[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Fusing workshop

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Nyelvészek elvészek

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2006-11-03

õk még hibátlanul beszéltékVivát vita! Ím, itt a lehetõség. Az alábbiakban egy nagyon megfontolandó, sok kérdést felnyitó írást olvashatnak Szaniszló Zoltán tollából. Jó vitát hozzá! Remélem lesz kedv véleményt formálni!


rege a csodaszarvasról


az Akadémia


rovásírással írva


Széchényire figyelni kell


Akadémia szépiával fotózva


Arany János a nyelvteremtõ


õsi nyelvészek


Ady Endre vagy dyb vagy adybandi


AZ ORTHOLÓGUSOKRA...

,,A magyar nyelv távoli és magányos. Pontos megértéséhez más nyelvek tanulmányozása rendkívül csekély haszonnal jár. Lényegében saját öntõformájából került ki, kialakulása és felépítése bízvást oly korszakra tehetõ, amikor a mai európai nyelvek többsége vagy nem is létezett,vagy nem hatott a magyarlakta térségre”.
(Sir John Bowring,1830!!! Poetry of the Magyars)

A honfoglalástól  a tizennyolcadik század  végéig terjedõ idõszakon át a magyarság apraja-nagyja világosan tudta nemzete eredetét: a magyarság õshazája Perzsia vidékén volt, onnan vezette a csodaszarvas õseinket Szkítiába, ahol elsokasodtak, és késõbb mint hunok, majd mint magyarok nyugatra vándoroltak. Kilenc évszázadon keresztül a legmagasabb fõúrtól a legelesettebb zsellérig ezt vallotta minden magyar, efelõl semmi kétségük sem volt. Azután jöttek a nyelvészek és az egészet felforgatták.

A magyarság õseit szerény finnugor halász-vadász népnek nyilvánították, a hun magyar testvériséget nevetség tárgyává tették. Hatalmukba kerítették a Magyar Tudományos Akadémiát és az egyetemi katedrákat, onnan hirdették az új tanokat. A nyelvrokonságra hivatkozva megírták a magyarság ,,történelmét“ a bölcsõtõl a koporsóig. Kimutatták: a magyarság a legelmaradottabb, legmûveletlenebb népek családjába tartozott, még röviddel a honfoglalás elõtt is a halász-vadász életmód szintjén tengette életét…
A halakat és a vadakat az új hazában már kevésbé szerettük, de annál nagyobb kedvünk telt a ,,békés“ keresztény szomszédaink kirablásában, akik végtére is megszelídítettek bennünket…

A magyar nyelv sem más, mint fõleg szláv, török és germán nyelvekbõl – na meg egy  adag  ,,ismeretlen“ eredetû szóból – szedett-vedett tákolmány. Kisütötték, hogy a magyar nyelvben egyetlen magyar tõszó sincs… Arany János és Ady Endre versben írta meg a véleményét ezen jeles nyelvészekrõl és az Akadémia falai között történtekrõl.
           
Arany János
AZ ORTHOLÓGUSOKRA
                      
De mivel verba valent usu
Halad a nyelv, akárhogy nyúzzu(k)         

 Kisütik, hogy a magyar nyelv
 Nincs, nem is lesz, nem is volt;
 Ami új van benne, mind rossz,
 Ami régi, az meg tót.

 Motto:
 Üsd, nem anyád!
 Közmondás.

 Boncold csak nyelvész! Hát baj, hogy az  áldozat elvész?
 Tartozik ez tereád?...Egy bizonyos: nem anyád!                                            


 Ady Endre
TUDÓSOK HETE


    
 Urak és hölgyek, tudják-é mi a΄,
 Ha ünnepel az Akadémia?...
 Nincs akkor ankett, nincs akkor bankett,
 E szerény intézmény részvényese bank lett,
 Magállapítják, hogy áll a mérleg,
 Szépen kiosztják a nyereséget.
 Részvény szerint jut minden tag úrra,
 Több, mint angol jut egy árva búrra...


  Ekkor megnézik, hogyan áll a lista,
  Bejön egypár új akadémista.
  E díszes tisztet olyanoknak osztják,
  Akik tudják, hogy: hogy él az osztyák,
  És a cseremisz mit szokott enni...
  De túl okosnak nem szabad lenni!...
  Urak és hölgyek, tudják-é, mi a΄:
  Így ünnepel az Akadémia…


,,A nemzeteket úgy likvidálják – mondta Hübl –, hogy legelõször elveszik emlékezetüket. Megsemmisítik könyveiket, mûveltségüket, történelmüket. És valaki másféle könyveket ír, más mûveltséget nyújt,és másfajta történelmet gondol ki nekik. A nemzet aztán lassan elfelejti múltját  és nem érti a jelenét. A környezõ világ még sokkal hamarabb felejt…

– Hát a nyelv? Azt minek vennék el tõlük? Puszta folklórrá válik, és elõbb-utóbb természetes halállal kimúlik...(Milan Kundera: A nevetés és felejtés könyve)

… A szellemi rabságnál nincs nagyobb kiszolgáltatottság, különösen akkor, ha azt már nem is egy zsarnokhatalom kényszeríti ránk, hanem mi, önmagunkra…


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-13
...hmm ha Schumi világbajnok igaz hogy olasz kocsin, németországban is megünneplik...melynek ígéi úgy elterjedt a Guttenberg Galaxisban...Az én nagyapám sem várta meg 2. Vatikáni Zsinatot, szerzett egyet a Szent Írásból és olvasgatta. Ha valamit nem értett, felkereste a plébános urat, akinek meg volt a latin szöveg, melyben a finom részletek mégiscsak jobban értelmezhetõk...csak az a baj hogy a latin értelmezés is el lett kúrva, Ugyanis Szent Jeromosnak a kicsit hiányos nyelvtudása azt eredményezte hogy a János evangéliumot egy picit félre fordította.Ugyanis a logos nem szó-t jelent. A magyarban használt ige szó nem annyira szembetünõ ,viszont ebben az értelmezésben értelmet jelent..Istennél nem az ige volt hanem az értelem.A magyar nyelvben ez még valahogy elment.Viszont a szlávban a slovo szó...hmm.Az egyház ennek tudatában van de...gondolom ezeket a dolgokat meg lehet beszélni a plébanos úrral mert van latin szövege...a félre fordítot Miatyánkrol meg ne is beszéljünk...off.
név: kutya e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-10
Tehát éljen a globalizmus!
név: Hanesz Zoltán e-mail: hanesz@host.sk dátum: 2006-11-10
A középkor? Nehéz kérdés. Sok bizonyíték van arról, hogy nem volt sötét. Elég ránézni a katedrálisokra. Viszont az is feltételezhetõ, hogy Dostojevskij jól sejtette, ha Jézus megjelent volna a középkorban, akkor maga az egyház feszíti meg.
A középkorban is fellazult már Isten és ember viszonya, de legalább még tudták, hogy ettõl függ az élet minõsége.
A mai rend viszont az élvezetek megszerzésére, a tömeg tömjénezésére épül: "Panem et circenses". És mindent tagad, ami az egyén felelõségét hirdeti: egyszer élünk, sose halunk meg, hisz Isten is meghalt. Nincs bûn, nics jó, nincs rossz, csak a maszatolás, szétesõ, konform közösségek. Ez van.
Szerintem nagy tettekre nincs lehetõség, épp elég nagy tett, ha igyekszünk éberek maradni és nem hozzájárulni a vég siettetéséhez. No, meg lehet ilyen fórumokra irogatni.
név: Hanesz Zoltán e-mail: hanesz@host.sk dátum: 2006-11-10
Zõdinek. Nem egészen értem miért éppen a Nóbel-díjat hoztad fel, hiszen ezt az Akadémikusok osztják. A természettudományi Nóbel-díj eléréséhez olyan kutatóközpontokban vannak csak meg a feltételek, amilyenek Magyarország-méretû országokban csak kivételesen találhatók meg (pl, Svájc). Sõt még Amerikában sem tudnak bármit kutatni. Akadnak persze olyanok is, akik Magyarországon vagy Szlovákiában is kutattak, becsületükre legyen mondva. Szabó Pityke Pál kassai laborjában is elértek valamikor alacsonyhõmérsékletû világrekordokat. De Pityke is fõleg külföldi laborokban mér. Van a díjazottak között olyan, akit a Horthy rendszer üldözött el és van olyan is, aki 1956-ban emigrált.
A 2 irodalmi Nóbel-díjhoz nem kellettek laboratóriumok (bár Auschwitz annak is beillik), a folyton erjedõ társadalmi viszonyok szolgáltatják a mindenkori témát. Én úgy számoltam, hogy van összesen 9 magyar és 6 magyar származású Nóbel-díjas
(ezek nem vallják magukat magyarnak és ráadásul az egyiknek még az is lehet, hogy szlovák volt az apja!). A családfájukat inkább nem vázolom. Csodálkozom az általad nagyra tartott amerikai pragmatizmus dícséretén. Én pontosan ettõl a nagy mindenmindegy hozzáállástól viszolygok. A Recski Camping valamilyen formában az összes szoci államban megvolt, ez nem magyar specialitás, a kommunista diktatúrák velejárója.
Jelenleg minden posztkommunista társadalomban olyan demokráciák mûködnek, ahol a kormányon levõk mindenkin átagázolva összeharácsolják, amit lehet, ez sem magyar különlegesség. Ha egy politikus - adott esetben SzJ. - családi élete nem egyezik a pártja alapelveivel, akkor nem kell rá szavazni. Fel is út le is út. Lehet segít, hogy NET-es fórumokon lejáratódik a neve (bár ez az oldal nem igazán ilyen célból született). A kocsmában, az utcán meg mindenhol lehet mondogatni, hogy ez felháborító kétszínûség, legálisan nincs több lehetõség. Esetleg még alakíthatsz egy pártot, mely egy idõ után a osztozik a többiek sorsában. A Biblia nem sikamlós téma, a Biblia az ember és minden közzösségi lét témája: az emberiség témája. Az 1962-ben lezajlott 2. Vatikáni Zsinat, mint tudjuk, nem akadályozta meg Károli Gáspárt és társait, hogy néhány száz évvel korábban kiadják a magyar fordítású Bibliát, melynek ígéi úgy elterjedt a Guttenberg Galaxisban, hogy még az egyszerû zsellérek is olvashatták, persze ha nem voltak analfabéták. Az én nagyapám sem várta meg 2. Vatikáni Zsinatot, szerzett egyet a Szent Írásból és olvasgatta. Ha valamit nem értett, felkereste a plébános urat, akinek meg volt a latin szöveg, melyben a finom részletek mégiscsak jobban értelmezhetõk. Úgy történt, ahogy Arany János írta: verba valent usu (a szavak jelentése a használatban nyilvánul meg).
név: oti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-10
Miért? Mit tudtok róla? A régi világ a ma könyvei szerint rosszabb volt. A ma felfogása szerint rosszabb volt. A múltat a ma szemüvegén át nézzük és csak "tükör által, homályosan látunk..." Legújabban már tudni vélik, hogy az egyiptomi piramisokat sem rabszolgákkal építtették, hanem az egész társadalom dolgozott rajta. Az adott értelmet mindennapjaiknak, törvényeiknek, életüknek. A mostani munkanélküliekbõl álló világ sokkalta rosszabb és inkább nevezhetõ értelmetlennek. Soha még vallás nem gumizta ki az ember agyát ennyire, mint a Pénzkultusz és az õ prófétája, a Siker. Soha még oltár elõtt ennyit nem áldoztak, mint a TV-oltár elõtt. Soha még ennyi emberáldozatot nem mutattak be istennek, mint a Pénz Molochjának. Soha még istenség nem zsákmányolta ennyire ki a híveit mint Õ. Az ember a Pénz újratermelési (újjászületési) folyamátának eszközévé vált. Mindenhez, a földi élet összes boldogságához hozzá lehet jutni, mint áruhoz. A mûvészetek is Õt éltetik. Ezekre az árukra gyártanak csomagolást, meg címkéket es tervezik meg a dizajnját. Minden eladó, csak Pénz kell hozzá. Mindent megvehetsz, csak Pénz kell hozzá. Bárkit és bármit megszerezhetsz, csak Pénz kell hozzá...
név: maci e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-10
Ugyan már! Nem gondoljátok komolyan, hogy a feudalizmus jobb volt?
név: hejho e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-10
Viszont nem látom sehol a közérdeket! Csak az önzést látom nagyban is - mert mit lehet várni egy olyan párttól, amely ilyenekbõl rakódik össze! Választásokkor irtózatosan kedvesek, megértõk, bociszemûek és közvetlenek tudnak lenni, amúgy meg le se ejtik azokat, akiknek köszönhetik posztjaikat... Hol van itt a harmónia? Társadalmi harmónia... Amikor a munkanélküli és szociális segélyen élõsködõk azokat támadják, akiktõl a segélyeik származnak. A régi világban a nemesek élõsködtek a többségen egy olyan társadalmi megállapodás keretében, amikor az emberek szinte valamennyi jogukat ráruházták egy abszolút fõhatalomra, amely viszonzásul megvédte õket a külsõ támadásoktól és az egymás közötti perlekedéstõl...
név: oti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-10
Kedves Kukac! Az értelmes egoizmust a franciák már évszázadokkal korábban felfedezték. Helvétius szerint az embert természetes szükségletei által meghatározott önérdeke mozgatja: önmagunk szeretete, az önzés az egyetlen olyan érzés, amely születésünktõl halálunkig végigkísér. Végig kísért. Ha az önérdek és a közérdek összekapcsolódik, akkor társadalmi harmónia jön létre...
név: @ e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-10
Így igaz. Az itt élõ magyarokat kellene képviselnie. Hogyan képviselte? Nem érezni semmi pozitívumot. Mindent pusztán a nagyobb fizetés reménye motivált... Viszont nekünk is mindegy vagy miért nem távolítjuk el õt onnan? Miért szavazunk akkor folyton az MKP-s listára és miért nem egy tisztességes szlovák emberre, aki a régiónkat képviselné. Ausztriában nincs nacionalizmus, mivel ott mindenki a saját régiójában gondolkozik és nem nemzetben. A régiója felemelésén fáradozik. Az itt élõ magyarok és nem magyarok ugyan mit kaptak ezidáig az általuk megválasztott képviselõktõl?
név: Hejho e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-10
Hanesz Zoltánnak. Én is ebbõl indultam ki, t.i. hogy nem feltétlenül a nemzeti jelleg gyengülése hat az egyénekre, hanem az egyén viselkedése a közösségre, amely indivídumokból áll. Akik szabadnak és függetlennek tartják magukat és úgy érzik, magánügy a nemzeti öntudat.. Az a valaki viszont egy magyar párt vezetõbeosztásu tisztségviselõje. No mármost, ha a fia újfaszista (sicc), akkor a tisztségviselõ tisztességével mi a helyzet?
név: Gólya e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-09
Juteszembe! Himnusz, ....Gömörország,....miegymás. Gyerekek! Rovásosok! Irjatok mán ki egy pályázatot palóc himnusz megirására. Szélejy himnusz már van, legyen hát a palócoknak is, hisze egyes tudós akademikusok szerint feltételeznek némi rokonságot is.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-09
...a szellemi rabság kialakulásáért a nemzeti jelleg meggyengülése lenne a felelõs...de az...nézzük az amcsikat.lehettél fasiszta komunista vagy ami tetszik,fõ hogy szakember vagy és amerika felemelkedését szólgálod és õk büszkék rád!Bezzeg a magyaroknál?A sok nobel díjas külföldön tudott csak érvényesülni a sok magyar találmány nem a magyaroknak hozott hasznot hanem külföldnek mert az energia ami a fellendüléshez és fejlõdeshez kellet volna akkor is arra ment el hogy kiszabadítsa a nemzetet a szellemi rabságából.A komcsikná ha apád kulák volt netán nemes lehettél te koponya,irány a Recski Camping.Most fideszes vagy dugd fel a sok tudásodat és húzzál...na ez a baj.Kell egy olyan erõ aminek az a fontos hogy a közös szellemi örökség gyarapodjon és nem a zsiványok bugyellárisa...A családi dologhoz:engem ne képviseljen egy olyan ember aki a saját családjában sem tudja érvényesíteni azokat az értékeket amiket képviselnie kellene mind kissebségi politikusnak....A Biblia nagyon izgalmas téma...csak nagyon sikamlós..mert mint tudjuk az ószövetséget a 2vatikáni zsinatig nem használták és le sem fordították...nekünk magyaroknak nem volt sükségünk az Ószövetségi magyarázatokra....na de elkalandoztam...
név: Hanesz Zoltán e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-08
Az Akadémikusokat hagyjuk, ott szerintem nincs értelmezésbeli különbség szinte senki között. Bár az egyik hozzászóló szerint már én is közéjük tartozom, de ez végülis eo ipso lényegtelen :-). A szellemi rabság meglétét kizárólag a nemzeti öntudat lanyhulásával magyarázni azonban szerintem teljesen helytelen. Ha a szellemi rabság kialakulásáért a nemzeti jelleg meggyengülése lenne a felelõs, akkor a keresztény vallás által oly fontosnak tartott bûn, mely az egyén vétkeit tartja a közösségi élet megrontójának, teljesen mellékes lenne. Bármely közösség mételye az egyéni bûnök összessége. Ennyi a lényeg és nem több. Nem Mária Terézia korabeli finnugor elméletek, nem valamilyen kérészéletû politikai párt funkcionáriusának családi dolgai - melyeket pletykaszintem firtatni egyébként meglehetõsen ízléstelen - döntenek a szellemi rabság szintjérõl. Az ember a hatalommal szemben sokkal kévésbé kiszolgáltatott, mint önmagával szemben. No mára elég, mert a végén a Bibliából kezdek idézgetni és pap azért nem vagyok.
név: Zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-08
Na szépen vagyunk, elindult a busz rendesen. Eddig nem kívántam hozzászólni, mert abban biztos vagyok, minden kultura érték, ha emberi! Na már most az akademikus jelenséggel kapcsolatosan annyit mondanék, míg a világ világ, az akadémikusok tanítanak, a tanítványok tanulnak, lázadnak, majd megidõsbödnek, netán akadémikussá lesznek, elfeledik lázadásaikat, tanítják a kánonokat meg a dogmákat, az új nemzedék pedig megint lázad és a világ vagy elõre megy ettõl vayg megreked és csak azon vitatkozik, hogy Nap forog-e a Föld körül vagy fordítva, miközben se se! Itt mintha elment volna dolog másfelé. Zõdi értelmezésem szerint arra kívánt rámutatni, hogy mennyire önpusztító, magába zárt, perlekedésre és helybentopogásra igencsak hajlamos nép - nemzet a magyar. Honfiú az lehet, akinek van hona. Hazafi az lehet, kinek van hazája. Ismét felteszem a nagy költõi kérdést: baj-e ha a Himnuszt lefordítjuk száz nyelvre? Ugye nem. De elébb azt nekünk magunknak magyarul is meg kell érteni, ez bizony tény. Ha ezen túl vagyunk, akkor tisztelve a másét nem kéne elfeledni a sajátunkat. Talán ez egy emberi alapállás megközelítése. Tüntetni akkor érdemes, ha tudjuk miért tesszük azt. Sajnos a mai magyar társadalom nagy része nem tudja mit is akar pontosan. A szellemi rabság tényleg kiszolgáltatottá tette õket. Önmagukkal szemben ugyanúgy, mint az ún. hatalommal szemben. Szomorú. Miként az lesz ebbõl az ébredés is, mert minden kártya ki van már itt vetve, nincs ma államférfi ( államasszony) Magyarországon, csak politikus.
név: kutya e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-08
Úgy van! Az akademikus jelenség kirthatatlan. Maga is ilyen stilusban kezdett vitázni. Kérchlek alllásssan stilusban. Zõdi vette is a lapot, de bebizonyitotta azt is, hogy van vér a pucájában. Az ilyenek nem feltétlen utcakövet tépdesnek Pesten, hanem pl. megjelennek Makovecz tüntetésén.
név: Hanesz Zoltán e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-08
Hm. Amit itt mûveltek honfiúi alapon az ciki és öngól.
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-08
hejho ne dadogj... gondolom Szõllõs úrra gondoltál.Gondolom az õ gyereke sem a magyar népmeséken nõtt fel.Íme egy élõ példa arra amirõl vitázgatunk...
név: oti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-07
Viva la vita! Ne csináljátok!
név: hejhó e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-07
Hát... Akirõl én írtam, annak a neve gyümölcs - inkább gyümölcsös. Nem ribizlis, hanem...
név: @ e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-07
én is tudok néhány karrierista, vezetõ beosztású MKP-s arcról, akik gyerekei szlovák iskolákba járnak. Bizonyára azért, hogy belõlük különb ember legyen, mint az apja...
Mi lenne, ha nevükön neveznénk õket?
Kiabáljuk má ki...!
név: MS e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-07
Kedves Hanesz Zoltán! Nem hinném, hogy a "hejhó" hozzászólása nem pászol ide. A tanulmány-szöveg is errõl szól, a hozzászólásokból is ez érzõdik, Zõdi legutóbbi hozzászólásában is benne van: mi magunk vagyunk a magyarság legnagyobb ellenségei. Míg mások büszkén megvallják és nem tagadják, hogy kik õk és hová tartoznak, mi igyekszünk européer-re játszani meg kozmopolitának látszani. Mindig a meghunyászkodás, nehogy rosszat mindjon rólunk valaki... - de mit nyertél, ha az egész világot megnyered magadnak, de a saját szivedben kárt vallasz?
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-07
“Ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elõ honosainknak magyar neveltetését, jószágaimnak egyévi jövedelmét feláldozom rá.” -Széchényi felszólalása 1825ben a pozsonyi országgyülésen,a himnusz 1823ban,azt jelentette hogy valami elindult.Na ezt kellet megfékezni és hogy milyen sikerrel azt máig látni.Aki elelvassa az alapiskolás történelem könyvet az tudja mirõl beszélek.Zoli:példának...Ha a gyerekeddel csak a nagyi halálát fogod ünnepelni vagy azt hogy dobott egy hátast a bringán és azóta nincs foga,meg azt hogy leégett a házunk attól a gyerek nem lesz sem boldog sem kieggyensólyozot sem büszke mert látja hogy Józsikáék azt ünneplik amit mi csak pepitában.Õk azt ünneplik hogy a szomszédnak leégett a háza azt hogy dobtál egy hátast na meg a szülinapokat meg mindent ami ünnep.De büszkén ünnepel.Viszont a gyereked nem érti,és a nagypapa túlcsöpög mert õt másképpen tanították õt büszkeségre nevelték.A gyerek választhat vagy a nagypapa érékeit viszi tovább vagy a megalkuvó apjáét.Ilyen egyszerû.Csak a büszke ember képes kilépni a saját árnyékábol.A szellemi rabság okait elõször is kí vül kell keresni mert az információkat a tudást kívülrõl kapjuk és nem belülrõl,és az hogy milyen információkat kapsz az határozza meg a további szellemi fejlõdésedet.Mert ha speciel nem Toldid olvastál volna hanem Fidel Castrót meg Szláv regéket akkor teljes az agykáosz.Az ilyen ember esik önkívületbe mert nem hogy ki is valójában nem érti a jelenét és lassan egy idomított ember válik belöle az oroszlánszeliditõ nagy örömére...
név: Hanesz Zoltán e-mail: hanesz@host.sk dátum: 2006-11-06
Furcsa. Én gyermekkoromból elsõsorban Attilára, a Hunyadiakra, Kinizsire és Toldira emlékszem. Persze Bánk Bán is feldereng. Biztos ezért nézek bizakodva a jövõbe (esetleg Örkény István is tehet róla)!?. Az lehet, hogy késõbb sok vereségrõl olvastam és tanultam, de éppen a himnusz az, amelyik a régen tépõ balsors átkának elhárítássáért fohászkodik. Bizonyára azért, mert a sors nem nagyon volt kegyes e néphez. De a kudarcok és vereségek alapos ismerete még nem azt jelenti, hogy a bûnösség gerjed általuk. Túlhangsúlyozásuk szerintem inkább az ellenségkereséshez, melankólikus önsajnálathoz, vagy magyarnótás túlcsöpögéshez, hegyimetálos, rockoperás bugyutasághoz vezetnek. A szellemi rabság okait kívül keresni botorság, a hiba az Én, a Te és nem az Õ készülékében van. Ha mániákusan másban keresi az ember a baj okozóját, az eredmény: önkívület.

név: Bocs e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-06
Bocs, de úgy emlékszem, hogy Elnémulás a Hubay dráma címe és Hubay Aldous Huxley-tõl idézi az említett párbeszédet. (De ezt, csak azért írom, hogy tudásomat fitogtassam:-().
név: Évi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-06
Az a baj, hogy az utóbi idõben egyesek eléggé furcsán õrzik a nemzeti öntudatot. Rimaszombatban múlt pénteken J.F. Rimavský mellszobráról tojás csordogált (míg rá nem fagyott), hétvégén megint összefirkálták a Petõfi emléktáblát, azelõtt meg a holokaust emlékmûre karcolt valaki horogkeresztet. (Egyébként Hubay Miklósnak van egy tragédiája, Elmúlás a címe. Ilyen mottóval indít: " Az igazgató félbeszakította elõadását: - Remélem, tudjátok, mi az, hogy lengyel? - Egy holt nyelv- szólt az egyik fiú. - Akárcsak az, hogy angol vagy francia- tette hozzá a másik fiú, hogy tudását fitogtassa.")
név: Hanesz Zoltán e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-06
Attól tartok kedves legutolsó hozzászóló, fórumot és összefüggést tévesztettél. Ez a cikk nem a rozsnyói bakancsmutogatós divatbemutatóról szól. Arra vannak más helyek a Neten.
név: hejhó e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-06
Tudtok róla, hogy egy rozsnyói MKP-s képviselõ gyereke ott masírozott tavaly a poszpolitoszty egyenruhájában Rozsnyón és kurvamagyarozott?! Az apja pedig megyei elöljáró...? Az anyjának meg az a legnagyobb bánata, hogy szlovákul szegény fia ki se tudja mondani a saját nevét és ezért hátrányosan megkülönböztetik a barátai... Waze! Hát barát az ilyen? A drága papának nem kellene a walagába rúgni a szkínhed fia miatt? - Hogy nem tehet róla?! A kis majom iskolás még! Ugyan ki veszi neki a bomber dzsekit meg a méregdrága Martens-bakancsot? A megyei fizetésébõl jut erre, nem?! A magyarok képviseletébõl meg még többre is jut. Akár nekik is adhatja az adója egy százalékát!
név: oti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-06
Én tanítok történelmet, tudom, mennyire érvényes ez a tendencia itt, Tündérországban (Víland vílám). A magyar tannyelvû iskolák elõírt történelme csak érinti a magyar történelmet - elveszik emlékezetünket - és fõleg a vereségek, a kudarcok vannak kiemelve. Egy bûnös nemzetrõl kellene tanítanunk azokat, akik ebbe a családba tartoznak. Valóban kigondoltak számunkra egy másfajta történelmet, amiben pozitívumként hat, ha az ember megtagadja apját, nagyapját, õseit - önként, dalolva.
név: Zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-06
Az árpádkori geszták kb 40 000 oldalt tartalmaznak...Akik azokat írták azok a kor legmûveltebb magyar emberei közé tartoztak.Igen magas mûveltségû papok voltak.800éve még nem voltak annyira politikai befolyás alatt a történelemírók mint ma,hiszen akkoriban Magyarország nagyhatalom volt és még nem voltak múlt eseményei olyan távol mint ma.A nemességnek a papok adták át az ismereteket.A nép meg a mesék legendák segítségével ismerhette meg a multját és adta tovább a következõ nemzedékeknek,igy nem hogy valószinû de holtbiztos hogy a fõúrtól az utolsó zsellérig mindenki egységesen ismerte a múltját.Változnak az idõk az igaz de egyszer és mindenkorra tisztáznunk kell a múltat!Nincs miért szégyenkeznünk!Már ideje kilépnünk a saját árnyékunkból.S mint írtam:… A szellemi rabságnál nincs nagyobb kiszolgáltatottság, különösen akkor, ha azt már nem is egy zsarnokhatalom kényszeríti ránk, hanem mi, önmagunkra…ez legyen minden gondokodó ember mottója!!!!!!
név: Hanesz Zoltán e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-05
1. Az Akadémikus jelenség kiirthatatlan. Ezért a legjobb módszer, ha nevetségessé tesszük, pontosan mint Arany János. Persze minden idézetre lehet találni ellencitátumot, mert "Verba non sunt verbera"(a szavak még nem ütlegek).
2. Másrészt: nagyon valószínûtlen, hogy az elsõ fõúrtól az utolsó zsellérig a csodaszarvas mondája éltette volna a reformkor elõtti embereket. Persze az cseremiszek, baskírok meg a finnek sem nagyon borzolták fel idegeiket, inkább itták a jó kis vinkót, ha másra nem jutott és gazdagították a nyelvet ízes köpetekkel, a nyelveredet pontos ismerete nélkül is. Változnak az idõk és velük együtt mi is, nem érdemes mai indulatokat maradéktalanul a múltbeliekre ráölteni, mert akkor saját magunkat zárjuk kényszerzubbonyba, pontosan mint az Akadémikusok.
név: oti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-05
Ady szerint már az õsi Napkelet álmodta "ilyennek, mint én vagyok. Derûsnek, búsnak, büszke szertelennek, kegyetlennek, – de ki elvérzik egy gondolaton..."
név: @ e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-05
Honnan veszed, hogy a Szaniszló Zoltán a Zõdi...?
név: kutya e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2006-11-04
Ez az úr lenne az a "Zõdi!. Nem jutok szóhoz. Annyi vagabund beszólás után, hááát....Kicsit "Kapu" cimû folyóirat ize van a stilusának, de értelmes, tartalmas szöveg. Találóak a vers idézetek.