[kapcsolat]   husken

prosecco kóstolás

 

BistRovásHU

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

ÉLŐ ZENE

 

Kodály

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Mátyás királysága

szerkesztette: skitzz, 2007-08-22

Mátyás királysága - címlapEgy kis ízelítõt állítottunk össze elsõ könyvünkbõl, a Mátyás királyságából. A meséket Václav Kinga válogatta, jómagam illusztráltam.


Mátyás király megleckézteti a borsót hajigáló mûvészt


A kamarásról, aki aranytálcára lépett


Mátyás mint keresztapa


Mátás király és a rátótiak


A székely ember lánya

Egy kis ízelítõt állítottunk össze elsõ könyvünkbõl, a Mátyás királyságából. A meséket Václav Kinga válogatta, jómagam illusztráltam. Koncepciónk az volt, hogy a mesekönyv egyszerre legyen szórakoztató, ismeretterjesztõ és etikus. Ennek értelmében a nagy klasszikusok mellé valós, történelmi részletekkel rendelkezõ mesék kerültek. Arra törekedtem, hogy a rajzok hangulata egyezzen a mesékével, igy a trendekkel ellentétben használtam a groteszk megjelenitest is, hiszen ezek a történetek egyáltalán nem édeskések. Van bennük büntetés, emberi gyarlóság, s letûnt aranykorunk idézete. 
 

A cinkotai kántor

  Hát a cinkotai kántornak meg Mátyás királynak a történetét hallottátok-e már?  Úgy indult a történet, hogy Cinkota község plébánosa felment Mátyás királyhoz Budára. Igen nagy kéréssel köszöntött be hozzá. Elmondta a plébános, hogy milyen szegény az õ eklézsiája, és hogy mennyire szeretne boldogabb nyáj fölött pásztorkodni. Tudja meg a felséges király, hogy a cinkotai plébánia valamikor apáturaság volt, tanúsítja azt egy felírás is, amit éppen nemrégiben találtak egy kövön, mikor a templom körül fölásták a földet, hogy oda csicsókát ültessenek. Isten elõtt kedves dolgot cselekedne a király, ha visszaadná a cinkotai plébániának az apáturaságot, amivel az egész községet megörvendeztetné.
Azt felelte Mátyás király:
– Meghallgattalak, tisztelendõ atyám, meg is teszem, amit tõlem kértél, ha méltónak ítéllek téged, egyszerû plébánost az apáturaságra. Az pedig azon múlik, megfelelsz-e nékem három nehéz kérdésemre.
– Mi légyen az a három kérdés, felséges király?
– Azt is meghallod nyomban, tisztelendõ atyám. Elsõ kérdésem: mit gondol a király? Második kérdésem: hol kél fel a nap? Harmadik kérdésem: mennyit ér a király?
– Jaj, felséges királyom, hogy kívánhatod, hogy én az együgyûségemben tüstént megfeleljek erre a három nehéz kérdésre. Hiszen bátorsággal elmélkedni se bírok, amint itt állok a te színed elõtt.
– Jól van – mondja nyájasan a király –, csak menj haza Cinkotára, tisztelendõ atyám, adok neked harminc napot a gondolkodásra. Mától számított harmincegyedik napra jelentsd magad a palotában, ha megtaláltad a három kérdésre a három feleletet.
Hazament a plébános nagy szomorúan, mert már az úton belátta, hogy nem harminc, de harmincszor harminc nap meg éjszaka is hiába elmélkedik majd, nem tud õ erre a három kérdésre megfelelni. De azért csak törte a fejét nagy buzgalommal mind nappal, mind éjszaka. Mennél tovább törte a fejét, annál bánatosabb lett a jámbor cinkotai plébános.
Látta pedig a cinkotai kántor a plébános felhõs ábrázatát, megkérdezte hát, mi légyen az oka a búbánatának. Egy darabig csak nem akaródzott a plébánosnak a nagy titkot kivallania, de azután beavatta hû emberét a gondjába, bújába.
A cinkotai kántor, aki jókedvû, tréfás ember volt, s a boritalt sem vetette meg, azt mondta rögtön a plébánosnak:
– Tisztelendõ atyám, elõször is hadd menjek el a kocsmába, tudvalevõ, hogy az igazság a borban lakozik. Majd a fenekére nézek az iccének, hátha erre a három kérdésre igaz felelet is elõ talál onnét kerülni.
Másnap aztán a kántor vígan állott a plébános elébe:
– Merem mondani, nem lesz semmi baj, ne szomorkodjék, tisztelendõ atyám. Csak arra kérem, ne szóljon senki fiának, hanem mielõtt eljön a felelet napja, adja ide nékem a tisztes papi ruhát, engedje meg, hogy én menjek fel Budára, a király elébe, a többit bízzuk az Úristen kegyelmére.
Úgy is lett, a harmincegyedik napon jelentették Mátyás királynak, hogy a cinkotai plébános kíván bebocsátást.
A király annyi új ábrázatot látott harminc napon által, hogy nem vette észre, milyen nagyot változott a cinkotai plébánosa képe.
– No, hát halljuk, tisztelendõ atyám, az okos szót. Elõször is, mit gondolok én most?
– Felséged azt gondolja – felelte a mester –, hogy a cinkotai plébános áll elõtte, pedig csak a legkisebb szolgája, a cinkotai kántor teszi felséged elõtt tiszteletét.
Nagyot nézett erre Mátyás, azután csak biccentett. Ez a felelet bizony talált.
– Hát azt meg tudod-e mondani, hogy hol kel fel a nap?
– Meg hát! – mondta rögtön a kántor. – Felségednek Budán, nekem meg Cinkotán!
– Ez is jó volt! – bólintott nagyot a király. – No most, kántor uram, mennyit érek én?
– Mennyit ér felséged? Azt is megmondhatom. Mert felségedet Isten fia után a legelsõnek helyezem az emberek rendjébe. Mivel pedig az Isten fia harminc ezüstpénzre becsültetett, úgy gondolom, felséged megér huszonkilencet.
A király szívesen elmosolyodott erre az elmés és derék feleletre, tüstént felajánlotta a mesternek magának a cinkotai apáturaságot.
De a kántor alázatosan megköszönte a nagy gráciát, már csak hadd legyen, azt mondja, az õ jámbor plébánosa az apátúr. A maga kedvére pedig azt kérte a királytól, rendelné el, hogy Cinkotán nagyobb legyen az icce a rendesnél.
Így támadt Mátyás király jóvoltából a cinkotai nagy icce – a cinkotai mesternek meg a jövendõ cinkotai borivóknak örömére.

Cím: Mátyás királysága

Összeállította: Václav Kinga

Illusztrálta: Gyenes Gábor

Kiadó: Lilium Aurum, Dunaszerdahely

Oldalak száma: 66

ISBN: 9788080623333

Kiadás éve: 2007

Mátyás király meg a juhász
Mátyás király meg a juhász 2.
Mátyás király Gömörben
Mátyás király Gömörben 2.
Az igazmondó juhász


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: Orsi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-09-16
Hát ez .... IGEN!! Csak így tovább. Sok sikert kívánok. /És még néhány hasonló konyvet. /
név: vikica e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-09-04
teccik, teccik :-)
név: samu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-29
nagyon izleses es reprezentativ melo. kalap le, es most fel
név: Matyi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-28
Szépm ízléses munka. Csak így tovább. Gratulálok!
név: -jc- e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-23
Remek munka! Azt hiszem pár év óta elõször gondolkodtam el rajta, hogy mesekönyvet kéne venni :)

A manga-ufós-emós vonalat meg meg kell védenem, remek alkotások azok a maguk nemében. De ezt talán nem ennél a cikknél kell kitárgyalni.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-23
...miért nem a Rovás adta ki ?????????????
név: gabor e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-23
a szekely ember lánya- monitoron ilyen- valamiért nagyon ripacs a háttérstruktúra, konyvben puha. kosz a hozzászólásért!
név: Pixel e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-23
Csatlakozom Zolti-hoz nekem is tetszik! Szívesen megfognám "megszagolnám" a könyvet élõben is ! Gábor remek munkát végeztél a mai manga ufósz emü-emo mint tom én világban nem árt, ha a gyerkõcök piciny könyves polcára sõt a felnõtt nagy polcra is készít valaki igényes illusztrációkkal tûzdelt könyvet. És itt mos nem hagyomány ápolásra gondolok mivel igenis kortárs illusztrációk ezek. A grafikák computeres post produkciója is úgy érzem összhangban van bár mondjuk a Székely ember lánya fejezetnél az a sárgás-zöldes aszfalt szerûségre biztos jutott volna valami ügyesebb húzás is. Tipográfia szempontból sajna úgy érzem, nem kommunikál, a szöveg a grafikákkal picit idegenkedik tõle, talán nagyobb betûtípus lévén gyermek könyvrõl van szó vagy egyéb szövegtördelési trükk bevetése, még szerencse hogy a grafikák önmagukban is megállják a helyüket. Bár az is lehet, hogy csak monitoron tûnik ez így. Elsõ könyvként meg amúgy is, úgy érzem profi mindent összevetve! Szóval gratula.
név: Zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-08-22
Igen etccik igen szép, igen szerete! Ízléses, ötletes, vagáyn is egyben és abszolúte nem az a hagyományos izé! Gratula!