[kapcsolat]   husken

100

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Július Csetneken

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2008-07-29

1 db bogárVan-e arra magyarázat, miért halkul meg az ember szava, ha sírkertbe lép? Miért figyeli minduntalan, az ismerõs helyeken ott van-e az a virág, amit a múltkor hozott? Számol magában, már megint egy év od. Megint ott jártunk Csetneken. Megint szólt a harang...


Polgár Anikó emlékezik


 felkoszorúzva


ez a poéta mostani perspektívája


a híres templom tornya


a déli oldal


a szellemtér


„Amennyit Tassónak Itália, Voltaire-nek Franciaország, Opitznak Németország, annyit köszönhet Gyöngyösinek Magyarország. Hiszen nincs szebb az õ verseinél. Verselése ékes és önként ömlõ, gondolatai bõségesek és szellemesek. Nem is említem szép leírásait és azt, hogy a szerelem, gyûlölet, szánalom érzelmeit, s a kedély egyéb hullámzásait mily természetes színekkel festi, s csaknem szemünk elé tárja, úgyhogy jobban és finomabban a régi költõk mûveiben se találjuk megrajzolva azokat.”- a fentebbi sorokat Batsányi János írta nagy elõdjérõl, s meg kell vallani, igaza lehet, igaza van.
Gyöngyösi István. Költõ. A 17. századi  familiáris udvari költõ tipikus pályaívét futotta be: református köznemesi családba született, Comenius keze alatt tanult Sárospatakon, majd Fülek várában seregbíró, 1663-tól Wesselényi Ferenc nádor belsõ bizalmi embere, titkára. Ura halála és az összeesküvés kitudódása után rövid idõre maga is börtönbe került. Wesselényi özvegye, Széchy Mária számára továbbra is támaszt nyújtott ügyvédi szolgálataival, de késõbb katolizált és megvált a családtól, s a Gömör megyei adminisztrációban kamatoztatta kiváló jogászi képességeit és ismereteit. Többször is betöltötte az alispáni tisztet, országgyûlési követ is volt; II. Rákóczi Ferenc utasításainak végrehajtása közben érte a halál Rozsnyón. Sírja Csetneken, az egykor szebb idõket is megélt néhai kisvárosban, ma községben található. Felújítatott 2004 júliusában szépemlékû és máig maga után hiányt hagyó Tököli Gábor jóvoltából, megtaláltatott 2003 õszén, személyem által, s koszorúztatik azóta minden év júliusának végén, halálának évfordulójakor. Jövõre születése 280. évfordulóján, ha Isten segít, meg magunk is akarjuk, a Rovás Polgári Társulás, a Füleki Vármúzeum, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete közösen Fülek várában állítat majd egy szerény emléktáblát az egykori seregbírónak. Idén 11-en, egy focicsapatnyian emlékeztünk rá a csetneki temetõben. Jankovics József professzor úr, Polgár Anikó beszéltek az emberrõl és a költõrõl. Aki itt nyugszik-e ebben a sírban, nem –e, de mindenképpen olyan igazi barokkos felhõket és túlvilági szellemeket idézõ szelet küldött a maroknyi emlékezõre. Meg a híres evangélikus templomra is, olyannyira, hogy annak egyik tetõablakát leszakította, s mostan csordogál a 300 éves orgonára az esõ. Meg a pótolhatatlan freskókra! De majd csak derül! Míg ki nem derül, vigasztalónak vers:

Gyöngyösi sírjánál

nekidõlni Csetneken a déli harangszónak
látni hogy gurul végig
a néptelen téren
mint koppan a hegyek karéján
s fölszáll az Úr elébe
szólni
látod-e Uram
ott lent
emberek vannak
egymás kezét fogják
szeretnének
s ha hagynád
belefonnák az ünnepet szívükbe
s ott lakhatnál Te is bennük
megengedhetnéd
hogy ne legyenek sziklák
jégtáblák
iszonyattól rianó álmok
bent a szívben
csak lágy zsongású õszi zsoltárok
amikkel dícsérnek
s egymás kezét fogva állnak verõfényes napsütésben
nekitámaszkodva a harangszónak


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :