[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

kassa hires

 

sympozium

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Hamvasról néhány szó

szerkesztette: icsku, 2005-09-02
Középiskolás lehettem, amikor elõször találkoztam vele. Valamikor a nyolcvanas évek legelején, talán. Egyszer, a suli után, amikor beültünk Danival egy sörre, a krigli mellé az asztalra kitett egy titokzatos könyvet.

Õ maga is titokzatos ember volt, a könyv írója is - addig még sosem találkoztam a nevével.
Egy vidéki iskola vidéki diákjai..., harmadikosok vagy negyedikesek lehettünk talán, és a sör mellé "Patmoszt" elemeztünk. Meg "A bor filozófiáját" és a "Scientia Sacrát".
Engem valójában azóta már semmi sem lep meg...

Hamvas Béla

A VÍZÖNTÕ

...
A primitív nem az õsember, a vad nem az archaikus, és a kezdetleges nem az elementáris ember. Der Urstand des Menschen ist gewifi nicht der der Primitivenstufe - az ember õsállapota egészen biztosan nem a primitív. “Amit primitívnek hívnak, sokkal inkább olyan helyzet megjelölése, amely visszaesés a történetelõttiség kései visszamaradottságába." A vadember nem az elsõ ember, hanem a kései idõkben lemaradt és megrekedt lény. Ez a jelenség “a történet emlékezetébe esõ korban is kétségtelenül tapasztalható az egyiptomi fellahnál, a mexikói maja népeknél és másutt, ahol kitûnik, hogy a primitivizálódás nem egyéb, mint a történetutáni lélek lezüllése".

Az emberben a történet végén, amikor egy aión lezárul, a személyes tudat elhomályosodik, és az egyén tudatos tevékenységének helyébe a tömeg tudattalan tevékenysége lép. A kollektív pszichébe süllyedt ember tömeggé válik. Primitívvé lesz, vagyis elkezdõdik a lelki visszafejlõdés kései történet-elõttisége (vorgeschichtlicher Spatzustand seelischer Rückbildung). A tömeggé vált ember abba az állapotba merül alá, amelyben a logikus gondolkozást, a világos és szabatos, értelmes józanságot elfelejti. A kozmikus õsharmóniával fenntartott kapcsolata megszûnik. Az értelem elborul. Ez az állapot, amit prelogikusnak hívtak, de amirõl kitûnt, hogy posztlogikus. A primitivizálódás, más szóval a kollektivizálódás az ember egyéni létét elnyomja, és helyébe a tömeg életét teszi. Mérlegelés nincs, az intelligencia eltûnik, az ítélõképesség elhomályosodik, az ízlés, szellem alászáll. Ehelyett felmerül az ingerlékenység, irigység, hisztéria, szenvedély, hiszékenység, névtelen félelem, indokolatlan bámulás és gyûlölet, babona és bálványok.


HAMVAS BÉLA
Anthologia humana –
ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE
...
Sem az egyes ember, sem az egész emberiség az idõk folyamán nem lett sem okosabb, sem jobb, sem boldogabb, sem értelmesebb. Érettebb lett. Novalis mondja: "Az ember nem tesz egyebet, mint folyton hazatér." Az emberiség sem tesz mást. Végleges hazaérkezésünkhöz ötezer évvel közelebb vagyunk.
Az egész roppant szimfóniának tulajdonképpen egyetlen fõ témája van. A téma végtelenül egyszerû. Az egész ennyi: embernek lenni. - Mintha közülünk még senki sem lenne az. Mintha emberek csak lenni szeretnénk, s mintha most csak feltételezett emberi létünk elõlegébõl élnénk. Különös lények! Az állatvilágtól, ugyanúgy a szellemektõl végzetes elszakadásban egyedül, egymagunkban élünk, a rokonságot nem tartjuk sem lefelé, sem felfelé, de azt a lényt, aki szívünk mélyén igazán mi emberek vagyunk, nem tudtuk elérni és megvalósítani.
Senki közülünk nem él a mának és a mában és a pillanatban. Mindnyájan ma a holnapot éljük - holnap: a holnaputánt. Sorsunkat a jövõbe vetjük, azt hisszük, holnap érünk el oda, ahol aztán már igazán el lehet kezdeni élni. Mert azt senki sem gondolja komolyan, hogy amit ma csinál, az teljes értékû élet. Az el nem ért emberi lét felé való szüntelen sietésbe és gondba vagyunk beleágyazva. Semmi sem elégít ki, semmi nem nyugtat meg, sem érzéki gyönyör, sem gazdagság, sem hírnév, sem hatalom. A valódi lét kell; valódi emberek akarunk lenni. Az emberi szív saját képétõl megtermékenyítve már megszámlálhatatlan évezredek óta teherben van és várandós: önmagával. Önmagát akarja megszülni irtózatos idõk óta, megmérhetetlen kínnal és megrendítõ állhatatossággal. Ez az egyetlen fontos abban, ami eddig történt; ez az egyetlen érdekes abban, ami történni fog; ez az, amire a másik emberben kíváncsi vagyok; ez az egyetlen vonzó a könyvben, a képben, a szoborban és a muzsikában. Ez az, amit a szóban hallani akarok, ez és semmi más. Minden egyéb unalmas, érdektelen, közömbös, lényegtelen.


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: én e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2005-09-11
megmondom, ki írta: én!
név: vendeg e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2005-09-08
hm, szoval ki az az icsku?
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2005-09-06
szerintem a Béla írta
név: Vendeg e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2005-09-05
Ki irta a cikket? Nev?