[kapcsolat]   husken

100

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Isten hozta, Mester!

szerző: Pásztor Péter 2017-01-03

 

Isten hozta, Mester!

 

Az alábbi beszéd Pásztor Péter kassai építésztől hangzott el október 28-án a Szt. Rozália temetőben:

 

Isten hozta, Mester!

 

2013-ban Kassa Európa Kulturális Fővárosa volt és ennek az egyik főegyénisége Oelschläger-Őry Lajos építész. A rendezvénysorozat keretén belül lehetősége nyílt a közönségnek megismerni az ő kivételes építészeti munkásságát egy háromnyelvű monográfia és kiállítás révén, amely Kassán kívül azóta Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és Románia 12 városában lett bemutatva.

 

Ma egy rendhagyó esemény alkalmával találkoztunk itt, a Rozáliában – az építész végső óhaját teljesítve, az ő és a neje földi maradványait helyezzük el abba a családi sírhelybe, ahol már a szülei is nyugszanak. Ez a végleges hazatérésüknek a szimbóluma – Kassára, amelyet 71 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni... Mellesleg, idén volt kerek 120 éve az építész születésének és kerek 40 éve a felesége halálának.

 

Oelschläger Lajos 1896. március 5-én született Kassán a tehetős evangélikus kereskedő és vállalkozó Oelschläger Lajos és felesége, sz. Fiedler Etelka legfiatalabb gyermekeként. A gazdag cipszer kereskedőcsalád Kassa kereskedelmi, egyházi és politikai életében jelentős szerepet játszott, főleg 1918 után.

 

Az idősebb fiútestvérek, István és Ferenc, a vállalkozó apjuk mellett a híres kassai Fleischer és Schirger vaskereskedés társtulajdonosai lettek. Erzsébet nővérük volt a legidősebb, aki Lajos előtt tíz évvel született korábban.

 

Amikor Lajos 1914-ben leéretségizett a Kassai Premontrei Gimnáziumban, beiratkozott a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre Budapesten. Tanulmányait azonban nemsokára a háború miatt megszakította. Besorozták a hadseregbe és 19 évesen kiérdemelte a Vitézségi Érdemrend ezüst fokozatát, mely igen nagy kitüntetésnek számított.

 

Tanulmánya befejeztével 1921-ben – németországi útja során – Berlinben, Münchenben és Stuttgartban szerzett tervezői gyakorlatot. Ezt követően a budapesti Bogdánfy és Gerlóczy építészműteremben kapott állást. Itt kezdődött az ötéves közös pályafutása Boskó Géza Zoltánnal, akivel már a legelején pályázatot nyert a Munkácsi Kereskedelmi Akadémia építésére (abban az időben Kárpátalja az 1. Csehszlovák Köztársaság része volt, éppúgy mint Kassa).

 

Rövid munkácsi munkássága után Ungváron nyitott irodát. Ugyanakkor abban az évben, 1924-ben azonban elhatározta, hogy véglegesen hazatér szülővárosába Kassára, ahol 1928-ban feleségül vette Csajka Mártát. A házaspárnak 1937-ben egyetlen kislányuk született, Zsuzsanna (aki jelen van a mai ünnepségen).

 

A Kassán töltött évek (1945-ig) az építész életének legboldogabb időszaka volt emberi és szakmai szempontból is. A megépült épületeiből, amelyek rendkívüli módon gazdagították a város arculatát, meg kell említeni legalább néhányat: a Forum (Slovan) és Central (Úsmev) mozikat, az ortodox zsinagógát és iskolát, a tűzoltó laktanyát, a kereskedelmi- és iparkamarát, a városi strandot, a vitézi székházat, a bankói munkásüdülőt, valamint a sok-sok lakóházat. Kassán kívül épült házaiból említsük meg a zsidó iskolát és az árvaházat Ungváron, a közösségi házat Nagyszőllősön, a Scala (Peremoga) mozit Munkácson, a nagymihályi és a tornaljai városházákat, a nagymihályi Capitol (Mier) mozit, a ladomérmindszenti r.k. templomot, a tornaljai evangélikus templomot, a tátraszéplaki Dr. Guhr szanatórium és az ótátrafüredi Grandhotel bővítését, ill. a felsőzúgófürdői fehér házat.

 

Kassa Magyarországhoz csatolása után 1939-ben neki adományozzák a „vitéz“ előnevet, az első világháborúban szerzett érdemeiért. Ezt a titulust csak magyar nevű polgárok kaphatták meg. Feltételezzük, hogy ez volt a közvetlen oka annak, hogy az építész felvette az Őry nevet, s ez után csak ezt használta.

 

Őry Lajos építész családjával együtt 1945-ben kénytelen volt elhagyni Kassát. A család először Sárospatakon telepedik le, az építész a földmérőhivatalban dolgozik. 1950-ben Sátoraljaújhelyre költöznek és onnét jár be az építész a miskolci tervezőirodába. A család csak 1959-ben költözött véglegesen Miskolcra. Az építész itt a szocialista Északterv és Borsodterv tervezővállalatoknál különböző munkabeosztásokban dolgozott, bekapcsolódva az aktuális tervezési feladatokba, egész idős koráig.  

 

Ebben az időszakban újból kellett indítania a karrierjét. A háború után  aránylag sok megépült háza ellenére (melyek közül legalább a Csipkéskúti csikótelepet a Bükk hegységben és a miskolci lakótelepi általános iskolát kell megemlíteni) a  két háború közötti alkotásaihoz viszonyítva tevékenysége már csak epilógusnak tűnik. 1976-ban halt meg felesége, ezt nehezen viselte. Leánya, Zsuzsanna lett támasza és viselte gondját haláláig, 1984-ig.

 

Oelschläger-Őry Lajos  életművében azt  értékeljük, hogy a legjelentősebb építészeti művei egyenes mintapéldái az új építészetnek a történeti környezetbe való  alázatos és elegáns elhelyezésének. Építészeti nyelvezete világosan olvasható, átlátható és nagy műveltségről tesz tanúbizonyságot. Épületeibe a belépés nemcsak használóinak, hanem művei csodálóinak is külön élmény, akiket eközben a legünnepélyesebb érzések fognak el. Ilyesmiről kellene szólni a valódi építészetnek! Nem csoda, hogy több műve ma már a műemlék védelmét élvezi. 

 

Az építészet mesterének és városunk kiváló egyéniségének a hazatérte – valljuk be, hogy politikai okok miatt is – nagyon sokáig váratott magára. Ebben a pillanatban azonban boldogok vagyunk, hogy ez – elsősorban a családtagok jóvoltából – sikerült.

 

Isten hozta Mester, itthon! Higgye el, hogy nagyra becsüljük és rendkívül büszkék vagyunk Ӧnre!

 

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :