[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Rovás-kiállítások novemberben

szerző: Kovács Ágnes 2010-11-23

 

Rovás-kiállítások novemberben

Vajon mi az, ami Szabó Ottót, Suchoza Józsefet és Tóth Józsefet összeköti? Több ponton is kapcsolódnak egymáshoz. Azt mondanom sem kell talán, hogy barátok, aztán felvidékiek, végül Rovás-tagok.
Ez utóbbit szeretném egy kicsit közelebb hozni önökhöz, mert ez mindhárom itt jelenlévő művész életében meghatározó momentum.

A Rovás egy művészeti társulás, amely még a kilencvenes években, egészen pontosan 1994-ben alakult. Célul tűzte ki a szellemi értékek létrehozását, tehetséges gyerekek és fiatalok szakmai támogatását, felkarolását.
A szervezet vezetője és egyben egyik szellemi atyja Szabó Ottó. A Rovás által szervezett alkotótáborok egyben művelődési és kulturális táborok is. A vizuális művészetek mellett irodalommal és publicisztikával is foglalkozik, színészmesterséggel és előadó-művészettel, népművészetettel és kézművességgel, valamint a jó ízlést és esztétikai érzéket is fejleszteni hivatott. A Rovás egyik lényeges szándéka, hogy a szépet keresve hívja fel a fiatalok figyelmét a világ sokszínűségére. A Rovás az értelmiséget szólítja meg, mivel ezzel a társadalmi réteggel bánik a legmostohábban a társadalom.
A fiatal  tehetségek felkarolásán kívül más tevékenységet is folytatnak. A Rovás kiállításokon ad lehetőséget a kortárs képzőművészeknek a megmérettetésre, gondoskodnak a megnyitók szakmai színvonaláról. Az alkotótáborokon kívül képzőművészeti versenyeket, továbbképzéseket, workshopokat, szakköröket szerveznek különböző célcsoportoknak. Előadásokat, szimpóziumokat, szemináriumokat, különböző találkozókat és fesztiválokat is rendeznek.
Mint minden művészeti csoport azért jött létre, mert együtt könnyebb érvényesülni. Valójában minden esetben a legfőbb cél, hogy önmagukat megmutassák, hogy az egyén nagyratörő elképzelései megvalósítása mögött legyen egy csapat, amelyre számítani lehet.
A Rovás csoport életében a 2004-es esztendő egy mérföldkő lett. Beindította ugyanis művészeti, kulturális és művelődési portálját, a Rovartot, amely keletkezésekor a szlovákiai magyarok első ilyen jellegű honlapja volt.
Rovataikkal igyekeznek felölelni a művelődés minden területét.
A Rovás életében egy újabb mérföldkő lett az idei november 15-e. Kassa Óváros a Rovásnak adta bérbe Löffler Béla híres kassai szobrászművész villáját, a Löffler-villát.
A Rovás a hatalmas épületben a szabad művészetek akadémiáját szeretné kialakítani, amelynek bizonyos hagyományai már voltak a városban, hiszen Halász Hradil Elemér és Csorák Lajos vezetésével működött már esti szabad iskola.  A Rovás elképzelései alapján a Löffler idővel a kortárs művészetek egyik meghatározó szlovákiai központjává nőne, ahol kiváló lehetőségek kínálkoznak majd a szabad alkotótevékenységre, szálláslehetőséggel, atelierekkel, kitűnően felszerelt grafikai, szobrászati, kerámiai műhelyekkel, audiovizuális stúdióval, előadótermekkel, számítógépekkel, internettel, konferenciateremmel, művészkávézóval, galériával. A tetőtérben pedig 2- és 4-ágyas szobákat szeretnének kialakítani.

