[kapcsolat]   husken

100

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Mondottam ember...

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2007-10-16

az eget tartó Ádám Ha hiszel abban, hogy az élet célja a küzdés maga, ha elfogadod a madáchi intelmeket, ha arra jársz, ott bóklászol Alsósztregován, állj meg és nézd, hogyan tartja az eget Rigele Alajos Ádámot formázó szobra a mélabús drámaíró haló porai felett. Október idõtlenségéhez hozzátartozik Madách.


Zihcy illusztrációja 15/2


e falak mögött írta a nagy mûvet


Madách sírja Alsósztergován


Zichy illusztárciója 15/1


a kastély nyugati ablakai


corpus a régi sírhely mellett


ÁDÁM 
Uram! rettentõ látások gyötörtek,
És nem tudom, mi bennök a való.
Óh mondd, óh mondd, minõ sors vár reám:
E szûkhatáru lét-e mindenem,
Melynek küzdése közt lelkem szürõdik,
Mint bor, hogy végre, amidõn kitisztult,
A földre öntsd, és béigya porond?
Vagy a nemes szeszt jobbra rendeléd?
Megy-é elõbbre majdan fajzatom,
Nemesbedvén, hogy trónodhoz közelgjen,
Vagy, mint malomnak barma, holtra fárad,
S a körbõl, melyben jár, nem bír kitörni?
Van-é jutalma a nemes kebelnek,
Melyet kigúnyol vérhullásaért
A kislelkû tömeg? Világosíts fel,
S hálásan hordok bármi végzetet;
Csak nyerhetek cserémben, mert ezen
Bizonytalanság a pokol. -
AZ ÚR 
Ne kérdd
Tovább a titkot, mit jótékonyan
Takart el istenkéz vágyó szemedtõl.
Ha látnád, a földön múlékonyan
Pihen csak lelked, s túl örök idõ vár:
Erény nem volna itt szenvedni többé.
Ha látnád, a por lelkedet felissza:
Mi sarkantyúzna, nagy eszmék miatt,
Hogy a muló perc élvérõl lemondj?
Míg most, jövõd ködön csillogva át,
Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel majd a végetlen érzete.
S ha ennek elragadna büszkesége,
Fog korlátozni az arasznyi lét.
És biztosítva áll nagyság, erény. -

(Sokszori olvasata után is meglepõ értelmezések bukkannak ki Madách Imre Az ember tragédiája címû halhatatlan drámájának soraiból. Ha e sorokat ott, nyughelye környékén mormolja el az ember, megint más érzések kezdenek járni át lelkében. Látva a bukolikus tájat, az idilli környezetet, a költõ vágyait próbálja magában újrafogalmazni. Októberben Madách Imre születése napjára szoktam emlékezni. Halkan, finoman, békével, csendeskén, emberként, tisztában a múlandóság örök igazságával!)


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :