[kapcsolat]   husken

100

 

LGTProjekt

 

HorrorvacuiDS

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Kiválasztás

szerző: Kolmont Enikő 2014-03-09

 

Kiválasztás

 

Kiállítás a Moving Csoport tagjai és a  meghívott művészek munkáiból 

(Müszi, 2014. február 11. – február 25.)

 

Egy kis Moving-ismertető:

     A Moving egy fiatal kortárs képzőművészekből álló művészcsoport, székhelyük Budapest. A csoport összetartó ereje a hasonló gondolkodásmódban, szellemiségben és világlátásban nyilvánul meg – mindig valami mélyebb témát érintve nyúlnak a művészet eszközeihez egy-egy kiállítás alkalmával. Egyfajta nyugtalanság, változtatási vágy az, ami mozgatja őket. Nem feltétlenül akarják elfogadni az őket körülvevő világ bebetonozottnak tűnő játékszabályait, a dolgok mozdulatlanságát – ezért is lett a csoport neve Moving. 

 

     A tagok közül vannak, akik igyekeznek kilépni a hagyományos kiállítás kereteiből és akciók, performanszok formájában az „utcára, kultúrkocsmák nyilvános, de mégis családias tereibe” viszik művészetüket (a Movingból kinövő ColLab néven futó /Collaboration Laboratory/ programsorozat is részben ezzel a célzattal indult útjára tavaly novemberben). Mások számára viszont az a fontos, hogy a látogatókat a megszokotthoz képest egy intimebb kapcsolatba hozzák a kiállított művekkel. Megint másoknak pedig, hogy a széles közönség számára is szerethetővé tegyék a művészetet (pl. közös grafikai műhelymunka segítségével egy-egy kiállítási program részeként /Vonalban c. kiállítás/). 

 

     A Moving ötlete Németországban, Nossenben, egy “Storyteller fesztivál” keretein belül szervezett kiállítással kezdődött: „Azt sejtettük, hogy mit is akarunk, valami olyan csoportot, amiben nincs stiláris elem, valami inkább szellemit, és ekkor született a ‘Moving’ szó. Négyen állítottunk ki még 2011. augusztus közepén Nossenben, és egy hirtelen ötletből, az indulás előtti héten megcsináltuk a ’Moving’ weboldalát…” – olvashatjuk az egyik alapító, Szabó Kristóf vallomását a Moving csoport honlapján.

 

     A csoport tagjai mind a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanulnak, vagy ott végeztek a közelmúltban, javarészt képgrafikusok, de a tagok közül sokan foglalkoznak installációval, festészettel, szobrászattal, videóval, akcióval. 

     Alapító tagok: Ádám Zsófia, Gintner Csilla, Kemenes Róbert és Szabó Kristóf

     Jelenlegi tagok: Ádám Zsófia, Barta Gergely, Böröcz Petra, Dobó Bianka, Fábián Erika, Farkas Rita, Gintner Csilla, Horváth Csilla, Kolmont Enikő, Győri Blanka, Lukácsi Andrea, Mórocz István, Mráz Judit, Szabó Kristóf, Varga Ferenc, Wohlfart Richard

 

Aktuális:

     Februárban két helyszínen is csörögtek a megnyitó borospoharai a csoport megmozdulása alkalmából: 11-én a Blaha Lujza téri Müsziben, 20-án pedig a D2 Irodaház galériájában mutathatták be alkotásaikat. Változatlanul sokféle technikával készült képeket láthattunk, s a változatos témaválasztások a kiállítások hangulatát is állandóan frissen tartják, így a február 11-i kiállításon a „Kiválasztás” témakörét boncolgatták az alkotók. A megnyitót követően Duke Bluebeard zenélt, a kiállítás időtartama alatt pedig februárban egy egész eseménysorozattal mutatkozott be a már fentebb említett ColLab összművészeti megmozdulás. 

 

     Hogy közelebb kerüljünk a „Kiválasztás”-hoz, ismerkedjünk meg a kiállítás céljaival. Az alábbi szöveg volt olvasható a kiállítás meghívóján:

 

„Hogyan emelkedik ki valaki a tömegből, mi ennek a folyamata, miért lesz egy adott egyénből az, aki? Gondoljunk a kanonizációra, a művészetben ugyanígy egyes emberek kiválasztódnak; de érthetjük ezt a kérdés szellemi vonatkozásában is. Friss kortárs művészek ebben a témában keresik a kérdésre a választ, avagy önazonosságukat a világgal szemben.”

 

 

A kiállítást Virág Ágnes művészettörténész nyitotta meg, álljon itt az általa megfogalmazott megnyitó szöveg:

     „Amikor a „kiválasztás” fogalmán kezdtem gondolkodni akaratlanul is a „-válasz-„ szótőig jutottam. A válasz egy reakció, felelet, döntés, míg maga a választás egy egész hálózat, folyamatos vacillálásaink, és döntéseink kapcsolata, ha az egyik kis választást megpiszkálom, az magával húzza az egész hálót. A választásainkat jó esetben mérlegeljük, és végül meghozzuk a döntést, olykor elfelejtjük, hogy ez újabb választásokat von majd maga után. 

     Biológiailag a szervezetünk úgy viselkedik, mint a pesszimista, aki két rossz közül mind a kettőt választja: „Az emberi szervezetben az anyagcsere során számtalan káros, és felesleges anyag képződik. Ezek eltávolításában a  kiválasztó szervrendszernek és a „kiválasztás”-nak van a legmeghatározóbb szerepe. Az apparatusurogenitalis az a szervrendszer, amely a vizeletet termeli, tárolja és üríti a szervezetből. Az emberekben a két vese, a két húgyvezeték, a húgyhólyag és a húgycső alkotja.” (Wikipedia) A testünk megszabadul attól, ami nem kell neki, ahhoz, hogy energiája gyarapodjon és tisztán megmaradjon. Ha a lelkünk és az értelmünk úgy működne, mint a szerveink, akkor a negatív, számunkra nem hasznos dolgokat távol tartanánk magunktól.

 

     Következésképpen vagy mi nem tudjuk kiválasztásra használni az értelmünket és a lelkünket, avagy a minket érő negatív dolgoknak valami értelmük mégiscsak van. 

 

     A „választás”-t többértelművé teszi a ki- igekötő. Lehet ugyanis elválasztani, szétválasztani, leválasztani. Lehet megválasztani és kiválasztani. Sőt lehet kiválasztódni is. A választást szemlélhetjük pszichológiai/filozófiai, bibliai és politikai szempontból szubjektív és objektív szűrőn át. Ezt tették az itt kiállító művészek is.

 

Bibliai vonatkozás:

     A „kiválasztás” szakrális értelemben az „elhívatás” megfelelője, amely csak kitüntetett személyeknek jár. Olyanoknak, akik küldetéssel haladnak tovább az útjukon. Ennek erős konnotációja a „szabad akarat”, amelyre Mózes is utal: „Isten az embert szabadnak teremtette, és megadta neki azt a képességet is, hogy választani tudjon a jó és a rossz között. Istennek ezzel az volt a célja, hogy teremtményei önként, saját akaratukból szeressék és imádják, a jóra törekedjenek és vessék el a gonoszt. De ha egy teremtménynek hatalmában áll a jót választani, szükségszerűen arra is van hatalma, hogy a gonoszt válassza.” 


     Szabó Kristóf  kicsi szentjei és Varga Ferenc Sionja (ez az erődítmény, Dávid városa, Jeruzsálem) azonban bármennyire is tűnik szakrálisnak, a körülmények, glóriák, a Sion cím ellenére is, a munkák szofisztikált formában finom vizuális jelekkel – Amerika és Hirosima eseményein keresztül – emlékeztetnek napi híreinkre is Boszniáról, Ukrajnáról, holokauszt emlékévi kísérletekről. Kristóf képein a szentek ideákat látnak, szövetkeznek a városok felett, és felsőbb hatalom lévén óriás felhőket tornyoznak, pakolnak, cipelnek és nyomnak a városokra, a tömegekre.

 

Pszichológiai/filozófiai vonatkozás:

     A „kiválasztás és annak módszerei” külön tételként szerepelnek a HR-esek vizsgaanyagában. „A kiválasztás az a szűrő, amely a felkínált munkaposztok követelményeinek és a pályázók tulajdonságainak és elvárásainak megfelelését vizsgálva képes megbízható valószínűséggel rangsorolni az állás betöltésére alkalmas jelölteket. A kellően átgondolt kiválasztás nemcsak a szervezet érdekét szolgálja, az alkalmazottak számára is hasznos művelet, hiszen ők is ott érzik jól magukat, ahol a lehető legteljesebb mértékben hasznosíthatják képességeiket, tehetségüket, miközben anyagi és erkölcsi…” (www.hrportal.hu ) A honlapon itt szakadt meg a definíció. 

Éppen ilyen szakadásokkal teli, töredezett az a szubjektív önvizsgálat is, amelyhez Fehér Éva és Kolmont Enikő nyúlt a tükör tárgyiasult alakján keresztül. A tükörbe nézve magunk is választás előtt állunk, hiszen azt a részt látjuk csak viszont, amit a tükör kerete és mérete meghatároz. A fragmentumok nem mindig passzolnak, ahogyan látjuk ezt a humánus állatokban, majd a szög és a körtükör konstruktív megszerkesztésénél. 

 

     Ádám Zsófia az idő vonatkozásában családtagjainak egymáshoz rendelésén keresztül a történetük egy-egy darabját választja egy nagy végtelen családtörténet és családfaépítés céljából. Módszere éppen az előző folyamat ellentételezése, amikor a darabok értelmet nyernek azzal, hogy egésszé állnak össze. Mindannyian megegyeznek abban, hogy szubjektív variánsokat alakítanak ki lehetőségeik és opcióik alapján. 

 

Politikai, társadalomelméleti vonatkozás:

     Sandra Brown mondja: „Vannak emberek, akik egyszerűen birkák: igénylik, hogy megmondják nekik, miben higgyenek, mivel egyetlen önálló gondolatuk sincs. Ha elég gyakran mondják nekik, amit hallani akarnak, bárkit hajlandók követni, és elhisznek minden beléjük táplált téveszmét. Agymosás áldozatai. Sajnálom őket, de joguk van ezt az utat választani.” A demokratikus eszmék szerint joga van az egyénnek, ahhoz, hogy véleményét kifejtse, megvitassa bizonyos fórumokon, kompromisszumokat kötve az ellenzékkel közös nevezőre hozva végül döntésre jusson és tetteket hajtson végre. A civilizációt építő emberek olyan bonyolult világot hoztak létre, amelyben mindenki már csak egy kis részt képes átlátni és megérteni. Éppen ezért egy-egy vitatott kérdésben ezek a hozzáértők összeülnek, tanácskoznak, vitáznak, majd felvilágosítják a hozzá nem értőket arról, hogy mi is a probléma, milyen vitás pontok vannak, illetve milyen megoldások születhetnek. 


     Mórocz István képe éppen ezt a rakodóteret jelöli ki, azt a helyszínt, ami rendszerint hiányzik. Van telefon, e-mail, banki átutalás, nincs szükség tehát fizikai erőkifejtésre, holmi átpakolásra. Elég egy csatolt fájl. Volt egy probléma, megoldottuk. Sőt átugrottuk azt a förtelmes, kínos, büdös és izzadságszagú részt. Ezért üres a tér. 

 

     Dobó Bianka – tömegábrázolásaitól eltérően – installációján a hiány, egy testetlen fényvonal, egy eltorzított gondolat képében foglalja össze az elvándoroltak tömegét. Egy meg nem írt én két ponttal kérdez rá saját szerepére a térképen kitűzött pontban, itt Budapesten. Ugyanitt tűnnek fel Germán Fatime "Kisvárosi legendák"-béli alakjai: Piros pöttyös...,Gyilkosklári és Pivo, arany barátom. Groteszk, abszurd portrékat fest a szexualitás, a gyilkosság és az alkohol. Hungarikum, populáris megoldás apopulációnak óriásplakát formában. 

 

     Lukácsi Andreán kívül kit érdekel, ha egy bábu a tömegben összekuporodva leskelődik a sötétben? Olyanoknak, akik küldetéssel haladnak tovább az útjukon. Válaszd a művészetet! www.selectart.com Regisztrálj, ha művész vagy, hogy kiválaszthasson az American Airlines, a Coca Cola, a Duracell, vagy a Nokia. És ez nem poén, hanem valóságshow.”

 

     Kiállítottak a Moving Art Group tagjai: Ádám Zsófia, Böröcz Petra, Dobó Bianka, Fehér Éva,
Gintner Csilla, Kolmont Enikő, Lukácsi Andrea, Mórocz István, Szabó Kristóf, Wohlfart Richard, a Rovás Alkotócsoportot képviselő Szabó Ottó és Germán Fatime vendég művész.

 

     A februári hónap termékenynek bizonyult a Moving csoport számára, nem csak a kiállítások számát illetően, hanem a kapcsolatok építésében is, hiszen a kassai Rovás művészeti csoport vezetője, Szabó Ottó is tiszteletét tette a „Movingban”, s korábban már Fülöp Edina és Szász Tünde festőművészek is, akik szintén a Rovást képviselve vettek részt a Moving csoport által szervezett „Élet-Tér-Művészet” című 2013 novemberében megrendezett kiállításon. Én, Kolmont Enikő pedig örömmel vallhatom magam mindkét csoport tagjának.

 

Hogyan tovább?

     A Moving csoport meghívást kapott Szabó Ottótól 2014 őszére Kassára, hogy a felvidéki közönség előtt is bemutathassák sokszínű munkásságukat a Löffler-ház kiállító termeiben, majd elmélyíthessék szakmai tapasztalataikat és baráti szálaikat is megerősíthessék. Kiváló lehetőség a határok széthúzására, a változás forgó kerekeinek beolajozására. Sok sikert hozzá!

 

 

A megnyitó szövegét írta: Virág Ágnes művészettörténész

Fotók: Banczik Róbert, Kolmont Enikő, Szabó Kristóf és Hanka Nóra

Web: 

Moving Art Group: http://www.movingart.hu/

ColLab: https://www.facebook.com/collab.org?fref=ts

Duke Bluebeard: http://adlukacs.bandcamp.com/

 

 

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :