[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

HADIFOGOLY MAGYAROK A NAGY HÁBORÚBAN

szerző: Major Anita 2019-10-05

 

HADIFOGOLY MAGYAROK A NAGY HÁBORÚBAN

 

Nemzetközi multimédiás vándorkiállítás

2019. október 4.  október 17.

MaJel Rovás Központ, FiguratiF és B-Galéria, Kassa, Erzsébet utca 42.

 

„Végigküzdöttem a világháborút – életemet, egészségemet nem kímélve, megsebesülve, orosz fogságba esve. Fogságban töltöttem négy teljes évet – mégis mi lett érte a jutalom? Elszakítva az édesanyától – Magyarországtól.

Mikor meghallottam, hogy többé már nem vagyok magyar állampolgár, hogy már többé nincsen hazám, többé már nekem beszélni sem szabad az én drága hazámról – amelyért annyit küzdöttem, szenvedtem, s amelyért életemet is szívesen áldoztam volna –, szívem elszorult, torkomat a sírás fojtogatta.

Elővettem a hosszú fogság alatt is féltőn, szeretettel megőrzött háromszínű kis darabka szalagot, néztem, míg szemeimet el nem homályosították a könnyek. Azután bementem a cseh-szlovák konzulátusra, ahol kiállították számomra az útlevelet.

Mikor kezemben tartottam az előttem ismeretlen nyelven kiállított okmányt, vad gyűlölet fogott el a láttára. Hát ezért szenvedtem én oly hosszú ideig, ezért a nyomorúságos írásért vergődtem én keresztül a fél világon? Hogy mikorra hazaérek, már nekem hazám se legyen?!” 

*

Legföljebb megbecsülni tudjuk, hány hajdani honfitársunk érezhette azt az indulatot, csalódottságot, számkivetettséget, amelyet a hadifogságból hazavergődött harmaci Kánya Béla fogalmazott meg így.

*

Hölgyeim és Uraim! 

A Külső Magyarok Kisebbségkutató és Médiaszolgáltató Kft. – amint névválasztásunk is jelzi – a Trianon után határon túlra szakadt magyar kisebbségekkel foglalkozik: köztük – Margittai Gábor szótalálmányával – a halottak szórványával. Kétszemélyes kutatóexpedícióink során a Kárpát-medencét járva – és időnként egzotikusabb vidékekre is kalandozva – nyomozunk elfeledett, feltáratlan vagy elhallgatott történetek után, hogy a jövő nemzedékeinek már pontosabb képük legyen a múltunkról – egymásra épülő könyvek, filmek és vándorkiállítások segítségével megszólítva lehetőleg minél több korosztályt.

*

Most megnyíló, Hadifogoly magyarok a nagy háborúban című tárlatunk sem előzmény nélküli: Szamár-sziget szellemkatonái című nemzetközi multimédiás vándorkiállításunk eddig kilenc helyszínen mutatta be a nagyközönségnek az első világháború balkáni halálmarsát és szardíniai hadifogolytáborait.

A szerb hadifogságot, tífusz- és kolerajárványokat, kegyetlen bánásmódot a mintegy 85 ezer osztrák–magyar fogoly katonából jó, ha hatezren túlélték.

*

Munkánk fontos visszajelzése, elismerése, hogy Dr. Áder János köztársasági elnök úr Simicskó István honvédelmi miniszter úrral az asinarai magyar kápolnánál emlékkeresztet és -táblát avatott 2016 tavaszán a szigeten meghalt magyar hadifoglyok tiszteletére.

*

Mert mi várt a fél világon át hazazarándokolt, elébb idézett Kánya Bélákra? Szétszakított, nyomorgó család, megszállt otthon, eltaposott karrier – megbélyegzés, szégyen és hallgatás. Meg azok a gyötrő, egyedül feldolgozhatatlan emlékek.

És mindezt miért? Az a haza, amelyért ölt és amelyért a vérét is adta volna egy ember – legyen az földműves, képzőművész, kishivatalnok vagy egyetemi tanár –, nem volt többé.

*

Kedves Vendégeink!

Kiállításunk az embert állítja középpontba: sorsokat villantunk fel, rendes kerékvágásukból kibillentett sorsokat. Nem enciklopédikus ismereteket kívánunk nyújtani, de kronologikus áttekintéssel és tematikus rendben felsorakoztatni a nagy háború minden földrészre kiterjedő magyar hadifogságának fontosabb fejezeteit: impressziókat a fogságba eséstől a hátországon, hadifogoly-gyámolításon, postán át a táborok mindennapi életéig és a hadifogoly-művészetig, a szenvedésektől a lelki vigaszon át az emlékezeti kultúráig.

Érzékeltetve, hogy a hazánk területén működött táborokban sem történt minden a nemzetközi hadifogoly-egyezmények betűi szerint, és hogy a XX. században megkezdődött a táborok évszázada.

Felfedezni olyan művészeket, akiket elfelejtett a világ, és kimondani több mint száz év után – Gyóni Géza sorait parafrazálva –, hogy a hadifogoly nemcsak szürke rab, hanem hős halott.

*

Tisztelt Vendégeink!

A nemzetközi multimédiás vándorkiállítás fővédnöke: Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke.

A programot és a kiállítás kassai megrendezését az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja.

*

Köszönjük a hadifogoly-leszármazottaknak a bizalmat, az együttműködést.

*

Hálásak vagyunk a MaJel Rovás Központnak, hogy méltó helyszínt biztosított multimédiás vándorkiállításunk kassai megnyitójának, és a galéria munkatársainak is köszönjük, hogy segítettek tárlatunk felépítésében.

*

A megnyitó után kérjük, tekintsék meg a tárlatunkat Dr. Margittai Gábor vezetésével, és jegyezzék be érzéseiket, gondolataikat a látogatókönyvbe.

Margittai Gábor Szamár-sziget szellemkatonái és Tiltott kastély című könyveit dedikálja.

 

Fotók: Kovács Ágnes, Dolinák Viktor, Szabó Ottó

 

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :