[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

kassa hires

 

sympozium

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Kínai tanmesék

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2007-11-08

BudhhaVan úgy, hogy csak másodszori, vagy harmadszori olvasásra értem meg a mögöttes lényeget. Ilyenek a kínai tanmesék. Nem szégyen olvasni õket, az se baj, ha elsõre nem jön be némelyik. Más kultúra, más gondolkodásmód. De nagyon érdekes!!!


kínai táj

A Nagy fal

ezt látja Budhha?

tus

mozaik

pagoda

istenszobrok

A Mennyei Béke tere

a híres porcelán

templomok

ilyenek a keretek

csodás építmények

HOGYAN HORDTA EL A BOLOND A HEGYEKET?
A Thaing és a Wangwu hegység vagy 700 li átmérõjû és sok ezer láb magas lehet.
A hegy északi oldalán lakott egy öreg ember, közel járt már a kilencvenedik évéhez, és mindenki úgy hívta: a Bolond. Mivel a ház bejárata a hegyre nézett, minden alkalommal kerülõt kellett tennie, akár elment hazulról, akár hazament Ezt módfelett kényelmetlennek találta, egy napon hát összehívta családját, hogy megbeszéljék, mit is tehetnének.
– Mit szólnátok hozzá, ha elhordanánk a két hegyet? – kérdezte. – Akkor utat nyithatunk délre, a Han folyó partjához.
Valamennyien egyetértettek vele, csak a felesége aggodalmaskodott
– Annyi erõd sincs, hogy egy dombocskát elhordj ! Hogy tudnád elhordani a két hatalmas hegyet? Aztán meg hová tennétek a kihányt földet és sziklát?
– Belehajítjuk a tengerbe – hangzott a válasz.
A Bolond a fiával meg az unokájával elkezdte ásni a földet, és kosárba rakva cipelték a tengerhez. Élt a szomszédságukban egy Jing nevû özvegyasszony, meg annak a hétéves fia, õk is elhatározták, segítenek elhordani a hegyeket Hetekbe tellett, míg egyszer-egyszer megjárták az utat.
Lakott a Han folyó partján még egy nagyon öreg ember, akit mindenki úgy nevezett: a Bölcs. Látva fáradozásukat, jót kacagott, s megpróbálta lebeszélni õket a munkáról.
– Elég legyen az értelmetlen ostobaságból! – kiáltotta. – Hisz öreg vagy és gyenge, nem tudod elhordani picinyke részét sem a hegynek. Hogy tudnád elhordani azt a rengeteg földet meg sziklát?
A Bolond hosszan tartó pillantást vetett rá. – Milyen ostoba és együgyû vagy – felelte. – Annyi eszed sincs, mint az özvegy kisfiának. Ha meghalok, itt marad utánam a fiam, aztán meg a fiam fia, és így tovább nemzedékrõl nemzedékre. Mivel pedig a hegy nem nõ, idõvel miért ne tudnánk elhordani?
A Bölcs erre nem tudott mit mondani.
Lie Zi'*

(vigyázz tehát, ne ítélj elhamarkodottan, mert minden embertõl tanulhatsz valamit...)

 
GYÓGYÍR CSEREPES KEZEKRE

Song tartományban lakott egy mosodás, aki csodálatos hatású gyógyírt kevert ki, amellyel a kicserepesedett kezét rendbehozta. Így a család nemzedékeken át ruhamosásból élt. Egy ember tudomást szerzett a kenõcsrõl, s száz aranyat kínált a receptjéért.
– Több nemzedék óta mosásból tartjuk el magunkat – mondta egyikük, amikor a család megvitatta a javaslatot –, de sohasem kerestünk egy-két aranynál többet. Most száz aranyat kapnánk, ha eladnánk a receptet. Jobban járunk, ha eladjuk.
Nem sokkal ezután Yue tartomány nagy sereggel támadt Wu tartományra. Az ember, aki a receptet megvásárolta, elment és felajánlotta a receptet Wu hercegének, aki az ajándék fejében kinevezte tábornokká. Az új tábornok csapatai hatalmas támadást indítottak a tengeren Yue hadai ellen, és teljesen megsemmisítették az ellenséget. A herceg az új tábornokot nemesi rangra emelte, hûbérbirtokot adományozott neki.
Ugyanaz a kenõcs, amely addig csak a mosodások kezét gyógyította, másnak földbirtokot szerzett
Minden attól függ, milyen célra használjuk fel a dolgokat.
Zhuang Zi

(érts ezt jó kereskedõre és ötletes emberre, aki jól forgatja a tudását és szerencséjét)


HÁROM GESZTENYE VAGY NÉGY?

Élt egy állatidomár Song tartományban, szép pénzt keresett a majmaival. Értette a majmokat, és a majmok is megértették õt. Rendszerint úgy intézte, hogy az otthoni étkezésekbõl mindig maradjon valami a majmai számára. Egyszer nem maradt otthon ennivaló, meg különben is elhatározta, csökkenti a majmok adagját, mert sokba kerül az élelmük. Tartott tõle, hogy a majmoknak nem tetszik a dolog, ezért így szólt hozzájuk:
– Ezentúl reggelenként mindegyikõtök kap három gesztenyét, esténként pedig négyet Rendben van?
A majmok felugrálva juttatták kifejezésre elégedetlenségüket. Az idomár csillapító hangon folytatta:
–Na jó, akkor mit szóltok hozzá, ha reggelenként kaptok négyet, esténként meg hármat?
A majmok erre leültek, és teljesen megnyugodtak.
Lie Zi

(vonatkozik ez a mai politikusokra, meg választóikra)

A SZELLEMEK FESTÉSE

Qi herceg udvarában élt egy festõmûvész.
– Mondd csak – kérdezte a herceg –, mit a legnehezebb megfesteni?
– Kutyát, lovat, hasonlókat – felelte a mûvész.
– És mit a legkönnyebb? – kérdezte a herceg.
– Szellemeket és szörnyeket – mondta a festõ. – A kutyákat, lovakat meg más élõlényeket ismerik, és nap mint nap látják az emberek, összehasonlítják a festményen szereplõkkel, ezért nagy feladat az ábrázolásuk. A szellemeket és szörnyeket viszont soha nem látta senki, így hát egyszerû megfesteni õket.
Han Feí Zí*

(nos ezt a mai absztrakt festõkre lehet ráhúzni...)


A FÉRFI, AKI LÁNDZSÁKAT ÉS PAJZSOKAT ÁRULT

Chu tartományban egy férfi lándzsákat és pajzsokat árult.
– A pajzsaim olyan erõsek, hogy nincs lándzsa, amely beléjük hatolna – mondta.
A lándzsáim olyan hegyesek, hogy nincs pajzs, amely ellenállna nekik.
Valaki megkérdezte:
– És mi van akkor, ha egyik lándzsádat belehajítják az egyik pajzsodba?
Erre a férfi nem tudott felelni.
Han Fei Zi

(ennek tanulsága igen sokrétû, de jól illik a magamutogató áltehetségre...)Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: timi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-11-10
szeretem az ilyen meséket... meg mindegyiket :-D Állítólag a mesék megtisztítják az emberi lelket. Ezért kell gyrekeknek olvasni s ezért kell a felnõteknek olvasni :-D