[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Fusing workshop

 

FURCSE

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Rovás tábor Kysakon

szerkesztette: SZABÓ OTTÓ, 2005-09-10

éjszakai fény-árnyék játékVéget ért hát ez is! Pedig alig bírtuk kivárni, hogy elkezdõdjön. Olyan sokan jelezték részvételi szándékukat, hogy idén nem is volt szükség a tábor nyilvános meghirdetésére.


kezdjük a legvégén

kiállítás a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában

a land-art szekció

a festészeti szekció

a kerámia

a szobrászat

a tûzzománc szekció

a dekor

a grafika

* a többi képet itt találod

A Hernád völgyében, gyönyörû környezetben, majdcsak annyi felnõtt jött össze, mint amennyi gyerek. Az összlétszám naponta 70 - 80 fõ között ingadozott.
2005. augusztus 5-tõl 14-ig... A Rovás 13. alkotótábora volt ez, amelyek közül az utolsó öt gyermek alkotótábor is volt egyben. Nem semmi...
Nagyszerû tíz nap volt.
A felnõttek és a gyerekek egyaránt kitûnõen érezték magukat. A magukat már felnõttnek tekintõ felsõtagozatosok bár nehezteltek az ellenõrzések és a felügyelet miatt - és túl szigorúnak tartották a rendtartást - ez a mi számunkra (a szülõket is beleértve) dicsérettel ért fel. Elõre kidolgozott és közösen elfogadott rendtartás szabályozta a tábor mindennapjait - amelyek nemcsak a gyerekekre nézve, de a felnõttek számára is kötelezõ érvényûek voltak.
A szekciókban idén is szorgos munka folyt. Aki képzõmûvész kívánna lenni ezek közül a tehetséges gyerekek közül, az minden alapot megkaphat néhány ilyen tábor után. Az oktatók egytõl egyig kiváló szakemberek voltak, immár ismert személyiségek, kitûnõ fiatal képzõmûvészek, akik között már akadt olyan, aki néhány éve még diákként vett részt az alkotásban. Nem akármilyen sikerérzés, amikor valamelyiküknek sikerül bekerülnie valamilyen képzõmûvészeti egyetemre, akadémiára..., amikor hír jön valamelyik általunk képzett fiatal tehetség elsõ kiállításáról.
Fel sem fogtuk igazán, amikor belekezdtünk a gyermek és ifjúsági alkotótáborok szervezésébe, hogy milyen nagy az igény az effajta tehetséggondozásra, hogy milyen fontos, hiánypótló szerepe lesz a késõbbiek során.
A tábor idõbeosztása, munkaterve és célkitûzései hasonlóak voltak, mint a Rajzszög-tábor esetében, hiszen mindkét tábor egy, ugyanazon elképzelés része. Ugyanazt az alapelvet követi: elõsegíteni a tehetséges fiatalemberek boldogulását, a kellõ alapképzésben részesíteni õket a képzõmûvészet és a mûvészetek terén általában, hozzájárulni egy kulturált, kimûvelt, jóízlésû generáció kineveléséhez, akik majd kötelességüknek fogják érezni a kapott értékek továbbadását az utánuk következõknek.
Reggel fél nyolckor volt az ébresztõ, majd háromnegyed nyolckor a reggeli torna, nyolctól pedig a reggeli. Reggeli után kb. fél óra volt a szobák rendbetételére, majd kilenctõl kezdõdtek a délelõtti foglalkozások. Az elsõ napon eldõlt, ki melyik szekcióba kerül, így a többi napon már a szekció-vezetõknél jelentkezett mindenki munkára. Minden szobának volt egy felnõtt felügyelõje, aki egész nap szemmel tartotta a rábízottakat. A szobafelügyelõ ébresztette a gyerekeket, figyelt az idõpontok betartására - a foglalkozások és a programok pontos kezdése miatt.
A délelõtti foglalkozások nem voltak szabadon átjárhatók; az egyes szekciók diákjai komplex egyhetes képzésben részesültek. A festészeti szekciót Tóth József vezette, aki az idén végzett a besztercebányai Képzõmûvészeti Akadémián. Az elvont és az expresszív festészettel ismertette meg a gyerekeket. A rajz szekcióban Tóth Tímea, szepsi származású, fiatal képzõmûvész keze alatt tanulhatták a cruza- és a tusrajz csínját-bínját az érdeklõdõk. Grafikai technikákkal foglalkozott Komjáthy Zsolt, aki a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskola végzõs hallgatója. A kassai képzõmûvészetirõl Krúzs Judit vezette a Land-art szekciót, amelyben a természetbe próbáltak úgy beavatkozni, hogy mûalkotássá nemesedjék egy-egy részlete. A dekor-szekcióban Kovács Ágnes vezetésével a díszítés mûvészetét sajátíthatták el a gyerekek. Az  agyagszobrászatot Fecsó Szilárd vezette, felesége, Yvett korongozni tanította az érdeklõdõ kisdiákokat. Idén a tûzzománc technikáját önálló szekcióban, egy hét teljes képzéssel sajátíthatták el a jelentkezõk a szepsi Tóth Bettitõl és a bõsi Bott Ilonától, de a délutáni foglalkozásokon bárki szabadon kipróbálhatta a technika nyújtotta nagyszerû lehetõségeket.
A tíznapos tábor valójában egy hét intenzív munkát jelentett, mivel az elsõ és utolsó napra nem lehetett aktív tevékenységet tervezni, valamint egy kiránduló-napunk is volt. Egy órakor volt az ebéd, majd délután fél négyig pihenés, szórakozás, sport, zenehallgatás, filmvetítés következett - szabadon, spontán önszervezésbõl. Fél négytõl hatig következtek a délutáni foglalkozások: tûzzománc, a már említett Tóth Bettivel és Bott Icuval; a kerámia és az agyagozás a Fecsó házaspár vezetésével; a játékkészítés kukoricacsuhéból és más, természetes anyagból - a jabloncai kézmûves, Rigó Béla vezetésével; a színészmesterséget Kovács Mimi, a kaposvári színház fiatal színmûvésze vezette; a zeneszerszámok kezelését igazi zenészektõl, Mázik Róberttõl (Budapest), Dezsõ Pétertõl és Molnár Istvántól (Kassa) valamint Ternei Árpádtól (Bécs) sajátíthatták el. A zene, az iparmûvészet és a színészmesterség képezte a délutáni foglalkozások lényegét.
Kitûnõ alkotások születtek. Kiváló hozzáállás nagyszerû eredményeként.
A táborzárás utolsó pontjaként a kysaki Természeti Iskola ebédlõjében "kipakolást" tartottunk, ahol az érdeklõdõk megtekinthették az összes alkotást. A gyerekekért érkezõ szülõk, barátok és ismerõsök alig találtak szavakat az eléjük táruló látvánnyal kapcsolatban; az intézmény igazgatóját annyira elkápráztatta a dolog, hogy õ maga is írt az alkotótáborról a kassai Korzár augusztus 22-i számában (érdemes elolvasni).
Augusztus 17-én a Rozsnyói BM Galériájában nyílt kiállítás az alkotásokból, amelyet PhDr. Szabó H. Kinga, a Szlovákiai Magyar Képzõmûvészek Társaságának elnöke és Mgr. Csobádi József, a BM igazgatója nyitott meg. Szabó H. Kinga beszédében kiemelte a Rovás képzõmûvészeti tehetséggondozó programját és a szlovákiai magyar kulturális életben betöltött helyét. Hangsúlyozta, hogy a kiállított alkotások színvonala vetekszik bármelyik szlovákiai mûvészeti iskoláéval. És ez itt a lényeg! Színvonalas továbbképzésben részesíteni a vidéki iskolák tehetséges gyerekeit!
A Rovás a kezdetek óta az önképzésre épít, valamint a szakmai továbbképzésre és az állandó továbbfejlõdésre. Célkitûzései között szerepel az alapiskolás gyerekek a középiskolás diákok és a középiskolát végzett, de a fõiskolákra, egyetemekre fel nem vett fiatalok képzõmûvészeti jellegû tevékenységének felkarolása.
Az ifjú mûvész-palántáknak most igazi kiállításuk van Rozsnyó fõterén. Egynéhányuknak pedig már nem ez az elsõ!


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :