[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Palócország, meseország

szerkesztette: krónikás, 2007-01-11

palóc viselet"...A'hugy megyünk, eliétanuá a' csüõz minket, iés kiérgyi, nem luáttunk e a' harasztba bojnyikokat tyüzeünyi. Eükaczagom magam erre, de mongya nekem: Haugass, mer megszagounak bennünköt. Felelek: hisz meszetiégetüõk azok..."


palóc kislányok


Szabó Ottó rajza


Palócokról


palócokról


A szalóci Gombaszög Fejlesztéséért Alapítvány, a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Központ, a Palóc Társaság és a Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetségének Rimaszombati Pedagógiai Központja immár VI. alkalommal hirdeti meg, a „Palócország - meseország” Palóc Mesemondó Versenyt.
Országhatároktól függetlenül, a palóc tájnyelv teljes dialektusterületén, a magyar tannyelvû óvodák, az általános iskolák tanulói, a középiskolák diákjai és felnõttek részére.

Szokásaiból a palócság sokat elhagyott már. A mesék, a dalok egyre ritkábban csendülnek fel családi körben. Versenyünk egyik célja újra felfedezni, megismerni és megismertetni a palóc vidék népmeséit, történeteit, továbbéltetni a hagyományos mesemondói stílust, és természetesen lehetõséget adni a palóc-magyar tájnyelvet beszélõ gyerekeknek, hogy megmutassák elõadói tehetségüket, s bizonyságot tegyenek e nyelvjárás sokszínûségérõl, s az egyetemes magyarság számára talán kissé szokatlan kiejtésbeli sajátosságainak szépségeirõl. Ahogyan Szeder Fábián író, szerzetestanár a “Palócz Magyarságról“ (vagyis a palóc nyelvrõl) írja az 1819-ben megjelent “A' Palóczokról“ c. munkájában - “szóejtésekbõl ismerni rájok közönségesen...“. Mi ezen “szóejtés“ legtehetségesebbjeit szeretnénk felkutatni, s a világnak megmutatni!


A verseny életkor szerinti kategóriái

I. kategória: óvodások (5 éves kortól)
II. kategória: alapiskolák 1-3. évfolyamos tanulói
III. kategória: alapiskolák 4-6. évfolyamos tanulói
IV. kategória: alapiskolák 7-8. évfolyamos tanulói
V. kategória: a középiskolák tanulói
VI. kategória: felnõttek

 
A verseny feltételei 

▪ A versenybe egy, a palóc tájnyelv dialektusterületéhez (lehetõség szerint a saját lakhelyhez, településhez) kötõdõ népmesével lehet benevezni.
▪ Azok a versenyzõk, akik a Palóc Mesemondó Verseny korábbi rendezvényein is részt vettek, az általuk e versenyen már egyszer elmondott mesével nem jelentkezhetnek.


A zsûri által díjazott törekvésnek számít, ha:

▪ a versenyzõ a mesét (a szöveg származási helyének megfelelõ) palóc tájnyelven adja elõ

▪ a versenyzõ meséjét (a választott meseszöveg származási helyéhez tartozó, jellemzõ) népviseletbe öltözötten adja elõ.

▪ a versenyzõ a szöveget a mesemondás hagyományának megfelelõen (az ebben foglalt nyelvi-stilisztikai fordulatokkal és egyéb, a mesei nyelvezet szabályaihoz illeszkedõ nyelvi eszközökkel) szabadon, rögtönzött fordulatokkal adja elõ.

A felnõtt kategóriában különösen kívánatos pedagógusok és pedagógusjelöltek jelentkezése, akiknél a szöveg improvizatív elõadására való törekvés - a mesemondás hagyományának életbentartása szempontjából - fokozottan ajánlott.


Értékelés:

Egy-egy elõdöntõbõl kategóriánként legtöbb 2 versenyzõ juthat a döntõbe. Amennyiben a továbbjutó versenyzõk száma egy-egy elõdöntõben nem éri el a meghatározott létszámot, úgy a zsûri az elõdöntõk eredményeinek összesítése után egy-egy elõdöntõbõl körzetenként több versenyzõt is javasolhat a döntõbe.

A versenyzõk teljesítményét a palóc vidék neves személyiségei, néprajzosok, elõadómûvészek, pedagógusok, illetve nyelvészek, irodalmárok, bírálják el.

A verseny színvonalának és kiegyensúlyozottságának szempontjából fontosnak tartjuk, hogy a nevezett elõdöntõk értékelõ bizottságának tagjai lehetõleg minden körzetben egy és ugyanazon személyek legyenek.


A döntõben a zsûri minden kategóriában egy palóc nívódíjat adhat ki:


I. kategória: Õzike Palóc Nívódíj


II. kategória: Sólyom Palóc Nívódíj


III. kategória: Táltos Palóc Nívódíj


IV. kategória: Griffmadár Palóc Nívódíj


V. kategória: Csodaszarvas Palóc Nívódíj


VI. kategória: Életfa Palóc Nívódíj


Több évfolyamban nagydíjjal jutalmazott mesemondónak ítélhetõ oda a Rozmaring Palóc Nívódíj


A nívódíjon kívül az alábbi díjak adhatók ki:

▪ Kisködmön díj - a legjobban öltözködõ leány mesemondónak
▪ Cifraszûr díj - a legjobban öltözködõ fiú mesemondónak
▪ Szóló-szõlõ díj - a legízesebben beszélõ mesemondónak
▪ Róka koma díj - a legfurfangosabb mesemondónak

Valamint az arra érdemes mesemondók elnyerhetik a “ Palóc mesemondás mestere “ kitüntetõ címet.


További díjak a különbözõ intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek stb. felajánlásai alapján oszthatók ki a felajánló döntése, illetve, ha a felajánló igényli, a zsûri döntése alapján. Felajánlásaikat a helyszínen a rendezõ szervek képviselõinél tehetik meg.


Az elõdöntõket 2007. február 20 - március 31. között, a jelentkezések függvényében, a meghirdetõ szervezetek és társszervezõk megegyezése alapján szervezzük, melyre minden versenyzõ meghívót kap.


A területi elõdöntõkön legjobban szereplõk meghívást kapnak a Palócország - Meseország Palóc Mesemondó Verseny döntõjére, amely 2007. április 13 - 14 - 15-én kerül megrendezésre a Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Központban, Balassagyarmaton (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50).

A jelentkezési lapokat is erre a címre kérjük visszaküldeni!


Bõvebb információ Fábián Edittõl kérhetõ: 00421 908 17 51 33 , e-mail: paloc.videk@orangemail.sk


Jelentkezési határidõ: 2007. február 10.

„Hej! Mikor mé közeléb át Isten a feõdhö, mikor mé nem vaót annyi gonoszság ja feõdönla, ét akkor ékkirá ezeõ párjávaó…”


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :