[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Katona György festõmûvész

szerkesztette: Fecsó Szilárd, 2006-08-20

Katona György festõmûvészÉn, Don Quijote de la Mancha. Tiszta öntudattal, elmebeli képességeim birtokában. Rátok hagyom, amint itt következik:


1

2

3

4

5

6

7

Pro primo: Élet-fa, A hal jegyében, Halász, Szent Katalin, Együtt, Kiáltó csend, Pieta. Ti, akik fogyasztók, reklámkampányok célcsoportjának tagjai, üzletfelek, teniszpartnerek, elõfizetõk és pszichoszomatikus nyavalyákkal küszködõ páciensek vagytok, tudjátok meg, hogy nemcsak evilágon vagytok itthon, hanem eredeti rendeltetésetek szerint otthon lennétek az égben is. A kép pedig nem lakásdísz, nem múzeumi darab, hanem eredeti rendeltetése szerint az örökkévalóság lenyomata. És ez a kép: arc-más: valódi arcotokat mutatja. Item, pro secundo: A szabadságharc Veronikái, Lovasnemzet, Szorításban, Dédapám emlékére, Cirkusz, Táj Madonnával. Nem egyedül a Megváltás 2000 éve húzódó utómunkálataival viaskodom. Egy másik megszentelt hagyomány: a magyar történelem, az õsök tisztelete, a családfa és az életfa - a magyar táj magyar ecsettel ugyancsak magán hordozza a teremtés Gazdájának kézjegyét. Történelmünk, családunk és szülõhelyünk története nem véres véletlenek halmaza, hanem valakinek a bölcs és igazságos irányítása alatt áll. Item, pro tertio: Egy ház, Házomlás, Házát sirató mester, Kapubálvány, Katedrális, Kariatidák, Fal, A sárbasüllyedt ház emléke. A ház, amit felépítünk, hogy otthonunk legyen: a világ közepe. Ugyanis az Isten és ember kapcsolatát jelzõ függõleges tengely, és az ember emberrel való kapcsolatát jelzõ vízszintes tengely metszéspontján áll, a föld szívén. És hirtelen leszáll az este. Veszélyeztetett, törékeny, sérülékeny ez a hajlék, legbelsõbb szobánk, ahol együtt vagyunk azokkal, akikkel összetartozunk. De az olyan ház, ahová beépül gyámkõként, sarokkõként a bennlakók lelke, együvé tartozása, ahol az õsök és utódok kapubálványként, kariatidaként testükkel-lelkükkel tartják össze a falakat, az egyetlen méltó emberi hajlék, a világ közepén mindegyik, és védõburkot képez a bennlakók köré. "Szabadíts meg a gonosztól. Akarom" - mondta a költõ "Amen" helyett. A Gonosztól való szabadulás elementáris vágya sugárzik ezekrõl a többnyire sötét tónusú, szorongásos képekrõl. Az emberiség egyik õsképe a sárkányölõ, aki evilág testet öltött gonoszságával veszi fel a harcot, s akinek a mûvész a nevét viseli. Szent György lovag a sárkány barlangja felé vezetõ hosszú útján megismeri a világot és önmagát, és arra a megrázó felismerésre jut, hogy a szörnyeteg nem kívül van, hanem belül. A küzdelem színtere az ember lelke, s míg önnön démonaival viaskodik, kívülrõl is ostromolják az ártó hatalmak. A kétfelé vívott harc kudarcteli, olykor nem más, mint makacsul fellegjáró "dongiujotizmus". Ilymódon a két nemes lovag: a szent, és a búsképû örök szövetségre lépnek.

Katona György festõ- és grafikusmûvész 1960-ban született egy szilágysági faluban, Sarmaságon. Kolozsvárott végezte közép- és felsõfokú képzõmûvészeti tanulmányait. Az emlékezetes 89-es évben települt Magyarországra. Nagygyimóton, egy Pápa melletti faluban él és alkot. Számos csoportos és egyéni kiállítása volt: Erdélyben, Nagyváradon, Nagybányán, Csíkszeredában, Magyarországon Budapesten, Szentendrén, Pápán és környékén, Ajkán, Veszprémben, Nagykanizsán. A Felvidéken, Losoncon is bemutatkozott. "Az emberélet útjának felén" mûalkotásokban tetten érhetõ ember belsõ világát érintik. Képeinek sokfélesége ellenére jól kitapinthatóak a mûvész legfontosabb jellemzõi: vonzalma a szecesszióhoz, az expresszionizmushoz, Kondor Bélához, Szalay Lajoshoz, és Rembrandt sötéten is fénylõ világához. Alkotásainak szimbolikája legerõsebben a keresztény hagyományokhoz kötõdik. Az elgyötört Jézus-arcokon, tragikus Mária- és Veronika-figurákon kívül vezérmotívum a kereszt jele, de más, archaikus õsképek is, amilyen a kerék, a bárka, a végtelenbe nyíló kapu és ablak. A létezés mélységébõl szakad fel a kérdés: Miért, hogy olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, aki pedig úgy vágyik a szeretetre és a boldogságra? "Item, pro quatro: Pápa, Kossuth utca, Viola, Dávid, Pápa, Barát utca, Pápa, Ferences Kolostor. A hely, ahol élünk, nemcsak egy behatárolt tér. Akikkel megosztjuk a teret, akiket benne felnevelünk: viseljük õket, mint bõrt a csupasz idegeken. Ezek a vidékek, tájak, városképek nem kívül vannak, hanem belül. Valakinek a meleg, szeretetteljes tekintete kellett hozzá, hogy így lássa. Lerobbant, ki-nem-tatarozott, provinciális hely- és mégis Európa: valakinek az otthona. Így látom én, Don Quijote de la Mancha a mi arcunkat, a mi múltunkat, a mi városunkat és családunkat. Szegény, szegény Don Quijote, azt hiszi, hogy festékkel, vonalakkal és színekkel, arcmásokkal és alakokkal felveheti a harcot a Nagy Világcirkusszal szemben. Azt hiszi, fûszállal legyõzheti a kardot. És igaza van: mert a fûszál nem csorbul ki."

Veress Zsuzsanna, tanár, Református Gimnázium, Pápa


    14 10 11 9 12

              13 15 16 8


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Fecsó Szilárd e-mail: fszilart@freemail.hu dátum: 2006-08-27
A következõ oldalon még több festmény található Katona Györgytõl: www.virtuartnet.hu/katona/fomenu.htm
név: wazze e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-08-24
Jó a cikk, csak a fotókatnem lehet igazán élvezni nagy felbontásban.