[kapcsolat]   husken

100

 

LGTProjekt

 

HorrorvacuiDS

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Megbélyegezve

szerkesztette: Hanesz Zoltán, 2005-02-18

Ha letapadA bélyeggyûjtõk öröme, mely elárad, mikor az apró papír picur képei rájukkacsintanak, múlhatatlan. A csipkés szegélyü miniatûrök mozaikjai ábrákat bélyegeznek a lélekbe, melyek lenyomatai örök kísérõül szegõdnek.


Avagy a bélyeggyûjtés dicsérete 

Ha letapad

Valaha filatelista akartam lenni. Egyszer talán az enyém lehetett volna a Kék Mauríciusz, a titkok titka, az aranykor igézete!
  Hát nem lett...De féltve õrzöm kincseim: a mongol maszkok ijesztõ parányait, jó sok Lenint (vigyázz a sorrendre, nem sok jó Lenint!), Mark Spitz aranyérmét, olajban megfestett csupasz nõket, paripák bokros lendületét, ûrhajók komikus-kozmikus torzóit. Albumba zárva az egész világ kitárul, az óriás nagyító alá kerül. Mily csöpp a lemérhetetlen és mily nagy vagyok én:

a     B É LY E G G Y Û J T Õ.


Aranykor Bélyegeim a széttöredezett gyermekkor cserepei, mint csillámló aranytörmelékek megvilágítják az emlékezet ösvényeit. Velük leegyszerûsödik a világ; a kollektív tudatalatti, archetípusok és egyéb körmönfont találmányok, minden a bélyegben van. Bélyegtelen gyermekkor nélkül minden érthetetlenebb, a gondolat csenevészen képzeletmentes, formátlan káosz marad.

Kedveseim G Y Û J T S E T E K   B É LYE G E K E T!

Békés PálValaki más bélyeggyûjteményét ajánlom most mindeki figyelmébe (persze az enyém is megtekinthetõ az érdeklõdõ szép hölgyek számára). "A legfontosabb történetek elférnek egy bélyegen" vallja Békés Pál kortárs író, kinek bélyeggyûjteménye ezen a címen található : http://irodalom.elender.hu/bekespal/. A gyûjtemény néhány mintadarabja ezen iromány segítségével is górcsõ alá vehetõ.

  "Kosztolányi tanította arra a hozzá forduló, fiatalabb írókat, hogy egy kéziratot addig kell húzni, ameddig már egyetlen nélkülözhetetlen szó sem marad benne. Õ tudta, hogy röviden írni - az a nehéz, a bõ lére eresztés legtöbbször a fáradtság, a bizonytalanság, a szerkeszteni nem tudás, az arányérzék hiányának a jele. Ritka, nagyon ritka kivétel, ha egy mû azért terjedelmes, mert alkotójának tényleg sok közlendõje van a világról.
Irodalom  Amikor Örkény István "egypercesei" megjelentek, egyebek közt attól váltak revelációvá, hogy hosszú idõ után elõször érezte az olvasó: valaki megfogadta Kosztolányi intelmét.
Örkény ûrt hagyott maga után, s egyúttal - vesztére az utána következõknek - mérce is lett: aki ma efféle rövidprózákkal áll elõ, azt (akarjuk, nem akarjuk) hozzá hasonlítjuk.
  Békés Pálról annál elismerõbbet aligha mondhatnánk, mint azt, hogy 100 története közt nem is egy olyan akad, amely ezt a mércét nem veri le. Fõként azok a darabok méltóak elõdjéhez, amelyek a hazai történelembõl és személyes tapasztalataiból párlódtak le, mint a Jegyzõkönyv, a Határ-eset, a Sor, a Nagyon fáj, a Csak ha úgy alakul, és persze, az írókról: Mándyról, Kardos G.-rõl szólók. Nem mintha a többi nem kötné le a figelmet, nem volna pikáns, meglepõ vagy elgondolkodtató, de azok az igazán sikerült opuszok, ahol nem a puszta elmemunkát, hanem az élményt érezzük a tömör mondatok mögött, mint aranyfedezetet."

Napraforgó Tücsökzene

A Bélyeggyûjtemény teljes szövege letölthetõ a Magyar Elektronikus Könyvtárból:
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/bekesp/belyeg.hun


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :