[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Mester

szerző: Veress Zsuzsa 2012-01-18

 

Mester

 

Tarkovszkij: Sztalker

(filmajánló)

 

 

Egy bizonyos koron túl az ember szereti újraolvasni kamasz- és ifjúkori nagy olvasmányélményeit. Az a tapasztalatom, hogy ilyen alkalmakkor új és új megvilágosodások érik az olvasót, mert olyan ízeket és olyan értelmezési lehetőségeket fedez fel a jól ismert könyvekben, amilyeneket csak az érettebb, az életet már jobban ismerő ember vehet észre. Ám ismét átélhető a hajdani lázas boldogság is.

Viszont többször jártam úgy, hogy most szinte nézhetetlenül porosnak találtam olyan, egyébként igen-igen híres művészfilmeket, melyeket gimnazista vagy egyetemista koromban bálványoztam. Nem tudom, mi lehet ennek az oka. Talán az irodalomnál összehasonlíthatatlanul fiatalabb filmművészet hatványozott dinamizmussal változik, és ezért gyorsabban is avul. Mindenesetre filmekben többször csalódtam évtizedek múlva, mint könyvekben.

Ezért némi szorongással ültem le Tarkovszkij Sztalkere elé. De a csoda újból megesett velem.

           

Andrej Tarkovszkij valódi guru. Igaz, megkönnyítette a helyzetét a hely szelleme, ahol születnie és alkotnia adatott. Arról a helyről beszélek egyébként, ahonnan Paszternak nem vehette át a Nobel-díját; ahol Szolzsenyicint először bebörtönözték, aztán elüldözték (hogy csak a két legismertebb példát említsem) – ahol a Sztalker első változata, hogy, hogy nem, de megsemmisült… ahonnan maga Tarkovszkij is elmenekült végül. Mégis az orosz genius loci segítette. Hiszen olyan elődöktől vette át a stafétabot, mint amilyen Lev Tolsztoj vagy Dosztojevszkij volt, vagy Bulgakov, vagy éppenséggel az édesapja, Arszenyij Tarkovszkij költő. Ők mindannyian nagy vallásos egyéniségek is voltak.

Andrej Tarkovszkij is spirituális mester. Minden filmjével az, a Rubljovtól az Áldozathozatalig. Főműve, legtökéletesebb alkotása, melyben a lelki-szellemi tanítás a leginkább egyensúlyban van a képi-művészi megoldással, mégis talán a Sztalker.

           

Bizonyára a misztikum, a természetfeletti iránti heves érdeklődése vonzotta a sci-fihez, hiszen nem a Sztalker az egyetlen filmje, melynek forgatókönyve egy tudományos-fantasztikus regény alapján készült. A Sztrugackij fivérek műve egy közepes és kevéssé ismert regény. Jó néhányan (köztük én magam is) kizárólag a film miatt olvasták el utólag. A sci-fi rajongói szerint Tarkovszkij elrontotta a könyvet: egy elviselhetetlenül lassú tempójú, nyomasztó környezetben játszódó lélektani művet csinált belőle. Nos, ezek a címkék mind igazak. Ám szerintem (és ebben a véleményben is sokan osztoznak velem) ezek nem hátrányai, hanem olyan előnyei a filmnek, melyek korszakalkotó művé teszik.

Az eredeti regényből amúgy nagyon kevés maradt meg. Jószerével csak a Zóna elnevezése, s hogy ez tiltott hely, melyet szögesdróttal és gépfegyverekkel őriznek – valamint az, hogy a Zónában van egy misztikus Szoba, ahol teljesül az oda bejutó emberek leghőbb, leginkább megszenvedett vágya. Na és persze a boldogtalanokat és kétségbeesetteket odavezető ember hivatásának neve: a sztalker.

 

Sztalkernek lenni nemcsak életveszélyes, nemcsak evilágban éri őket üldöztetés, bebörtönzés és megvetés; hanem mintha „felülről” is elátkozottak lennének: gyermekeik bénák és némák. A sztalker születésétől fogva kiválasztott. Nem tehet mást, csak a hivatásának élhet. Ráadásul nem léphet önző céllal a Zónába, azaz, ő maga soha nem teheti be a lábát abba a bizonyos Szobába. Csak másokat vezethet oda.

Így hát a sztalker olyan, mint Hermész, a lélekkísérő. Egy kicsit persze olyan is, mint Csingacsguk vagy a Nyomkereső – ahogyan a film egyik szereplője, az Író nevezi gúnyból. Hiszen úgy, mint az indiánok: óvatosan, lépésről lépésre tapogatja ki az ösvényt, a halálos csapdákat kerülgetve, mert tudja, hogy nincs megismételhető útvonal. A Zóna ugyanis mindig az éppen ott lévők személyiségéhez és lelkiállapotához igazodik.

Az Író és a Tudós azonban nem tudják ezt, sőt, minden szempontból tudatlanok, bármennyire is értelmiségiek – ostobán, felelőtlenül és primitíven viselkednek.

 

Az út próbatételek sorozata a Sztalker két vezetettje számára. És a próbák mintegy maguk választják a megfelelő embert. Találkoznak az őselemekkel, vízzel és tűzzel. Eltévednek: tehát következik az elakadás, a várakozás tétlensége. Majd át kell kelniük ingoványon, be kell lépniük titokzatos ajtókon, egy életveszélyes barlangon át jutnak újabb vízig, melybe lépcső vezet lefelé. Alá kell merülniük, a megmerítkezés után pedig sivatagos területen egy mélységesen mély kúthoz érkeznek. Más szimbólumok is szerepelnek az út során. Például a homokbuckák közül váratlanul felröppenő madarak. Vagy a semmiből előkerülő, fekete farkaskutya, aki azonnal a Sztalkerhez szegődik, és többé nem is hagyja el, visszafelé, a Zónán kívülre is elkíséri. (Mintha a Sztalker tanítómesterének, a bűnbe esett és öngyilkossá lett előző sztalkernek a lelke volna ez a kutya. Azt hiszem, ehhez igazodik a tanítómester nevének pontatlan magyar fordítása is, hisz magyarul „Magányos Farkas”-nak hívják.) De ez a kutya kifejezetten sakálszerű. Anubisz, a másik lélekvezető együtt lakozik a Zóna lélekvezetőjével.

 

Ez a jelképes, próbatételes beavatás az Író és a Professzor számára természetesen nemcsak a Szobához vezető út, hanem befelé vezető keskeny ösvény, az önismeret útja is. Egyben a tisztulásé is lehetne – de a művészet és a tudomány képviselője nem képes erre.

Mindkettőjükről sok minden kiderül. Az Író egy kiégett, cinikus alkoholista, aki unalmában vállalkozott a rendkívüli kalandra, vagy talán inkább az elveszett tehetsége miatt akar bejutni abba a Szobába. A Professzor egy kicsinyes alak, ráadásul földhözragadt materialista, akit elsősorban a kételkedő kíváncsiság hozott a Zónába: be akarja bizonyítani, hogy természetfeletti jelenségek nem léteznek – sőt, a Szoba megsemmisítésétől sem riadna vissza.

 

Akik megjárták az El Caminot, azok tapasztalatból tudják, amit a Tao is állít (nota bene: a tao szó azt jelenti, hogy „út”), hogy az odavezető út végigjárása fontosabb a célba érésnél. Ebben a filmben is ez a csattanó, csakhogy fájdalmasan-tragikusan csattan: az út végén az derül ki, hogy ezek az emberek alkalmatlanok a csodára.

 

A film szerencsére nem a Sztalker kétségbeesésével ér véget. Hogy a befejezés kiutat mutat az író és a tudós által képviselt pokolból, a modern, semmiben hinni nem tudó ember közönyös poklából, azt már jelzi a Sztalker feleségének áldozatvállalása. És nem véletlenül csendül fel az Örömóda béna és néma kislányuk utolsó jelenete alatt. Ez a kislány kegyelemmel teljes, és ezért a Zónán kívüli világban is színesben látjuk. Mint ahogy egyébként a külső világ fekete-fehér, csak a Zóna színes.

 

A Sztalker figurája, a színészválasztás és a színész játéka megismételhetetlen csoda. Alekszandr Kajdanovszkij engem Rembrandtnak az Ermitázsban látható Tékozló fiújára emlékeztet. És arra a másik tékozló fiúra, a rabruhás emberre, aki Pilinszky Apokrifjében tűnik fel. Hogy a Sztalker rab, hogy örök fegyenc, ez a kijelentés a felesége szájából elhangzik a film elején is (dühösen és kétségbeesetten), és a film végén is (részvéttel és megrendülten).

A feleség – a kamerával szembeforduló, a nézőknek szóló monológjában – még egy jelzővel illeti a Sztalkert. A magyar felirat („megszállott”) nem pontosan adja vissza az elhangzó orosz szó jelentését. A „блаженный” boldogot is jelent – éspedig vallásos-teológiai értelemben is –, de együgyűt is. A Sztalker tehát az a szent félkegyelmű, aki az orosz irodalom kedvelt figurája, és ha feltűnik, mindig spirituális mester. Élni tanít.

            


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :