[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Mayer Éva

szerkesztette: krónikás, 2009-07-22

HipochondriaMayer Éva nemsokárra egyéni kiállítással jelentkezik a Rovarton. Hogy ki õ? Amikor a Rovás táborok Gombaszögön Rajzszög néven futottak, tûnt fel a résztvevõk között. Már akkor felfigyeltünk tehetségére.


A IV. Országos Mûvészeti Diákköri Konferencia elsõ helyezettjeinek kiállítására kerül sor a napokban a Magyar Nemzeti Galéria "A" épületében, a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Galéria közös szervezésében.

Az Országos Mûvészeti Diákköri Konferencia célja a felsõoktatásban tanuló hallgatók önálló, magas színvonalú mûvészeti alkotásainak, elõadó-mûvészeti tevékenységének és mûvészetelméleti kutatásainak bemutatása és megmérettetése. Az országos konferenciát az intézményi diákköri konferenciák  elõzik meg, az itt elért helyezés feltétele a továbbjutáshoz az országos fordulóra.

Idén 14 intézmény 21 kategóriában képviseltette magát.
Mayer Éva a fiatal szlovákiai magyar mûvész, Budapesten a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem végzõs hallgatója, aki a IV. Országos Mûvészeti Diákköri Konferencia képgrafika kategóriájának elsõ helyezettje lett. Hipochondria címet viselõ alkotásáról így nyilatkozik: „Megfigyeléseim szerint a betegek többsége tabuként éli meg saját, komolyabb betegségét, mert védtelennek és kiszolgáltatottnak érzik magukat a külvilággal szemben. Azt, hogy az ember miként éli meg fájdalmát és hogyan interpretálja, közli mások felé, szociális és kulturális kontextusban érdemes vizsgálni. A beteg annak függvényében tárja fel fájdalmát, hogy milyen lesz a fájdalmára kapott válasz és milyen elõnyökkel és hátrányokkal jár a kinyilatkoztatása. Akkor számíthat maximális figyelemre és együttérzésre, ha fájdalommagatartása megegyezik a társadalom arra vonatkozó véleményével, hogy a fájdalmat átélõnek hogyan kell szenvedésére felhívnia a figyelmet. Ezekre a kérdésekre keresem a választ, variációkkal, térbeli megoldásokkal, vizuális megfogalmazásokkal, ahol az egyén és a társadalom között egyfajta dinamikus kapcsolat áll fenn, melyben a fájdalommagatartás és a rá adott válaszok idõbeli kibontakozásukban kölcsönösen befolyásolják egymást. Munkám többszöri kiállítása során tanulságossá vált számomra az a megfigyelés, hogy e „bizarr“ betegségtémáról miként vélekednek egyes országok, különbözõ kultúrák, nemzetek.”

Kelemen Melinda mûvészettörténész eképpen ír munkájáról a Határokon túli mûvészet cikkjében (Új Szó, 2009. július 15.): „A mûvészet korlátokat átívelõ, határokat feszegetõ volta közismert, éppen fajtól, társadalomtól és kortól való függetlenségében válik egyetemes értékké. Szlovákia és Magyarország tekintetében vannak-e ilyen átlépésre váró határok? A közember számára igen, az Európai Únió létrejötte után is.
Egy szlovákiai magyar mûvész számára viszont kihívás, hogy a mûvészet egyetemes nyelvével másik országban hogy találja meg helyét. (…). Mayer Éva fiatal kora ellenére tehetsége és fáradhatatlan szorgalma meghozta számára a nemzetközi sikereket. (…) Hipochondria címet viselõ alkotása 2008-ban készült, a kortárs mûvészet experimentalizmusára jellemzõ módon különleges technikával, amit a mûvész maga kísérletezett ki. A mû térben elhelyezett, kilép a síkból és mintegy magába szippantja szemlélõjét, nem fér kétség ahhoz, hogy határok mûtárgy és befogadó között elmosódni látszanak, és csupán „önmagunk elõtt állva” vesszük észre, hogy saját félelmeinkkel nézünk farkasszemet. Nem pusztán a röntgenképszerû technikai újítások emlékeztetnek kórházi élményekre, maga az érzet és aztán a mélyebb érzés is az emberi törékenység legtisztább magját tárja elénk, már ha van elég bátorságunk hozzá...”


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Bagi István dr. e-mail: bagidr@chello.hu dátum: 2010-01-16
Fajó János kiállításának megnyitóján találkoztam egy ifjú hölggyel, Kelemen Melinda mûvészettörténésszel, néhány nappal ezelõtt. Tudnék örülni, ha kiderülne, hogy azonos személyrõl van szó. Üdv. István.bp2
név: e e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2009-07-23
Gyenes Gábor és Krúzy Judit is akkoriban tûnt fel a résztvevõk között, ugye? Aztán mindhárman képzõmûvészek lettek. Ti kezdtétedk a kicsiszolásukat...