[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Napóleon (1. rész)

szerkesztette: Kiss László, 2009-07-27

N1Nabolione vagy Nabulione di Buonaparte. A Nagy (I.) Napóleon eredeti korzikai, ha úgy tetszik olasz neve. Igen, mert a franciák császára nem volt francia. Mégis a leghíresebb franciának tartják a világon.


N81769. augusztus 15-én született Korzikán, õsi toscánai kisnemesi családban, s Szent Ilona szigetén hunyt el 1821. május 5-én. Páratlan életutat futott be, még akkor is, ha ezt pusztán km-ben mérnénk. Korzika szigetét egy évvel születése elõtt szerezte meg Franciaország a Genovai Köztársaságtól. Ahogy ez lenni szokott, ennek nem mindenki örült. Napóleon gyermekfejjel átélt egy felkelést, melyet a francia csapatok vérbefolytottak. Ekkor lett nagy hazafi, nagy korzikai. Úgy látta, a francia katonaság fölénye volt a kudarc oka. Jól látta.

Mikor az apja a francia udvarban kapott állást, örömmel ment az ellenséghez tanulni. Az volt a célja, elsajátít mindent a hadászatról, s visszatérve Korzikára, modern sereget szervez, mellyel le tudják gyõzni a franciákat. Ehhez képest lett az õ császáruk, s a francia történelN6em egyik legnagyobb alakja. Érdekes. 
   Céljait, érzelmeit nyilván nem tudta teljesen leplezni, mert tanárai, diáktársai nem szerették. Magányos, konfliktusos "kadét" volt, de sokat tanult, folyamatosan képezte magát. 1786-ban lépett szolgálatba hadnagyként. 1792-ben már százados, a fiatal, tehetséges tisztek elõtt szép karriert nyitott a forradalom. 1793-ban a család elmenekült Korzikáról, mert egy készülõdõ felkelés vezetõjével összekülönböztek. Valószínûleg ekkor kezdett Napóleon inkább francia lenni. Aztán jött Toulon, ami meghozza az ismertséget. A sok kudarc után valójában a nyakába varrták a problémát, nem is vártak sokat egy kis senkitõl, de õ, a zseniális tüzértiszt a felkelõk s az angolok által birtokolt várost pusztán az ágyúk áthelyezésével rövid úton visszaszerezte. 1794-ben már az itáliai francia hadsereg tûzérparancsnoka.

A franciák Európában elsõként ismerték fel a tûzérség jelentõségét, s a tökélyre vitel Napóleonnak köszönhetõ. Viszont Robespierre öccsével dolgozik, így a jakobinusok bukása után bebörtönzik, hazaárulás (!) vádjával. Hamar kiengedik ugyan, de kegyvesztetté vált, mellõzik. Újra elölrõl kell kezdenie mindent az ambiciózus "tábornokocská"-nak. Partikra jár, s nagyrészt hölgyismerõseinek N3köszönhetõen nemsokárra elérkezik a várt pillanat. 1795. október 5-én (a forradalmi naptár szerint vendémiaire 13.) royalista felkelés leverésével bízzák meg. Beleágyúztat a tömegbe. Még saját véleménye is az, hogy a kartács már nem divat Párizs utcáin. De a siker megvan, a Direktórium kedveli, elõlép. A következõ évben már Itáliát hódoltatja. Katonái bálványozzák a "kis káplár"-t. Tönkreveri a pápai, az osztrák seregeket. Gyõzelmet gyõzelemre halmoz. Népszerûsége miatt Párizsban már kicsit tartanak tõle. Valószínûleg ezért küldik 1798-ban egy expedíciós sereggel Egyiptomba. A cél Anglia, a fõ ellenség gyengítése. Napóleon meg is tesz mindent, itt is gyõzelmeket arat, bár az ellenség többnyire csak gyenge mamelukokból áll. Viszont az angolok uralják a tengert, így nem kap utánpótlást. A sereget a trópusi betegségek legyõzik.

Otthon változik a hadi helyzet, így Napóleont hazarendelik. A vezér, serege maradékát hátrahagyva, az angol hajókat kijátszva, hazatér. (Egyiptomba vitt magával régészeket, történészeket. Így került a híres rosette-i kõ Franciaországba, amely segítségével megfejti majd Champollion a hierogliN4fákat 1822-ben.)
   Párizsban zûrzavart talál. 1799. november 9-én, brumaire 18-án államcsínnyel átveszi a hatalmat. A Direktóriumot szétkergeti, római mintára konzulátust hoz létre három fõbõl. Õ az elsõ konzul. Sokan eddig a pontig tartják forradalomnak a Nagy Francia Forradalmat. Badarság. Napóleon, bár tagadhatatlanul maga irányít, visszahozta a feudalizmust? Nem. A kapitalista, polgári társadalmat képviseli. A felvilágosodás eszméi többé-kevésbé érvényesülnek, a többi európai feudális államhoz képest mindenképpen.

Napóleon nem visszalépés, hanem az adott politikai vákuumra adott, adhatott egyetlen válasz. Diktátor volt és hadvezér, mégis békére törekedett. Ilyen titulusok mellett ezt sokan megmosolyogják, pedig igaz. Anglia szervezte ellene folyamatosan a koalíciókat, hogy megfojtsa a születõ vetélytársat, s a feudalizmusban leledzõ dinasztikus birodalmakat könnyen csatasorba tudta állítani a királygyilkosság emlegetésével. N2Napóleonnak tehát csak rövid békeévek jutottak. 1805-ben szétveri az oroszokat és osztrákokat Ulmnál, Austerlitznél (három császár csatája). A poroszokat Jénánál, Auerstádtnél 1806-ban. Közben folyamatosan koncentrál Angliára, partraszállást tervez, de Nelson admirális legyõzi Trafargalnál a francia flottát. (Igaz, ez volt az utolsó gyõzelme.) Állítólag Napóleon gondolt elsõként a csatorna alatti alagútra. Angliával nem bír, ezért meghírdeti a kontinentális zárlatot. Az uralma alatt álló Európa nem kereskedhet a britekkel, így akarja õket megfojtani. Az oroszok megszegik. Napóleon 1812-ben indul, hogy megbüntesse õket. Az utólagosan jövõbe látók itt mondják, ez súlyos hiba, Bonaparténak fejébe szállt a dicsõség. Szó sincs róla. A legalaposabban elõkészített hadjárat volt, s Napóleon nem akarta bekebelezni a hatalmas Oroszországot, csak "megfegyelmezni". Sok évre visszamenõleg tanulmányozta az idõjárási statisztikákat, de abban az évben egy hónappal korábban állt be az orosz tél.

Erre nem számíthatott. A felkészültségre jellemzõ,N5 hogy még napszemüveggel is ellátták a francia katonákat a hóvakság ellen (!). Borogyinót sokan döntetlenre értékelik. Az oroszok tisztes helytállása mellett is furcsa így látni ezt az ütközetet, hiszen Borogyinó Moszkva elõtt van, és a franciák bevonultak ugyebár Moszkvába. Nem számított Napóleon arra, hogy Kutuzovnak egy  francia tábornok, Bernadotte marsall fog tanácsokat adni. Ne ütközzön meg vele, mert úgyis veszít, a felperzselt föld taktikáját alkalmazza. Kutuzov nem is akart csatát vállalni, a cár kényszerítette, hogy azért Moszkvát mégse ingyen...(Érdekes Bernadotte története. Napóleon tábornoktársa a forradalom idején, jó barátok. A marsall Bonaparte Josephine elõtti elsõ szerelmét, jegyesét vette feleségül, bizonyos Clary Desiree-t. Napóleon egyeduralmi törekvései miatt elhidegültek egymástól, Bernadotte köztársasági érzelmû volt. Ezért Napóleon eltávolította, kinevezte az akkor semleges Svédországba nagykövetnek. Bernadotte és varázslatos felesége, N9Desiree, annyira elbûvölték a svédeket, hogy az éppen akkor kihalt, már kissé belterjes svéd uralkodócsalád helyére meghívták õket a trónra. Bernadotte elfogadta. Soha nem mutatkozott viszont senki elõtt félmeztelenül, mert rossz nyelvek szerint a mellére volt tetoválva, hogy "Éljen a köztársaság!". Svédországban ma is a Bernadotte dinasztia uralkodik, tehát a francia forradalom egyik tábornokának leszármazottai.)
  

Oroszországban ott maradt a hadsereg java. Anglia tudta, itt a megfelelõ pillanat. Újabb koalíciót szervezett (6.), s Napóleon, bár még ekkor is aratott két gyõzelmet, végülis a három napig tartó lipcseiN7 ütközeteben (népek csatája) alulmaradt a legalább hatszoros túlerõvel szemben (1813). A gyõztesek Fontainebleau-ban lemondásra kényszerítik, s Elba szigetére számûzik. Itt megtarthatta császári címét (Elba császára?), 2 millió frank jövedelmet kapott a francia államtól, s 400 fõs testõrséget tarthatott.
   De beletörõdhetett ebbe egy olyan ember, aki alulról jött, minden elért, amit elérhetett, s ráadásul mindezt magának köszönhette? Aligha. És Elba szigete nagyon közel van Franciaországhoz...


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: tamara e-mail: alma@citromail.hu dátum: 2009-10-30