[kapcsolat]   husken

100

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Pósa Lajos Emlékkiállítás a Rovásban

szerző: Pósa Judit 2016-02-05

 

Pósa Lajos Emlékkiállítás a Rovásban

 

Februárban a kassai Rovás Akadémián Pósa Lajos Emlékkiállítás nyílt. A megnyitó beszédet Pósa Judit, az tanár, költő, lapszerkesztő szépunokahuga mondta.  A kiállítás megnyitóján, majd az utána következő előadáson Dinnyés József daltulajdonos közreműködött, aki Pósa Lajos  megzenésített verseit adta elő.  

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Mi,  gömöriek gazdag emberek vagyunk. Nagy értéket rejt a mi tulipános ládánk. Csak ki kell nyitnunk és belenyúlnunk, hogy ünnepekkor nézegessük, megtapogassuk, elolvasgassuk, mit is hagytak ránk eleink. Vannak ebben a ládában néprajzi, képzőmüvészeti  és irodalmi kincsek is. A rimaszombati ládában ott van Tompa Mihály, Ferenczy István, Blaha Lujza, Mikszáth Kálmán és Pósa Lajos képzeletbeli hagyatéka is. Mi most a Pósa Lajostól ránk maradt fotókat és dokumentumokat szellőztettük meg egy kicsit, mint tették ezt annak idején, húsvétkor szülőfalujában, Nemesradnóton a család kutyabőrével. Akkor összegyűlt a család apraja-nagyja. Vendégeket is hívtunk erre a familiáris ülésre – Önöket, hogy velünk együtt nézzék meg, mit is rejt ez a mi tulipános ládánk.

 

2014-ben, Pósa Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából – határokon átívelő rendezvénysorozat keretében – óvodák, iskolák, könyvtárak, számos kulturális intézmény és több kiadó speciális foglalkozásokkal, a költő verseinek, meséinek előadásával, köteteinek új kiadásaival törekedtek megismertetni és megszerettetni a mai olvasókkal az évtizedekig mellőzött Pósa Lajos életművét. A Gömöri Fotóklub és a Pósa Lajos Emlékbizottság, kiegészítve e nemes szándékot, fotókiállítással szemléltette  a költő- és lapszerkesztő életútját. Korántsem a  teljesség igényével, majd’ 40 tablón mutatjuk be a pálya főbb állomásait és az azokhoz kapcsolódó érdekességeket, kezdve a szülőfaluban, Nemesradnóton, folytatva iskolái színhelyein: Rimaszombatban és Sárospatakon. A szegedi éveket – a költővé érés ideje – követi Az Én Ujságom megalapitása. Elsárgult gyermekfotók tarkítják a képet, valamint a híres baráti kör – a Pósa-asztaltársaság – néhány megmaradt emléke. Láthatjuk a magánember későn érkezett, ám annál inkább megérdemelt boldogsága „hivatalos“ kezdetének színhelyét. A Pósa-asztal mappájának karikatúrái, továbbá számos más érdekesség: barátok fotói, dedikált kötetek és a dicsőség babérjai – elismerő oklevelek – színesítik a látnivalót. A tárlat utolsó részének tablói a költő 40 éves irói jubileumának gyászba forduló ünneplését idézik, majd az utókor megbecsülésének egyes dokumentumait: az 1930-as években emelt szobrait és kihelyezett emléktábláját, Budapesten és Nemesradnóton.

 

A fotókiállítás, ahogy említettem, az Emlékévre készült. Mivel azonban nagy érdeklődés övezi, önálló életet élve továbbra is vándorol múzeumokban,  könyvtárakban, galériákban és a legnagyobb örömükre számos iskolában is látható volt már. 

 

Külön szeretnék kiemelni 2  tablót. Ezek a hozzám legközelebb állók.

Az egyiken Pósa sírja látható, valamint a Gárdonyi Géza által vitt gyászkoszorú szalagja. A virágok rég elhervadtak a koszorúról, de a szalagon lévő aranybetűk a mai napig megmaradtak, hirdetve az örök barátságot. 1889 decemberében,  Az Én Ujságom szerkesztői székébe készülő Pósa tisztelői és barátai Szegeden búcsúbankettet adtak. Gárdonyi ekkor a következő szavakkal fordult a meghatott költőhöz:  Kedves Pósika! Egy kis ház kapujára ott a Templom téren kiakasztódott a tábla: Bútorozott szoba kiadó! Soha nem gondoltam, hogy én egy ilyen kurta háromszavas táblára könnyes szemmel nézzek. Ma mégis megtörtént... A leszármazottak között tovább élő barátságnak mi sem szebb bizonyítéka, mint hogy Gárdonyi Géza unokája – Gárdonyi Emőke részt  vett a  fotókiállítás egri megnyitóján.

A másik tabló a monori lakodalmas házat mutatja be, a házassági levéllel és Bródy Sándor üdvözlő soraival. A Bródy család Pósa Lajos iránti rokonszenvét sok dokumentum őrzi. A nagy író unokája, Alexander Bródy úr lelkes és hatékony támogatója ügyünknek;  a hódmezővásárhelyi Pósa-szobor állítás kapcsán szerzett érdemei Gömörben is ismertek. Nagy öröm volt számunkra, hogy nagyapja nyomdokain, 116 év múltával, 2014 áprilisában eljött hozzánk Rimaszombatba.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A kiragadott példákból is látni, hogy e kiállítás nemcsak Pósa Lajosnak állít emléket, hanem – kitűzött céljaink szerint – baráti körének is. 

Itt szeretném megemlíteni, hogy a Feszty-körkép Alapítvány a Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködésben a 2016. esztendőt Feszty Árpád születésének 160 éves és a Feszty körkép 120 éves fennállása emlékének szenteli.

Ezek a barátok, Bársony Istvántól Dankó Pistáig, Feszty Árpádig;  Rákosi Viktortól Zala Györgyig és mind a többiek – egymást is segítve – törekedtek művészetükkel a közjót szolgálni. Bizonyára egyetértenek velem, hogy teljesítették ezt a feladatot. 

Népszerűségüket, hatásuknak a titkát alighanem Lőrinczy György érzékeny tolla örökítette meg a legtalálóbban (idézem):   Ennek a roppant népszerűségnek az volt az egyik titka, hogy a Pósa-asztal szerencsésen el tudta kerülni a pártpolitika gyűlölködését, ellenben ápolta és kereste azokat a motívumokat, amelyekben a szívek egyetértően és együttérzéssel találkozhattak. A párttusákba az Asztal sose ütötte az orrát, de mindenütt ott termett, ahol a magyar nemzeti ideálok kultuszának áldozhatott…

 

A tárlat létrejöttét, az itt látható, többségükben eddig ismeretlen fotók és dokumentumok bemutatását a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyüjteményeinek Múzeuma, a Gömör-Kishonti Múzeum és magángyűjtők segítették. 

A képek és dokumentumok mellett – lévén fotókiállítás –, csak rövid szöveg olvasható. A költő élete és munkássága-, ill. a bemutatott anyag iránt elmélyültebben érdeklődő látogatókat külön kapható kiállításvezető segíti és az Emlékévben megjelent számos kiadvány.

 

Remélem, mindenki talál ezeken a tablókon számára érdekes kincset, és kedvet kap jobban szétnézni a ládafiában. Jó nézelődést kivánok mindenkinek!

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

Kassa, 2016. 2. 3.

 

Kapcsolódó linkek:

 

http://felvidek.ma/nezopont/publicisztika/59219-a-feladat-tovabb-adni-posa-lajos-szellemiseget

 

http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/59199-posa-lajos-tulipanos-ladaja-kassan

  

http://www.gomorilap.sk/esemenyek/kassan-is-posa-lajosra-emlekeztek/

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :