[kapcsolat]   husken

100

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Mátyás

szerkesztette: Kiss László, 2009-02-02

Hunyadi MátyásrólHunyadi Mátyás. Furcsa, vitatható, sokszor meg nem értett, nagyformátumú király. Az utolsó magyar származású uralkodó Magyarországon, ha Szapolyai János "kétkirályos" idõszakát nem számítjuk. 1458 január 24-én, 551 éve a Duna jegén választották meg. Alig tizenöt esztendõsen.


   Már hatalomra kerülése is érdekes. A nándorfehérvári diadalt követõen a szembenálló ligák (Garai-Cillei, Hunyadi-Szilágyi) polgárháborúba döntötték a Magyar királyságot. A kölcsönös szószegések, kivégzések (Cillei Ulrik, Hunyadi László), s a harc, kimerítették az ellenfeleket. V.László gyermekkirály halála kiegyezésre sarkallta õket. Megfelelõ biztosítékok mellett a Garai-liga hozzájárult ahhoz, hogy az ellenfél náluk, Prágában raboskodó fia, Hunyadi Mátyás legyen a király. Tehát egy ritka politikai kompromisszumnak vagyunk tanúi. Szilágyi Mihály, Nándorfehérvár védõje, Mátyás nagybátyja azért 15 ezer katonával érkezett a királyválasztásra, biztos ami biztos. És hát az egyezmény értelmében õ lett a kiskorú király mellett 5 évre a kormányzó.
   Mátyás viszont mindenkit meglepett. Mûvelt, energikus fiatalember volt, aki szinte azonnal magához ragadta a tényleges hatalmat. Valószínû, nem ez volt a ligák terve. 16 évesen gyakorlatilag uralta az országot. (!!!)  Új embereket emelt maga mellé, s még Szilágyi gyámkodásától is megszabadult 1460-ban. (Háziõrizetben tartotta Világos várában, majd kegyesen megengedte neki a török elleni harcot. Fogságba esett, de becsületére legyen szólva, nem lett áruló, ezért a török kivégeztette Szilágyit, Magyaroroszág 2. kormányzóját.)
   Mátyás uralkodása kezdetén a Nyugat-Európában is fénykorát élõ rendi-monarchia elvei szerint kormányzott. Összehívogatta az országgyûlést, meghallgatta a véleményüket, jóllehet maga döntött. 1464-ben viszont csillagászati összegért visszaszerezte a Szent Koronát örök ellenlábasától, III.Frigyestõl. A koronának már akkor is szinte kultikus jelentõsége volt. Mátyás, így megerõsítve magát, változtatott belpolitikáján. Nem hívta többé össze az országgyûlést, átszervezte a közigazgatást, bíráskodást. Mellõzte a bárókat. Sokszor alacsonysorból felemelt (polgár, jobbágy) személyekkel töltötte meg a hivatalokat, akik ezért feltétel nélkül szolgálták. (A jobbágy származású Bakócz Tamás Mátyás idején kezdte pályafutását, s az esztergomi érsekségig vitte. Az egyetlen magyar ember, aki "majdnem" pápa lett.) Nem támaszkodott a nemesi bandériumokra, helyettük létrehozta a csak neki engedelmeskedõ zsoldossereget (késõbbi nevén Fekete Sereg). Mit jelentent mindez? Mátyás, saját korát úgy szûk 300 évvel megelõzve létrehozott egy új államformát, amit késõbb úgy hívnak majd, abszolutizmus. Intézkedései a nemességet eltávolították tõle, érthetõ módon. Elestek zsíros hivataloktól, s a Fekete Sereg ellenük is bármikor bevethetõ volt. Meg is tette Mátyás, minden zendülést, pártütést csírájában folytott el, azonnal ott termett. Viszont nem állt bosszút, nagyvonalú volt. Talán tudta, hogy kicsit kora elõtt jár, s értette, hogy nem értik.
   A kortársak, s az utókor is szemére vetette, hogy nem folytatta a Hunyadiak hagyományos törökellenes politikáját.  Aktív védekezést folytatott, mert reálpolitikus volt, tudta, csak erre van erõnk. Egy furcsa macska-egér játék zajlott Mátyás és a török között. A török betört nyáron, Mátyás megbosszulta télen. A török télen inaktív, hadseregszervezése miatt. Igaz, hogy komolyabb támadást nem vezetett Mátyás, de a török sem mert ellenünk. Pedig a török birodalom még mindig emelkedõben volt, növekvõ anyagi forrásokkal, Mátyás pedig tudta, Magyarország elérte teljesítõképessége maximumát. (A szultán éves bevétele 1 800 ezer arany volt, Mátyásé 500-750 ezer, tehát nagyjából harmada). Mindazonáltal a két sereg döntõ ütközete elmaradt Mátyás idején. Kicsit hasonlít ez a "kölcsönös elrettentés" hidegháborúban kreált kifejezésére. Viszont a még Zsigmond idején kialakított végvárrendszert tovább bõvítette, s fenntartotta a délvidéken (csupán ez évi 200 ezer aranyat emésztett fel!).
   Sok bírálat érte, éri Mátyást északi, nyugati hadjáratai miatt. Dinasztikus politikát folytatott? Nem valószínû, hiszen ilyen még nem is volt neki. Félig elfoglalta Csehországot, majd Bécset, Ausztria hódolt elõtte. Az látszik valószínûnek, hogy a Német-római császári címet akarta megszerezni, hogy ezáltal nálunknál gazdaságilag fejlettebb területek erõforrásaira tudjon támaszkodni a törökellenes harcban.
   És honnan ered az "igazságos Mátyás" legenda? A nép, a jobbágyság õrizte ezt meg. Vajon miért? Mátyás minden korábbinál jóval nagyobb adókat varrt a jobbágyság nyakába. De visszaszorította a helyi nemes önkényeskedését. Az adó nagyon magas volt, de kiszámítható. S az ország területének 90%-a békében, nyugalomban élt, soha nem látott törököt, ellenséget. Tanúlság: adózunk szívesen, ha látjuk értelmét. Mátyás humanizmusa, mûvészetpártolása ismert. Csak sajnálhatjuk, hogy a török idõkben szinte minden elpusztult alkotásaiból.
   Mátyást méltán nevezhetjük nagy királynak. Korát megelõzve erõs, centralisztikus államot hozott létre, mely Európa nagyhatalmának számított. Fejlõdött az ország. Bevételei megegyeztek az akkori Angliáéval. Csak a francia király és a török szultán tudott akkora sereget állandóan fegyverben tartani, mint õt. Mégsem érdemelte ki az utókortól a "Nagy" jelzõt.
   Mátyás halála után 36 évvel ez az erõs állam mindössze egy huszáros rohamra volt képes... 
       
       


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: virag e-mail: virt@index.hu dátum: 2009-02-16
Köszönöm ezt az olvasmányt! Jó összefoglaló.
Nemrég én is utánajártam ennek a kornak, mert hogy: 2008 úgynevezett "reneszánsz év" volt és mint ilyen, több Janus Pannonius-ról szóló darab is született Magyarországon. A békéscsabaira (Zalán Tibor: Midõn halni készült) még nem jutottam el, de a veszprémi (Pozsgai Zsolt írta) Janus-t már volt szerencsém megnézni. A mû meghatározása "történelmi abszurd", ami nagyon találó, mert nem csak hogy egy elképzelt - ki tudja, talán még lehetséges is... - ok szálain keresztül boncolgatja Janus és Mátyás viszonyát, illetve az elõbbi "lázadás"-át, de néhány olyan (szándékos?) "hibát" (pl. rokoni viszonyok megváltoztatása), illetve "következtetést" (pl. Mátyás származására vonatkozólag) is belerejtett az író, ami a történelem iránt érdeklõdõknek rögvest szemet szúrhat, vagy meghökkenthet, mégis egy élvezetes darabot sikerült színpadra varázsolni a kor történelmi személyiségeit megjelenítve, és "felsorakoztatva" (mégis csupán 5 színésszel ! )... Tehát a darab során fölmerült kérdéseknek utánajárva egy kicsit újra (immár nem az iskolapadból, illetve a népmesék csodálatos világából) közelebb került hozzám Mátyás király uralkodásának története... és jól esett a megszerzett, összegyûjtött tudást ennek az irásnak a szemszögébõl is újragondolni.   
név: * e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-02-06
Sztem nincs mit hozzászólni, elég olvasni.      
név: qwertus e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-02-03
zõdi, maga szerintem stikában egyetemre jár... csak nem árulja el... maga van meg nagy egy betyár... de csinálja maga aztat grósze natyon jól....
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-02-02
Akit a téma bõvebben érdekelne:http://dobogommt.hu/dobogo/letoltes.php?dlid=alldownloadshun20050000000017