[kapcsolat]   husken

100

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Ilyenkor év végén, év elején..

szerkesztette: SZABÓ OTTÓ, 2008-12-26

Lajos, a kokavai tábor sztárjaÉvvégi összegzést írni ültem a géphez, hónapokra, napokra bontva le 2008-as tevékenységünket. Januárban ezt és ezt csináltuk, februárban ezt és ezt. Márciusban, áprilisban... Végül beláttam, hogy semmi értelme az ilyen dicsekvésnek tûnõ beszámolónak. Minek? Kinek?


Akik a Rovarton elolvasnák, azok már eleve olvashatták év közben a beszámolókat, vagy elolvashatják akár most is, akik pedig nem akarnak tudni rólunk, azok úgysem fogják elolvasni ezt sem.
Kiállításokat szerveztünk, különféle összejöveteleket, képzéseket, elõadásokat, szimpóziumokat, részt vettünk mûvésztelepeken, kulturális fesztiválokon és különféle rendezvényeken, nyári mûvészeti alkotótábort rendeztünk tehetséges gyerekeknek, rendesen és rendszeresen mûködött társulásunk internetes periodikuma, a Rovart, felfejlesztettük és a magyar oldallal egyenrangúvá emeltük a szlovák verziót..., és még sorolhatnám. Az angol oldalt illetõen be kell vallanunk, hogy 2sajnos nem tudunk lépést tartani a magyar és a szlovák oldalak rendszeresen aktualizált minõségével, de ez a jövõben pótolható. Sõt, az egyik legfontosabb célkitûzésünk lehet 2009-re nézve.
2009-ben újra elég mozgalmas év igérkezik, de ki tudhatja még, hogy hogy lesz... Mi nem megyünk úgy a dolgok elébe, mint általában más szervezetek és intézmények, amelyek novemberben vagy decemberben elõre eldöntik a következõ év programját. Aztán pedig mindig közbejön ez-az.
Évek óta két prioritás létezik a számunkra: a Rovart és a nyári tábor. A 2009-es táborunk kissé megváltozik. Nem szervezünk gyermek képzõmûvészeti tábort - felesleges, amikor boldog-boldogtalan, önjelölt oszvetás vagy amatõr csemadokos képzõmûvész ezt szervez. Úton-útfélen. Felesleges azért is, mert a legtöbb gyereket azért dugják táborba a szülök, hogy megszabaduljanak tõlük. Aztán rajzoljunk napocskát, bárányfelhõket, léckerítést... Házat, kéményt, dugóhúzó-füstöt.
Általában a tábor minõsége nem mérvadó, csak a távolság a szempont. Ne mondjátok, hogy nincs így! Ha én, mint szülõ nézem a dolgokat és tegyük fel, tehetséges a gyermekem, és azt szeretném, hogy képzõmûvész legyen - akkor nem az az elsõdleges, hogy egy olyan táborba adjam, ahol hivatásos és 3ismert képzõmûvészek az oktatók?! Egyetemi és középiskolai mûvész-tanárok? Akik ismerik a követelményeket egy-egy képzõmûvészeti intézmény tehetsévizsgáit illetõen...? Akik korrekciói által akár egyetem nélkül is képzõmûvésszé válhat valaki... Akik együtt alkotnak a fiatalokkal és akik átadják értékrendükkel a világképüket is...?
A továbbiakban
feleslegesnek tartjuk a konkurenciaharcot olyanokkal, akik szakmai téren labdába sem rúghatnak azon a pályán, ahol mi focizunk. Ideje hát továbblépni. A nyári összejövetelünket továbbra is megszervezzük (augusztus elsõ hetében) és továbbra is a tehetséggondozás a legfõbb célkitûzésünk. Mûvésztelepet rendezünk, amolyan igazi alkotómûhelyt, amelyre a Rovás alkotócsoportja és néhány meghívott mûvész nyer meghívást, akik a tábor ideje alatt közösen fognak alkotni. A meghívottak maximum öt általuk felkarolt tehetséget nevezhetnek be a táborba. Nem válik a rendezvény zártkörûvé, de feltételekhez lesz kötött a részvétel.
4Jelentkezni egyénileg is lehet, mihelyt a jelentkezési ívek feltûnnek a www.rovas.sk honlapon (elsõbbséget élveznek a visszatérõ résztvevõk. Szükséges viszont egy rövid portfolio küldése, néhány digitális felbontású reprodukció kíséretében, JPEG formátumban, ami alapján eldönthetõ, hogy elvárásainknak megfelel-e az illetõ. Elvárásaink..., nos igen: a beküldött reprodukciókból a hozzáértõ el tudja dönteni, hogy érdemes-e a képzõmûvészet felé orientálódnia valakinek vagy sem... A tehetséggondozás feltételezi egyfajta tehetség meglétét - nem célunk tehetségessé faragni valakit, véleményünk szerint ugyanis a tehetség veleszületett ajándék. Valamiféle többlet.
A továbbiakban
nagyobb hangsúlyt fektetünk a színvonalas kiállításokra, amelyek által egyenrangú felekként prezentálhatjuk magunkat úgy a szlovák, mint a magyar kortárs mûvészek társaságában. Nem célunk szalon-jellegû kiállítások preferálása, csak azért, hogy sértõdés ne essék. Támogatjuk viszont különbözõ hasonlóan gondolkodó, rokon formanyelvû mûvészek alkotócsoportokká szervezõdését.
5Különösen fontos, kiemelt szereppel bír a Rovás tevékenységi területét illetõen a Rovart, amely 2008-ban megkapta az újságok nemzetközi ISSN-kódját.
A Rovart mûvészeti, kulturális és mûvelõdési portál, a szlovákiai magyarok elsõ ilyen jellegû portáljaként jött létre 2004-ben.
Jelenleg 14 rovat mûködik – rendszeresen, havi két alkalommal újulva. Célunk bemutatni a világnak, hogy létezik a Felvidék, hogy magasan képzett szakemberei, tudósai, mûvészei és értelmisége által egyenrangú partnere Európa bármelyik régiójának. Nemcsak a hagyományápolás és a népmûvészet terén érdekes, nemcsak értékmegõrzõ népi és amatõr szempontokat követve elemezhetõ, hanem értékteremtõ tevékenysége is egyedi.
A Rovart külön fejezetét képezi az önálló oldalként mûködõ a Kassai MindenTudás Egyeteme (www.rovart.com/kme), amely a szlovákiai magyar tudósokat, pályájukat és szakterületeiket mutatja be, együttmûködve a Szlovák Tudományos Akadémia kassai részlegével. 
2008 egyik jó hangulatú rendezvénye volt az augusztusi Magyar Mûvészeti Fesztivál a Millenárisban, amelyen a Rovás kilenc mûvésze vett részt, akciófestészettel tisztelegve Richard Wagner halhatatlan mûve, a Nibelung gyûrûje elõtt. 2009 februárjában Komáromban, a Limes Galériában, márciusban Füleken, a Bebek-toronyban kerül bemutatásra a Nibelung-gyûrû száz képe.
Aztán még
vár ránk néhány mûvésztelep, szimpózium, egyéni és csoportos kiállítás, elõadás, könyvbemutató, és fõleg egy kettõs jubileum megünneplése: a Rovás megalapulásának tizenötödik, bejegyzésének tizedik évfordulója.


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Kozsár Zsuzsanna e-mail: zsuzsanna@pobox.sk dátum: 2009-01-13
Oti, amit a nyári táborról és általában a táborokról írsz, nagyon szomorú. És a legszomorúbb, hogy igazad van.
Mint szülõ, hadd tegyem hozzá, hogy a lányom részt vett már a Rovás táborában, és a programmal meg volt elégedve, sokat tanult belõle - többek között éppen tõled. Én laikusként nem tudom megítélni a szakmai szintet, a minõségrõl azonban meg vagyok gyõzõdve. Azt is tudom, hogy a táborban lévõ felnõttek szívvel-lélekkel foglalkoztak a gyerekekkel, és nemcsak szakmailag, emberileg is sokat adtak nekik. Ha ennek ellenére ilyen keserûek a tapasztalatok, az nagyon-nagyon elszomorító. Egyetértek azzal, hogy a jövõben meghívás alapján kerüljenek oda az oda valók, mert ha egy mûvészben kezd kialakulni a "gyöngyöt a disznók elé" érzése, azaz úgy érzi, méltatlanokra áldozta tudását, tehetségét, az nagyon romboló hatású lehet. Sok sikert kívánok nektek a jövõben.