Ez a kicsit hosszabbra sikeredett bevezető, amely a Rovás Művészeti Csoport és a Rovart művészeti honlap bemutatásáról szólt, fontos volt az itt lévő művészek megismerése szempontjából. Láthatjuk, hogy ők és a többiek nem kizárólag az ihletettségbe burkolózó, föld felett lebegő, mondhatnánk elszállt művészek, hanem nagyon is a realitások talaján állók, akik az alkotás mellett sok minden egyébbel is foglalkoznak.
Éppen csütörtökön volt egy nagyszabású kiállítás megnyitója Kassán, a Kaszárnya Kultúrparkban, ahol a hat kiállító művész között ők hárman is szerepeltek. Rendhagyó módon a kassai kiállításon keresztül szeretném felvezetni a Nyitott Műhely jelen tárlatát, és az itt lévő művészeket is a kassai kiállítás koncepciójának segítségével szeretném jellemezni. A kassai kiállítás címe a Teher. Arról szól, hogy kinek, hogyan, milyen formában jelenik meg a művészetében a teher.
 

Szabó Ottó egész művészetében és életében az igazságot, a szépet és a jót keresi, de mint vallja, nem találja. Az apró részletekben ugyan fellelni véli, de nem önállóan, tiszta önmagukban. „A bennem összerakódott ismeretekben, felismerésekben találom azt a keveset, egészen mélyen, legbelül. Így lettem örök bizonytalan, ezt a terhet hordozom” – mondja.
Szabó Ottó 1965-ben született, 1994-ben végzett a Pozsonyi Képzőművészeti Akadémia grafika szakán. Szabad festészettel, szakrális művészettel, klasszikus és számítógépes grafikai technikákkal, valamint művészet-logisztikával foglalkozik. A Kassai Iparművészeti Középiskola, a kassai Márai Sándor Gimnázium és a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium tanára. A Rovás egyik alapító tagja és vezetője.

Suchoža József 1978-ban született. Olyan művész, aki a klasszikus technikákban is otthonosan mozog, de a kortárs képzőművészeti törekvések sem hagyják hidegen. A Besztercebányai Művészeti Akadémia szobrász szakán végzett, ahol később tanársegéd lett. A szabad művészetek doktora, konceptuális művészettel foglalkozik, nevét a térinstallációi tették ismertté.

Munkáinak közös ismertetőjele az erőszakmentesség és a könnyedség, ahogyan kihasználja és megszállja a szándékosan kiválasztott szakrális vagy civil, elhagyatott tereket. A szakrális jelenléte egyébként Suchoža Jószefnél, ahogyan Szabó Ottónál és Tóth Józsefnél is lényeges (látjuk, ez is összekapcsolja őket). Suchoža József intermediális installációi és objektumai a manapság egyre nagyobb tért hódító szobrászati kezdeményezések közé sorolhatók, amelyek mögött látni a harmonikus művészi egészet formáló, kifejezetten konceptuális és individuális alkotói energiát.

Tóth József 1979-ben született. Szintén a besztercebányai akadémián szerzett oklevelet. Monumentális festészettel foglalkozik, elvont, erősen szuggesztív és expresszív festményein belső vívódásait, gondjait, problémáit dolgozza fel. Otthonosan  mozog a realisztikus és a szürreális formavilágban, fest tájképeket és történelmi, vallásos ihletettségű képeket is. Jelenleg a kassai Márai Sándor Gimnázium tanára, valamint  restaurátorként dolgozik.

Tóth József ekképpen vall művészetéről: "...Természetes, hogy ha az ember felnő, bizonyos tapasztalatok és csalódások birtokában eltávolodik Istentől. Az előtérbe a saját emberi mivolta kerül, és kialakul a harc az istenfelfogása és a saját énje között, amely harc végül elemészti."Ez a kiállítás nem egy adott elképzelést vagy témát követ. Az itt kiállított képek, szobrok és a fotóreprodukciókon megjelenő térinstallációk egy kis palettáját nyújtják azon alternatíváknak, amelyekkel ezek az alkotóművészek foglalkoznak, és amelyek között most az érdeklődő műélvező és műértő közönség válogathat.

S ez az, ami a Rovást és a szervezetbe tartozó művészeket, így őket is jellemzi: a sokrétűség, sokszínűség.

Élvezzék hát az alkotásokat, feledkezzenek beléjük, mint ahogyan azt a művészek is teszik az alkotás közben.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 


A fenti szöveg Veszprémben hangzott el, a Nyitott Műhely kiállításán, 2010. 11. 20-án, 18.00-kor


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :