[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

kassa hires

 

sympozium

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Miért szomorú...?

szerkesztette: Giotto, 2007-02-25

képeslap Boszniából1992. márciusában a bosnyák népszavazás a függetlenség mellett döntött. Azt hitték, ezzel a helyzet el is rendezõdött, hiszen a lakosság több mint kilencven százaléka óhajtotta az önálló és független Boszniát. Hasonló helyzet alakult ki tavaly Koszovó kapcsán...


nézzétek a feliratot a mecset falán


Bosznia


amerikaiak


Mintha egy játék lenne az egész


Koszovó


Bosznia1


ez a híd jelkép


Bosznia3


Bosznia4


Koszovó


... és hasonlóan optimisták az ottaniak, mint annak idején a bosnyákok. Miért sikerülne épp nekik? Miért épp nekik ne sikerülne?
1992-ben Szlovákia is kidolgozta függetlenségi nyilatkozatát, amelyet a parlament el is fogadott és 1993. január elsejétõl létre jött Csehszlovákiából az önálló és független Csehország és Szlovákia.

Itt vajon mért nem borult lángba az ország, miért nem gyilkolták egymást a nemzetiségek? Miért nem nyilvánította ki függetlenségét a magyar kisebbség? Tele vagyunk miértekkel. A szlovákság az itt élõ magyar nemzetiség e hatalmas gesztusát miért nem értékeli? Egyáltalán, mi okunk lenne, hogy csatlakozzunk Magyarországhoz?

De térjünk vissza a bosnyák önrendelkezés ügyéhez.
Kik is õk valójában? Diákkoromban nem is hallottuk, hogy léteznek. Minket úgy tanítottak, hogy Jugoszlávia egységes egészet képez, ahol a szerb-horvát nyelvet használják a hivatalos érintkezéseknél. Gõzünk nem volt akkor, hogy a két népnek még az ábécéje is más. Vallásosságot nem tanítottak akkortájt, így nem hallottunk a vallásbeli különbségekrõl. Azt, hogy muzulmán kisebbsége is van a hatalmas országnak és hogy a szerbek saját tulajdonukként kezelik - pláne.
 
A Római Birodalom Illíria provinciája volt Bosznia a mai Montenegróval és Albániával, a 7. században a szláv népvándorlás átalakította a lakosság összetételét. A 12. század végéig többnyire bizánci uralom alatt, a 13 - 14. században pedig magyar fennhatóság alatt állt. 1528-ban foglalta el az Oszmán Török Birodalom, amelyen belül önálló közigazgatási egységnek számított. 1878-ban a berlini kongresszus határozata értelmében az Osztrák-Magyar Monarchia megszállta, majd 1908-ban saját tartományaként annektálta az országot.

Egyik oka lett ez a lépés az I. világháború kirobbanásának. Az örökkön forrongó, véres leszámolásokkal terhelt vidék bekebelezése végzetesnek bizonyult az Osztrák-Magyar Monarchia számára. Ahogyan Jugoszlávia sem volt képes megemészteni ezt a falatot. 1918-tól a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része lett, 1945-tõl a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság (késõbb Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság) tagköztársaságává vált.

1991. november 15-én a köztársasági parlament elfogadta a függetlenségrõl szóló határozatot, majd az 1992. február 29-én és március 1-jén tartott népszavazáson a lakosság 99,43 százaléka döntött a köztársaság függetlenségérõl és szuverenitásáról.
1992. április 6-án az Európai Közösségek határozata elismerte Bosznia-Hercegovina függetlenségét.

Ezután tört ki a második világháborút követõ legvéresebb európai háború a muzulmánok és a szerbek között. A négy évig tartó harcok során több mint 200 ezer ember halt meg, s a menekültek, illetve elüldözöttek száma meghaladta a kétmilliót. A háborúnak az 1995. december 14-én Párizsban aláírt daytoni egyezmény vetett véget, melynek végrehajtását a nemzetközi közösség garantálja.

Garantálja! Ugyan mit garantál?! A tömeggyilkosokat nemzeti hõsként kezelik a szerbek. A nemzetközi erõk Afganisztánban és Irakban is garantálják a biztonságot, mégis százak halnak meg naponta. Netán a bizonytalanságot garantálnák? Itt meg a terroristák szabadságharcosok módjára az asszonyok szoknyái alul lövöldöznek, meg óvodákat használnak fedezéknek. A lakosság meg még bújtatja is õket. Az ártatlanul lemészárolt civilek halála és a rengeteg erõszakos cselekmény az égbe kiált! Léteznie kell egy Igazságosan Ítélõnek, egy Legfelsõ Lénynek, aki ítél majd élõk és holtak fölött. Aki elõtt egyforma mindenki, aki nem tesz különbséget. Léteznie kell, de attól tartok, hogy az ítélkezés annyira leköti a figyelmét, annyira leterheli, hogy jó egészségért, boldogságért, szerelemért már felesleges hozzá imádkoznunk...


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-03-01
... két kilométerre Ambipúrtól!(kb. 17éves markospoén) ha-haaaaa. benevizeljetek a nevetéstol!
név: kínai e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-03-01
én asztat thudom van egy ojan kicinke vároka hod Singapúr de én vagyom kicike kinai parazstka cak hallani ijennek hirét radióban Maocetung beszédje után
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-28
ezt teszi az emberekkel a markosnádas meg a mikroszkóp színpad. merre van Szingapúr?...
név: Nyugodtan e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-28
de óvszerrel! Ne felejtsenek el elõtte kék sisakot húzni!
név: szakadár e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-28
Azt kérdezi Szerbia, szabad-e már Bosznia?
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-26
Koszovo nem vita tárgya.Teljesen más helyzetben van mint a történelmi Magyarország volt anno.Különben sem szoktam vitázni,csak tényeket közölni.
név: Simabõrû e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-26
Na itt vitázhatsz Zõdi vitázó! Itt a helyzet, ahol ténylegesen elmondhatod, mit jelent Trianon a mûvileg kialakított, életképtelen utódállamok jelenében. Itt az idõ, most vagy soha...
név: poiu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-26
az a bizonyos leomlott vasbetonépulet az egyik képen egészen valószínutlen. még esztétikusnak is mondható.