[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Mûvészeti képzés

szerkesztette: Fecsó Szilárd, 2005-11-30

festõk a tájbanÚgy látszik egy régi ûr betöltésére van lehetõség a szlovákiai magyar középiskolai oktatásban. 2006. szeptember elsejétõl  gimnáziumi mûvészeti osztály nyílik a kassai Márai Sándor Gimnáziumban.


tájképKassa mindig is fontos szerepet játszott a térségben mind a gazdaság, mind a kultúra terén. A város polgári rétegének életében az olvasottság, a mûvészetek iránti fogékonyság, a másik ember nemzetiségének, emberi mivoltának tisztelete nem pusztán iratlan szabályként és valamiféle társadalmi konvencióként mûködött, hanem az ember természetes igényébõl fakadt. A XX. század elsõ felének polgári légkörében kiemelt szerepe volt a mûvészeknek, tanároknak, értelmiségieknek. Különösen fontos szerepet játszottak a mûvészeti iskolák, melyek egy-egy mûvész egyéniségéhez kötõdtek, pld. Krón jenõ, Csordák Lajos, Halász-Hradil Elemér, vagy Kassák Lajos és modernista iskolája, ahol a mûvészek elsõdleges feladata az volt, hogy a világ minden rezdülésére érzékenyen reagáló mûvészeket -és a szó legnemesebb éretlmében- polgárokat neveljenek.

A szeptembertõl induló mûvészeti osztály céljai között központi szerepet tölt be az elõdök hagyományainak tiszteletben tartása, a tájképfestészeti gyakorlatpolgári-mûvészi értékek közvetítése, és az egyre növekvõ értékcsökkenéssel és igénytelenséggel való szembeszállás. Az induló mûvészeti osztály feladata a tehetségek felismerése, a tehetséggondozás, lehetõség bebiztosítása a szakmai továbbfejlõdésre. A mûvészképzés /helyett vagy/ mellett sokkal inkább feladatának tekinti a felszín mögé látni tudó, a felszínességet kerülõ, igényes, kreatív, érzõ és gondolkodni tudó generáció felnevelését, akik tisztában vannak hagyományaikkal, gyökereikkel.

Az induló osztály jó lehetõséget biztosít azon tehetséges diákok számára, akik érdeklõndek a mûvészetek,a humán jellegû tantárgyak, valamint a nyelvek iránt. Nemcsak mûvészeti jellegû pályára való felkészülésre ad lehetõséget ez a képzési forma, hanem megtanít másképpen látni és láttatni.

tájképA mûvészeti képzés keretében elsõ sorban képzõmûvészeti tantárgyak oktatására kerül sor a hagyományos gimnáziumi tantárgyak mellet. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mivel a köztudatban eddig a humán vagy mûvészeti szakokkal kapcsolatban csak félremagyarázások és az alapkoncepció meg nemértésébõl fakadóan a félreértések rögzõdtek. Mûvészeti képzésben az alapképzésen felül részesülnek a diákok, így az ide jelentkezõk sokkal többet vállalnak, mint a hagyományos típust választó társaik. A mûvészeti képzés keretében képzõmûvészetet  /klasszikus rajz, grafika, festészet, kerámia-szobrászat, számítógépes grafika/, zeneelméletet, mûvészettörténetet oktatnak, valamint filozófiát, a matematikán belül pedig ábrázoló geometriai tárgy felvételére van lehetõség. Ezen kívül lehetõség van - az érdeklõdési körnek megfelelõen - más mûvészeti csoportok munkájában való részvételre is, mint pl. énekkar, leánykórus, színjátszó szakkör /KGSzT/, zenekar, néptánc. Kiegészítésként népmûvészeti mesterségeket is oktatnak mint: nemezelés, bõrdíszmûvesség, szövés, fazekasság, illetve az iparmûvészeten belül tûzzománc szakkör is mûködni fog. A képzés alkotásrésze az év végi tájképfestõ tanfolyam, de természetesen nyáron is van lehetõség továbbképzésre a nyári képzõmûvészeti táborokon belül, amelynek megszervezésében már eddig is nagy érdeme van a Rovás alkotócsoportnak, és a Bütykölök társulatnak, melynek célja és feladata elsõsorban a népi iparmûvészeti táborok megszervezése. A felvételi kérelmek beadási határideje 2006. február 5. A felvételi vizsgával kapcsolatos információk megtalálhatók a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvû Gimnázium és Alapiskola honlapján www.gymkuzke.edu.sk

tájképItt volt az ideje, hogy a mûvészeti tantárgy oktatás visszakerüljön a középiskolai oktatási rendszerbe, nemcsak azért, hogy a szlovákiai magyar diákok hazájukban anyanyelvükön  vehessenek részt középfokú mûvészeti oktatásban, hanem azért is, mert ennek a társadalomnak szüksége van több síkon gondolkodni tudó, könnyen nem átvágható, egészséges egyéniségekre.

                         Fecsó Szilárd


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Music e-mail: kk dátum: 2008-02-22
jou   
név: en e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-01-07