[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Leaf Chapel – Levélkápolna

szerző: Václav Kinga 2012-06-25

 

Leaf Chapel – Levélkápolna

 

Leaf Chapel – Levélkápolna, Japán, Kobuchiazawa, 2004

 


A szabad fordításban leginkább Levélkápolnának nevezhető, Klein Dytham által tervezett épület Kobuchiazawában található, a Risonare Resort Hotel zöldövezetében, kilátással a déli japán Alpokra, valamint a Fudzsi-hegyre. A kápolna egy viszonylag kicsi épület, s a maga dekorativitásában bájos ugyan, mégse mondanám a kortárs építészetünk legkiemelkedőbb alkotásának. Több olyan kérdést is felvet, amely miatt ellentmondásos a megítélése.
 

Kezdjük rögtön egy morális problémával, ami a szakralitás kérdésével van összefüggésben, és amelynek ebben a konkrét esetben az építészeti vonatkozásai is jelentősek.

A Levélkápolna, bár szakrális térként tartják számon, igazából házasságkötő-teremként funkcionál, így a keresztény egyházak által nyújtott szentségeknek csak egy részét tudja kiszolgáltatni. Önmagában ezzel nem is lenne baj, hiszen a keresztény tanításban a házasság fontos szentség, a probléma sokkal inkább abban van, hogy az épület ezen túl, sőt ebben sem tud szakrális élményt nyújtani. Építészeti megoldásai ugyanis nem alkalmasak arra, hogy bármiféle elmélyülésre, meditációra késztessék, vagy bármi módon a transzcendens felé irányítsák a figyelmet. Nem viseli a felszentelt tér attribútumait, sem semmilyen egyház szimbólumait. Itt nem konkrét jelekre gondolok, hiszen a kortárs templomépítészet „kánonja” sem feltétlenül ragaszkodik ahhoz, hogy egy ilyen épület szembeötlő utalásokkal mutassa fel egyházi jellegét, sokkal inkább a térképzési módjával. A baj az, hogy ez az épület ezekkel a rejtett utalásokkal sem rendelkezik. Jellegében leginkább egy jobban sikerült polgári házasságkötő-teremre emlékeztet, mintsem szakrális építészeti alkotásra. 
 

Mondhatnánk, ez a tökéletes ökumenizmus, hiszen minden felekezet képviselői otthon érezhetik magukat benne. Ám itt van a morális probléma lényege. Nem egy magasabb szinten értelmezett közeledésről, megértésről vagy egymásra találásról van itt szó. A jeltelenség és az ökumenizmus ebben az esetben kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a szálloda szélesebb spektrumban tudja kínálni ezt a szolgáltatást, természetesen anyagi érdekeket követve.
Persze nem kell naivan azt hinnünk, hogy a történelmi korok szakrális épületei kizárólag hitbéli indíttatásból jöttek létre, hisz a gazdasági vagy a hatalmi érdekek mindig is fontosak voltak az egyház számára. Mondhatni, ennek történelmi hagyományai vannak, ám sok esetben a szakralitás mint motiváció mégis tudott eredményezni olyan tereket, amelyek képesek valamilyen misztikus élményt nyújtani. 
 

A Leaf Chapel a dekorativitása miatt sajnos erre képtelen, mert az egész épület túl profán és kulisszaszerű, ezért talán szerencsésebb, ha nem is szakrális építményként, hanem egyszerű házasságkötő-teremként tekintünk rá. Az említett díszítőjelleg felszínessége reflektál a kortárs esküvői tendenciák már-már giccsbe hajló stílusára. Nyíltan felvállalt növénymintázata leginkább a szecesszió stílusjegyeire emlékeztet. Itt sem a szakrális szecesszió ismertebb alkotásaira, Antoni Gaudí Sagrada Familiájára, vagy a jelentősebb szlovákiai szecessziós templomkra (Lechner Ödön Kék temploma Pozsonyban, vagy Medgyaszay István Rárosmulyadi vasbeton temploma) kell gondolni, inkább a bécsi szecesszió ezeknél sokkal dekoratívabb jellegére. A Levéltemplomot leginkább Joseph Maria Olbrich bécsi Szecessziós házával rokonítanám. Érdekes összhangban van például az utóbbi kupolájának levélmintázata a Levéltemplom acélszerkezetének perforációjával.
 

A Leaf Chapel nevű házasságkötő-terem szerkezeti és műszaki megoldása ötletes és tökéletes hátteret képez az esküvői aktushoz. A szerkezet két egységre oszlik, az egyik üvegből, a másik perforált acélból készült, amelyen a perforáció stilizált virágmintát imitál. Ez utóbbi felnyitható. Ezt kellőképpen bele is komponálják egy-egy esküvői szertartás dramaturgiájába. Amikor a szertartás végén a vőlegény felemeli a menyasszony fátylát, a perforált acélszerkezet szintén felnyílik, és megjelenik a kilátás a kápolna közvetlen szomszédságában található tavacskára, na meg persze a grandiózus természeti háttérre. 

Kár, hogy koncepcionális hanyagságra enged következtetni, hogy amikor az említett acélszerkezet felnyílik, takarásba kerül és tovább már nem élvezhető a perforációból származó fény-árnyék játék, holott az üveggel borított rész erre lehetőséget nyújtana. Ennek legfőbb okát az üvegezett rész szerkezeti megoldásában látom: tartóelemei túl markánsak, így nem tud érvényesülni az egyébként érdekes árnyjáték.  
 

Az épület méreteiből származtatom a következő ellenvetésemet is, amely a padok támlájának növénymintázatára vonatkozik. A célja az, hogy behozza a természetet az épületbe. Ha el is tekintünk attól, hogy ez koncepcionálisan teljesen felesleges, hiszen odakint, a környéken olyan természeti adottságok és kilátás van, amelyet egy üvegre ragasztott fólia nem tud még megközelítőleg sem imitálni, akkor is felmerül, hogy a dekoráció stilizációja miért nincs összhangban az acélszerkezeten használt grafikai elemekkel. Magyarázatul ismét csak az át nem gondoltság marad.
 

Visszatérve a szakralitás kérdéséhez kicsit más megfogalmazásban: a „szakrális tér (érzelmi alapon) akkor működik, ha az ember belépve úgy érzi, a mellkasára valami finom súly nehezedik, amitől megfontoltabban lélegzik, odafigyelve minden belső kis rezdülésre, ami a körülötte lévő térből érkezik.“1 A Levélkápolna egyik példája a kortárs templomépítészet lehetőségeinek, de látható, hogy a fent említett érzelmi hatást nem tudja kiváltani. Tanulságként azt vonhatnánk le, hogy a modern szakrális tér megfogalmazásához nem a dekorativitáson keresztül vezet az út.


1 http://mernoknok.blogter.hu/308856/szakralis_terekrol


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17