[kapcsolat]   husken

100

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Kálvária

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2007-04-06

Rád néz

Húsvét. Feltámadás. Hit kérdései, meggyõzõdés megingásai. A feltámadás szomorúsága, ahogy Ady mondja. Mustármagnyi mérték. Alább a végigjárható Via Dolorosa - A fájdalom útja. Szabó Ottó képei.


1

2

3

4

5

6

7

Uram, Jézus Krisztus! Te szabad

8

9

10

11

12

13

14

akarattal jártad a keresztutat, hogy engem üdvözíts. Követni akarom szenvedésed útját, mély áhítattal elmélkedve szenvedésed titkain. Világosítsd meg életem útjait, hogy kínszenvedésed által kiérdemelt megváltásodat egyre jobban megértsem. Gyújtsd lángra szívemben az irántad való szeretetet, és erõsítsd akaratomat, hogy szenvedésed útja az én életem szenvedéseiben is felragyogjon. Kereszted tövénél mindent csak tõled várok: bocsánatot és erõt mindennapi életemhez. Add, hogy elnyerjem mindazokat a kegyelmeket és búcsúkat, melyeket Anyaszentegyházunk a keresztút elvégzéséért fölkínál. Amen.

1. állomás: Jézust halálra ítélik
„Tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért” (Róm 8,32)

2. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
"Az Úr õrá rakta mindnyájunk bûnét; a mi vétkeinkért törték össze" (Iz 53,5-6).

3. állomás: Jézus elõször esik el a kereszttel
"A mi betegségeinket õ viselte, és a mi fájdalmainkat õ hordozta" (Iz 53,4),

4. állomás: Jézus édesanyjával találkozik
"Lelkedet tõr járja át, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai" (LK 2,35)

5. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
"Ha dicsekednem kell, gyöngeségemmel dicsekszem " (2Kor, 11,30).

6. állomás: Veronika kendõt nyújt Jézusnak
"Ne fordítsd el tõlem arcodat, ne fordulj el haragodban szolgádtól" (Zsolt 27,9).

7. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel
"Én azonban féreg vagyok, nem ember, embereknek gyalázata, népeknek útálata" (Zsolt 22,7).

8. állomás: Jézus szól a síró asszonyokhoz
"Ne miattam sírjatok, magatokat és gyermekeiteket sirassátok!" (Lk 23,28).

9. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel
"Mint a bárány, amelyet leölésre visznek, és mint a juh, mely nyírója elõtt elnémul, nem nyitotta ki száját" (ApCsel 8,32).


10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
"Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek" (Jn 19,24),

11. állomás: Jézust a keresztre szegezik
"Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhatom minden csontomat" (Zsolt 22,17b-18a)

12. állomás: Jézus meghal a kereszten
"Mi Krisztust hirdetjük, a keresztre feszítettet" (1Kor 1,23).

13. állomás: Jézus testét leveszik a keresztrõl
"Ó, ti mindnyája, akik az úton jártok, tekintsetek ide, és lássátok: van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam?" (Siral 1,12)

14. állomás: Jézus testét sírba helyezik
"Halál, hol a te gyõzelmed? Halál, hol a te fullánkod?" (1Kor 15,55)

Uram, Jézus Krisztus! Hálatelten térdelek elõtted, mert amíg szent keresztutadat jártam, megnyitottad lelkemet, megmutattad szereteted irántam, és újra felgyújtottad lelkemben az istenszeretet lángját. Részesítettél abban, hogy betekinthessek a legnagyobb szeretet titkaiba. Hálás vagyok ezért. Add, hogy minden erõmmel téged szolgáljalak és hozzád hû maradjak, el ne feledjem, amit ajkam mondott és szívem érzett keresztutadon. Amen.


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :