[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Halhin-Gol (1. rész)

szerző: Kiss László 2013-09-19

 

Halhin-Gol (1. rész)

Halhin-Gol. Egy folyó Mongóliában. Ázsia szívében. Több ezer kmilométerre minden ismert, érdeklődésre számot tartó helytől, területtől. Hatalmas ütközet zajlott itt, de nem tud róla senki. Ez is egy - részben okkal, de méltatlanul - elfelejtett háború. 

 
A halhin-goli csata. Kik és mikor követték el? Egy televíziós vetélkedőben biztos tisztességtelen kérdés lenne. Első válasz: oroszok a japánok ellen. Sokaknak ekkor felcsillanhat a szeme: 1905, csúfos orosz vereség! De nem! 1939 és fényes orosz győzelem. Hogy is van ez?
 
Japán az első világháború után erős expanziós politikába kezdett, robbanásszerűen fejlődő gazdaságának nyersanyagokra, piacokra volt szüksége. Mivel az USA egyezményekkel erősen behatárolta Japán tengeri kereskedelmi mozgásterét, így a szárazföldön terjeszkedtek. Elfoglalták Kóreát, Mandzsúriát, Kína jelentős részét és kacsintgattak a szovjet Távol-Kelet felé is. A harmincas évek végére rendszeressé váltak Mongóliával is a határincidensek. A japán haderő persze nem tartott, és nem is kellett tartania a mongol hadseregtől (bár azt dinamikusan fejlesztették), de jól tudták, Mongólia és a Szovjetunió között létezik kölcsönös segítségnyújtási szerződés. 
 
Részben, hogy kipuhatolják a szovjetek eltökéltségét, részben hogy a tervezett hadászati jelentőségű, úgynevezett második vasútvonalat fedezzék, 1939. májusában a japánok 6. császári (elit)hadserege betört Mongóliába, s egyre komolyabb harcok bontakoztak ki a mongol, s a már ekkor is jelenlévő szovjet erőkkel a Halhin-Gol folyó mentén. (Volt már korábban is egy orosz-japán ütközet 1938-ban a Haszan-tónál, amely orosz győzelemmel végződött, de kisebb volumene miatt egyik fél sem tekintette jelentősnek.)
 
Moszkvában sokáig nem tudták eldönteni, hogy ez határincidensnek vagy már annál többnek nevezhető. Június 2-án Moszkvába rendelik Georgij Konsztantyinovics Zsukov tábornokot, aki ekkor még nem igazán ismert és aki a Belorusz Katonai Körzet parancsnokhelyettese Minszkben. Nem tudjuk miért esett rá a választás, de jó választás volt, ezt az események igazolták.
Zsukov június 5-én megérkezik az 57. különleges hadtest törzséhez, ahol rögtön tapasztalja, a törzskar nem tud semmi konkrétumot. Hogyan is tudnának, hiszen 120 km-re vannak az eseményektől. A törzs arra hivatkozik, a helyszínen nincs kiépítve a villamoshálózat, nincs kommunikációs lehetőség, s megfelelő fedezék sem a törzskar számára. De állítólag már megrendelték hozzá a faanyagot...Zsukov a modern, energikus tiszt lesöpri ezeket a gyermeteg kifogásokat, s azonnal a helyszínre megy tájékozódni, s ide helyezi át a harcálláspontot. Felméri az ellenséget: 38 000 ember, 310 ágyú, 153 harckocsi és 225 repülőgép. A szovjet erők: 12 500 ember, 109 ágyú, 266 páncélautó, 186 páncélos és 82 repülőgép. 
A japánok összességében tehát nyomasztó fölényben voltak. Zsukov azonnal leadja Moszkvának a "rendelését": három lövészhadosztályt, egy harckocsidandárt, tüzérségi megerősítést és légierőt kér. Megkapja, bár ekkora erőnek, technikának a "világ végére" szállítása nem kis gondot okoz és jelentős időbe telik. 
 
A japánok nem sokba nézik a mongol-orosz hadakat. Biztosak a győzelmükben. Olyannyira, hogy még külföldi tudósítókat, katonai attasékat is hívnak diadaluk megtekintésére. Majd megkezdődik a támadás. Július 3-án éjszaka mintegy tízezren átkelnek a Halhin-Golon, s a 6. mongol lovashadosztálytól elfoglalják a Bain-Cagan hegyet. Mindez úgy derül ki, hogy I. M. Afonyin ezredes, a mongolok szovjet tanácsadója hajnalban fel akarja keresni a lovashadosztályt, hogy ellenőrizze védelmüket. Helyettük japánokba botlott. (Egyes források szerint a mongolok átálltak.) 
Zsukov azonnal átlátja a helyzet veszélyességét. A magassági pontot birtokló japánok súlyos csapást mérhetnek seregére, biztosíthatják a hídfőt a többi japánnak, s bekeríthetik az oroszokat. Zsukov azonnal lövetni kezdi a nehéztüzérséggel a hegyet, beveti az összes repülőjét, s minden harckocsizó alakulatot a magaslat ellen vezényel. A helyszínen mindössze 1000 orosz katona áll rendelkezésre, de a technika (nehéztüzérség, légierő) lekötötte a japánokat mindaddig, míg a gyorsan mozgó szovjet páncélos magasabb egységek ideértek, majd később a gyalogság is.
 
A japánokat alaposan meglepte ez a határozott, kemény, gyors fellépés. Nekik azt mondták, a szovjet hadsereg végletesen elavult, képzetlen, csekély harcértékű. Háromnapos kemény harcban a folyón átdobott japán alakulat vereséget szenved, vissza kell vonulnia a túlparton lévő sereghez. Ezt követően a japánok védekezésbe mentek át, de csak taktikából. A Halhin-Gol keleti partján nagyszabású támadást készítettek elő, s nagy erőket vontak össze. Komatsubara és Rippoh tábornokok hadserege 75 000 embert, 500 ágyút, 182 tankot és 300 repülőgépet számlált.
 
Mindeközben az oroszok sem tétlenkedtek. Zsukov Richard Sorge hírszerzőn keresztül tudomást szerzett a készülődő nagyszabású támadásról, s úgy döntött, megelőzi azt.
A következő másfél hónap, a kisebb-nagyobb csetepatékat és a légi küzdelmet leszámítva a felkészülés jegyében telt mindkét seregnél. Hallatlan gondot okozott itt, Ázsia közepén mindkét félnek a hadtáp, az utánpótlás. Az oroszokat a Bajkálon-túli Katonai Körzet látta el.
 
A háború méreteiről: 4261 teherautó szállította a szükséges hadianyagot napokon át, oda-vissza 1200-1300 km-t megtéve, nyári forróságban, úttalan utakon. De leszállítottak 18 ezer tonna tüzérségi lövedéket, 6500 tonna repülő lőszert, 15 ezer tonna kenő- és üzemanyagot, 4000 tonna élelmiszert. A térségben nincs fa, így a főzéshez még fűtőanyagot is szállítani kellett, ez is 7500 tonnát tett ki. Tehát vajon miért merült a feledés homályába ez a háború?
 
A szovjetek ereje augusztus közepére a következőképpen alakult: 69 000 ember, 542 ágyú és aknavető, 498 tank, 385 páncélautó és 515 repülőgép. 
Nagyjából azonos haderő - mondhatnánk első ránézésre. De ha jobban megfigyeljük, láthatjuk, hogy Zsukov páncélos ereje aggasztó fölényben volt a japánnal szemben. Ráadásul a japán tankok legendásan gyenge minőségűek voltak. Mindenki a németekhez köti a modern páncélos hadviselés "feltalálását", s itt azt látjuk, az oroszok Zsukov által azt hamarabb alkalmazták. (Igaz, csak 10 nappal, mert Hitler szeptember 1-én megtámadja Lengyelországot.)
 
Az oroszok nagyon jól tudják, hogy a japánokra mérendő megelőző csapás csak akkor lehet eredményes, ha titokban tudják tartani. Ennek érdekében mindent megtesznek. Mesterien álcázzák a technikát, a csapatokat. Zsukovon és néhány emberen kívül senki nem tud a támadásról. Csak az éj leple alatt mozgatják az alakulatokat, mindent megtesznek, hogy félrevezessék a japánokat. Repülőgépmotorokat, harckocsimotorokat járatnak mindenhol, hogy elnyomják a mozgásokra utaló zajokat. Tudták, hogy a rádiót a japánok lehallgatják, ezért a dezinformációnak egész rendszerét dolgozták ki. A tisztek az első sorokban csak közkatonai egyenruhában mutatkozhattak, nehogy a japánok gyanút fogjanak. Tüzérségi, aknavető és géppuskatüzet zúdítottak időnként teljesen értelmetlenül az ellenségre, a mozgások elfedése miatt. Szórólapokat osztogatnak az orosz katonáknak, amelyeken felhívják a figyelmet a védelem fontosságára. Gondoskodnak arról, hogy ilyen szórólapok átkerüljenek a japánokhoz is... De hogy a zajkeltés olcsóbb legyen, hangrögzítőről is sugároznak harckocsi-csikorgást, motorzajt. Ennek a kavalkádnak a figyelésébe a japánok egy idő után belefáradnak, így semmit nem tudnak a készülődő csapásról.
Zsukov a támadó csapatokat csak az utolsó órákban vonja előre támadási körleteikbe. A vezénylő tisztek néhány órával a hadművelet kezdete előtt kapnak csak részletes utasítást. 
 
Augusztus 20-án elszabadul a pokol... 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :