[kapcsolat]   husken

100

 

LGTProjekt

 

HorrorvacuiDS

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Kis. Jézus. Herceg.

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2007-02-18

kis hercegElõre figyelmeztetek mindenkit: ez csak egy hosszúra sikeredett jegyzet. De ha egyszer majd lesz sok idõm, akkor kezdek vele valamit, amitõl valószínûleg még sokkal terjedelmesebbé válik. Addig viszont...


a báránySaint Exupéryitt jelent meg...az óriáskígyóExupérya majomkenyérfáka bolygó ahonnan érkezettExupérya kis hercega kígyó
Elõször csak az jutott az eszembe, hogy Exupéry Kis hercegében a rózsa  jelentheti a nõt, a bárány pedig a hitet. Akkor még nem gondoltam, hogy a mû szimbólumait elemezve bibliai párhuzamot találok. Mint ahogy azt sem tudatosítottam, hogy Exupéry ugyanúgy franciául írt, mint Villon. Villon pedig verseiben gyakran szólítja Hercegnek Jézust.

Az eddig is evidens volt, hogy a Kis herceg filozofikus mû és a sorai között is rendesen szét kell nézni, - hiszen  „ami igazán fontos az a szemnek láthatatlan“- de az, hogy a novella-mesének lehetséges egy olyan olvasata is, miszerint az egész egy egzisztencialista bibliaátirat, katarktikus felfedezés a számomra!

Miért egzisztencialista? Mert háború volt. A mesélõ az elromlott repülõgépét próbálta megjavítani a sivatag kellõs közepén, egyszál egyedül, miközben mindössze néhány napra elegendõ vize volt. A szélsõséges élethelyzet tehát adott.

Mit keres Exupéry repülõgépével a sivatagban? A sivatag az a hely, ahol a zilált elme vagy megválaszolja a magány csöndjében hallhatóvá váló kérdéseket, vagy elemésztik a kétségek. A sivatag az a hely, ahol Jézust megkísérti a sátán. Vessünk egy pillantást az illusztrációra! „Számomra ez itt a világ legszebb és legszomorúbb tája“- írja Saint- Exupéry -„...lerajzoltam, hogy jól lássátok. Itt jelent meg a Földön...a kis herceg. Tanulmányozzátok figyelmesen, hogy biztosan ráismerjetek...“ Hogy is áll a bibliában? „Mert láttuk az õ csillagát amikor feltûnt, és eljöttünk, hogy imádjuk õt“ ( Máté evangéliuma 2/1)

A kis herceg hajnalban jelenik meg - „egy fura kis hang ébresztett fel. Azt mondta: - Légy szíves rajzolj nekem egy bárányt!“ Bárány mint hit? Adjál nekem hitet? Ez az elsõ dolog amire a világ újrateremtésének a kezdetén szükség van? Nem tudok rajzolni mondja  a pilóta. (Nem tudom hogyan adjak neked hitet?) Utoljára gyerekkorában rajzolt, akkor sem bárányt, hanem csukott, aztán nyitott óriáskígyót. Az óriáskígyó épp egy elefántot emésztett. Félelmetes volt, de a felnõttek kalapnak látták és azt ajánlották, hogy ne rajzoljon többé óriáskígyót, hanem inkább foglalkozzon történelemmel, földrajzzal, számtannal és nyelvtannal. (Mert a felnõttek elveszítették az érzékenységüket? Mert a gyerek irracionális félelmét nem veszik komolyan? Ne gondolkodj butaságokon! - mondják. Pedig a kígyók komiszak. De errõl majd késõbb!) A pilóta megpróbál bárányt rajzolni. Az elsõ bárány betegre sikeredik, a másodiknak szarva van, a harmadik öreg. A kis herceg nem fogadja el õket. Egészséges bárányra van szüksége. Erõs hitre? Aztán hõsünknek eszébe jut a csukott óriáskígyó, és bárány helyett dobozt rajzol, amibe olyan bárányt képzelhet magának a herceg amilyet akar. A szellemi szférával tehát úgy kell kapcsolatot teremteni, mint ahogy azt gyerekkorunkban tettük?

Eleinte semmit sem lehet tudni a helyrõl, ahonnan a kis herceg érkezett. Aztán egy-egy elejtett megjegyzése jóvoltából egyre több kiderül. A bolygó, ahonnan jött, kicsi. Olyan kicsi amilyen az ember saját belsõ, meghitt kis világa. Törékeny, mint a család világmindensége. A kis herceg mesél és elbeszélése elképesztõ módon összecseng a bibliai világteremtéssel. Mégis itt derül ki igazán, hogy a kis herceg, kicsi herceg, és nem Herceg, nem Jézus. Õ maga olyan éteri és lírai, mint a súlyos valóság elõl menekülõ gondolat, de az a világ amirõl beszél, az az élet: az emberi. Bölcs, de tele van kétségekkel. Megriad saját bolygója kicsiségétõl, „kevés rajta a fû, elég lesz-e táplálni a bárányt?“ Képes lesz e táplálni a hitet? Olyan mint Jézus a megkísértése idején: még ember és nem isten. Úgy beszél, mintha a tiszta gyermeki énünk magyarázna nekünk. A bennünk lakó KIS JÉZUS.

Harmadik nap: „Hajtson a föld gyenge füvet, teremjen gyümölcsfákat, melyeknek magvaik vannak“- írja Mózes könyve. A kis herceg a pilótával való találkozását követõ harmadik napon a majomkenyéfákról beszél. Majomkenyérfa mint nagyravágyás? „A kis herceg bolygóján is voltak jó növényekbõl származó jó magvak, meg rossz növényekbõl számazó rossz magvak - és a majomkenyérfával úgy van, hogy ha az ember késõn kap észbe, soha többé nem bír megszabadulni tõle. Elborítja a bolygót. Átlyuggatja a gyökereivel....Miután reggel az ember rendbe szedte magát, rendbe kell szednie a bolygóját is. Ki kell gyomlálni a majomkenyérfákat“ Azaz, naponta ki kell irtanunk magunkból a nagyravágyást? „ Míg kicsik nagyon hasonlítanak a rózsákhoz“- amíg nem uralta el az ember teljes énjét, akár szép reményeket ébresztõnek tûnhet? Aztán fölmerül egy filozófiai kérdés: a bárány megeszi-e a majomkenyérfákat? Avagy a hit (hitélet) kiirtja-e belõlünk a nagyravágyást?

Negyedik nap: „Legyenek világító testek az  égen, melyek elválasztják a nappalt az éjszakától - meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek - és megteremtette a Napot és a Holdat - Mózes elsõ könyve. A kis herceg a pilótával való találkozását követõ negyedik napon a naplementéirõl mesél. „Nagyon szeretem a naplementét - tudod, ha az ember szomorú, nagyon szereti a naplementét - volt egy nap, amikor negyvenháromszor láttam. (Az õ világa közelebb lenne a Teremtõhöz? Naplemente, mint szertartás?)

A teremtéstörténet szerint az ötödik nap az élõlények teremtésének a kezdete - „szaporodjatok és sokasodjatok“. A kis herceg az ötödik napon beszél elõször a rózsáról. A rózsa lenne a nõ? Figyeljetek! „A kis herceg sejtette, hogy csodálatos tünemény fog kibontakozni belõle, a virág azonban végevárhatatlanul, egyre csak szépítgette magát odabent a zöld szobájában ... Nagyon kacér virág volt. Így aztán hosszú napokon át tartott a titokzatos öltözködése. Aztán egy hajnalban, éppen napkeletkor, végre megjelent. Ásított egyet, és azt mondta,... - Ó, még szinte föl sem ébredtem... Elnézést kérek... Még meg se fésülködtem... A kis herceg nem bírta magába folytani a csodálkozását: - Milyen szép vagy!“ Egy szerelem kezdete? Majd: „Ne ácsorogj itt ilyen ügyefogyottan - Idegesítõ! - Elhatároztad, hogy elmégy, hát menj. Nem akarta, hogy a herceg sírni lássa, kevély virág volt.“ - Szakítás? Késõbb a hiánya: „Nem lett volna szabad meghallgatni. Nézni kell õket, beszívni az illatukat. Az enyém az egész bolygómat elárasztotta az illatával, mégse tudtam örülni neki... Bizony, nagyon értelmetlen voltam én akkor! A tetteibõl kellett volna megítélnem, nem a szavaiból... Szegény kis csalafintaságai mögött meg kellett volna éreznem a szeretetét. Minden virág csupa ellentmondás. De én még sokkal fiatalabb voltam, semhogy szeretni tudtam volna.“ Aztán egy újabb filozófiai kérdés hangzik el. „Ha a bárány cserjéket eszik, megeszi a virágokat is?“ A szerelem és a hitélet megfér egymással?

A 6. és 7. napon a herceg a kisbolygókon szerzett tapasztalatait osztja meg a pilótával. A világmindenség benépesül. De a kisbolygók magányba zárt lakói tévutakon járnak. Az egyik hatalomra vágyik, a másik arra, hogy csodálják, a harmadik birtokolni akar, a negyedik iszákos, az ötödik fontos embernek képzeli magát, a hatodik parancsnak engedelmeskedik. A kis herceg útja a hat kisbolygó után hetedikként (misztikus szám!) a Földre vezet. Oda, ahol 111 király, 7000 geográfus, 9000 üzletember, 6 és fél millió részeges és 311 millió hiú él. Miért a kisbolygókat látogatta meg elõbb a herceg? Tegyük fel, hogy nem véletlenül. Tegyük fel, hogy a kisbolygók az elõtanulmányok. Mert a Föld egy különleges bolygó. Azon túl, hogy egy csomó hiú, önmagát fontosnak képzelõ, hataloméhes és saját kínjában nap mint nap meghempergõ ember él rajta, itt él a sivatagi virág, itt él a kígyó és a róka is.

A kis herceg tanul. A sivatagi virág szerint „nagy baj az embereknek, hogy nincs gyökerük. Viszi sodorja õket a szél.“ Ez lenne a nõi gondolkodás? Aztán a kis herceg egy szép napon egy virágzó rózsakert elõtt áll. Ráébred, hogy nem az õ rózsája az egyetlen virág. Sok tüneményes nõ él a világon? „Lefeküdt a fûbe és sírni kezdett.“ Naná, hogy ekkor jelent meg a róka, aki megérttette vele, hogy kapcsolatot teremteni valakivel úgy kell, hogy az ember megszelídíti a másikat. Megérttette vele, hogy ehhez bizonyos szertartásokra is szükség van, hogy a várakozásnak megvan a maga szépsége és bár a kapcsolatok megszakadhatnak, de az emberbe kitörölhetetlenül beleivódik annak a lénye, akit megszelídített. „...Sírni fogsz! - mondta a kis herceg. – Igaz, igaz - mondta a róka. – Akkor semmit sem nyertél az egésszel. – De nyertem – mondta a róka.- A búza színe miatt“ A kis herceg pedig folytatja az útját, miközben újabb felismerések érik „csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek“ – állapítja meg a vonaton ülõket nézve. Üzenet az önmagukat keresõknek? Hívják segítségül egykori önmagunkat? Gyermek énjüket? A kereskedõ szomjúságoltó labdacsokat árul, ami akár heti ötvenhárom perc idõmegtakarítással is megajándékozhatja azokat, akik élnek vele. „Ha nekem ötvenhárom fölösleges percem volna, szépen elindulnék egy forrás felé“ - gondolja a kis herceg. Ne idõmegtakarítással próbáljuk szebbé tenni a életünket? Ne foglalkozzunk fölösleges dolgokkal? Fedezzük fel inkább a mindennapok adta lehetõségeket?

A kis herceg hét napig mesél, pont addig amíg a „világteremtés tartott“. A pilóta ez alatt az idõ alatt hiába próbálja megjavítani a repülõgépét. A nyolcadik napra elfogy az ivóvíz. Ivóvíz, mint erõ? „A sivatagot viszont az teszi széppé, hogy valahol egy kutat rejt“ A reménytelennek tûnõ helyzetekbõl is van kiút? A kis herceg fél és mégis egyedül szeretne maradni. Mint Jézus az elfogatása elõtt a Getsemáné kertjében, az Olajfák hegyén. Minennek megvan a maga helye és mindennek megvan a maga ideje. „Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak...“  (Prédikátorok könyve, 3.) Megvan a pontos helye és ideje annak, ahol és amikor a kis hercegnek a kígyóval talákoznia kell. A hír, miszerint a repülõgépet sikerült végre megjavítania a pilótának, nem éri meglepetésként. Õ tett csodát? Holtteste pedig  ugyanúgy eltûnik, mint Jézusé. „Tudom, hogy visszatért a bolygójára, mert mikor felkelt a nap, nem találtam ott a testét.“ De térjünk még vissza egy pillanatra ahhoz a bibliai idézethez, miszerint mindennek megvan a maga ideje, merthogy a szöveg szerint „...megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek“ is. A kis herceg pedig a következõ mondattal búcsúzik: „Neked olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak.“

 Érdekes nem?

Szekeres Éva


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: dzsu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-26
Zodi, ez most ismet OT, de valahogy eszembe juttattad :)
http://www.youtube.com/watch?v=nEkld-3pY5U&NR
név: Simabõrû e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-26
Higgyétek el, én a Zõdi név alatt vitázó véleményével sok esetben még részben egyet is értek, de csak akkor ha az a cikkhez indokoltan kapccsolódik. Nem akartam én megbántani, istenbizony nem, csupán ... De Igazad van Poiu, nem fogom gyõzködni sem. Tisztelve véleményét ismeretlenül is üdvözlöm Zõdi vitázót!
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-26

név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-26
:)
név: dzsu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-25
Csak egy elegedett mosoly simaboru es piou fele, mindamellett, hogy zodi csokollak meg szeretlek es varom a hetveget :)
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-25
Simaboru, egyet értek veled, viszont úgy látom, nem érdemes Zodit gyozkodni. Fogadd el ugy, ahogy van.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-25
Hát nem tudom érdemes e válaszolnom....indokolatlan esetben sohasem hoztam elõ történelmi tényeket.Nem szeretem ha olyannal vádolnak ami nem igaz,elolvastam az összes hozzászólást ami a Rovarton található...tedd meg Te is és utána alkossál véleményt...az hogy többen elõbb írnak és csak utána értelmeznek már nem újdonság számomra...az hogy valakinek a ,,Magyar" szó puszta kiejtése is alergiás rohamot okoz azt is lenyelem....viszont ha valaki személyeskedni akar azt csak tények alapján tegye...és a teljes szöveg értelmezése után.
név: Simabõrû e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-25
Az a gondom, hogy a vita adott esetben nem a cikkrõl, az abban felvetett kérdésekrõl szól. Mindenki jogosult vitázni egy ilyen fórumon, de azt nem értem én, hogy néhány vitázónak miért mindig ugyanaz a téma jut eszébe mindenrõl? Ha rossz akarnék lenni, azt mondanám, Zõdi fedõnév alatt vitázó, egyébként nagy mûveltségûnek tûnõ vitázó esetében mindig mindenrõl a traumatikus élmény, a múlt tisztázásának kérdése jut az eszébe. Ami persze privát joga, csak egy régi vicc alapján azt is megkérdezhetném, mindenrõl ez jut az eszébe? Még akkor is, ha párját öleli? Nem kóros ez kicsit? Nem zavar, csak nem értem. A világ oly sok értelmes témát kínál, miként az oldalatokon közölt cikkek is. Miért kell hát mindig szinte minden cikk kapcsán magyar történelmi, nemzetpusztulási tragédiákról beszélni. A gyászmunka lenne az oka? De miért gyászol Zõdi? Ha gyászol egyáltalán? Ebben a témában van csak otthon? Nem igaz, ezt nem lehte állítani róla. Mégis már zavaró ez így és a website egyfajta torzulását is jelentheti, ha mindig elõbukkan a téma, indokolalatlan esetben. Témához kapcsolódó cikknél nem zavart, de a Kis hercegnél asszem már igen. Bocs, hogy beleszóltam, de kár lenne emiatt elkergetni olvasókat, akiket csak ez a téma nem igazán érdekel akkor, ha esetleg irodalomról, festészetrõl, versrõl akarnak vitatkozni.
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-24
szegény ártalmatlan félreismert Zodi...
név: dzsu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-24
Zodi, nem gyoztel meg.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-23
dzsu....nem kötelezõ a hozzászólásokat elelvasnod....az hogy merre terelõdnek a dolgo k az azt mutatja hogy a múlt tisztázása nélkûl nem lehet tovább lépni,mert az visszaüt.Megdöbbentõ hogy az agymosás milyen tökéletesen sikerült...de csak a magyaroknál...A románok ,szlovákok,szerbek ha nemzetkérdésrõl van szó azonnal minden viszályt leállítanak és összefognak.Mi is próbálunk de belõrõl jönn a támádás.Ez a világon egydülálló.Jó munkát végeztek a franciák...Exupéry olyan mint egy gyújtogató,segít felgyújtani egy házat és tûzóltóként részt vesz az oltásban.Erre akartam rámutatni...hogy merre terelõdött a vita azért igazán nem tehetek.
név: dzsu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-23
baba...
Mar Kokavan meseltel errol az irasrol, s ha valamit mar nagyon varok, az altalaban rosszul sul el.
Most viszont a hideg futkosott a hatamon mig a cikket olvastam, s nem merem ujrakezdeni...

Huh...

P.s.: Mi a joeletnek kell minden valamire erdemes- vagy kevesbe erdemes cikket elbaszarintani hulye politizalo hozzaszolasokkal???
A konyokomon jon ki, hogy csak acsarkodas, nem pedig epito jellegu a vita...

Sajnos.
név: Évi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-22
Fogok és neked lesz ajánlva.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-22
Éva én komolyan gondoltam azt hogy írjál Harry Potterrõl.
név: Évi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-22
triatlonról esetleg?
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-21
HP...nem nyert....
név: Harry Potter e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-21
Kedves Zõdi!
Biztos lehetsz abban, hogy nem fogok Trianonról egy szót se ejteni, bár sok Voldemort ott is megfordult. Jó lesz úgy?
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-20
Tudom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Azért várom.
név: Évi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-20
Zõdi én imádom a Harry Pottert!
név: ebredezo e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-20
...egy mubol azt olvas ki mindenki,amit sajat szemszogebol lat vagy latni vel. Neha tobbet,olykor kevesebbet,mint amennyit a szerzo tudatosan belegondolt...de nekem nagyon tetszett a latasmodod...erdekes volt...
...a farol meg mindenki maga donti el mennyit szakit...
Tobbnyire csak annyit, amennyit akar illetve inkabb annyit, amennyit eler...
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-20
és erre megjelent egy pár harisnyás púpos nem katolikus és Exupéry csak ennyit mondott:Soha nem hittem volna hogy a Magyarok ilyen mélyre süllyednek...-tessék. Talán ezt én írtam? Nem akartam belemenni ebbe a témába, mikor magyarázatot kértem Zoditol, már megbántam. Kérlek Téged is kedves Karcsi, hogy olvass figyelmesen, gondold át szépen miket írsz és kinek címezed. egyébként református vagyok.
név: karcsi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-20
Rossz az, aki rosszra gondol! A református sem katolikus, ahogy az evangélikus, az unitárius, a babtista és a huszita sem... Poiu, neked piszkos a fantáziád. Netán tán elképzelõ mûvész vagy...?
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-19
Viszont az Évának nincs velük semmi baja.Nagyon jól következtetett amiért megemelem elötte a kalapom.Ilyen megközelítéssel és levezetéssel még nem találkoztam,nagyon egyedi és elgondolkodtató.Éva várom a Harry Pottert!
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-19
Ááá. Jobb is. Már most is eléggé elcsúfították némely reakciók a cikket.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-19
poiu nem írok,nyugodtan félreértheted.........
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-19
Zodi, mielott még félreérteném: kérlek írj valamit errol a "nem katolikus" részletrol. Mielott még félreérteném...
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-19
Mivel franciából gyenge vagyok korigálnom kell a nevet akirõl Ottóval beszéltünk helyesen Espérey.Csak a rend kedvéért.Elnézést a pontatlan és hibás névért.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-19
Oti a Sain -Exupéry akirõl Te beszélsz az más tészta.Õ is repülõs volt és a Tanácsköztársaság árulói vele tárgyaltak a ,,békérõl".Az emlékirataiból nem akarok idézni mert betiltják a Rovartot viszont egy vérbeli becsületes katona volt aki kidekorálva teljes katonai pompával várta a Magyar küldöttséget ugyanis tisztelte a Magyar katonákat,a huszárokat sok Magyar tiszt barátja volt....és erre megjelent egy pár harisnyás púpos nem katolikus és Exupéry csak ennyit mondott:Soha nem hittem volna hogy a Magyarok ilyen mélyre süllyednek...na kb. itt kezdõdött a vég.Ne félj Oti nem keverem a szezont az izémmel...
név: oti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-19
Éva, szuper a cikked. Írjál gyakrabban, kifejezetten szeretem a stílusodat. A Zõdi legutóbbi hozzászólása is nagyon érdekes, új megközelítése a dolgoknak. Nem kell Zõdin csak úgy átsiklani. Olvassátok csak el még egyszer... Különben a trianoni békediktátum aláírásánál is jelen volt egy Saint-Exupéry nevû katonatiszt. Azt gondoltam, Zõdi arra asszociál...
név: Adri e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-19
Nagyon megható irás. Gyönyörû párhuzam. Még sirtam is. Nálam ez az elmélkedés nagyon idõszerû. Eltalált. Mostanában kezdtem el azon gondolkodni, hogy mi lesz, ha a pokol tüzén fogok égni. Eddig sose foglalkoztatott... Rajzoljatok nekem is egy egészséges bárányt!
név: Évi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-19
Exupéry sehol sem hivatkozik a Bibliára. Arra én hivatkozom. Az olvasás azért is nagy élmény, mert különbözõ olvasatokat enged az embernek. De ugye hogy nem erõszakoltak azok a fönti következtetések? Jegyzem igen aktívak vagytok. Néhány óra leforgása alatt ennyi hozzászólást...Joooóóó regelt mindenkinek!
név: Hanesz Zoltán e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-19
Hát mi a hangos szó, ha nem a Kis Herceg maga?
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-19
1.Éva nincs semmi baj a cikkeddel nagyszerû mind mindig.
2.Oti nem gondoltam 3anonra.
3.Poiu beteg sem vagyok ne félj.
Zsevraj Exupéry a Biblia tanításait tartotta erkölcsi útmutatónak.A Kis herceg Mûvének minden lapja vád az olyan ember ellen, akinek nincs gyökere, aki elembertelenítette magát. A benne fogalmazott moráletikai tanítás mindig idõszerû marad.Viszont õ pont egy olyan hatalmat szólgált ki amely emberek milióit juttatta ilyen sorsra.Nem csak európában.Soha sem emelt hangos szót ezellen.Ezért számomra nem hiteles!
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-18
Zodi, ismered a viccet, amikor a pszichológus egy betegnek mutat 3 képet: egy úszógumit, egy almafát meg egy versenyautót, s annak mindegyikrol a p.na jutott eszébe. A doki diagnosztizálta a sexmániát, mire a beteg: Én vagyok sexmániás? Hisz maga mutogat disznó képeket?!
név: vissza e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-18
es tenyleg ne csinaljatok mindenbol politikat.
név: Vissza e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-18
Nem tudom, hogy Exupery szandekosan rejtett-e ilyen plussz tartalmat a muvebe, de szerintem mindegy. Ez egy nagyon izgalmas es tanulsagos asszociacio Evatol. A multkor eppen a Gyuruk ura kapcsan olvastam, hogy Tolkien tagadta, hogy muvenek koze lenne a II.vilaghaboru moraljahoz vagy annak fo gonoszahoz, annak ellenere, hogy azokban az idokben keletkezett. O csak egy meset akart. De azert a parhuzam valamikent letrejott es mesejenek tanulsaga ennyivel is bovult. Talan Exupery sem tudatosan tette bele ezt a tanulsagot, tobbletet, de most mar benne fogom latni. Hala Evanak.
név: karcsi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-18
Ez nem igaz...
név: uff e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-18
a 69-re gondolsz? Azt én is szeretem
név: karcsi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-18
Ez nem politika.Ne csinájatok már mindenbõl politikát. Vannak a franciáknak nagy találmányaik, amelyeket kifejezetten szeretek
név: oti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-18
Zõdi már megint Trianonra gondol. Az viszont egy másik Exupéry volt
név: Évi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-18
Ki nem hiteles? Exupéry vagy én?
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-18
Éva érdekes levezetés...viszont még ha valóban is igaz lenne a szerzõ számomra nem hiteles.Egy aljas ember ne merjen a Bibliára hivatkozni mert sérti a tisztességes hívõ embereket.off.