovietskym vojenským orgánom preto, aby sa v priebehu konania pred súdom neobjavili ako svedkovia tí, ktorých zachránil – od prenasledovania fašizmom! Tí slovenskí historici, ktorí aj komunizmus dôverne obslúžili, sa snažia teraz Esterházyho spojenie s fašizmom vysvetliť tým, že bol členom slovenského parlamentu, preto aj sám musel byť fašistom. Na základe tohto odôvodnenia treba aj palestínskeho poslanca sediaceho v Knessete považovať za sionistu?
 Prečo nedvihol hlas v parlamente proti prenasledovaniu židov, a prečo hlasoval v prospech všetkých židovských zákonov? Toto obvinenie je vedomé klamstvo! Mal takmer 18 vystúpení v slovenskom parlamente, a z toho 12 krát protestoval proti niektorým formám prenasledovania. [...] Židovské zákony sa neodhlasovali v parlamente, ale väčšina z nich vstúpila do účinnosti obídením parlamentu, prostredníctvom vládou vydaného Židovského kódexu. [...] Vopred oznámil [...], že bude hlasovať proti deportácii židov a dúfal, že jeho argumenty presvedčia predsedu slovenského parlamentu, ktorý následne stiahne návrh zákona z rokovania. Bohužiaľ, ako to vieme nestalo sa tak. Predseda parlamentu dal odhlasovať zákon, napriek tomu však po vojne bol v konaní pred súdom odsúdený iba na pár rokov.
 [...] Esterházy bol rozporuplnou osobnosťou. [...] je nepochopiteľné, na čom sa toto tvrdenie zakladalo, pretože jeho slová, ktoré odzneli 6. apríla 1939: <náš znak je kríž a nie hákový kríž>  jednoznačne vyznačili cestu, po ktorej on priamo postupoval. [...]
 
V roku 2009 v Poľsku Esterházyho vyznamenali pre jeho hrdinstvo zachraňujúce ľudské životy počas vojny. Esterházyho túžbou bolo spojenie kresťanských krajín voči ideológiám, ktoré útočili z východu a západu. [...]
 
[...] Otázne je, či aj v roku 2011 je ešte stále platné jeho odsúdenie z roku 1947, a či ho môžeme podľa slov jedného z jeho vtedajších sudcov naďalej považovať za nepriateľa, pretože <on je Maďar!>?”
 
Tento text bol zverejnený v maďarskom a slovenskom jazyku na internetovej stránke Rovart.
 
Autor: Mgr. Ágnes Kovács
 
Preklad: Bc. Edina Kocsisová

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: oti e-mail: art@rovas.sk dátum: 2011-03-28
Leöntötték festékkel szombat reggelre, bár szerintem festékgolyókkal lövöldözték össze. Nekem legalábbis úgy tűnt...
név: Mede Feri e-mail: feri@marsteel.sk dátum: 2011-03-21
Olyan a "többségi nemzetiség" reakciója Eszterházy vonatkozásában, mint a kisgyereké, amikor kezével eltakarja a szemét és azt gondolja nem látják, mivel ő sem lát. Mindenképpen tálalni kell a meglátásunkat, de csak az fogja látni, aki látni akarja. Sok sikert ehhez!
név: pszabo e-mail: pszabo@saske.sk dátum: 2011-03-15
http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=3796
név: Zolti e-mail: zoltiwork@gmail.com dátum: 2011-03-15
Már a Márai szobor levizelésénél észlelhető volt, valami nem klappol Kassán...
Objektív történész nem mond marhaságokat, mint a linken idézet figura, aki ezek szerint nem történész... csak figura, vagy csak f..z
név: ági e-mail: agnes@rovas.sk dátum: 2011-03-14
Ime Kassa, a tolerancia városa, az Európa Kulturális Fővárosa cím viselője...
név: Zotya e-mail: zeta@gmail.com dátum: 2011-03-14
Hát ez már nem igaz... Ott voltam Kassén a szoboravatón. Provokatőrökkel érkezett a joj televízió. Egy hülye, magát képzőművésznek nevező krtén vécépapírt tekert Eszterházy fejére a megnyitókor. Aztán vagdalkozott, belefogózott nehány körülötte állóba és lerántotta őket a földre. És eljátszotta, hogy leteperték őt a magyarok... Kint a bejárat előtt néhány szlovák fasiszta üvöltözött, hogy fasisztyiiii, aztán a rendérők elvittek négy magyar tizenévest. Hallatlan! A tévében meg leengednek olyan képeket, amelyekből azt látni, hogy egy szegény szlovák tiltakozó művészt az agresszív magyarok megvertek.