[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Radnóti 103

szerző: Radnóti Miklós, Szászi Zoltán 2012-05-08

 

Radnóti 103

Radnóti Miklós:  

 

A′ la recherche...

 
 
Régi szelíd esték, ti is emlékké nemesedtek!
Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott
tündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján?
hol van az éj, amikor még vígan szürkebarátot
ittak a fürge barátok a szépszemü karcsu pohárból?
 
 
Verssorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld
jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján és
éltek a holtak s otthon voltak a foglyok, az eltünt 
drága barátok, verseket írtak a rég elesettek,
szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje.
 
 
Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben,
s harcoltak, csak azért, mert ellene mitse tehettek,
s míg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos
éj fedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben,
mely sziget és barlang volt nékik e társadalomban.
 
 
Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak,
dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön,
s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben,
némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn, -
s most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben.
 
 
S volt ahová ... mindegy. Hova tüntek a bölcs borozások?
szálltak a gyors behivók, szaporodtak a verstöredékek,
és szaporodtak a ráncok a szépmosolyú fiatal nők
ajka körül s szeme alján; elnehezedtek a tündér-
léptü leányok a háboru hallgatag évei közben.
 
 
Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal?
és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak?
hangjuk hallja szivem, kezem őrzi kezük szoritását,
művük idézgetem és torzóik aránya kibomlik,
s mérem (néma fogoly), - jajjal teli Szerbia ormán.
 
 
Hol van az éj? az az éj már vissza se jő soha többé, 
mert ami volt, annak más távlatot ád a halál már. -
Ülnek az asztalnál, megbujnak a nők mosolyában
és beleisznak majd a poharunkba, kik eltemetetlen,
távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak.
 

 

Szászi Zoltán: Búvó otthoni táj

 
 
Kicsinyke falvak, patakok ezüst csíkján, dombok ölelésében, melynek taréján erdők harapják az esti eget. Sugdolódzó mezők, hátukon hullámzik az élet, a kenyérnekvaló, majd mocsár, szende fűzfák árnyéka mögött rétek, zsombékos, lápos, hol nyájak legelnek csendesen. Ide jössz haza, költő? Hazaérsz-e? Van-e ott haza még, ahol értik a hexametert is – te magad kérdted. Van haza még! Idejöttödben, bronzarcodra hol eső hullt, hol nap verte. Akarat volt, mi erősen hívott ide téged, ide, ahonnan a neved választottad, ide, hol ősök csontja máig korhad, ide, hol néhány nyár erejéig volt érkezésed éltedben párszor hazajönni. Ki tudta eddig, egy gömöri kis falucska, Nemesradnót ihlette a XX. század egyik legnagyobb magyar költőjének választott nevét? Radnóti Miklós hazaért egykori gyökereihez, hazaért Gömörbe. Nemesradnóton szobrát őrzik. 
 
103 éves lenne a poéta. Aki bottal járó prófétákhoz hasonló. Fannija idén 100. Ő még itt van. 68 éve gyászolja a költőt. A Pozsonyi út első emeleti kis lakásában nagyjából majdnem minden ugyanúgy van, mint amikor Miklós elment. Könyvek, képek, virágok, kerámiák, fényképek, emlékként megőrzött, fura formájú kavicsok a Dunából.
 
Szép, komoly fiatalember néz bele majdnem minden fényképbe, mint ahogy a nyugvó napba itt, Nemesradnóton. Hullámos haját, a rakoncátlant, még a bronz sem tudja kordában tartani. Radnóti hazaért. A Balog patak mellől is vigyázza már az ő szeretett szülőföldjét, inti a nemzetet gondolkodásra, megbékélésre, értékek megtalálására és megőrzésére. Ott figyeli a falu mindennapos életét, az úton átsuhanó autókat, az olykor-olykor megálló tisztelgőket. Kevesen vannak? Sokan vannak? Halott költő nem számolja a tisztelgőket, nem neki van szüksége az emlékezőkre.
 
Szobrot állítani nagy felelősség. Miként szobrot ledönteni is. Felelőssége egy értékrendnek, mércéje a polgári helytállásnak. Gömör a maga befogadó és integráló szerepét sok-sok évtizedre elfelejtette, elvesztette. Ez a befogadó és integráló szerep egykor – egészen pontosan a 19. és a 20. században szinte végig – a magyar és a szlovák szellemi élet bázisává emelte ezt a vidéket. Most már csak múlt. Az is marad? 
 
Gömör a múltból a jövőt építgeti. Nagy ívet rajzol, melynek mérőpontjai Petőfi és Radnóti. 
Biztos kezet vágyik az itt élő a jövő megrajzolásához, az irány szép, az ív pompásan ragyog. Árnyék is van bőven. 
 

Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Gerda e-mail: magyargerdah@citromail.hu dátum: 2012-05-17

www.youtube.com/watch?v=rBqka5E9k7U&feature=related

Ami jó, az jó...